Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

Α'Τ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ // ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΛΤΑΝΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0810-0110

Παρουσίαση

Οι Άρρητοι Λόγοι είναι σειρά βιβλίων με κοινόν τίτλον. Η συγγραφή των είναι καταστάλαγμα πολυετούς ερεύνης και μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Τα βιβλία είναι αυτοτελή και πραγματεύονται διαφορετικά θέματα της αρχαίας γνώσεως. Όμως συνέχονται μεταξύ των, ώστε ν' αποτελέσουν την σύνθεσιν ενός νέου προσανατολισμού της ψυχής.
Το πρώτον βιβλίον της σειράς "Επίδαυρος - Θόλου Αποκάλυψις" διανύει την έκτην του έκδοσιν. Δια πρώτην φοράν μετά 2.360 ηλιακά έτη απεκαλύφθη ότι, εις το κυκλικόν μνημείον της Θόλου της Επιδαύρου, υπήρχε εσωτερικώς μεν καταγεγραμμένον με κάθε λεπτομέρειαν το Ηλιοκεντρικόν Σύστημα επί του δαπέδου. Ο σχεδιασμός του εγένετο 40 έτη προ της γεννήσεως του Αριστάρχου του Σαμίου. Εξωτερικώς δε οι 26 κίονες ανεφέροντο εις την Μετάπτωσιν των Ισημεριών ή εις τον Μέγαν Ενιαυτόν του Πλάτωνος, 170 έτη προ της γεννήσεως του Ιππάρχου, εφευρέτου του αστρολάβου.
Αι δύο αποκαλύψεις του μνημείου είναι ο νοητός ιστός, επί του οποίου κινείται η ψυχή, εναρμονιζόμενη με τον ουράνιον πατέρα της.
Η Επίδαυρος δρα επί της αύρας/ψυχής, μεταθέτοντας την εγω-γεω κεντρικήν της θέσιν εις την ηλιοκεντρικήν πραγματικότητα.
Ο νέος Μεγάλος Ενιαυτός, δια του Πόλου της Γης, θα προχώρηση από τον Αστερισμόν του Ιχθύων εις τον Αστερισμόν του Υδροχόου. Η πρόοδος του Πόλου θα επιφέρη μεταλλάξεις εις εκείνας τας ψυχάς, αι οποίαι, δια των προσπαθειών των, θα θελήσουν να εξισορροπήσουν την υπερβολήν του σεληνιακού συναισθήματος, επανερχόμενοι εις το μέτρον του Απολλωνίου "γνώθι σαυτόν", προσατενίζουσαι την αντικειμενικήν ηλιακήν πραγματικότητα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

1: Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
Ο "Τέλεος Ενιαυτός"
Η μεγάλη αλλαγή της Εποχής του Υδροχόου
2: ΛΟΓΟΣ
Λογική, ανά+λογία, αντί+λόγος
Ελληνική Γλώσσα και αναγραμματισμοί
3: ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ
Οι 7 κανόνες ελέγχου της ονοματοθεσίας
Τρία παραδείγματα
Χρησιμότης και προορισμός των κανόνων
Στόχος της συνολικής ερεύνης
4: ΘΟΛΟΣ/ΘΥΜΕΛΗ
Ονοματοθεσία Θόλου
Ονοματοθεσία Θυμέλης
5: ΣΠΗΛΑΙΟΝ κ΄ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Το Σπήλαιον του Πλάτωνος και Κινηματογράφος/Τηλεόρασις
Ο Λαβύρινθος της Θόλου
Συσχετισμός Σπηλαίου/Λαβυρίνθου
Η εκ πηλού προέλευσις του ανθρωπίνου γένους
"κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων..."
Λίθος, Λάας και Λαός
Τα γεννητά μεικτά οντά
Λάβρυς και Λαβύρινθος
Λόγος της εξισώσεως: η ορμή της ψυχής
6: ΤΟ ΟΡΜΕΜΦΥΤΟΝ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΕΩΣ
Μίμησις και Γραφή
Μίμησις και άνθρωπος
Ομοίωσις
Ηνίοχος, Σπήλαιον και 20ος Αιών
7: ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ κ΄ ΔΑΠΕΔΟΝ ΘΟΛΟΥ
Το διαχρονικόν ουράνιον πρότυπον
Η αλληγορική σημασία του Πλανητικού Συστήματος
Ο Ιερός Γάμος και τα Ανθεστήρια
Περιγραφή της δραστηριότητος των πλανητών
Ειδοποιός διαφορά (δόξα ορθή μετά επιστήμης διαφορότητος)
8: ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ κ΄ ΗΛΙΟ+ΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ
Η Θόλος της Επιδαύρου μικρογραφία του Ηλιοκεντρικού Συστήματος
Αι γνώσεις των Αρχαίων
Εσωτερική κιονοστοιχία (14 κιόνων)-Κύκλος Σελήνης
Εξωτερική κιονοστοιχία (26 κιόνων)-Κύκλος Μεταπτώσεως των Ισημεριών ή "ο Τέλεος Ενιαυτός" ("Τίμαιος" 39D)
Συσχετισμός κιονοστοιχιών
Αντικατοπτρισμός του ουρανίου Θόλου
Aρίσταρχος o Σάμιος
9: ΑΙ ΕΠΤΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟΝ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ
Έμψυχον το Πλανητικόν Σύστημα
Τρία υπερυψωμένα κρηπιδώματα (βάσεις)
Πλανητική πορεία της ψυχής: Κρόνος, Ζευς, Άρης, Γη, Αφροδίτη, Ερμής, Ήλιος/Απόλλων
10: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Θριγκός, Διάζωμα, Μετόπαι, Φιάλαι, Ωά
Εξωτερικός Στέφανος, Φατνώματα, Μαίανδροι
Σχέσις Μακρο-Μικροκόσμου
11: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ=ΔΡΑ ΕΠΙ ΑΥΡΑΣ
Διάλογος Ψυχών
12: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
Εκτός τοίχου Σηκού η φαινομενική πορεία Ηλίου
Εντός τοίχου Σηκού Ηλιοκεντρισμός
360 αι μοίραι του Ζωδιακού Κύκλου
360 οι σταυροί της οροφής
Λατρεία Φωτός ο εσωτερικός στέφανος της Θόλου
13: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Ο ΚΛΕΙΤΟΣ ΤΗΣ ΗΡΑΣ
Ηράκλειτος
Μόρος και Μοίρα
Ποταμός
14: Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο Σταυρός
Ο τριπλούς προσανατολισμός
Η έννοια της αρετής κατά τον Σωκράτη
Πραγματικότης και όραμα
15. ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ 360° ΕΚΤΟΣ ΘΟΛΟΥ;
Το σχέδιον της πόλεως
Το Θείον δεσπόζον εις την Ακρόπολιν
Η ανωτάτη ελεγκτική αρχή της πόλεως
Ο Τριαδικός Νόμος
Νυκτερινός Σύλλογος
Εκλογαί των Αρχών
Το μεικτόν σύστημα διακυβερνήσεως
Ο αριθμός του Βουλευτικού Σώματος
Η διακυβέρνησις της υπαίθρου
Ο Επταδικός Νόμος
Ο αριθμός 5.040
16: ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κ΄ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
Ημερονύκτιον, μην, έτος, Μετάπτωσις των Ισημεριών ή "Τέλεος Ενιαυτός" ("Τίμαιος" 39D)
Χρόνος εις το δάπεδον, Χώρος εις την οροφήν της Θόλου και σύνδεσις των δύο
Τεκμηρίωσις του αριθμού 360 εις τα αρχαία κείμενα
Τίμαιος και οι 4 κύκλοι του χρόνου
Σχόλια Παπαθεοδώρου-Παππά εις την Πολιτείαν του Πλάτωνος
Χρυσούς αριθμός Φ=1,618... και "Τέλεος Ενιαυτός"
Το καθ' "ομοίωσιν" πρότυπον
17: ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
Έρως, τέκνον Πόρου και Πενίας
Αποσυμβολισμός της Λύρας
Συγκίνησις = συν+κίνησις
18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Θόλος: μικρογραφία συμπαντικού ηχείου
Μέθη και Μέθεξις
Η θεά Εστία κ΄ τα Ιερά Συσσίτια
19: ΖΩΟΓΟΝΙΚΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ
Συνομιλία με τα Πυθαγόρεια σύμβολα
Ερμηνεία της γωνίας των 90°
Ο μύθος του Ηρός εις την Πολιτείαν του Πλάτωνος
Οι αριθμοί 3,4 κ΄ 5 του Πυθαγορείου Θεωρήματος
Θέλησις ή Ελευθέρα Βούλησις
20: ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ
Περιττοί κ΄ Άρτιοι Αριθμοί
Ιδιότητες του αριθμού 36
Συσχετισμός "Ψυγονικού Κύβου" κ΄ "Τελέου Ενιαυτού"
Σταυρός='Ρ(οή) Αύρας εις το Ταυ
21: ΠΡΩΤΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ: Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Γάμμα=Τρία και Θήτα=Εννέα
Ιώτα=Δέκα=Τετρακτύς
Θ-είον, Θ-ύρα, Θ-άνατος
Βορέας κ΄ Νότος
22: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ
Διαλεκτική κ΄ ετερότης θεμάτων
Σύγκρισις Πλανητικού Συστήματος κ΄ Τιμαίου [...]
23: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, ΘΟΛΟΥ κ΄ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛ. ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Λεπτομέρειες
ISBN139789603161592
ΕκδότηςΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΣεπτέμβριος 2007
Αριθμός σελίδων454
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας0810-0110
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

ΑΓΑΠΗ, leukokrino, axilleasbmw

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

d.varveris_1988, aapostolidis, jargyr1981, aposdrak, Οιδίποδας, thanpon

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΤΑ ΧΑΣΤΟΥΚΟΨΑΡΑ (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΛΕΝΟΣ
€14.00 €7.00
(-50%)
Κερδίζετε €7.00
ΤΖΕΗΝ ΕΥΡ
BRONTE CHARLOTTE
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Virginia Woolf: Κολυμπήσαμε στο Αιγαίο, με αχινούς και ανεμώνες Ποτέ μου δεν είδα τόσα πολλά λουλούδια – στην Αίγινα χτες ολόκληρο το βουνό ήτανε κόκκινο από τα ηλιάνθεμα και τις παπαρούνες – έκοψα μία, αλλά τα πέτ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS