Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 // ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

+
-
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3360-0230
Τιμή Έκδοσης
€21.20
Τιμή Πολιτείας
€16.96
(-20%)
Κερδίζετε €4.24


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Η απόφασίς μου να ασχοληθώ με την Επανάστασιν και τα δυο πραξικοπήματα, δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια της προσπαθείας πού κατεβλήθη, τόσον κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως, όσον και κυρίως μετά την μεταπολίτευσιν, από ξένους και εντοπίους παράγοντας, να μειώσουν την προσφοράν της, να κατασυκοφαντήσουν άτομα, να κατασπιλώσουν συνειδήσεις. Την τελευταίαν δεκαετίαν, αρκετοί συνεπαναστάτες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς και άλλοι έγραψαν δια την Επανάστασιν, άλλοι προκειμένου να προβάλλουν τον ηγετικόν τους ρόλο, άλλοι δια να επισημάνουν τον καίριο ρόλο τους, τόσο κατά την συμμετοχήν τους σ' αυτήν, όσο και στην διακυβέρνησην της χώρας, άλλοι δια να δείξουν ότι ήσαν γνώστες των πάντων και άλλοι (οι ελάχιστοι), δια να καταθέσουν τας προσωπικάς των εμπειρίας, ως πηγή ιστορικών στοιχείων, δια τους ιστορικούς του μέλλοντος. Το παρόν πόνημα, δεν έχει σκοπόν να υποκαταστήση ουδέν εκ των μέχρι του παρόντος εκδοθέντων υπό οιουδήποτε συγγραφέως, συμπεριλαμβανομένων και των αντιφρονούντων, ουδέ να απάντηση εις ενίους εξ αυτών, παρά την προφανεστάτην διαστρέβλωσιν την οποίαν επεχείρησαν. Αντιθέτως, αποσκοπεί εις την κατάθεσιν γεγονότων, αληθειών και κρίσεων, όπως τις έζησα εγώ ή εις όσον μέτρον μου είναι δυνατόν να τις γνωρίζω. Ο αναγνώστης κατά πρώτον λόγον και ο ιστορικός του μέλλοντος κατά δεύτερον, θα κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων πονημάτων και αυτοί θα αποφασίσουν για την ορθότητα και τον βαθμόν αντικειμενικότητος των καταγεγραμμένων εις το παρόν. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Σημειώσεις Απογόνων Συγγραφέως
Αντί Προλόγου
Συνοπτικόν Βιογραφικόν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Η Περίοδος από της Απελευθερώσεως μέχρι και της Λήξεως του Συμμοριτοπολέμου
Η Ελλάς Κλυδωνιζομένη
Ο Συμμοριτοπόλεμος
Η Συντριβή των Κομμουνιστοσυμμοριτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
H Περίοδος από την Λήξιν του Συμμοριτοπολέμου μέχρι τας Παραμονάς της 21ης Απριλίου 1967
Ο Παπάγος Παίρνει τα Ηνία του Κράτους
Η Αιφνίδιος Εμφάνισις Καραμανλή εις το Προσκήνιον
Ο "Ανένδοτος Άγων" και η Άνοδος της Ενώσεως Κέντρου εις την Εξουσίαν
Αποστασία και Πολιτική Αστάθεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Η Εμφάνισις του Γεωργίου Παπαδοπούλου και η Αναγκαιότης Επεμβάσεως των Ενόπλων Δυνάμεων
Η Επιδείνωσις της Καταστάσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Παραμοναί της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967
Αι Πρώται Σκέψεις δια Επέμβασιν
Η Οριστική Απόφασις
Αι Τελικαί Προεργασίαι
Ο Κύβος Ερρίφθη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η Νύκτα 20/21 Απριλίου 1967
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Η Επανάστασις Επιβάλλεται
Η Βασιλική Δυσαρέσκεια
Απαίτησις Δημιουργίας Επαναστατικού Συμβουλίου
Τα Πρώτα Σύννεφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Το Σχέδιον
Ο Βασιλεύς Βολιδοσκοπεί
Το Σχέδιον του Βασιλικού Πραξικοπήματος
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Αι Προεργασίαι
Η Αποθάρρυνσις των Κινηματιών
Η Τελική Προετοιμασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Η Εξέλιξις της Καταστάσεως
1. Θεσσαλονίκη
2. Περιοχή Θράκης (Προσωρινή Έδρα Γ' ΣΣ)
3. Περιοχή Β' ΣΣ (Βέροια)
4. Περιοχή Α' ΣΣ (Κοζάνη)
5. Περιοχή 1ης Στρατιάς (Λάρισσα) και προς Νότον μέχρις Αθηνών
6. Η Εξέλιξις της Καταστάσεως
7. Η Λήξις της Κρίσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Η Επανάστασις Επικρατεί και Μεγαλουργεί
Η Ευημερία του Έθνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Η Επανάστασις Βάλλεται εκ των Έσω
Αι Πρώται Εσωτερικαί Έριδες
Η Άλωσις των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο Κύκλος των Δυσαρεστημένων Διευρύνεται
Ο Παράγων Ρουφογάλης
Ο Διαβρωτικός Ρόλος του Ιωαννίδη. Η Αδράνεια της Ηγεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Το Κίνημα της 25ης Νοεμβρίου 1973
Αι Μάταιαι Προσπάθειαι του Συγγραφέως δι' Αποτροπήν
Η Αντίδρασις και το Δίλημμα του Συγγραφέως
Η Κυριαρχία της Μετριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Αποτελέσματα του Κινήματος της 25ης Νοεμβρίου 1973
Η ώρα της Πραγματικής Δικτατορίας
Τα Εγκλήματα Ιωαννίδη
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αποτίμησις της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967
Αι Χρονικαί Περίοδοι της Επαναστάσεως
Συμπεράσματα εκ της Επαναστάσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
Διάφοροι Λεπτομέρειαι και Περιστατικά από την Περίοδον της Επαναστάσεως
1. Γεγονότα Προ της Επαναστάσεως
Ο Σπόρος της Επεμβάσεως των Ε.Δ.
Διωγμοί και Διαβολή εναντίον Εθνικοφρόνων Αξκών
Η Υπόθεσις Παπατέρπου
2. Παρασκηνιακά Γεγονότα από την Επανάστασιν
Γενικά
Σφαγή εις τας Κρίσεις Αξιωματικών
Παρέμβασις εις τον Διορισμόν Καθηγητών Πανεπιστημίου
Παραγοντισμός Αξκών
Παρεμβάσεις εις τας Μεταθέσεις
Κτυπήματα κάτω από την Μέσην
Η Διπροσωπία του Ιωαννίδη
Δολοπλοκίαι Ρουφογάλη
Η Υπόθεσις Τσαρουχά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"
Το Σχέδιον του Βασιλικού Πραξικοπήματος
Σήμα Συλλήψεως Γκαντώνα, Καραμπέρη, Τασσόπουλου
Το Σχέδιον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ"
Κατάθεσις Αντ/ρχου Λεβάκου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ"
Αναφοραί - Επιστολαί Συγγραφέως
Παράπτωμα Αξκού
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Αξκών
Επιστολή προς Δντήν ΚΥΠ της 14ης Νοεμβρίου 1969
Αίτησις Παραιτήσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε"
Χρησιμοποιούμεναι Συντομογραφίαι και Συντμήσεις
Λεπτομέρειες
ISBN139789605222833
ΕκδότηςΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΣειράΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2011
Αριθμός σελίδων328
Διαστάσεις24x17
ΠρόλογοςΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδικός Πολιτείας3360-0230
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

Κριτικές για το προϊόν

[20/07/2020] Βιβλιοφάγος.   Δείτε όλα τα σχόλια του χρήστη
Βαθμολογία:4
Ο Στεφανος Καραμπερης υπηρξε ενας απο τους πρωτεργατες του στρατιωτικου κινηματος της 21ης Απριλιου και καθ'ολη την διαρκεια του καθεστωτος παρεμεινε σε καιριες στρατιωτικες θεσεις, μην δεχομενος να αναλαβει υπουργικες θεσεις κλπ αξιωματα. Επισης παρεμεινε πιστος στον Παπαδοπουλο μεχρι τελους. Στο βιβλιο αυτο περιγραφει συνοπτικα αλλα περιεκτικα, πως μυηθηκε στην κινηση, τι ειχε προηγηθει στη χωρα πριν απο την 21η Απριλιου απο πολιτικης αποψεως, πως επικρατησε το κινημα, συν καποια ενδιαφεροντα παρασκηνια εκεινης της περιοδου. Απο εκει και περα, αναφερεται αναλυτικα στα κινηματα βασιλεως Κωνσταντινου και Ιωαννιδη και κανει καποιες κρισεις πανω σε αυτα. Το σημαντικοτερο ντοκουμεντο που παρατιθεται σε αυτο το βιβλιο, ειναι ολοκληρο το χειρογραφο σχεδιο του πραξικοπηματος του βασιλειως Κωνσταντινου τον Δεκεμβριο του 1967(για πρωτη φορα στη βιβλιογραφια), οπου αποδεικνυεται οτι ο Κωνσταντινος δεν επεδιωκε καμια επαναφορα στη δημοκρατια οπως ελεγε(τουλαχιστον οχι εκεινη την στιγμη) αλλα συνεχιση της δικτατοριας υπο την δικη του ηγεσια και των στρατηγων του! Στα θετικα του βιβλιου, το οτι αν και ο συγγραφεας οπως ειπαμε υπηρξε πιστος στον Παπαδοπουλο εως το τελος και αν και αναφερει και τα πολλα θετικα του καθεστωτος, δεν δισταζει να αναφερει και καποια αρνητικα, οπως τον παραγοντισμο που επικρατουσε στις Ενοπλες Δυναμεις, αποτελεσμα ενεργειων των Ιωαννιδη, Λεκκα και Ρουφογαλη! Μακαρι και οι αντιχουντικοι συγγραφεις να ηταν τοσο αντικειμενικοι στις προσεγγισεις τους για εκεινη την περιοδο και να ανεφεραν τα θετικα στα βιβλια τους, οπως αναφερει ο Καραμπερης τα αρνητικα.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
€19.41 €9.70
(-50%)
Κερδίζετε €9.71
Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΑΛΟΓΟΥΕΙ
WOOLF VIRGINIA
€14.40 €7.20
(-50%)
Κερδίζετε €7.20

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS