Ο Λογαριασμός μου

-20%, -25%, -30% έως -85% χαμηλότερες τιμές σε 150.000 τίτλους - Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές πάνω από 30 € - 24 άτοκες δόσεις (με πιστωτική κάρτα)

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ // ΑΡΧΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΝΑ

- Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.

Παρουσίαση

Η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχει εξαιρετική σημασία για τη θεωρία και την πρακτική του μάρκετινγκ. Και τούτο γιατί αυτή συμβάλλει στην κατανόηση των στάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνουν εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν την τελική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το βιβλίο αποσκοπεί αφ' ενός στην παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και, αφ' ετέρου, στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των αναγνωστών οι οποίοι έχουν ως κύριο αντικείμενο το μάρκετινγκ. Οι συγγραφείς έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εφηρμοσμένη θεώρηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και, ειδικότερα, στη σύνδεσή της με τη διοίκηση μάρκετινγκ.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα όπως:
-Τις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της συμπεριφοράς του καταναλωτή
-Τη διαδικασία λήψεως αγοραστικών αποφάσεων από τον καταναλωτή
-Τις αρχές και τις εμπειρικές μεθόδους τμηματοποίησης καταναλωτών
-Τους σύγχρονους τρόπους ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών
-Τις εμπειρικές τεχνικές ανάλυσης των καταναλωτικών αντιλήψεων
-Την ικανοποίηση του καταναλωτή
-Τη συμπεριφορά του καταναλωτή έναντι της καινοτομίας
-Την προστασία του καταναλωτή
-Τη συμπεριφορά του καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1.1 Ορισμός συμπεριφοράς καταναλωτή
1.2 Βασικό μοντέλο συμπεριφοράς καταναλωτή
1.3 Ερεθίσματα ενεργοποίησης καταναλωτικής συμπεριφοράς
1.4 Παράγοντες επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων
2.3 Τύποι λήψης αγοραστικών αποφάσεων
2.4 Επιμέρους ρόλοι στην αγοραστική διαδικασία
2.5 Ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
3.1 Εισαγωγή και βασικοί όροι
3.2 Όφελος και κόστος τμηματοποίησης καταναλωτών
3.3 Αναγκαίες προϋποθέσεις για αποτελεσματική τμηματοποίηση καταναλωτών
3.4 Ανάλυση τμηματοποίησης καταναλωτών
3.5 Βασικές μεταβλητές τμηματοποίησης
3.6 Ατομικά χαρακτηριστικά καταναλωτών για περιγραφή τμημάτων αγοράς
3.7 Κριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης
3.8 Τμηματοποίηση και στρατηγικές κάλυψης αγοράς
3.9 Κριτήρια επιλογής τμημάτων αγοράς
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Επιλογή καταναλωτή και χαρακτηριστικά προϊόντος
4.3 Διαφορές στην καταναλωτική συμπεριφορά
4.4 Διαδικασία πολυκριτηριακής αξιολόγησης και επιλογής προϊόντος
4.5 Βασικά ζητήματα πολυκριτηριακής ανάλυσης
4.6 Προτιμήσεις καταναλωτών για χαρακτηριστικά προϊόντων-υπηρεσιών: κύριες μέθοδοι προσδιορισμού
4.7 Εφαρμογές πολυκριτηριακών υποδειγμάτων
4.8 Στρατηγικές αλλαγής των προτιμήσεων του καταναλωτή για προϊόντα
4.9 Κανόνες επιλογής προϊόντος
4.10 Η έννοια των συνόλων επιλογής στη συμπεριφορά καταναλωτή
4.11 Παραδείγματα
4.12 Τα χαρακτηριστικά προϊόντων και ο ανταγωνισμός τους για την προτίμηση του καταναλωτή
4.13 Η χαρτογράφηση της αντίληψης των καταναλωτών για ομοιότητες και διαφορές προϊόντων
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Χρήση/κατανάλωση προϊόντων
5.3 Απαλλαγή προϊόντων
5.4 Ικανοποίηση καταναλωτή
5.5 Δείκτες ικανοποίησης καταναλωτών
5.6 Εναλλακτικοί τρόποι αντίδρασης μη ικανοποιημένου καταναλωτή
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Μορφές καινοτομίας
6.3 Διάδοση καινοτομίας
6.4 Στάδια αποδοχής/υιοθέτησης καινοτομιών από τον καταναλωτή
6.5 Η κατανομή του χρόνου υιοθέτησης
6.6 Η αθροιστική κατανομή του χρόνου υιοθέτησης
6.7 Πλεονεκτήματα πρωτοπόρων ανταγωνιστών
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
7.1 Βασικές έννοιες
7.2 Άσκηση πολιτικής προστασίας του καταναλωτή
7.3 Διατροφικές πληροφορίες και συμπεριφορά καταναλωτή
7.4 Κρατικοί οργανισμοί προστασίας του καταναλωτή
7.5 Ενώσεις καταναλωτών
7.6 Εμπειρική έρευνα θεμάτων προστασίας καταναλωτή
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Κριτήρια επιλογής καταστήματος από τον καταναλωτή
8.3 Ο καταναλωτής και τα προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας
8.4 Θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή στην προώθηση πωλήσεων
8.5 Αναγνωρισιμότητα μάρκας
8.6 Προσήλωση καταναλωτή στη μάρκα και στο κατάστημα
Ερωτήσεις προς συζήτηση
Βιβλιογραφικές αναφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Case studies)
9.1 Εισαγωγή
9.2 Μελέτη περίπτωσης (case study) 1: "Οι αντιλήψεις και η αγοραστική συμπεριφορά των Ελληνίδων σχετικά με τα προϊόντα ομορφιάς"
Ερωτήσεις προς συζήτηση
9.3 Μελέτη περίπτωσης (case study) 2: "Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004: Έρευνα αντιλήψεων και στάσεων των Ελλήνων πολιτών"
Ερωτήσεις προς συζήτηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Λεπτομέρειες
ISBN139789607745071
ΕκδότηςROSILI
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2003
Αριθμός σελίδων248
Διαστάσεις24x17
ΕπιμέλειαΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κωδικός Πολιτείας3823-0022
Θέμα

Οι αναγνώστες του βιβλίου έγραψαν

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτόν τον τίτλο.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΖΙΑΚΟΠΟ ΟΡΤΙΣ
FOSCOLO UGO
€18.74 €8.43
(-55%)
Κερδίζετε €10.31
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
PAZ OCTAVIO
€10.65 €4.79
(-55%)
Κερδίζετε €5.86

Βίος και ΠολιτείαΠερισσότερα

Σταμάτης Πολενάκης - Αλέξιος Μάινας: Βλέποντας το έργο κάποιου φίλου στον πρώτο πάγκο αριστερά Τα βιβλία του Σταμάτη Πολενάκη : Τα σκαλοπάτια της Οδησσού, Βερολίνο, Νοτρ Νταμ, Τα γαλάζια άλογα του Φραντς Μαρκ. Ο Αλέξιος Μάινας έχει εκδώσει την π...

Κατά τ’ άλλα ...Περισσότερα

Arno Fabre, το δωμάτιο του Etienne de La Boétie στο Sarlat Arno Fabre, το δωμάτιο του Etienne de La Boétie στο Sarlat. Στους τοίχους γραμμένο το κείμενο της Πραγματείας περί Εθελοδουλείας. Περισσότερα εδώ: htt...

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Θα' ναι τρανός ή μήπως μισερός; … Και να, τεράστιος στο παραθύρι σκύβω το τζάμι με το κούτελο ακουμπώ Θα έρθει ο έρωτας ή όχι;Θα' ναι τρανός ή μήπως μισερός;Μα σε τέτοιο κορμί μπορεί...

Βρείτε μας στο...

Ασφαλείς Συναλλαγές

Verisign Eurobank EFG
Designed by Gospel Creative 2010 - Developed by Kman