Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

Παρουσίαση

Η παρούσα έκτη έκδοση καλύπτει την πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα στο χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις του δικαίου ιθαγενείας, καθιστώντας το βιβλίο πλήρη και ενημερωμένο οδηγό του εν στενή και εν ευρεία εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύει στην Ελλάδα. Η συνεχής προσθήκη νέων διατάξεων, κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνωρίσεως/εκτελέσεως αποφάσεων, επιβάλλει στον αναγνώστη να επιβεβαιώσει τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. Επιπλέον, η ανάλυση όλων των κανονισμών ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εκτός του ότι αποτελεί έργο σισύφειο, θα απαιτούσε σε κάθε περίπτωση πολύτομη έκδοση. Για τον λόγο αυτόν, επικεντρωθήκαμε σε εκείνους που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, δηλαδή στους Κανονισμούς Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ρώμη Ι και Ρώμη II, με πρωταρχική επιδίωξη την αναφορά των βασικότερων ρυθμίσεών τους. Πρόκειται για νομοθετήματα που ισχύουν επίσης και στην άλλη ελληνόφωνη χώρα της Ευρώπης, την Κύπρο.
Κύριο μέλημα είναι η ανάδειξη της μεθόδου, που πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξευρεθεί, μεταξύ των περισσοτέρων διατάξεων που είναι επιδεκτικές εφαρμογής, ο κανόνας που είναι κατά περίπτωση εφαρμοστέος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτεταμένη ανάλυση της διατάξεως που προέρχεται από τον εθνικό νομοθέτη, μολονότι το πεδίο της έχει σημαντικά περισταλεί, οφείλεται στο ότι καθιστά ευκολότερη την κατανόηση του μηχανισμού σκέψης που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης η ανάγκη σαφήνειας μας οδήγησε σε άλλες περιπτώσεις να προτιμήσουμε την ανάπτυξη στο ίδιο κεφάλαιο ζητημάτων σχετικών με το εφαρμοστέο δίκαιο μαζί με τα δικονομικά ζητήματα (π.χ. για τους Κανονισμούς 650/2012, 2016/1103 και 2016/1104). Οι ατέλειες στην κατηγοριοποίηση των κανονισμών απορρέουν από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται με αυτούς η κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Όπως από την πρώτη έκδοση είχαμε σημειώσει, προσπαθούμε να επιτύχουμε την ομοιογένεια των κεφαλαίων του βιβλίου, αλλά κάθε κεφάλαιο εκφράζει τις επιστημονικές απόψεις του συγγραφέα του (και ανταποκρίνεται στο γλωσσικό ύφος του). Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στη ρύθμιση των νομικών ζητημάτων καθιστά δεδομένη την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων σε επιμέρους σημεία.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
- ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Υπόθεση εργασίας
2. Το πρόβλημα
3. Φροντιστηριακό υλικό
2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Υποθέσεις εργασίας
2. Ο όρος "ιδιωτικό διεθνές δίκαιο"
3. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο "stricto sensu" και "lato sensu"
4. Συγγενείς κλάδοι
5. Φροντιστηριακό υλικό
3: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση
2. Ολλανδική σχολή
3. Story
4. Savigny
5. Mancini
6. Νεότεροι χρόνοι
7. Φροντιστηριακό υλικό
4: ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Νόμος, έθιμο, νομολογία
2. Κενά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
3. Φροντιστηριακό υλικό
5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ή με πόσους τρόπους μπορεί να επιλυθεί μια διαφορά ιδιωτικού διεθνούς δικαίου)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Υπόθεση εργασίας
2. Εισαγωγικά [...]
6: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
7: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
8: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
9: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
10: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
11: ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
12: Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
13: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
14: Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
15: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
16: ΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
17: Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
3: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
4: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
5: ΜΝΗΣΤΕΙΑ
6: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
7: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
9: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ
10: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ
11: ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ
12: ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
13: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
14: ΥΙΟΘΕΣΙΑ:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ
Γ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ
15: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4/2009 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
17: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
18: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι). ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19: ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
20: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
21: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ
2: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ
3: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ
4: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1215/2012 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ια)
5: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
6: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
- ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
3: ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
5: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
6: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
8: ΟΙ "ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ" ΣΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
9: ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεπτομέρειες
ISBN139789605686796
ΕκδότηςΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2017
Αριθμός σελίδων574
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας3720-0081
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΑ ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
€18.00 €9.00
(-50%)
Κερδίζετε €9.00
ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ. . . ΠΑΙΖΟΥΝ ΘΕΑΤΡΟ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
€5.58 €1.95
(-65%)
Κερδίζετε €3.63

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Αργύρης Χιόνης: Τύποι ήλων 2 Είπες βαθιά θα σκάψεις μες στον εαυτό σου, να τον γνωρίσεις, να τον καταχτήσεις ίσως. Μα τι νόμισες πως είναι ο εαυτός σου, ορυχείο στοές ν’ ανοίγεις ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS