Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΙΩΑΝΝΟΥ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3040-0849
Παρουσίαση

Η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση του «Δικαίου της θάλασσας» αποτελεί συνέχεια του έργου που δημοσιεύσαμε αρχικά τον Νοέμβριο του 1997 με τον αείμνηστο Καθηγητή και Δικαστή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Κρατερό Ιωάννου. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις έχουν επισυμβεί στον χώρο του δικαίου της θάλασσας. Η συμμετοχή των κρατών στη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της θάλασσας (1982) είναι σχεδόν οικουμενική, ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει, αφενός, την πρόσβαση σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν απροσπέλαστες, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων θαλάσσιων ειδών και οικοσυστημάτων σε ακραία περιβάλλοντα και, αφετέρου, την χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση των θαλάσσιων γενετικών πόρων με εφαρμογές στη βιοτεχνολογία, τις βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών και την ανάπτυξη βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, η αύξηση και η εντατικοποίηση των χρήσεων της θάλασσας έχει επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ η τήξη των πάγων- αποτέλεσμα και αυτή της κλιματικής αλλαγής- επιτρέπει την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της Αρκτικής, με ανυπολόγιστες ενδεχομένως συνέπειες για το ευαίσθητο οικοσύστημα της πολικής αυτής ζώνης.
Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότερα κράτη ζητούν, από κοινού με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Επιπρόσθετα, τα αναπτυσσόμενα κράτη επιδιώκουν την δημιουργία ενός νέου καθεστώτος πρόσβασης και δίκαιης κατανομής των οφελών από την εκμετάλλευση των θαλάσσιων γενετικών πόρων σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. [...]
Πέραν του νομικού καθεστώτος των θαλάσσιων γενετικών πόρων και της προστασίας της βιοποικιλότητας, τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας είναι, μεταξύ άλλων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ενεργειακά ζητήματα εν γένει, η εμφάνιση νέων ζωνών δικαιοδοσίας, ο καθορισμός του εξωτερικού ορίου της υφαλοκρηπίδας βάσει του γεωμορφολογικού κριτηρίου και των συστάσεων της Επιτροπής για τα Όρια της Υφαλοκρηπίδας, η εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης σχετικά με την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Περιοχής και των συναφών Κανονισμών για την Αναζήτηση και Έρευνα Πολυμεταλλικών Κονδυλίων, Πολυμεταλλικών Σουλφιδίων και Εμπλουτισμένων σε Μαγγάνιο Επιφλοιώσεων, καθώς και η αντιμετώπιση της έξαρσης της πειρατείας και της «ένοπλης ληστείας στη θάλασσα» σε ορισμένες περιοχές της υφηλίού, όπως στη Σομαλία και στον Κόλπο της Γουινέας.
Εξίσου σημαντική είναι και η ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου περί οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών από τη διεθνή νομολογία. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Κυριότερες συντομογραφίες
1. Γενική εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας
-Η ιστορική εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας
Η γεωγραφική έννοια της θάλασσας
Στοιχεία από την ιστορία του δικαίου της θάλασσας
Η εποχή των Συνδιασκέψεων Κωδικοποίησης
Οι πρώτες κωδικοποιητικές προσπάθειες
Η Τρίτη Συνδιάσκεψη των Η.Ε. για το Δίκαιο της θάλασσας
Η Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της θάλασσας (1982)
Η Συμφωνία για την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης ΔΘ ("Συμφωνία της Νέας Υόρκης")
Σχέση της Συμφωνίας της Νέας Υόρκης με τη Σύμβαση ΔΘ
Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας της Νέας Υόρκης
-Νομοτεχνική μορφολογία της Σύμβασης ΔΘ
Η δομή της Σύμβασης ΔΘ
Οι κανόνες που περιέχει η Σύμβαση ΔΘ
Οι θεμελιώδεις κανόνες εφαρμογής και ερμηνείας της Σύμβασης ΔΘ
Η αρχή της ισόρροπης άσκησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Η αρχή της καλής πίστης
Η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος
Η αρχή της χρήσης των θαλασσών κατά τρόπο ειρηνικό και συμβατό με τον Χάρτη των Η.Ε.
Η αρχή ότι το έδαφος δεσπόζει την θάλασσα
Οι τελικές διατάξεις
Η απαγόρευση των επιφυλάξεων
Η ανοχή των ερμηνευτικών δηλώσεων
Σχέση της Σύμβασης ΔΘ με άλλες συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες
Τροποποίηση της Σύμβασης ΔΘ
Κοινή διαδικασία τροποποίησης
Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης
Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αποκλειστικά την Περιοχή
Θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων
Καταγγελία
-Η κύρωση και επικύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης ΔΘ
Η δήλωση της Ελλάδας κατά την επικύρωση
Η αντίδραση της Τουρκίας στη δήλωση της Ελλάδας
Η ελληνική απάντηση στην τουρκική δήλωση
-Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και οι πηγές του
Διεθνείς συνθήκες
Διεθνές έθιμο
Γενικές αρχές του δικαίου
Νομολογία Διεθνών δικαστηρίων
Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου
Οι αποφάσεις διεθνών διοικητικών δικαστηρίων
Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαίου της Θάλασσας
Αποφάσεις διεθνών οργανισμών
Ευθυδικία - Επιείκεια
Εσωτερικό δίκαιο
Κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο
-Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας
-Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας - Οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες
-Διάγραμμα του παρόντος έργου
2. Οι γραμμές βάσης [...]
3. Εσωτερικά ύδατα
4. Αιγιαλίτιδα ζώνη
5. Συνορεύουσα ζώνη - Αρχαιολογική ζώνη
6. Στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας
7. Αρχιπελαγικά κράτη
8. Υφαλοκρηπίδα
9. Αποκλειστική οικονομική ζώνη
10. Το καθεστώς των νήσων
11. Ανοικτή θάλασσα
12. Η Περιοχή ("Διεθνής βυθός")
13. Οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών
14. Περίκλειστα και γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη
15. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
16. Επίλυση των διαφορών
Επίμετρο Α΄. Η ελληνοτουρκική διαφορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου
Επίμετρο Β΄. Το επεισόδιο των Ιμίων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η τουρκική θεωρία περί "γκρίζων ζωνών"
Παράρτημα
Πίνακας
Ευρετήριο
Λεπτομέρειες
ISBN139789605622039
ΕκδότηςΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΝοέμβριος 2013
Αριθμός σελίδων556
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας3040-0849
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

Deppy_17

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
€18.55 €9.28
(-50%)
Κερδίζετε €9.27
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΚΑΒΑΦΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
€25.12 €12.56
(-50%)
Κερδίζετε €12.56

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS