Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

+
-
ΠΑΛΛΗΣ Λ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1703-0082

Παρουσίαση

Σήμερα, η διοικητική μεταρρύθμιση δεν προσεγγίζεται μόνο με όρους κατάργησης ή δημιουργίας οργάνων και ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικών επιπέδων (υπουργείων, περιφερειών και ΤΑ), αλλά προσδίδεται ίσο βάρος και στις διοικητικές λειτουργίες και τα αποτελέσματά τους. Η δημιουργία μιας νέας δομής πρέπει να απαντά στα ερωτήματα: τι θέλουμε να κάνει και γιατί; Πως θα το κάνει και ποια τα κριτήρια και οι διαδικασίες ελέγχου της επιτυχίας / αποτυχίας;
Χρειάζεται συνολική αναβάθμιση διοικητικών λειτουργιών, δηλαδή:
- Ικανότητα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
- Ικανότητα ελέγχου εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
- Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας συμβάσεων
- Ικανότητα αξιολόγησης αποτελεσμάτων
- Χρήση ποσοτικών μεθόδων διοίκησης (ανάλυση κόστους-ωφέλειας με βάση δείκτες απόδοσης)
- Προηγμένες τεχνικές λογιστικής καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου
- Προηγμένες τεχνικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διοικητικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
Η Εξέλιξη του Θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι Προοπτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα Επόμενα Χρόνια
Το Πρόγραμμα "Καλλικράτης"
Σύγκριση του Προγράμματος Ι. Καποδίστριας και του Προγράμματος Καλλικράτης
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
Κρατικές Επιχορηγήσεις
ΚΑΠ - Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
ΣΑΤΑ - Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΘΗΣΕΑΣ"
Ίδια Έσοδα
Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα
Φόροι και Εισφορές
Λοιπά Έσοδα
Δανεισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το Πρόγραμμα "Καλλικράτης" και Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι της Αυτοδιοίκησης
Πιστοληπτική Πολιτική
Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης για Υπερχρεωμένους Δήμους
Διαφάνεια στα Οικονομικά των Δήμων
Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών
Αναπτυξιακό Σχέδιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.Δ.Α"
Χρηματοδοτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ιστορική Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων
Μ.Ο.Π. ΚΑΙ Α' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1986-1994)
Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994-1999)
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)
ΕΣΠΑ 2007-2013
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ανταγωνιστικά Προγράμματα
Νέο ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Γενικά
Συγκριτική Ανάλυση του Διοικητικού και Οικονομικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Χώρες της ΕΕ
Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Ευρώπη
Οι Αρμοδιότητες των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισαγωγή
Συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Ορισμοί
Πλεονεκτήματα
Πεδία εφαρμογής
Κατηγορίες ΣΔΙΤ
Τύποι Συμβάσεων
Χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ
Μεγιστοποίηση της σχέσης Αξίας - Κόστους (value for money)
Οριοθέτηση των Έργων - Αποδοχή από Τραπεζικά Ιδρύματα (Bankability)
Εκτίμηση Μακροπρόθεσμου Κόστους των Έργων
Βελτιστοποίηση του Επιμερισμού του Ρίσκου
Κτήση των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Έργων
Διάχυση των Έργων σε Τοπικό-Περιφερειακό Επίπεδο
Βέλτιστη Διαχείριση των ΣΔΙΤ από το Δημόσιο
Σύσταση Κατάλληλων Ομάδων Εργασίας από το Δημόσιο. Διεθνής εμπειρία
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - ΗΠΑ
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόλοιπη Ευρώπη
Ελλάδα
Νομοθετικό Πλαίσιο
Οφέλη των ΣΔΙΤ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κριτική των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα
Η Μέχρι Σήμερα Ελληνική Εμπειρία ΣΔΙΤ
Παραδείγματα Έργων των ΟΤΑ με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα
Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Εισαγωγή
Μορφές Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Κριτήριο ιδιοκτησίας
Κριτήριο είδους μισθίου
Πώληση και επαναμίσθωση (Sale and lease back)
Vendor leasing
Διασυνοριακή μίσθωση (cross border leasing)
Μοχλευμένη μίσθωση (Leveraged leasing)
Real estate leasing (χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων)
Operating leasing
Μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (service leasing)
Ειδική μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης (Master Lease Line)
Το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο του Leasing
Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Χρήσης Leasing
Η Εφαρμογή του Θεσμού του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Προϋποθέσεις Ανάπτυξης και Κριτική
Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ
Η Διαχείριση της Ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Δήμων
Προβλήματα και Περιορισμοί
Δημοτικά Ομόλογα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξένη βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Πίνακας 1. Η Διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πίνακας 2. Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην ΕΕ
Πίνακας 3. Κατανομή κινδύνων
Πίνακας 4. Συνολική αξία έργων ΡΡΡ ανά ευρωπαϊκή χώρα σε εκατ. ευρώ (2001- 2008)
Γράφημα 1. Κατανομή ΟΤΑ ανά Πληθυσμιακή Τάξη
Γράφημα 2. Κατανομή ΟΤΑ ανά Τάξη Έκτασης
Γράφημα 3. Πορεία των έργων στη Μ. Βρετανία
Γράφημα 4. Διαδικασία έγκρισης μιας πρότασης για ΣΔΙΤ
[...]
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςTHE FINANCES OF LOCAL GOVERNMENT
ISBN139786185027179
ΕκδότηςΕΥΡΑΣΙΑ
Χρονολογία ΈκδοσηςΝοέμβριος 2013
Αριθμός σελίδων136
Διαστάσεις24x17
ΕπιμέλειαΚΑΤΣΙΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Κωδικός Πολιτείας1703-0082
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
€26.50 €11.92
(-55%)
Κερδίζετε €14.58
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
€24.90 €11.20
(-55%)
Κερδίζετε €13.70

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Virginia Woolf: Κολυμπήσαμε στο Αιγαίο, με αχινούς και ανεμώνες Ποτέ μου δεν είδα τόσα πολλά λουλούδια – στην Αίγινα χτες ολόκληρο το βουνό ήτανε κόκκινο από τα ηλιάνθεμα και τις παπαρούνες – έκοψα μία, αλλά τα πέτ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS