Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Α΄Τ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

+
-
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ν. Δ.
Κωδ. Πολιτείας: 1800-0289
Τιμή Έκδοσης
€23.85
Τιμή Πολιτείας
€19.08
(-20%)
Κερδίζετε €4.77


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Η "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" εκδίδεται σε δύο χωριστούς τόμους, σαν Πρώτο και Δεύτερο Μέρος, για καθαρά διδακτικούς λόγους, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην ανάγκη διδασκαλίας του αντιστοίχου μαθήματος σε δύο χωριστά Πανεπιστημιακά εξάμηνα. Το δεδομένο αυτό προσδιόρισε επίσης σε μεγάλο βαθμό την επιλογή, κατανομή και έκταση της ύλης, που έγιναν με στόχο την πληρέστερη δυνατή διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, του μαθήματος της Οργανικής Χημείας. Τα διάφορα Κεφάλαια συνοδεύονται από επιλεγμένες ασκήσεις, με υποδειγματικές απαντήσεις - λύσεις, επεξηγήσεις και επεκτάσεις, για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της βασικής ύλης. Στα ευρετήρια γίνεται πλήρης και συστηματική καταγραφή των διαφόρων ενώσεων, εννοιών και όρων για τον εύκολο εντοπισμό τους στο κείμενο όπου και όσες φορές αναφέρονται. Πριν από τη συστηματική μελέτη των τάξεων των οργανικών ενώσεων γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, ονοματολογία και στερεοχημεία των οργανικών ενώσεων για την κατανόηση των δομικών προβλημάτων των οργανικών μορίων και αναπτύσσονται οι βασικές αρχές των ηλεκτρονικών θεωριών, που εξηγούν και δικαιολογούν τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Δίνονται οι βασικές θεωρητικές αρχές των κυριοτέρων φασματοσκοπικών μεθόδων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή και ερμηνεία των διαφόρων φασμάτων, από τα οποία προκύπτουν πολύτιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για τη δομή των οργανικών μορίων. Ακολουθεί η επισήμανση κοινών χαρακτηριστικών στοιχείων στα διάφορα αντιδραστήρια και τις αντιδράσεις τους και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, που εμφανίζουν ανάλογη συμπεριφορά. Με τα εισαγωγικά αυτά Κεφάλαια επιδιώκεται η κατανόηση των γενικών χαρακτηριστικών των οργανικών μορίων, η εξήγηση αλλά και η πρόβλεψη των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για την κριτική μελέτη των επί μέρους ενώσεων, που ακολουθεί, αλλά και η δυνατότητα προσέγγισης των ιδιοτήτων ενώσεων, που δεν θα εξετασθούν συστηματικά. Στο 1ο μέρος εξετάζονται συστηματικά μόνο οι υδρογονάνθρακες (εκτός των αρωματικών) τα αλκυλαλογονίδια, οι εστέρες ανόργανων οξέων, οι οργανομεταλλικές ενώσεις, οι αλκοόλες, οι αιθέρες, οι καρβονυλικές ενώσεις, τα καρβοξυλικά οξέα και τα παράγωγά τους, σύμφωνα με τις χρονικές δυνατότητες που προσφέρονται στα πλαίσια της διδασκαλίας ενός εξαμηνιαίου μαθήματος. Με τη μελέτη των απλών αυτών ενώσεων εξασφαλίζονται σταδιακά οι προϋποθέσεις για τη μελέτη και άλλων τάξεων ενώσεων, που περιλαμβάνονται στο 2ο μέρος του συγγράμματος αυτού. Στην περιορισμένη έκταση και την επιλογή της ύλης του βιβλίου αυτού, είναι φυσικό να υπάρχουν παραλείψεις. Κάθε υπόδειξη σχετική με παραλείψεις αλλά και λάθη, ή με τη διάρθρωση της ύλης θα είναι ευπρόσδεκτη. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦ.1 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Σύνταξη, ισομέρεια
Ταξινόμηση
Ονοματολογία
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Γενικά
Ατομικά, μοριακά τροχιακά
Υβριδοποιημένα τροχιακά
Είδη δεσμών
Διαμοριακές επιδράσεις
Επαγωγικό φαινόμενο
Συντονισμός, Συζυγιακό φαινόμενο
Υπερσυζυγιακό φαινόμενο
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.3 ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ
Γενικά
Οπτική ενεργότητα, Εναντιοστερεομέρεια
Διαστερεομέρεια
Οπτική ενεργότητα ενώσεων που δεν έχουν ασύμμετρο άτομο άνθρακα
Μέτρηση της οπτικής ενεργότητας
Ρακεμικά μίγματα, Ρακεμοποίηση
Ασύμμετρες συνθέσεις
Γεωμετρική ισομέρεια
Διαμόρφωση
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Γενικά
Φασματοσκοπία Υπεριώδους - Ορατού
Φασματοσκοπία Υπερύθρου Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Φασματοσκοπία μαζών
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Γενικά
Ταξινόμηση αντιδραστηρίων
Ταξινόμηση αντιδράσεων
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.6 ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Γενικά
Αλκάνια
Κυκλοαλκάνια
Φασματοσκοπικές ιδιότητες κορεσμένων υδρογονανθράκων
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.7 ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Γενικά
Αλκένια
Αλκαδιένια
Αλκύνια
Ακόρεστοι Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.8 ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ
Γενικά
Αλκυλαλογονίδια
Εστέρες ανόργανων οξέων
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.9 ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Γενικά
Οργανομαγνησιακές Ενώσεις
Οργανολιθιακές ενώσεις
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.10 ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΑΙΘΕΡΕΣ
Αλκοόλες
Αιθέρες
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.11 ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Γενικά
Αλδεύδες και κετόνες
Γενικό
Ονοματολογία
Παρασκευές
Φυσικές ιδιότητες
Φασματοσκοπικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Διάφορα μέλη
Δικαρβονυλικές ενώσεις
Κετένες
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.12 ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
Γενικά
Ονοματολογία
Παρασκευές
Φυσικές, φασματοσκοπικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Διάφορα μέλη
Υποκατεστημένα ξυλικά οξέα
Αλογονοξέα
Υδροξυοξέα
Κετονοξέα
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΚΕΦ.13 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Γενικά, ονοματολογία
Ακυλαλογονίδια
Ανυδρίτες καρβοξυλικών οξέων
Εστέρες καρβοξυλικών οξέων
Διάφορα μέλη
Αμίδια καρβοξυλικών οξέων
Διάφορα μέλη
Νιτρίλια των οξέων
Παράγωγα του ανθρακικού οξέος
Ασκήσεις
Απαντήσεις ασκήσεων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ασκήσεις
Απαντήσεις
ΣΥΜΒΟΛΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Ευρετήριο Συγγραφέων
Ευρετήριο Χημικών όρων
Ευρετήριο ξένων όρων και συντομογραφιών
Λεπτομέρειες
ISBN139789604316458
ΕκδότηςΖΗΤΗ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1990
Αριθμός σελίδων360
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας1800-0289
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

PharmChem

Κριτικές για το προϊόν

[15/11/2016] PharmChem.   Δείτε όλα τα σχόλια του χρήστη
Βαθμολογία:5
Πολύ καλό και χρήσιμο βιβλίο οργανικής χημείας πανεπιστημιακού επιπέδου! Είναι εύκολο στην χρήση, διότι ο αναγνώστης μπορεί πολύ εύκολα να βρει και να διαβάσει το εκάστοτε κεφάλαιο που τον ενδιαφέρει, είναι μικρό σε όγκο και συνάμα πλούσιο σε πληροφορίες! Το συστήνω ανεπιφύλακτα!
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ
SOLDI SEBASTIANO
€7.95 €3.58
(-55%)
Κερδίζετε €4.37
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1866-1870)
SCHWARTZ MARIE-ESPERANCE. VON
€45.00 €18.00
(-60%)
Κερδίζετε €27.00

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS