Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες Δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 150000 τίτλους

+
-
Α'Τ. VERBA GEOPOLITICA ET ISLAMICA 1995-2012

VERBA GEOPOLITICA ET ISLAMICA 1995-2012 (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

+
-
ΜΑΖΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0178
Τιμή Έκδοσης
€61.48
Τιμή Πολιτείας
€46.11
(-25%)
Κερδίζετε €15.37

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.

- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων
- Διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους αποστολής και παράδοσης.


Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Παρουσίαση

Ο καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης ησχολήθη επισταμένως εις δύο επιστημονικά πεδία, την γεωπολιτικήν και το πολιτικόν ισλάμ, ένθα η συμβολή του υπήρξε καθοριστική. Ως γεωγράφος και δη και θεράπων της οικονομικής γεωγραφίας εισήγαγε πρώτος εν τη ελληνίδι εκαδημεική πραγματικότητι την γεωπολιτικήν συστημικήν ανάλυσιν, προτείνας, κατά διεθνή μοναδικότητα, την μεθοδολογικήν αυτής συγκρότησιν συμφώνως τη λακατιανή επιστημονική προτάσει. Διέκρινε και καθώρισε επιστημολογικώς τας εννοίας της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής, αναδείξας την έννοιαν της διεπιστημονικότητας εν τη επιστημονική συγκροτήσει της γεωπολιτικής αναλύσεως και προτείνας την δημιουργίαν "ελληνικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας" συνωδά τοις επιστημονικοίς τούτων προτύποις. Υπήρξεν ο εισηγητής του αντικειμένου τούτου εν τω συνόλω των μεταπτυχιακών σχολών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και εδημιούργησε σχολήν αναλυτών διδακτόρων γεωπολιτικής εν τε τη Ελλάδι και τη αλλοδαπή. Ταυτοχρόνως δ' εδημιούργησε και κατωχύρωσε την αντίστοιχον ορολογίαν εις τα πρόσθετα επιστημονικά πεδία και ιδία της γεωπολιτικής. Ομοίως, καθοριστική υπήρξεν η συμβολή του εις την θεραπείαν της μελέτης του ισλάμ, ένθα μάλιστα μετέβαλε δια του προσωπικού ερευνητικού του παραδείγματος πλείστα όσα ζητήματα εσχετίζοντο προς την εν Ελλάδι -και ου μόνον- μελέτην του ισλάμ εις πληθύν εκφάνσεων αυτού. Ειδικώτερον, δυνάμεθα να διακρίνωμεν εις το επιστημονικόν του περί ισλάμ έργον δεκατρείς τομάς. Συγκεκριμένως: α') εξήτασε το ιλάμ ουχί κατά τρόπον αιχμηρώς θεολογικόν αλλ' ως γεωπολιτικόν φαινόμενον· β') κατεδείξατο την σημασίαν του ισλάμ προς κατανόησιν του συγχρόνου κόσμου και ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής· γ') ανεφέρθη εις την ισλαμικήν βάσιν της Τουρκίας υπό το κέλυφος του ψευδοκοσμισμού δ') εκράτησεν αποστάσεις εκ της δημοσιογραφικής δαιμονοποιήσεως του ισλάμ· ε') ηλέγξατο την επισφαλή μέθοδον των λεγομένων κοινωνικών ανθρωπολόγων (ορθότερον εθνολόγων, δοθέντος ότι ο πρώτος όρος είνε σολοικισμός γλωσσικός), οίτινες ήγοντο εις μίαν φαντασιακήν (!) θεώρησίν του· ς') απήτησε πρώτος εν Ελλάδι την προσφυγήν εις τας αυθεντικάς ισλαμικάς πηγάς· ζ') εξήτασε ωλοκληρωμένους πρωταρχικούς θεσμούς του ισλάμ, όπως σούρα, κ.α.· η') κατεδείξατο την οργανωτικήν σύνδεσιν ελευθεροτεκτονισμού και ισλαμικού μυστικισμού (σουφισμού), επισημαίνων την χρήσιν αυτού ως γεωπολιτικού παράγοντος· θ') επεδείξατο τους τρόπους λειτουργίας της ισλαμικής οικονομίας· ι') προύβη εις ορολογικήν διασάφησιν ισλαμικών όρων και εννοιών ια') απεκάθαρε το γκεχάντ της οίας τω απεδόθη παραπλανητικής εικόνος· ιβ') ηρεύνησε πηγαίως τα ισλαμικά, ισλαμογενή και ισλαμοφανή τάγματα, προσδούς τούτοις τους τοιούτους σύντρεις ταξινομικούς χαρακτηρισμούς· και ιγ') κατεδείξατο την άρρηκτον σύνδεσιν του πολιτικού ισλάμ μετά του ισλαμιστικού κινήματος. (ΔρΝ. Κυριακός Θ. Νικολάου-Πατραγάς, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή υπό Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά
Verba gepolitica et islamica 1995-2012
Ι. Ποιος δεν θέλει το πανεπιστήμιο
II. Το ισλαμικό αίνιγμα
III. Τα ισλαμικά "κεφάλαια του Αλλάχ" κατακτούν την τουρκική οικονομία"
IV. Οι ισλαμικές οργανώσεις (τάγματα) και ο ρόλος των στην πολιτικοϊστορική πορεία της Τουρκίας
V. I can't believe it...! (Δεν το πιστεύω...!)
VI. Γεωπολιτική και διεθνές δίκαιον: ανάλυσις μιας συγκρουσιακής σχέσεως
VII. H γεωπολιτική διάστασις των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η "ελληνοτουρκική φιλία" και ο ρόλος των ΗΠΑ
VIII. Το τουρκικό πολιτικό ισλάμ ως γεωπολιτικός καταλύτης του αγγλοσαξονικού παράγοντος στην Ευρώπη
IX. O ισλαμικός ταγματικός μυστικισμός και οι συσχετισμοί του με τον οθωμανικό τεκτονισμό
Χ. Εβραϊκό Ολοκαύτωμα. Διαρκές έγκλημα κατά του Πολιτισμού
XI. Δεν υπάρχουν αγνές προθέσεις
XII. Το Ιράκ και η Μεσόγειος
XIII. Πρότασις για την μετεξέλιξη της διακλαδικής διευθύνσεως στρατιωτικών πληροφοριών σε υπηρεσία πληροφοριών στρατού
XIV. Κατάστασις των ευρω-ατλαντικών σχέσεων. Εκτιμήσεις περί της συνοχής του διατλαντικού δεσμού
XV. Ινστιτούτα αμυντικών ερευνών και αναλύσεων: ερευνητικές και εκδοτικές δραστηριότητες
XVI. Η αναγνώρισις της ΠΓΔΜ εκ μέρους των ΗΠΑ και η επείγουσα ανάγκη επανεξετάσεως της ελληνικής γεωπολιτικής προσεγγίσεως
XVII. Κατάστασις των ευρω-ατλαντικών σχέσεων, γαλλικές εκτιμήσεις
XVIII. Το νέον ελληνικό πρόγραμμα εξοπλισμών: μία από τις πλέον αξιόλογες αγορές παγκοσμίως στον χώρο των οπλικών συστημάτων
XIX. Ένταξις Τουρκίας στην ΕΕ. Βαρυσήμαντος μελέτη γερμανικού Ινστιτούτου
XX. Γεωστρατηγική ανάλυσις της παρούσης συγκυρίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο: η περίπτωσις της ελληνικής γεωστρατηγικής θέσεως και το ζήτημα του "διπλωματικού χρόνου"
XXI. ΝΑΤΟ και Κύπρος: ο αναγκαίος εξορκισμός ενός "δαιμονίου"
XXII. Η ελληνική παρουσία και νεο-ψωροκωσταινισμός
XXIII. Κατεπείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας μετά τα "όχι"
XXIV. Γεωπολιτικές όψεις του κουρδικού ζητήματος στο νέο Ιράκ. Ερωτήματα για την ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική
XXV. Το εθνοθρησκευτικό ζήτημα στο νέο Ιράκ
XXVI. Η Τεχεράνη και τα... συγχαρητήρια του Εωσφόρου
XXVII. Αλήθεια και πραγματικότης: Προτάσεις για μία παραγωγική ανάλυση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στα ελληνικά ΜΜΕ
XXVIII. Γεωπολιτική θέσις της Ελλάδος και Αμυντικό Δόγμα [...]
Λεπτομέρειες
ISBN139789604850648
ΕκδότηςΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΣειράISLAMICA, ARABICA ET TURCICA X
Χρονολογία ΈκδοσηςΟκτώβριος 2013
Αριθμός σελίδων217
Διαστάσεις24x16
ΕπιμέλειαΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κωδικός Πολιτείας1900-0178
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

dvfe90, ILGATO, mitsos, kostas_rb, katseas, Xadias23

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Boris Pasternak: Η ομορφιά της ζωής Νομίζω πως δεν θα σε αγαπούσα τόσο πολύ αν δεν είχες κάτι για να παραπονεθείς και κάτι για να μετανιώσεις. Δεν μου αρέσουν εκείνοι που δεν έχουν πέσει...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS