Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

+
-
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

+
-
ΣΙΩΤΟΥ Α. ΜΑΡΚΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0260
Τιμή Έκδοσης
€15.00
Τιμή Πολιτείας
€12.00
(-20%)
Κερδίζετε €3.00


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Ο θεσμός των ιερών εικόνων εκφράζει ουσιαστικώς και παραστατικώς τον θείον και τον ανθρώπινον, τον εγκόσμιον άμα και υπερκόσμιον χαρακτήρα της υποστάσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διό και συνιστά το πλέον βασικόν εξωτερικόν γνώρισμα αυτής. Δια τούτο ακριβώς και η επέτειος της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων του έτους 843, ονομάζεται εορτή της "Ορθοδοξίας" και πανηγυρίζεται μεγαλοπρεπώς την πρώτην Κυριακήν των νηστειών της Μ. Τεσσαρακοστής, την αποκαλουμένην ούτω "Κυριακή της Ορθοδοξίας".
Κατά την αυθεντικήν μαρτυρίαν του Μ. Βασιλείου, ο θεσμός ούτος ανάγεται εις τους αποστολικούς χρόνους. Διότι πράγματι η ανάπτυξις και η καθιέρωσίς του βασίζονται εις τα χωρία εκείνα της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία απετέλεσαν την βασικήν πηγήν της διδασκαλίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού περί της χρήσεως, της τιμής και της προσκυνήσεως των ιερών εικόνων. Είναι δε τα χωρία ταύτα εκείνα, τα "οποία αναφέρονται α) εις την κατασκευήν υπό τον δημιουργήσαντος τον άνθρωπον Υιού και Λόγου του Θεού κατ' "εικόνα και ομοίωσιν" του εν Τριάδι μόνου αληθινού Θεού β) εις την θεανδρικήν υπόστασιν του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού, ως της μόνης τελείας "εικόνος του αοράτου Θεού" γ) εις την τελείαν ανακαίνισιν της κατασπιλωθείσης, από της εποχής του προπατορικού αμαρτήματος, κατ' εικόνα Θεού υποστάσεως του ανθρώπου, δια της υπ' αυτού, βιώσεως μέσα εις την Εκκλησίαν του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α' Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
1. Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
2. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
3. Η ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΘΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
4. ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ "ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ"
5. ΤΟ "ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΘΕΟΥ", Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
6. Η ΘΕΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ "ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α. Η ετυμολογία, η χρήσις και η έννοια της λέξεως "εικών"
β. Η θεογνωστική ικανότης του ανθρώπου και η "κατ' εικόνα Θεού" υπόστασίς του
γ. Η σχέσις των ιερών εικόνων προς την "κατ' εικόνα Θεού" υπόστασιν του ανθρώπου
ΜΕΡΟΣ Β' ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
1. Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ
3. Η Π. Δ. ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4. Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
α. Ο αποστολικός χαρακτήρ της εκκλησιαστικής παραδόσεως περί των ιερών εικόνων
β. Η συμβολή των Μαρτύρων της πίστεως εις την ανάπτυξιν της χριστιανικής εικονογραφίας
γ. Η αγιογραφία κατά τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου και η προς τας ιεράς εικόνας αντιπάθεια του Ευσεβίου Κασαιρείας
δ. Μαρτυρίαι περί της υπάρξεως ιερών εικόνων προ του Μ. Κωνσταντίνου και έλεγχος της αξιοπιστίας τούτων
ε. Αι εκ του φυσικού απεικονίσεις της Θεοτόκου
a) Η εικών του συνοδού των από Ανατολών Μάγων Πέρσου ζωγράφου
b) Αι αποδιδόμεναι εις τον Ευαγγελιστήν Λουκάν εικόνες της Θεοτόκου
c) Η αχειροποίητος εικών της Παναγίας
στ. Αι εκ του φυσικού εικόνες του Ιησού Χριστού
a) Ο χαλκούς ανδριάς του Ιησού εις την κατοικίαν της υπ' αυτού θεραπευθείσης αιμορροούσης χαναναίας γυναικός
b) Η "αχειροποίητος" εικών του "Αγίου "Μανδηλίου"
c) Η αποδιδομένη εις τον Πόντιον Πιλάτον εικών του Ιησού Χριστού
ζ. Το κύρος των ιστορικών τούτων πληροφοριών περί των εκ του φυσικού εικόνων της Θεοτόκου και του Ιησού Χριστού
5. Η ΜΕΤΑ ΤΟΝ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ
6. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ
α. Η εκτός της Παλαιστίνης διάδοσις του χριστιανισμού
β. Η προβολή της εικόνος των Μαρτύρων της πίστεως κατά τας πανηγύρεις της επετείου του Μαρτυρίου των
γ. Η υπό του πληρώματος της Εκκλησίας εκτίμησις της μεγάλης διδακτικής και εποικοδομητικής αξίας των ιερών εικόνων
δ. Η υπό του Μ. Κωνσταντίνου αναγνώρισις του Χριστιανισμού ως της επισήμου θρησκείας του ελληνορωμαϊκού κράτους
ε. Η δογματική κατοχύρωσις της χριστολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας
στ. Η ανάπτυξις της θείας λατρείας, του εορτολογίου και της υμνογραφίας
ζ. Η προβολή των Αγίων Τόπων και η αρχιτεκτονική των εις αυτούς ανεγερθέντων μεγάλων ναών
7. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
α. Η προφορική παράδοσις της Εκκλησίας και αι γνώμαι των εκκλησιαστικών συγγραφέων
β. Αι σωζόμεναι γραπταί περιγραφαί των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προσώπου και της παραστάσεως της Θεοτόκου και του Ιησού Χριστού
a) Της Θεοτόκου
b) Του Ιησού Χριστού
8. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Γ' Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
1. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
α. Η ιερότης των εικόνων της Εκκλησίας του Χριστού
a) Η ιεροπρέπεια της αγιογραφικής τεχνοτροπίας
b) Η αποστολική προέλευσις της χριστιανικής εικονογραφίας
Λεπτομέρειες
ISBN139789603151487
ΕκδότηςΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1994
Αριθμός σελίδων238
Διαστάσεις21x14
ΕπιμέλειαΛΕΚΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κωδικός Πολιτείας0434-0260
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

Orestis05

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
LIVESEY ANTHONY
€34.70 €13.88
(-60%)
Κερδίζετε €20.82
ΩΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
€13.99 €7.00
(-50%)
Κερδίζετε €6.99

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS