Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

+
-
ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2410-0694
Τιμή Έκδοσης
€28.86
Τιμή Πολιτείας
€20.20
(-30%)
Κερδίζετε €8.66


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

- Πώς ορίζεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποια είναι τα θεμελιακά της χαρακτηριστικά
- Πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής προσέγγισης και πώς διατυπώνουμε ενδεδειγμένα ερευνητικά ερωτήματα
- Πώς διαρθρώνεται η ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα
- Πώς κωδικοποιούμε ποιοτικά δεδομένα και κατασκευάζουμε μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σύμφωνα με τις αρχές της Grounded Theory
- Πώς αναλύουμε κείμενα βιογραφικών αφηγήσεων
- Τι είδους γενικεύσεις μπορούμε να αξιώσουμε στις ποιοτικές μελέτες
- Ποια κριτήρια ελέγχου ποιότητας αποδέχονται οι ερευνητές που υιοθετούν την ερμηνευτική προσέγγιση
- Μπορούν τα ποιοτικά δεδομένα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν δευτερογενώς
- Πώς αξιολογούνται στην ποιοτική ανάλυση λογισμικά προγράμματα όπως το NVivo 10
Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω με συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των τεχνικών και των διαδικασιών ανάλυσης που προτείνονται στο πλαίσιο δύο δημοφιλών προσεγγίσεων: της Εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory) και της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης. Επιδιώκει, επίσης, να παρουσιάσει προτάσεις για όλα τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας και να διαφωτίσει σημεία που συχνά προκαλούν παρανοήσεις.
Το Επίμετρο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη με απλό και κατανοητό τρόπο στη χρήση του λογισμικού προγράμματος NVivo 10, που αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό του ερευνητή κατά τη διαχείριση, οργάνωση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η θεμελίωση της ποιοτικής έρευνας στην ερμηνευτική φιλοσοφική παράδοση: οντολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές
Θεμελιώδεις αρχές της ποιοτικής διερεύνησης
Οι αρχές της ανοικτότητας και του επικοινωνιακού χαρακτήρα της κοινωνικής έρευνας
Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης και της διαφοροποίησης
Η αρχή της πλαισίωσης
Προς έναν λειτουργικό ορισμό της ποιοτικής έρευνας
Ο ερευνητικός σχεδιασμός στην ποιοτική έρευνα
Ενδεικτικά ερευνητικά πεδία και τύποι ερευνητικών ερωτημάτων στην ποιοτική έρευνα
Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων στην ποιοτική έρευνα
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η παραγωγή εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας: η μεθοδολογία της Grounded Theory
Το ιστορικό πλαίσιο ανάδειξης της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας
Ο ρόλος του θεωρητικού προϊδεασμού και των προκατανοήσεων στην ερευνητική διαδικασία
Η θέση περί της θεωρητικής απροκαταληψίας
Οι οικογένειες κωδίκων και το παράδειγμα κωδικοποίησης
Η απαγωγική λογική
Η διάρθρωση της ερευνητικής διαδικασίας σύμφωνα με την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία
Η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων
Η διαχείριση, οργάνωση και ταξινόμηση των δεδομένων
Η μετάβαση από τα πρωτογενή δεδομένα στις έννοιες και τα θεωρητικά σχήματα: Η διαδικασία της κωδικοποίησης
Γα τρία στάδια της διαδικασίας κωδικοποίησης κατά τους A. Strauss & J. Corbin
Η σύνταξη των υπομνημάτων
Η λογική και τα κριτήρια της θεωρητικής δειγματοληψίας
Ο θεωρητικός κορεσμός
Περιεχομενικές και τυπικές θεωρίες
Ένα παράδειγμα εφαρμογής: οι σημασίες της πρακτικής της δερματοστιξίας (tattooing)
Η ερμηνευτική ανακατασκευή βιογραφικών αφηγήσεων: η αφηγηματική ανάλυση
Οι βιογραφικές κατασκευές και οι λειτουργίες τους στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας
Η αφηγηματική κατασκευή της βιογραφικής ταυτότητας
Η βιογραφική αυτοπεριγραφή ως προϋπόθεση για την ένταξη στους κοινωνικούς θεσμούς
Η βιογραφική προσοικείωση της κοινωνικής πραγματικότητας
Τα χαρακτηριστικά των βιογραφικών αφηγήσεων - μεθοδολογικές συνεπαγωγές
Χρονική ακολουθία
Πλοκή
Προθετικότητα και "τοποθετήσεις"
Η διττή χρονολογική οπτική της αφήγησης
Τα διαφορετικά κειμενικά είδη και οι λειτουργίες τους
Η βιογραφική αφήγηση ως επικοινωνιακή και επιτελεστική διαδικασία
Τα συναισθήματα στην αφήγηση
Η παραγωγή βιογραφικών αφηγήσεων: η αφηγηματική συνέντευξη ως επικοινωνιακή διάδραση
Η προεργασία για τη διεξαγωγή μιας βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης
Η διαδικασία της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης
Η στάση του συνεντευκτή κατά τη διενέργεια μιας βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης
Η τεκμηρίωση της συνέντευξης
Η διαδικασία της μεταγραφής
Η διαδικασία της βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης
Κεντρικές μεθοδολογικές αρχές της βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης
Τα βήματα της βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης
Ένα παράδειγμα εφαρμογής: η (ανα)κατασκευή της βιογραφικής ταυτότητας κατά τη θεραπεία απεξάρτησης
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής έρευνας
Η συγγραφή μιας επιστημονικής έκθεσης
Η προφορική ανακοίνωση
ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τύποι γενίκευσης στην ποιοτική έρευνα
Η θεωρητική γενίκευση αντί της εμπειρικής
(J. Mason)
Αντιπροσωπευτική, συνεπαγόμενη και θεωρητική γενίκευση
(Lewis και Ritchie)
Μετριασμένες γενικεύσεις
(M. Williams και G. Payne)
Κριτήρια και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της ερευνητικής διαδικασίας
Τα συμβατικά κριτήρια της ποσοτικής έρευνας
Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας στην ποιοτική έρευνα
Η δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
Ορισμοί και ιστορική αναφορά
Ενστάσεις, επιφυλάξεις και ένας αντίλογος
Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση και τη δευτερογενή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
Επίλογος
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Ζαχαρούλα Κασσέρη
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NVIVO 10
Η αφετηρία του λογισμικού προγράμματος NVivo
[...]
Λεπτομέρειες
ISBN139789602188859
ΕκδότηςΚΡΙΤΙΚΗ
ΣειράΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΜάρτιος 2014
Αριθμός σελίδων512
Διαστάσεις24x17
ΕπιμέλειαΧΟΡΤΗ ΚΑΙΤΗ
Κωδικός Πολιτείας2410-0694
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

dimigo

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

mariemma

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
BELLAMY EDWARD
€15.16 €6.06
(-60%)
Κερδίζετε €9.10
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS