Ο Λογαριασμός μου

Από τα πιο δημοφιλή βιβλία σε τιμές -50% έως -85% https://www.politeianet.gr/protaseis-prosforwn/ta-pio-dimofili-biblia-se-times-50-eos-85-739

-20%, -25%, -30% έως -85% χαμηλότερες τιμές σε 150.000 τίτλους - Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές πάνω από 30 € - 24 άτοκες δόσεις (με πιστωτική κάρτα)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ // ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τιμή Έκδοσης
€30.00
Τιμή Πολιτείας
€24.00
(-20%)
Κερδίζετε €6.00

- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων
- Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
- Διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους αποστολής και παράδοσης.

Παρουσίαση

Η παρούσα μελέτη, πραγματεύεται το ζήτημα της παράβασης καθήκοντος ως πειθαρχικού παραπτώματος και ως ποινικού αδικήματος.
Βασική αφετηριακή σκέψη και επιδίωξη της συγγραφέως αποτέλεσε η προσπάθεια να δοθεί έμφαση τόσο στην ανάλυση των πειθαρχικών παραπτωμάτων της "γενικής" παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 107 παρ. 1 περ. β΄ ΥΚ) και της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους (άρθρο 107 παρ. 1 περ. γ΄ ΥΚ), όσο και στην εξέταση του υπηρεσιακού εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ). Με βάση αυτήν την αφετηριακή σκέψη εξετάζονται συγκριτικά τα βασικά στοιχεία των ανωτέρω αδικημάτων καθώς και οι διχογνωμίες που έχουν προκαλέσει οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τα αδικήματα αυτά, τόσο στο πλαίσιο του Υπαλληλικού Κώδικα, όσο και στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα.
Στο πρώτο μέρος του έργου παρουσιάζεται συγκριτική επισκόπηση βασικών εννοιών, όπου αναλύονται η έννοια του υπαλλήλου και οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο στο πλαίσιο των κανόνων του Ποινικού όσο και του Διοικητικού Δικαίου. Στο δεύτερο μέρος ερμηνεύεται ο βαθμός υπαιτιότητας στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος και αναλύονται σχετικά ποινικά θέματα, όπως η διαβάθμιση του δόλου, η προσφορότητα της συμπεριφοράς, η μεταβολή της κατηγορίας, η έννοια του παράνομου οφέλους και το ζήτημα της παράστασης πολιτικής αγωγής. Στο τρίτο μέρος αναλύεται το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα και η σχέση του με την ποινική παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα. Στο τέταρτο μέρος διερευνάται η σχέση ποινικού και διοικητικού δικαίου ως σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, όπου αναλύονται η πειθαρχική και η ποινική δίκη και τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ πειθαρχικού και ποινικού αδικήματος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρμοζόμενοι στο πειθαρχικό δίκαιο κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου καθώς επίσης και οι διατάξεις που δεν εφαρμόζονται στο πειθαρχικό δίκαιο. Επιπλέον, η συγγραφέας εμβαθύνει στην εφαρμογή των αρχών nulla poena sine lege και non bis in idem στο πειθαρχικό δίκαιο.
Η μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται με την ανάλυση της σχέσης Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου ως μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, επικαιροποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν 3528/2007), ως προς τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, που επήλθε βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) "Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου". (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Η έννοια του καθήκοντος
Φιλοσοφική, νομική θεμελίωση και διάκριση από συναφείς έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Φιλοσοφική προσέγγιση
Β. Νομική προσέγγιση
ΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α. Παράβαση καθήκοντος και υπέρβαση καθηκόντων
Β. Παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας
§ 2. Σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του Πειθαρχικού Δικαίου
ΜΕΡΟΣ Α'
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
§ 3. Η έννοια του υπαλλήλου στο πλαίσιο των κανόνων του Ποινικού και του Διοικητικού Δικαίου
Ι. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΙΙ. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΙΙΙ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
IV. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
§ 4. Υπαλληλικό - Υπηρεσιακό καθήκον Η διάκριση και η σημασία της για τον καταλογισμό της παράβασης καθήκοντος ως ποινικού ή/και ως πειθαρχικού αδικήματος
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
IV. ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
§ 5. Ο βαθμός υπαιτιότητας στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ)
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΠΚ
ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
IV. ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
§ 6. Η ρήτρα απόλυτης επικουρικότητας του υπηρεσιακού εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ)
Ζητήματα συρροής και σχέση με άλλα εγκλήματα
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ, ΣΧΕΣΗ ΣΥΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
IV. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
§ 7. Η έννοια του παράνομου οφέλους στο υπηρεσιακό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) και το ζήτημα της παράστασης πολιτικής αγωγής
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
IV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Γ'
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
§ 8. Το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. β' ΥΚ)
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
IV. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
V. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ
Ή ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
VΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
§ 9. Το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΙΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΙV. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗ
V. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
VI. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Δ'
Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
§ 10. Η σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίκης Η σχέση ποινικού και πειθαρχικού αδίκου και γενικότερα η σχέση Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΔΙΚΟ
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
§ 11. Η ανάλογη εφαρμογή αρχών και κανόνων του Ποινικού Δικαίου στο Πειθαρχικό Δίκαιο
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙV. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
V. H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NON BIS IN IDEM ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧ
Λεπτομέρειες
ISBN139789602729830
ΕκδότηςΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΙούνιος 2012
Αριθμός σελίδων248
Κωδικός Πολιτείας3040-0737
Θέμα

Οι αναγνώστες του βιβλίου έγραψαν

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτόν τον τίτλο.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

Η ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ECO UMBERTO
€12.72 €6.36
(-50%)
Κερδίζετε €6.36
ΤΡΙΑΝΤΑΤΡΙΑ ΧΑΙΚΟΥ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
€6.36 €2.86
(-55%)
Κερδίζετε €3.50

Βίος και ΠολιτείαΠερισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου: Παιδιά τζιμάνια, που θα ’λεγε κι ο Λέμι Κόσιον Τα βιβλία του Φίλιππου Φιλίππου: Ζωή και θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ο ερωτευμένος Ελύτης, Ο οργισμένος έφηβος, Ο πολιτικός Νίκος Καββαδίας,...

Κατά τ’ άλλα ...Περισσότερα

Παραθύρι στο πατάρι [photo Giannis Liverios]

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Λόγος περί κάλλους Φοβηθείτε αν θέλετε να σας ξυπνηθεί το ένστικτο του Ωραίου ή αν όχι τότε μια που ζούμε στον αιώνα της φωτογραφίας ακινητήσετέ το: αυτό που δίπλα μας ο...

Βρείτε μας στο...

Ασφαλείς Συναλλαγές

Verisign Eurobank EFG
Paypal