Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

+
-
GLENCROSS ANDREW
Κωδ. Πολιτείας: 3830-0571

Παρουσίαση

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση -μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και εξήντα χρόνια- βρίσκεται σε διαρκή αμφισβήτηση. Ενώ άλλα βιβλία περιγράφουν τις τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βιβλίο "Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης" αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η ολοκλήρωση διαμόρφωσε τη σημερινή Ένωση. Το βιβλίο αποτελεί μια συστηματική και επικαιροποιημένη ανίχνευση του ζητήματος σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το βιβλίο, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πολιτική διαδικασία που εξακολουθεί να δημιουργεί ανταγωνισμούς αλλά και να εμπνέει έθνη, πολίτες και πολιτικούς. Αποφεύγει τις μακροσκελείς ερμηνείες των σύγχρονων νομοθετημάτων και πολιτικών και αντίθετα παρέχει στους μελετητές τα αναλυτικά εργαλεία για να σκεφτούν σε βάθος τη λειτουργία της Ένωσης κυρίως το γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν ικανοποιητικό βαθμό δημοκρατικότητας, τις πολιτικές πίσω από τα ενωσιακά νομοθετήματα, τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και περαιτέρω θέματα προς ανάλυση. Το βιβλίο πραγματεύεται με τρόπο περιεκτικό τη συζήτηση για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τους τρόπους ανασχεδιασμού της ολοκλήρωσης. Συνενώνοντας τα τελευταία αναλυτικά πορίσματα της ακαδημαϊκής έρευνας όσον αφορά τη συγκριτική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, το δίκαιο και τη δημοκρατική θεωρία, το βιβλίο επιτρέπει στους μελετητές την κατανόηση της ιστορίας της ολοκλήρωσης και της σημερινής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται με τρόπο που παρέχει την αναγκαία γνώση για τη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη στα χρόνια που έρχονται. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

«Το βιβλίο του Glencross ξεχωρίζει για τη διεπιστημονική του προσέγγιση και την ικανότητά του να αναδεικνύει ζητήματα που συνήθως αγνοούνται...» (Christofer Bickerton, University of Cambridge)
«Το βιβλίο [του Glencross] θέτει σε ένα νέο πλαίσιο τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση [...] καταλήγει σε μια υψηλού επιπέδου και πρωτότυπη ανάλυση της ευρωπαϊκής κρίσης και των συνεπειών της για την Ευρωπαϊκή Ένωση». (Sergio Fabbrini, Luiss School of Government in Rome)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1. Η Ιδέα της Ευρώπης
Εισαγωγή: Ποια Είναι η Ευρώπη και τα Όριά της;
Η Ευρωπαϊκή Ενότητα ως Τροφή για Σκέψη
Πρώιμες Ιδέες και Πρωτοπόροι της Ενότητας
William Penn
Abbot Saint-Pierre
Immanuel Kant
Aristide Briand
Η Ειρήνη ή η Εκπολιτιστικού Περιεχομένου Δικαιολόγηση της Ενότητας
Η Ευημερία ως Δικαιολόγηση της Ενότητας
Η Ενίσχυση της Ικανότητας του Κράτους ως Δικαιολόγηση για την Ενότητα
2. Η Θεσμική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 1945-1973
Εισαγωγή: Ενωμένοι για την Ειρήνη
Επιλύοντας τα Προβλήματα της Μεταπολεμικής Ασφάλειας και της Οικονομίας, 1945-1951
Η Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), 1951
Η Λειτουργία της ΕΚΑΧ και η Προσπάθεια για Πλήρη Στρατιωτική και Πολιτική Ένωση, 1951-1957
Η Συνεχιζόμενη Επιδίωξη της Οικονομικής Ολοκλήρωσης: Η Δημιουργία της ΕΟΚ, 1957
Υπερβαίνοντας τις Πρώτες Δοκιμασίες: Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η "Κρίση της Κενής Έδρας", 1957-1973
Η Απαρχή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Η "Κρίση της Κενής Έδρας"
3. Η Θεσμική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 1973-2010
Εισαγωγή: Η Διεύρυνση και η Εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Βιώνοντας την Πρώτη Φάση της Διεύρυνσης και Προετοιμάζοντας την Επόμενη, 1973-1986
Η Μεσογειακή Διεύρυνση και η Ενίσχυση της Δημοκρατίας
Η Βρετανική Διαφωνία για τη Συνεισφορά στον Προϋπολογισμό
Η Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς ως Προοίμιο της Νομισματικής και Πολιτικής Ένωσης, 1986-1992
Η Γαλλική, η Γερμανική και η Βρετανική Οπτική για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)
Σχεδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ενότητα για τη Μεταψυχροπολεμική Εποχή, 1992-2004
Η Διαπραγμάτευση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 1992
Προετοιμασία για μια Νέα Διεύρυνση
Από τη Συνταγματική Αποτυχία στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 2004-2010
Η Συνταγματική Συνθήκη, 2004
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, 2009
ΜΕΡΟΣ II. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
4. Η Θεσμική Δυναμική της Ε.Ε.
Εισαγωγή: Η Λειτουργία της Ε.Ε.
Η Δυναμική της Χάραξης Πολιτικής στην Ε.Ε.
Η Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία (ΣΝΔ)
Ο Ρόλος της Επιτροπής
Τα Νομοθετικά Όργανα: Το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Ρόλος των Ομάδων Συμφερόντων και των Ειδικών/Εμπειρογνωμόνων
Αξιολόγηση της Επιρροής των Ομάδων Συμφερόντων
Ο Ρόλος της Επιτροπής ως Φύλακα και η Σημασία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Η Ανάπτυξη των Εξουσιών του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Ειδικές Διατάξεις που αφορούν την Εξωτερική Πολιτική
Η Νομική Βάση και η Δομή Λήψης Αποφάσεων επί της Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε.
5. Η Ενωσιακή Χάραξη και Λήψη Πολιτικής
Εισαγωγή: Οι Σημαντικές Περιοχές Πολιτικής της Ε.Ε.
Ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.
Το Ευρώ
Προετοιμάζοντας τα Βήματα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Η Ενιαία Αγορά
Επιδιώκοντας την Απορρύθμιση ή την Αρνητική Ολοκλήρωση
Επιδιώκοντας την Επαναρρύθμιση ή τη Θετική Ολοκλήρωση
Η Ενιαία Αγορά ως μια Εξελικτική Διαδικασία
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ε.Ε.
Δικαιοσύνη και Ιθαγένεια
Η Μετανάστευση, ο Έλεγχος των Συνόρων και τα Δικαιώματα του Πολίτη
Διεύρυνση
Τα Κριτήρια για την Αποδοχή Νέων Μελών (Αιρεσιμότητα)
6. Η Ε.Ε. στη Συγκριτική της Προοπτική
Η Ε.Ε. σε Σύγκριση με τα Ομοσπονδιακά Κράτη
Γιατί να Παρουσιάσουμε την Ε.Ε. ως Ομοσπονδία;
Εξηγώντας την Πολιτική της Ε.Ε. μέσα από τον Φεντεραλισμό
Η Ε.Ε. σε Σύγκριση με τους Διεθνείς Οργανισμούς
Η Απουσία της Αμοιβαιότητας ή η Αρχή Quid Pro Quo στην Ε.Ε.
Η Εξήγηση του Λόγου για τον Οποίο η Ε.Ε. έχει Επιτύχει έναν Μεγαλύτερο Βαθμό Ολοκλήρωσης [...]
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Η Συζήτηση για το Σύστημα της Ε.Ε. και τις Εκροές / Αποτελέσματα της Πολιτικής
7. Οι Εσωτερικές Πολιτικές της Ένωσης
8. Η Θεσμοθέτηση της Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. και η Συζήτηση επί του Διεθνούς Ρόλου της Ένωσης
9. Ποιο είναι το Μοντέλο για την Ενοποίηση της Ευρώπης;
ΜΕΡΟΣ IV. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
10. Η Δημοκρατία στην Ε.Ε.
11. Η Επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στις Εθνικές Πολιτικές
12. Πολιτική Ολοκλήρωση και Δημοκρατία στη Σκιά της Κρίσης Χρέους της Ευρωζώνης
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςTHE POLITICS OF EUROPEAN INTEGRATION, POLITICAL UNION OR A HOUSE DIVIDED?
ISBN139789600806670
ΕκδότηςΣΙΔΕΡΗΣ Ι.
Χρονολογία ΈκδοσηςΜάιος 2015
Αριθμός σελίδων524
Διαστάσεις24x17
ΠρόλογοςΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜετάφρασηΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕπιμέλειαΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Συγγραφέας/Δημιουργός (Ελληνικά)ΓΚΛΕΝΚΡΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
Κωδικός Πολιτείας3830-0571
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

eleutheriakos7

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
GEDDES ANNE
€22.90 €11.45
(-50%)
Κερδίζετε €11.45
Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
STRINDBERG AUGUST
€8.00 €3.60
(-55%)
Κερδίζετε €4.40

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Στρατής Τσίρκας: Κάπου μέσα του, ένα άλλος Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ολόψυχα δοσμένος σε μια ιδέα, ευγενικιά και δίκια, να ζει και ν' ανασαίνει για κείνη και μόνο για κείνη, κι ωστόσο να ξε...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS