Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

+
-
ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3040-1048

Παρουσίαση

Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος έργου αποτέλεσε η συμμετοχή μου ως διδάσκοντος σε πρόγραμμα προετοιμασίας της «Νομικής Βιβλιοθήκης» για σπουδαστές, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις για τη κτήση της δικηγορικής ιδιότητας. Άμεσα αντιλήφθηκα πλήρως ότι η θεωρητική επισκόπηση των ομολογουμένως πολυδαίδαλων διατάξεων της διοικητικής δικονομίας πρέπει απαρεγκλίτως να συνοδεύεται από την ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων, προκειμένου τα ειδικότερα αναφυόμενα νομικά ζητήματα να καταστούν εν τοις πράγμασιν απτά και εύληπτα και να επιτευχθεί στο βέλτιστο βαθμό η αφομοίωση της θεωρητικής ύλης. Το παρόν έργο στοχεύει ακριβώς στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων.
Μεθοδολογικά ενσυνείδητα επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνωση επί μέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συγκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ολοκληρωτική και εδραία κατανόηση των προβαλλόμενων λύσεων. Εγγενής προτεραιότητά μου κατά τη συγγραφή της παρούσης μελέτης υπήρξε η ανάδειξη με τον πλέον εναργή και απτό τρόπο των εφαρμοζόμενων κάθε φορά ρυθμίσεων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αναγνώστης να απωλέσει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ένεκα της θέσεως πολυσχιδώς συνδυαστικών ερωτημάτων (που κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει τη στόχευση ενός άλλου έργου με διαφορετικό όμως προσανατολισμό). Η πρωτογενής αυτή επιλογή βεβαίως είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας πλήθους (240 εν προκειμένω) πρακτικών θεμάτων, προκειμένω να επιτευχθεί στο μέτρο του εφικτού η δειγματοληπτική εμπέδωση έγγιστα όλου του εύρους του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Η ενεργητική τριβή με το σύνολο των πρακτικών φρονώ ότι καθιστά τον αναγνώστη απολύτως ικανό όπως μετέπειτα αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε απλό ή σύνθετο νομικό ζήτημα, που αναφύεται κατά την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. [...] (Από το "Αντικείμενο του έργου")

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Παραδείγματα διοικητικών διαφορών
2. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (Π.Δ. 18/1989)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων - Αρμοδιότητα οποιασδήποτε δημόσιας αρχής - Αδυναμία ταχυδρομικής αποστολής - Παράβολο - Υπογραφή - Κοινοποίηση
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Κατάθεση Εφέσεως - Αναιρέσεως - Υπογραφή - Παράβολο - Κοινοποιήσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι κοινοποιήσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Τοπική αρμοδιότητα του τόπου της εκδούσας την προσβαλλόμενη πράξη αρχής - Παραπομπή
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 Συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του τόπου υπηρεσίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Τοπική αρμοδιότητα διοικητικών εφετείων σε περίπτωση ασκήσεως διοικητικής προσφυγής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Πρόσθετοι λόγοι - Τρόπος ασκήσεως - Θεραπεία υπό προϋποθέσεις της εκπρόθεσμης κοινοποιήσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Δυνατότητα ασκήσεως πρόσθετων λόγων ενόψει μετ' αναβολής πρώτης συζητήσεως - Τρόπος υπολογισμού προθεσμίας - Αδυναμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων μετά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Δικαστικές διακοπές - Αναστολή προθεσμιών - Αντιδιαστολή με φορολογικές διαφορές
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Εισηγητής - Υποχρέωση δηλώσεως περί εκδικάσεως της υποθέσεως - Έκθεση - Περιεχόμενο - Συνέπειες εκπρόθεσμης καταθέσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Αποστολή φακέλου εκ μέρους Διοικήσεως - Τεκμήριο Ομολογίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Υπομνήματα προ και μετά από τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως - Υπογραφή δικηγόρου - Προθεσμία - Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Περιεχόμενο υπομνήματος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Αποδεικτικά στοιχεία - Χρόνος προσκομίσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Παρέμβαση - Τρόπος ασκήσεως - Προθεσμίες - Τρόπος υπολογισμού - Πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Παρέμβαση - Θεραπεία πλημμελειών στις κοινοποιήσεις
-Δυνατή μόνο υπέρ του κύρους της διοικητικής πράξεως
-Δυνατότητα ασκήσεως στην κατ' έφεση δίκη
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Σχέση παρεμβάσεως με τριτανακοπή - Ανακοίνωση δίκης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Αντίκλητος - Συνέπειες μη διορισμού - Παράσταση ενώπιον του ΣτΕ με δικηγόρο Παρ' Αρείω Πάγω
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Παράβολο - Ομοδικία - Παραίτηση-κατάργηση δίκης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Ομοδικία - Συνάφεια - Έλλειψη συναφών προϋποθέσεων - Χωρισμός - Συνέπειες - Παράβολο - Αδυναμία διευρύνσεως αντικειμένου της δίκης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 Τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας στις ακυρωτικές διαφορές - Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας - Διάρκεια πληρεξουσιότητας - Παροχή πληρεξουσιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Παροχή πληρεξουσιότητας και συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως άνευ φυσικής παρουσίας δικηγόρου - Αδυναμία σχετικής δυνατότητας επί απλής συνυπογραφής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Παροχή πληρεξουσιότητας επί ν.π. - Ανεπάρκεια απλής συνυπογραφής από νόμιμο εκπρόσωπο
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Πληρεξουσιότητα - Προθεσμία - Τυπικές παραλείψεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ - Επιδόσεις - Αποκλεισμός ερημοδικίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Διαδικασία Συμβουλίων - Παραπομπή προσωρινής δικαστικής προστασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 Παράβολο αναβολής - Ύψος - Προϋποθέσεις - Επιστροφή
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 Επανασυζήτηση υποθέσεως - Προϋποθέσεις - Διαδικασία - Συνέπειες
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Παραπομπή - Δυνατότητα διακρατήσεως από το ΣτΕ αιτήσεων ακυρώσεως αρμοδιότητας διοικητικών εφετείων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Κοινοποίηση πρωτόδικης αποφάσεως - Έναρξη προθεσμίας εφέσεως - Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας [...]
3. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
5. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ (ΠΔ 18/1989)
6. ΕΦΕΣΗ (ΠΔ 18/1989)
7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ
8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΔ 18/1989)
9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΔΔ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
10. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΚΔΔ)
11. ΠΡΟΣΦΥΓΗ
12. ΑΓΩΓΗ
13. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (ΚΔΔ)
14. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΦΕΣΗ (ΚΔΔ)
15. ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΔΔ)
16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
17. ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (ΚΔΔ)
18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΚΔΔ)
19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
20. ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
21. ΠΡΟΤΥΠΗ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
22. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
23. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ
14. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςPRACTICAL SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE
ISBN139789606223563
ΕκδότηςΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2017
Αριθμός σελίδων440
Διαστάσεις24x17
ΠρόλογοςΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ
Κωδικός Πολιτείας3040-1048
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

kkioumou

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ WINDSURFING
ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
€9.95 €4.48
(-55%)
Κερδίζετε €5.47
ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
JOYCE JENNIFER
€24.90 €12.45
(-50%)
Κερδίζετε €12.45

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS