Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΜΕ ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕ ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 3604/2007

+
-
ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΣΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3930-0385
Τιμή Έκδοσης
€35.50
Τιμή Πολιτείας
€28.40
(-20%)
Κερδίζετε €7.10

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης στην εκτέλεση και την παράδοση, καθώς πολλοί εκδότες υπολειτουργούν και ενδεχομένως λόγω προβλημάτων φόρτου στις εταιρείες ταχυμεταφορών (courier), που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες αυτή τη περίοδο.

- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων
- Διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους αποστολής και παράδοσης.


Παρουσίαση

Στην πέμπτη έκδοση του βιβλίου αναλύονται διεξοδικά οι αρχές και οι κανόνες της εταιρικής συνεργασίας, οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. και Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία), οι Ε.Π.Ε., καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρίες με αναφορά σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, όπως σύσταση και λειτουργία, μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, διάθεση κερδών, αποθεματικά, προβλέψεις, λύση, ομολογιακά δάνεια κ.ά. Περιγράφονται οι μετασχηματισμοί εταιριών (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις) και οι όμιλοι εταιριών με αναφορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Τα πολυάριθμα παραδείγματα και οι ασκήσεις εφαρμογής σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο στο πλαίσιο διδασκαλίας της Λογιστικής των Εταιρικών Επιχειρήσεων, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες λογιστές. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΚΕΦ.Ι. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έννοια της εταιρίας
Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου
Το κεφάλαιο των εταιριών
Ίδιο κεφάλαιο - Εταιρικό κεφάλαιο
Η αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου
Το πρόβλημα του εκτοκισμού των ιδίων κεφαλαίων
Νομική προσωπικότητα και οικονομική οντότητα των εταιρικών επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά της μεγάλης σύγχρονης επιχειρήσεως
Η Λογιστική των Εταιρικών Επιχειρήσεων
Ζητήματα που αντιμετωπίζει η Λογιστική Εταιριών
Λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Λογιστικής Εταιρειών
ΚΕΦ.ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
-Η Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.)
Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε.
Διατυπώσεις συστάσεως της Ο.Ε.
Η λογιστική παρακολούθηση των σχέσεων της Ο.Ε. με τους εταίρους της
Αντικείμενο εταιρικής εισφοράς - Βασικές λογιστικές εγγραφές συστάσεως Ο.Ε.
Ειδικές περιπτώσεις εταιρικής εισφοράς
Παραδείγματα εγγραφών συστάσεως Ο.Ε.
Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
Διανομή του επιχειρησιακού αποτελέσματος στις Ο.Ε.
Τρόποι καθορισμού συμμετοχής στο αποτέλεσμα
Ο σχηματισμός αποθεματικών στην Ο.Ε.
Η φορολογία των κερδών της Ο.Ε.
Λογιστικές εγγραφές διανομής αποτελεσμάτων
Λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε.
Λογιστική διαδικασία της εκκαθαρίσεως
Οι λογιστικές εγγραφές εκκαθαρίσεως
-Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.)
Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε.
Λογιστικές ιδιορρυθμίες των Ε.Ε.
Η εκκαθάριση των Ε.Ε.
-Οι Προσωπικές Εταιρίες του Π.Δ. 326/1994
-Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία
Έννοια και χαρακτηριστικά
Η λογιστική της συμμετοχικής εταιρίας
Η μέθοδος του τελικού μερισμού
Η μέθοδος του άμεσου μερισμού
Η λογιστική των συμμετοχικών εταιριών στο πλαίσιο του Ε.Γ.Λ.Σ.
-Ασκήσεις
ΚΕΦ.ΙΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
-Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μορφών εταιρικής συγκροτήσεως
-Τα κατά νόμο όργανα διοικήσεως της Α.Ε.
-Δημοσιότητα
-Παρατηρήσεις σχετικά με τη διοίκηση της Α.Ε.
Αφανής μέτοχος
Αποτελεσματική πλειοψηφία
Ανώτατη Διοίκηση και επιχειρησιακός φορέας
-Γενική επισκόπηση της λογιστικής των Α.Ε.
Γενικότητες
Διατάξεις του Ν. 2190 (αρθρ. 42α) για τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις
-Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
Το θεωρητικό υπόβαθρο των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
Επιδιώξεις των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π
Η οργάνωση των λογιστικών βιβλίων για τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
Οι λογιστικές καταστάσεις κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
-Λογιστική κατά τη σύσταση της Α.Ε.
Βασικές παρατηρήσεις
Οι λογιστικές εγγραφές συστάσεως Α.Ε.
Ανακεφαλαιωτικό παράδειγμα
-Υποδείγματα ετήσιων λογιστικών καταστάσεων
ΚΕΦ.IV. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ. - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
-Γενικά για το μετοχικό κεφάλαιο
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
-Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
-Κατηγορίες μετοχών
-Τιμές των μετοχών
Ονομαστική αξία ή τιμή των μετοχών
Τιμή εκδόσεως των μετοχών
Αγοραία τιμή των μετοχών
Εσωτερική ή λογιστική αξία της μετοχής Υπολογιστική ή θεωρητική αξία μετοχής
-Λογιστική ή εσωτερική αξία της μετοχής ειδικά
-Γενικά περί της εκδόσεως μετοχών και εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών
-Το δικαίωμα εγγραφής
-Ειδικές κατηγορίες μετοχών
Μετοχές εκδιδόμενες υπό το άρτιο
Μετοχές χωρίς ονομαστική αξία
Μετοχές θησαυροφυλακίου (treasury stocks)
Η απόκτηση από τις ελληνικές Α.Ε. δικών τους μετοχών
-Ιδρυτικοί τίτλοι
Κατηγορίες ιδρυτικών τίτλων
Η λογιστική παρακολούθηση των ιδρυτικών τίτλων
ΚΕΦ.V. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΛΥΣΗ [...]
ΚΕΦ.VI. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Δ΄ ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΦ.VII. ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦ.VIII. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ
ΚΕΦ.IX. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεπτομέρειες
ISBN139789603517368
ΕκδότηςΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2008
Αριθμός σελίδων632
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας3930-0385
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
AUSTEN JANE
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
€18.00 €9.00
(-50%)
Κερδίζετε €9.00

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Jaroslav Hasek:Αφού δεν θέλω να κρύψω ότι συγκαταλέγομαι στους θαυμαστές μου ... […] στην ιστορία όλης της ανθρωπότητας, μόνο ένας άνθρωπος εμφανίστηκε τόσο τέλειος απ' όλες τις απόψεις και αυτός δεν είναι άλλος από εμένα. Πάρτε γι...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS