Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

+
-
Χ/Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ // ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΛΥΣΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

+
-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3718-0177

Παρουσίαση

Με σταθερό γνώμονα την υποβοήθηση των φοιτητών στην κατανόηση του ιδιαιτέρως δυσχερούς μαθήματος των "Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου" παραδίδεται στην κυκλοφορία η τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου. Η αποδεδειγμένη αγάπη των φοιτητών της Νομικής στο πόνημα αυτό επί δεκαπέντε συναπτά έτη, που ασφαλώς δικαιώνει τις διδακτικές προσδοκίες του γράφοντος, αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την ανανέωσή του.
Η νέα έκδοση κατέστη άλλωστε επιβεβλημένη, προκειμένου το έργο αφ' ενός να ενημερωθεί με τις επελθούσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις αλλά και τη νεότερη βιβλιογραφία και αφ' ετέρου να συντονισθεί με το αντίστοιχο σύγγραμμά μου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε νέα έκδοση (Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 4η έκδ. 2012). Με την ευκαιρία αυτή προστέθηκαν πέντε νέα πρακτικά για τα εξής θέματα: τελολογική συστολή προστασία προσωπικότητας κατηγορουμένου αποδυνάμωση δικαιώματος διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής ακυρότητας ακυρωσία δικαιοπραξίας λόγω διαφθοράς.
Κατά την προετοιμασία της παρούσας έκδοσης και τη διόρθωση των δοκιμίων με συνέδραμε ουσιαστικά ο παλαιός μαθητής μου και νυν συνεργάτης μου Σωτήριος Ελ. Ιωακειμίδης, Δικηγόρος και Δ.Ν., τον οποίο ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή. (Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης
Πίνακας περιεχομένων
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Έθιμο
Διεθνείς συμβάσεις και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πηγές του ελληνικού δικαίου
Εθιμοτυπία - Συναλλακτικά ήθη - Χρηστά ήθη
Συναλλακτικά ήθη - Επιχειρησιακή συνήθεια
Αναδρομικότητα νόμου - Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία νόμου
Κατάργηση νόμου από έθιμο - Κανόνας δημόσιας τάξης
Συρροή και σύγκρουση κανόνων δικαίου
Ερμηνεία κανόνων δικαίου
Δικανικός συλλογισμός
2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Νομική θέση του κυοφορουμένου
Νομική θέση του αποθανόντος
Κυοφορούμενος και εγκεφαλικός θάνατος
Αφάνεια
Ενηλικίωση του ανθρώπου
Εκούσια και νόμιμη κατοικία
Ικανότητα για δικαιοπραξία και ικανότητα για σύνταξη διαθήκης
Δικαιοπραξίες προσώπου όχι εμφανώς ψυχασθενούς
Δικαιοπραξίες μεθυσμένου
Παροδική δικαιοπρακτική ανικανότητα
Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο
Καταβολή σε ανήλικο
Δάνειο σε ανήλικο
Δικαιοπραξία από τους νόμιμους εκπρόσωπους ανηλίκου πριν από την ενηλικίωσή του
Δικαιοπραξία μετρητοίς από ανήλικο
Δικαιοπραξίες του ανηλίκου με το "χαρτζιλίκι" του
Μονομερής δικαιοπραξία ανηλίκου
Δέσμευση του προσώπου που συμβάλλεται με ανήλικο
Δήλωση βούλησης προς περιορισμένα ικανό πρόσωπο
Υποβολή ανηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση
Δωρεά υπό τρόπο σε ανήλικο
Δωρεά σε ανήλικο
Ικανότητα ανηλίκου κατά την ΑΚ 136
Περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα του ανηλίκου
Χρησιδάνειο κινητού από ανήλικο
Υλική πράξη από δικαιοπρακτικώς ανίκανο
Οιονεί δικαιοπραξία από ανήλικο
Δήλωση βούλησης προς δικαιοπρακτικά ανίκανο
Σε ποιον ανήκει η αξίωση για τον μισθό του ανηλίκου
Δικαιοπραξίες περιορισμένως ικανού που ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλου
Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του δηλούντος
Προστασία της προσωπικότητας
Προστασία της προσωπικότητας κατηγορουμένου
Προστασία του ονόματος
3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Προστασία του ονόματος νομικού προσώπου
Ηθική βλάβη νομικού προσώπου
Αποβολή μέλους σωματείου
Ελαττωματική απόφαση διοίκησης σωματείου
Σύγκρουση αρμοδιότητας διοίκησης και συνέλευσης σωματείου
Εκπροσώπηση σωματείου από τα όργανά του - Δικαιώματα τρίτου σε περίπτωση έλλειψης εξουσίας εκπροσώπησης
Ένωση προσώπων που δεν αποτελεί σωματείο
Ίδρυμα
Σύσταση ιδρύματος
Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος
Κοινοπραξία
Εταιρεία αστικού δικαίου
4. ΚΤΗΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ κ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Παράγωγη και πρωτότυπη κτήση δικαιώματος
Παράγωγη κτήση δικαιώματος: μεταβιβαστική, δημιουργική και αποκαταστατική
Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας λόγω έλλειψης τύπου
Κατάχρηση λειτουργικού δικαιώματος
Κατάχρηση δικονομικού δικαιώματος
Αποδυνάμωση δικαιώματος
Άμυνα
Αυτοδικία - Άμυνα
Κατάσταση ανάγκης
5. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ κ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία
Παραγραφή αξίωσης εργολάβου - Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Παραγραφή αξίωσης για παράλειψη
Παραγραφή των αξιώσεων κατά του ψευδοαντιπροσώπου
Παραγραφή σε περίπτωση συρροής αξιώσεων
Πρόταση ένστασης παραγραφής από τρίτον
Διακοπή της παραγραφής
Διακοπή παραγραφής, όχληση, και τόκοι σε περίπτωση τροπής καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστική
Εκπλήρωση παραγραφείσας αξίωσης
Αποσβεστική προθεσμία, καταχρηστική επίκληση και αναστολή συμπληρώσεως
6. ΕΝΝΟΙΑ κ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
Δικαιοπραξία και σχέση φιλοφροσύνης
Σχέσεις φιλοφροσύνης
Η βούληση δήλωσης
Η βούληση πράξης
Εξωτερίκευση της δήλωσης βούλησης
Εξωτερίκευση της δικαιοπρακτικής βούλησης
Υποσχετική και εκποιητική δικαιοπραξία
Σιωπή ως δήλωση βούλησης
Δικαιοπρακτική παράλειψη ή πλασματική δήλωση
Καταπιστευτική δικαιοπραξία
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
Κατάρτιση σύμβασης από τηλεφώνου
Δήλωση βούλησης με νεύματα
Λήψη δήλωσης βούλησης ενσωματωμένης σε επιστολή
Απευθυντέα δήλωση βούλησης
Σιωπηρή, μη απευθυντέα αποδοχή προτάσεως
Εκούσιος συστατικός τύπος
Ακυρότητα προσυμφώνου λόγω έλλειψης νόμιμου τύπου [...]
8. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ
9. ΕΡΜΗΝΕΙΑ κ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
10. ΑΙΡΕΣΗ κ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
11. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ κ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
12. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ κ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Λεπτομέρειες
ISBN139789604205059
ΕκδότηςΠ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΣεπτέμβριος 2013
Αριθμός σελίδων256
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας3718-0177
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

aposdrak

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΡΟΣ Τ' ΑΣΤΡΑ
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
€18.55 €9.28
(-50%)
Κερδίζετε €9.27
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
LEFKOWITZ R. MARY
€14.97 €5.99
(-60%)
Κερδίζετε €8.98

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS