Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Τ.Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ (ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ)

+
-
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΝΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3710-3444
Τιμή Έκδοσης
€17.90
Τιμή Πολιτείας
€16.11
(-10%)
Κερδίζετε €1.79


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Το παρόν βιβλίο συνιστά ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που θα λάβουν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ασκήσεις και στα προβλήματα του διαγωνισμού.
Το Πρώτο Μέρος αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες. Αποτελείται από 15 κεφάλαια με την αναγκαία θεωρία (Ορθογραφία, Συνώνυμα-αντώνυμα, Παρώνυμα-ομώνυμα, Ετυμολογία, Σύνταξη λέξεων, Φωνολογία, Αρχαιοελληνικές και λατινικές εκφράσεις στον καθημερινό λόγο κ.ά.) και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Δεύτερο Μέρος εστιάζεται στις αριθμητικές δεξιότητες. Απαρτίζεται από 5 κεφάλαια, που περιέχουν όλα τα θεωρητικά στοιχεία και τις τεχνικές που απαιτούνται, ώστε οι υποψήφιοι να επιλύουν προβλήματα αριθμητικής φύσεως (Πρακτική αριθμητική και ποσοστά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ειδικοί τομείς των μαθηματικών: Θεωρία Συνόλων, Συνδυαστική, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική) και ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Τρίτο Μέρος πραγματεύεται τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα. Χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, που περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες σχετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις (Ικανότητες και δεξιότητες στη σύγχρονη οργάνωση, Μορφές ηγεσίας, Μορφές παρακίνησης-υποκίνησης, Επικοινωνία, Οργάνωση και συντονισμός, Διοίκηση Αλλαγών) και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Όλες οι ερωτήσεις είναι ασκήσεις προσομοίωσης, όπως αυτές στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι διαγωνιζόμενοι/ες. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Λεξιλόγιο - ορθογραφία
Ασκήσεις
Καταλήξεις νέας ελληνικής
Οι καταλήξεις των ουσιαστικών
Οι καταλήξεις των επιθέτων
Οι καταλήξεις των ρημάτων
Κανόνες ορθογραφίας μετοχών
Ορθογραφία ονομάτων
Σημασία των λέξεων: Συνώνυμα - αντώνυμα
Συνώνυμα
Ασκήσεις
Αντώνυμα
Σημασία των λέξεων: Παρώνυμα - ομώνυμα
Παρώνυμα
Τονικά παρώνυμα
Ομώνυμα
Παρώνυμα που συγχέονται ως προς τη σημασία τους
Ασκήσεις
Σημασία των λέξεων: Ορισμός
Ασκήσεις
Μορφολογία των λέξεων
Ασκήσεις
Επιρρήματα
Ομόρριζα επιρρήματα σε -α και σε -ως με διαφορετική σημασία
Λόγια επιρρήματα σε -εί και σε -ί
Κατάλογος ανώμαλων και ελλειπτικών ρημάτων
Ανώμαλα και ελλειπτικά ρήματα
Αποθετικά ρήματα
Ετυμολογία των λέξεων
Ασκήσεις
Σύνταξη των λέξεων
Ρήματα
Αποθετικά ρήματα
Προθέσεις
Ασκήσεις
Φωνολογικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας
Αναδρομή στο γλωσσικό μας παρελθόν
Ομηρικές εκφράσεις στον λόγο
Αρχαίες παροιμίες και γνωμικά
Από τους μύθους του Αισώπου
Εκκλησιαστικά ρητά
Ασκήσεις
Παροιμίες
Τα λατινικά στον καθημερινό λόγο
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ Β: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Πρακτική Αριθμητική
Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών
Διαιρετότητα
Προβλήματα
Προβλήματα στοίχισης και συσκευασίας
Άλγεβρα
Αριθμητικές παραστάσεις - Αλγεβρικές παραστάσεις
Μονώνυμα - Πολυώνυμα
Δυνάμεις - Ταυτότητες - Ρίζες
Εξισώσεις - Συστήματα
Ακολουθίες
Τριγωνομετρία
Κλίμακες
Γεωμετρία
Βασικές γεωμετρικές έννοιες
Βασικά γεωμετρικά σχήματα
Γεωμετρικοί τύποι
Ειδικοί τομείς Μαθηματικών
Θεωρία συνόλων
Πράξεις συνόλων
Συνδυαστική
Πιθανότητες
Κανόνες Λογισμού των πιθανοτήτων
Δεσμευμένη πιθανότητα
Ανεξάρτητα ενδεχόμενα
Στατιστική
Πληθυσμός - Μεταβλητές
Γραφικές παραστάσεις
Ομαδοποίηση παρατηρήσεων
Μέτρα θέσης
Μέτρα διασποράς
Ιδιότητες μέσης τιμής - τυπικής απόκλισης - συντελεστή μεταβολής
Ασκήσεις
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ικανότητες και δεξιότητες
Ορισμός των εννοιών "ικανότητες" και "δεξιότητες"
Οι ικανότητες και οι δεξιότητες σύμφωνα με τις Συστάσεις 2006/962/ΕΚ και 2008/C111/01
Αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Μορφές ηγεσίας - Μορφές παρακίνησης και επικοινωνία
Ηγέτης-μάνατζερ
Θεωρίες ηγεσίας
Η θεωρία των προσωπικών χαρακτηριστικών του ηγέτη
Η θεωρία της συμπεριφοράς των ηγετών
Το μοντέλο του Fiedler
Η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας
Θεωρία παρακίνησης -υποκίνησης
Η θεωρία του Abraham Maslow
Η θεωρία X και Υ του McGregor
Η θεωρία υγιεινής και κινήτρων του Frederic Herzberg
ERG Theory του Alderfer
Η θεωρία των επίκτητων αναγκών του McClelland
Επικοινωνία
Βασικές αρχές της επικοινωνίας
Προφορική - Γραπτή - Μη λεκτική επικοινωνία
Είδη επικοινωνίας
Οργάνωση και συντονισμός
Η έννοια της οργάνωσης
Τυπική οργάνωση
Χαρακτηριστικά - Αρχές
Οργανόγραμμα
Εσωτερικός κανονισμός εργασίας (καθηκοντολόγιο)
Συγκεντρωτικό σύστημα και Αποκεντρωτικό σύστημα
Άτυπη οργάνωση
Διοικητικά εργαλεία ανασχεδιασμού της σύγχρονης οργάνωσης
Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Process Reengineering - BPR)
Η τεχνική του Benchmarking (Συγκριτική Αξιολόγηση) στον δημόσιο τομέα
Ο συντονισμός στον δημόσιο τομέα
Διοίκηση Αλλαγών
Τυπολογία και διαστάσεις αλλαγών
Οι φορείς της οργανωσιακής αλλαγής
Θεωρητικά μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής
Η θεωρία των τριών βημάτων του Lewin
Τα οκτώ βήματα του J. Kotter
Η ανάλυση της Δυναμικής Πεδίου
Στρατηγική Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management)
Η αλλαγή στον ελληνικό δημόσιο τομέα και το παράδειγμα της εισαγωγής του New Public Management
Η προβληματική ελληνική δημόσια διοίκηση και η ανάγκη της αλλαγής
Το μοντέλο αλλαγής που προτείνει ο ΟΗΕ για τον δημόσιο τομέα
Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο μάνατζμεντ
Βασικές αξίες που προάγει το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Βιβλιογραφικές αναφορές
Απαντήσεις

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΚΟΥΛΟΥΣΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΣΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΩ
Λεπτομέρειες
ISBN139789604939565
ΕκδότηςΣΑΒΒΑΛΑΣ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2021
Αριθμός σελίδων288
Διαστάσεις24x17
ΕπιμέλειαΚΟΥΛΟΥΣΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κωδικός Πολιτείας3710-3444
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Υπόγειο

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (1801-1925)
ΤΖΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
€17.00 €8.50
(-50%)
Κερδίζετε €8.50
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΟΦΟΥ ΣΟΦΙΑ
€14.00 €5.60
(-60%)
Κερδίζετε €8.40

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS