Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ, ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

+
-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3316-0320
Τιμή Έκδοσης
€75.00
Τιμή Πολιτείας
€66.75
(-11%)
Κερδίζετε €8.25


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Η διατροφική αξιολόγηση είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία που αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης υγείας, ανάπτυξης ή θρέψης μεμονωμένων ατόμων ή πληθυσμών. Κύρια συστατικά της μέρη είναι το ιατρικό και κοινωνικοοικονομικό ιστορικό, το ιστορικό λήψης φαρμάκων, η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης αλλά και η αξιολόγηση ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και κλινικών δεικτών. Κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές προϋποθέτει τόσο τη μέτρηση και συλλογή των δεδομένων όσο και την αξιολόγηση και ερμηνεία αυτών, προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική εικόνα της κατάστασης υγείας του ατόμου ή του πληθυσμού.
Στο παρόν σύγγραμμα, η παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου της διατροφικής αξιολόγησης οργανώνεται σε τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει στοιχεία για το ιστορικό του ασθενούς, η δεύτερη για την αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης και τη σύσταση σώματος, η τρίτη για την κλινική εξέταση και η τέταρτη για βιοχημικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση του ασθενούς. Το σύνολο αυτών των ενοτήτων παρουσιάζεται συνολικά σε δώδεκα κεφάλαια, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι ιστορικών (1ο κεφάλαιο) ενώ γίνεται ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στις σημαντικότερες μεθόδους λήψης διαιτητικού ιστορικού και στους τρόπους αξιολόγησης των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές (2ο κεφάλαιο). Στο τέλος της πρώτης ενότητας παρουσιάζονται οι συνιστώσες της ενεργειακής δαπάνης και οι τρόποι μέτρησης ή υπολογισμού της (3ο κεφάλαιο). Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται βασικές αρχές και τρόπους αξιολόγησης της σύστασης σώματος (4ο και 5ο κεφάλαιο). Η σημασία της κλινικής εξέτασης στη διαδικασία της διατροφικής αξιολόγησης τονίζεται στο έκτο κεφάλαιο, που αποτελεί και την τρίτη ενότητα. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα (από το 7ο μέχρι το 12ο κεφάλαιο) γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βιοχημικών δεικτών που χρησιμοποιούνται τόσο στη διάγνωση χρόνιων νοσημάτων όσο και στη διαδικασία της αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών.
Σε μια προσπάθεια να καταστεί ο αναγνώστης κοινωνός των σύγχρονων δεδομένων στο χώρο της διατροφικής αξιολόγησης, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση παραδειγμάτων και σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έχοντας λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα, μπορεί στη συνέχεια να εμβαθύνει στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στο ερευνητικό πεδίο της διατροφικής αξιολόγησης ατόμων ή πληθυσμών. Η δραστηριοποίηση του επιστήμονα υγείας στο πεδίο της διατροφικής αξιολόγησης, έχοντας ως αφετηρία και οδηγό το παρόν σύγγραμμα, θα αποτελέσει ίσως την καλύτερη απόδειξη για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των συγγραφέων και συνεργατών που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του παρόντος συγγράμματος. (Γιάννης Μανιός, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΚΕΦ.1: Ιατρικό Ιστορικό, Ιστορικό Λήψης Φαρμάκων και Κοινωνικοοικονομικό Ιστορικό
Επίκαιρα Θέματα: Συστάσεις για την ανακούφιση των παρενεργειών των φαρμάκων
ΚΕΦ.2: Καταγραφή και Αξιολόγηση της Διαιτητικής Πρόσληψης
2.1. Μέθοδοι καταγραφής της διαιτητικής πρόσληψης
Ανάκληση εικοσιτετραώρου
Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων
Διαιτολογικό Ιστορικό
Ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων
Η Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου
Επίκαιρα Θέματα: Γενική Περιγραφή της Μελέτης NHANES
2.2. Σφάλματα, επαναληψιμότητα και εγκυρότητα των μεθόδων καταγραφής της διαιτητικής πρόσληψης
Σφάλματα των μεθόδων καταγραφής της διαιτητικής πρόσληψης
Επαναληψιμότητα των μεθόδων καταγραφής της διαιτητικής πρόσληψης
Η Εγκυρότητα των μεθόδων καταγραφής της διαιτητικής πρόσληψης
Επίκαιρα Θέματα: Η εκτίμηση της ποσότητας της προσλαμβανόμενης τροφής κατά την καταγραφή της διαιτητικής πρόσληψης
2.3. Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης Θρεπτικών Συστατικών (Αξιολόγηση Δεδομένων που Προκύπτουν από Ποσοτικές Μεθόδους)
Ορισμοί
Χρήση των Διαιτητικών Προσλήψεων Αναφοράς για την αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης ατόμων
Χρήση των διαιτητικών προσλήψεων αναφοράς για την αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης πληθυσμών
2.4. Διατροφικοί δείκτες και πυραμίδες (αξιολόγηση δεδομένων που προκύπτουν από ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους)
Διατροφικοί δείκτες
Σύγκριση με διατροφικές πυραμίδες
Επίκαιρα Θέματα: Η Μεσογειακή Διατροφή και η Μελέτη των Επτά Χωρών
ΚΕΦ.3: Συνολική Ενεργειακή Δαπάνη και Μέτρηση Αυτής
3.1. Παράμετροι που καθορίζουν τη συνολική ενεργειακή δαπάνη
Βασικός μεταβολισμός - Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (ΒΜΡ)
Τροφογενής θερμογένεση
Ενεργειακή δαπάνη κατά τη φυσική δραστηριότητα
3.2. Μέτρηση της ενεργειακής δαπάνης
Άμεση θερμιδομετρία
Έμμεση θερμιδομετρία
Τεχνική του διπλά σημασμένου νερού
3.3. Εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης
Χρήση εξισώσεων για την εκτίμηση του ΒΜΡ
Μέθοδοι εκτίμησης της ενεργειακής δαπάνης κατά τη φυσική δραστηριότητα
Επίκαιρα Θέματα: Έλεγχος της εγκυρότητας της δηλούμενης ενεργειακής πρόσληψης με βάση το Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό και την Ενεργειακή Δαπάνη
ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦ.4: Σύσταση Σώματος και Μέθοδοι Ανάλυσης Σύστασης Σώματος [...]
ΚΕΦ.5: Ανθρωπομετρία - Σύσταση Σώματος και Έλεγχος Ανάπτυξης Θρέψης
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΕΦ.6: Κλινική Εξέταση
ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΕΦ.7: Επίπεδα Βιταμινών και Ανόργανων Συστατικών και Βιοχημικοί Δείκτες
ΚΕΦ.8: Σιδηροπενική Αναιμία: Αιματολογικοί και Βιοχημικοί Δείκτες
ΚΕΦ.9: Καρδιαγγειακά Νοσήματα: Βιοχημικοί Δείκτες
ΚΕΦ.10: Σακχαρώδης Διαβήτης και Βιοχημικοί Δείκτες
ΚΕΦ.11: Οστεοπόρωση και Βιοχημικοί Δείκτες
ΚΕΦ.12: Αλλεργικά Νοσήματα: Εργαστηριακή και Κλινική Αξιολόγηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α1: Η Διαδικασία της Επικοινωνίας και της Συνέντευξης: Θεωρία και Τεχνική
Α2: Ενδεικτικά Παραδείγματα Διαφόρων Τύπων Ιστορικού
Α3: Αξιολόγηση της Αρτηριακής Πίεσης σε Παιδιά
Β: Πρακτικά Θέματα και Παραδείγματα για τις Μεθόδους Καταγραφής της Διαιτητικής Πρόσληψης
Γ: Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης Θρεπτικών Συστατικών, Ορισμός Μερίδων και Συστάσεις Διαφόρων Χωρών
Δ: Εξισώσεις Υπολογισμού της Άλιπης Μάζας Σώματος και του Ολικού Νερού Σώματος με Βάση Μετρήσεις Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης
Ε1: Πίνακες Επιθυμητού Βάρους και Προσδιορισμός Ποσοστού Λίπους Από Δερματοπτυχές
Ε2: Μέρος Δεύτερο - Καμπύλες Ανάπτυξης
ΣΤ:
Ζ: Πηγές, Λειτουργίες και Ανεπιθύμητες Ενέργειες Ανεπαρκούς ή Υπερβολικής Πρόσληψης Θρεπτικών Συστατικών
Η: Ιστοσελίδες με Ιδιαίτερο Ενδιαφέρον για τον Επιστήμονα Υγείας
Θ: Εκτίμηση του 10ετούς Καρδιαγγειακού Κινδύνου από Ευρωπαϊκά Δεδομένα
Ευρετήριο
Συγγραφείς: Αναστ. Ν. Δημητρίου, Μωυσής Ελισάφ, Αντώνης Καφάτος, Παρασκευή Κοροβέση, Γιώργος Κρανίου, Γεώργιος Λυρίτης, Γιάννης Μανιός, Χαράλ. Μηλιώνης, Γεώργιος Μοσχώνης, Μαρία Μπιτσώρη, Βίβιαν Ντετοπούλου, Δημοσθ. Παναγιωτάκος, Λάμπρος Παπαδημητρίου, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πίτσαβος, Αικατ. Π. Σκενδέρη, Μαρία Σκουρολιάκου, Γεώργιος Τροβάς, Πωλ Φαρατζιάν.
Λεπτομέρειες
ISBN139789603994688
ΕκδότηςΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2006
Αριθμός σελίδων564
Διαστάσεις29x22
ΠρόλογοςΜΑΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κωδικός Πολιτείας3316-0320
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

Papadaki Maria, chamzaosman, dionism1972, JOHNBS, kalexia, Konchilia, aposdrak, wooyann, marina.hrdu, Pappakos, argirpap, kakili, nemoniko, Panagiotis Haldaios, Yiannayiotou, elena 222, astagakis, raccoon, emaladaki, Chris 619, iceshoweronfire, dpapis, anny2002, thlemaxos, chbarmparousis, axilleasbmw, matterhorn, annoulita, axilpat2, leukokrino, asprado, lisari.blogspot, babistouloumis, gl1996, loukanika, Panosv91, spitzenklasse, soto23, Losky, Papaleksandros, dimitrakotouza, Γιώργος Λουκής, filioenz, Ozymandias, PolyKo, mariachristina15, Eirini135, dikanell, Jana_Stefani, annacharoni, anna kaisari, mkartsona, Myrianthi, EudokiaThomopoulou, venifra, aggeliki1985m, angelikimarou1985, Σπυρούλα, ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ, gtrakakis, landlab, eleutheriakos7, Χρήστ0ς18, michalis kyranis, space_diversity, dimiza alki, giorgos_bek, sotkil, Periergos, teokoym, evagsar, Irini 3/2, Elementstv, tim8, eh19889, antpth, Панаётис, Achilles Kokkinidis, Ανδρέας Τζερεφός, fotinipoliteia, statmil, Στεφανιδου Χριστίνα, grigoristselepis1972, Anticapri, tamopepa, K.Vasileios, sotbek, Μαντώ Γκακνη, christos12137, spiros57, San Junipero, geoback, iNtagkas, Cretan1986, Princeps, SPUROS38, mgerogian, nstheod, Doukas, Summerwind, IfigeneiaTz, Γεώργιος Τσόλας, pandreop, 235727, profkk79, ΜΑΡΘΑΑΑ, panoslit, konstantinos paloukas, Antonio96, marios maratos, Σωτήρης, apsathan, jogeodim, askalamaras, Natassaki00, ΒΟΥΡΤΣ, kostasmaria1, Κυπριανός, Katerina16, fotpeg, maria tsadiraki, athenodoros, anastasios03021974, takis ducati , EltonDeda, mantzouros, theoamax, gdpapanicolaou, ατασία, pulsatilla, kparas, Christos Kitsos, DIMITRIS KAZAKIDIS, Μιχαέλα Χασιώτη, halchess2003, Spygos, faylika, GITA, ayla, sakedimitra, NVE8891, savichat, liana1972, goulgoutis, Andreas Aslanis, Yewon Sim, loukaskoutsikos, CetLot, glauki2003, simeonphil, virtouxan, Charakopoulos Christos, johnko99, tsofa81, vicpoliteia2, litokanli, Deppy_17, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (27 π.Χ.- 476 μ.Χ)
GRIMAL PIERRE
€19.08 €9.54
(-50%)
Κερδίζετε €9.54
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ ΕΛΕΝΗ
€12.00 €6.00
(-50%)
Κερδίζετε €6.00

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS