Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

+
-
Β΄Τ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ // ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

+
-
ΑΛΤΑΝΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0810-0362
Τιμή Έκδοσης
€30.00
Τιμή Πολιτείας
€21.00
(-30%)
Κερδίζετε €9.00


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου "ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις" απεκάλυψε το μυστικόν του Ηλιοκεντρισμού εις το δάπεδον του Μνημείου της Θόλου. Εις τον πρώτον τόμον εδόθησαν όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα εντός και εκτός του Μνημείου δια να τεκμηριωθή η παρουσία του Ηλιοκεντρικού Συστήματος εις έναν κατ' εξοχήν θεραπευτικόν χώρον.
Δώδεκα έτη μετά την έκδοσιν του πρώτου τόμου το έτος 2.000, ο δεύτερος τόμος, το έτος 2012, έρχεται να σύνδεση το αστρονομικόν εύρημα με την θεραπείαν της ψυχής. Πώς μία αστρονομική διαπίστωσις θα συνδεθή με την θεραπείαν της, την οποίαν υπόσχεται η Επίδαυρος δια του ονόματός της; Η δράσις επί της αύρας/ψυχής υπό των θεραπευτών/ιερέων της Επιδαύρου πραγματοποιείται εις το εσωτερικόν με βάσιν το δάπεδον, το οποίον υποδεικνύει την ασθένειαν της ψυχής, την αιτίαν της καθώς και την ορθήν θεραπευτικήν αγωγήν.
Εις το εξωτερικόν, η επιβλητική θύρα του Μνημείου της Θόλου έρχεται να συδέση την θέασιν του Ηλιοκεντρισμού με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, τόσον του δαπέδου, όσον και της οροφής. Αι δύο ψυχαί του θνητού (Πλάτωνος "Τίμαιος" 69C-Ε) απεικονίζονται εις την θύραν της Θόλου δια του αριθμού και της διατάξεως των συμβολικών ροδάκων. Η θύρα απευθύνεται εις τον θνητόν δια να του εξήγηση και να τον θεραπεύση από τα "φοβερά και αναγκαία πάθη" της δευτέρας του ψυχής, ως προς το κείμενον του Τιμαίου του Πλάτωνος. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

1: Ηλιοκεντρισμός, η ψυχή της Θόλου της Επιδαύρου
Το ιστορικόν πλαίσιον του μνημείου
Η λευκή, στρογγυλή πέτρα εις το κέντρον του δαπέδου
Πλάτωνος "Τίμαιος" και δάπεδον Θόλου
Ο εξ αποστάσεως/εκάς δρων Απόλλων
Η λευκή πέτρα και ο περί αυτήν μικρός μέλας δακτύλιος
Απορίαι άνευ απαντήσεων
2: Η ιστορική διαδρομή Ηλιοκεντρισμού-Γεωκεντρισμού
Η διαδρομή της Ηλιοκεντρικής Ιδέας, παρέμβασις της Γεωκεντρικής και επιστροφή εις την Ηλιοκεντρικήν
Συνέχισις της εναλλάξ ροής
Παλινδρομήσεις
Συνοπτικός πίναξ χρονολογιών
Απόλυτος σιωπή περιβάλλει την Θόλον της Επιδαύρου (Αρίσταρχος, Παυσανίας, Ίππαρχος, Πτολεμαίος, Κοπέρνικος)
Διαχρονικά σχόλια επί της ιστορικής ροής των γεγονότων
3: Πλάνη, το Πλανη-τικόν Σύστημα
Το ψυχικόν ημερονύκτιον του αρχανθρώπου
Η Ελληνική Γλώσσα προειδοποιεί
Ιερατεία, οι εξουσιασταί των αρχανθρώπων
Η εποχή των Ιχθύων
4: Τα δύο είδη ψυχής κατά Πλάτωνα και Πρόκλον
Η πρώτη και η δευτέρα ψυχή του ενσαρκωμένου θνητού
Τα φοβερά και αναγκαία πάθη της δευτέρας ψυχής
Η αιτία της υγείας των θνητών
Η έδρα της ψυχής
Η παραμονή των θνητών εις τον πλανήτην Γη
Είναι όλαι αι ψυχαί ίδιαι, όταν φθάνουν εις την Γην;
5: Ασθένεια του γεω-κεντρισμού, ο εγω-κεντρικός αρχάνθρωπος
Το "πολυκέφαλον θρέμμα" του Πλάτωνος
Η θεραπευτική αγωγή
Αγωγή θεραπείας, η πειθαρχία
Αιτία και αιτια-τά
Το "γεω"-της Γης συγκρούεται με το "εγώ" του θνητού
Το εγΩ!, αιτία των ασθενειών της ψυχής. Θεραπεία, το ημείς
Η δράσις της Επι-δ-αύρου επί του εγΩ, το ημείς!
6: Το τραύμα της γης επί του δαπέδου της Θόλου
Πύλη θεραπείας, η Φιλοσοφία της Αστρονομίας
Κατά το ήμισυ ορατός, ο ρόμβος της Γης
Παρέμβασις θεού Απόλλωνος
Επιστροφή εις το σύμπαν των "δανεικών στοιχείων"
Μύησις, η αποκάλυψις του ημίσεως του ρόμβου της Γης
7: Σχέσεις μεταξύ μεγίστου ουρανού και ελαχίστου ανθρώπου
Ακινησία και στασιμότης του αρχανθρώπου, έναντι κινήσεως της τροχιάς του ήλιου
Παρά-πλανη-τική, η αίσθησις της οράσεως
Η μηνιαία κίνησις της σελήνης
Ο μικρός μέλας δακτύλιος
Αι ρομβοειδείς τροχιαί μεταξύ των δύο δακτυλίων μελανού χρώματος
Ο δεύτερος μέλας δακτύλιος και η παρουσία της Σελήνης
Συγκεντρωτικά στοιχεία του σεπτού αριθμού επτά
8: Αι έξι κλείδες της Ορφικής Θεολογίας (Α' Μέρος)
Γεωκεντρισμός και Ηλιοκεντρισμός των Ορφικών. Πρώτη κλεις: "Η ένθεος αστρονομία"
Οίαγρος, Καλλιόπη και ο υιός των Ορφεύς. Δευτέρα κλεις: "Η φύσις των θείων ονομάτων"
Μύησις εις την ουσίαν των ονομάτων των εννέα Μουσών
Διαβαθμίσεις των 3 βασιλείων
Ορφεύς προς υιόν Μουσαίον. Τρίτη κλεις: "Η φιλοσοφία της αστρονομίας"
9: Αι έξι κλείδες της Ορφικής Θεολογίας (Β' Μέρος)
Ορφικά στοιχεία ηλιοκεντρισμού-γεωκεντρισμού. Τετάρτη κλεις: "Η φύσις του ουρανού"
Ορφικοί ύμνοι και αστρονομία - θεραπεία. Πέμπτη κλεις: "Συνάρτησις ύμνων και άστρων" εις την Θόλον της Επιδαύρου
Ο πόλος Α-πόλ-λων και ο πόλος/κεφαλή του ανθρώπου. Έκτη κλεις: "Η αφανής αλληλουχία"
10: τελετουργία του ηλιοκεντρισμού
"Αφ' Εστίας άρχεσθαι"
Η σημασία της θέσεως των αρχαίων ναών
Οι θεοί Εστία, Ζευς και Αθηνά εις το Ε' Βιβλίον των Νόμων του Πλάτωνος
Το τέμενος Ηλίου και Απόλλωνος εις το ΙΒ' Βιβλίον των Νόμων
Ορφικός Ύμνος των Άστρων, VII/7
Σχόλια περί μνήμης
11: Η "θήρευσις" της αρετής
Σύστασις και δομή του ουρανίου θόλου
Η "ευφρόνη" του Ηρακλείτου
Ουσία της κοσμικής ψυχής, η αρετή, "αδέσποτος", η αρετή των θνητών [...]
12: Ουρανός, η διαλεκτική σχέσις του παντός
13: Μεταφορά ουρανίων όρων εις τον ανθρώπινον ψυχισμόν
14: Οι τέσσαρες βηματισμοί, συνάρτησις των έξι φοβερών παθών της ψυχής κ΄ των έξι κινήσεών της (Α' Μέρος)
15: » » (Β' Μέρος)
16: Τέκνα Διός, Απόλλων και Διόνυσος, άρχοντες του Πλανητικού μας Συστήματος κ΄ της ιεράς Επιδαύρου
17: Αριθμοί, της ψυχής οι αρμοί
18: Έναρξις μετρήσεως και διάκρισις αναλογιών υπό του "αρχανθρώπου"
19: Τετρακτύς, κορωνίς ουρανού και Γης
20: Θόλος, μουσική κ΄ ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
21: Δέος ενώπιον του αριθμού "33"
22: Ωραιότης κ΄ συμμετρία, ιδιότητες του Απόλλωνος
23: Σύνδεσις Γης-Ουρανού, η σπονδυλική στήλη του θνητού
24: Η Νομοτέλεια εν δράσει
Λεπτομέρειες
ISBN139786903165398
ΕκδότηςΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2012
Αριθμός σελίδων488
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας0810-0362
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

axilleasbmw, dkonteas, Tsagosgeo

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

d.varveris_1988, aapostolidis, jargyr1981, aposdrak, Οιδίποδας, thanpon, dkonteas, Tsagosgeo, nmpoutis, Hurtman, Antonio96, ZoiDalari

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

REMBRANDT
BRUNO SILVIA
€10.00 €5.00
(-50%)
Κερδίζετε €5.00
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
€60.00 €30.00
(-50%)
Κερδίζετε €30.00

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS