Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

Παρουσίαση

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου (μέρη τέταρτο και πέμπτο) είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην έννομη προστασία σε αυτήν. Παρουσιάζονται οι πηγές του δικαίου της ΕΕ (πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο, διεθνείς συνθήκες, ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των πηγών δικαίου της ΕΕ) και τα κύρια χαρακτηριστικά του: η αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης, η άμεση ισχύς των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης και η αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ. Τέλος, παρουσιάζεται το δικαιοδοτικό σύστημα της ΕΕ (οργάνωση, σύνθεση, αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων της Ένωσης), ενώ σε ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι ευθείες προσφυγές ενώπιον του ΔΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το δίκαιο της Ένωσης και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων των θεσμικών κ.λπ. οργάνων, οι αγωγές αποζημίωσης (συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης), η διαδικασία προδικαστικής παραπομπής του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και η προσωρινή δικαστική προστασία και τα ένδικα μέσα ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης. Η εποπτεία της ύλης, η ταξινόμηση των θεμάτων και η σε βάθος ανάλυση δίνουν μια ολοκληρωτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθιστώντας το έργο το πιο πολύτιμο βοήθημα στο είδος του για τον σύγχρονο νομικό της πράξης. (Από την παρουσίαση του εκδότη)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΙΩΝΑ
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Η διεθνής συνεργασία μέχρι τη δεκαετία του '50 στη σκιά δυο παγκοσμίων πολέμων
Η διεθνής συνεργασία στη (Δυτική) Ευρώπη από τη δεκαετία του '50 και εφεξής
Το Συμβούλιο της Ευρώπης
Άλλοι σημαντικοί ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί
2. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Από την ίδρυση των Κοινοτήτων μέχρι τις διεθνείς πολιτικές ανακατατάξεις του τέλους της δεκαετίας του '80
Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 μέχρι την τελευταία διεύρυνση (2013)
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σχέσεις της Ελλάδος με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μέχρι την 1.1.1981
Η προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το άρθρο 28 του Συντάγματος
Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Το θεσμικό οικοδόμημα της ΕΚΑΧ
Οι δυο νεότερες συνθήκες: Μεταβολή των θεσμικών ισορροπιών
ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η οικονομική συνεργασία ως μέσον πολιτικής ενοποίησης
Το οικονομικό και κοινωνικό "σύνταγμα" των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τα κύρια μέσα υλοποίησης των κοινοτικών στόχων
Η Κοινή Αγορά
Η προοδευτική προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών
Η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το έλλειμμα δημοκρατίας
Το ζήτημα της κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Το πολιτικό έλλειμμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Η ασαφής πολιτική φυσιογνωμία των Κοινοτήτων
Η ανεπαρκής πολιτική παρουσία των Κοινοτήτων στη διεθνή πολιτική σκηνή
Η ανύπαρκτη στρατιωτική σημασία των Κοινοτήτων
4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ [...]
5. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
6. ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
9. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
10. ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
11. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
12. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
14. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
15. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
16. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ)
17. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
18. ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
19. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
20. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
21. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
22. ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΕ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 258 ΚΑΙ 259 ΣΛΕΕ)
23. ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΕ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΡΘΡΑ 263 ΚΑΙ 265 ΣΛΕΕ)
24. ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 340 ΣΛΕΕ)
25. Η ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ - ΑΡΘΡΟ 267 ΣΛΕΕ)
26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Λεπτομέρειες
ISBN139789604459780
ΕκδότηςΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2013
Αριθμός σελίδων698
Διαστάσεις25x18
Κωδικός Πολιτείας3720-0212
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, revecca, aposdrak

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

aposdrak

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ
HANCOCK JONATHAN
€16.70 €6.68
(-60%)
Κερδίζετε €10.02
ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΑΡΚΤΙΚΟΣ
MCGUIRE IAN
€16.60 €6.64
(-60%)
Κερδίζετε €9.96

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Joseph Roth: Όσο περισσότερες φράουλες ποδοπατούσε τόσο περισσότερες έβγαιναν στο δάσος. Εδώ έβγαιναν οι ωραιότερες φράουλες. Δεν κοίταζαν να κρυφτούν διακριτικά, όπως το συνηθίζουν αλλού. Έκοβαν το δρόμο αυτών που τις έψαχναν. Έτρεμαν βαρ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS