Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΣΕΠΗΣ) // ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΕ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΣΕΠΗΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3040-0964

Παρουσίαση

Η παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου "Σύνταγμα" κατέστη αναγκαία λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων που επήλθαν στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) από την τελευταία έκδοση έως σήμερα. Ειδικότερα, το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής τροποποιήθηκε με τις από 13.7.2018 (ΦΕΚ Α' 128/16.7.2018), τις από 6.2.2019 (ΦΕΚ Α' 18/8.2.2019), τις από 26.2.2019 (ΦΕΚ Α' 37/4.3.2019), τις από 15.5.2019 (ΦΕΚ Α' 72/15.5.2019) και τις από 4.9.2019 (ΦΕΚ Α' 140/4.9.2019) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.
Στην παρούσα Συλλογή, εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της, λόγω της προεξέχουσας θέσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην παρούσα έκδοση προστέθηκε και το 16ο πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον Ν 4596/2019. Επιπλέον, στο παρόν έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει αναχθεί σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, περιλαμβάνονται οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με το Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία χρήσιμη, ενημερωμένη και ευπροσέγγιστη έκδοση.
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Αθήνα, Οκτώβριος 2019 Χαράλαμπος Χρυσανθάκης (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

[1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975/1986/2001/2008]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]
ΤΜΗΜΑ Α' Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2]
ΤΜΗΜΑ Β' Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3]
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25]
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105]
ΤΜΗΜΑ Α' Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29]
ΤΜΗΜΑ Β' Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50]
ΤΜΗΜΑ Γ' Βουλή [Άρθρα 51-80]
ΤΜΗΜΑ Δ' Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86]
ΤΜΗΜΑ Ε' Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α]
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' Διοίκηση [Άρθρα 101-105]
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120]
ΤΜΗΜΑ Α' Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109]
ΤΜΗΜΑ Β' Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110]
ΤΜΗΜΑ Γ' Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119]
ΤΜΗΜΑ Δ' Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120]
[2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Μέρος Κοινοβουλευτικό
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ [Άρθρα 1-83Α]
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ [Άρθρα 84-123]
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ [Άρθρα 124-138Α]
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ [Άρθρα 139-159]
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ [Άρθρα 160-163]
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 164-172]
[3] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]
ΤΙΤΛΟΣ II ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]
ΤΙΤΛΟΣ III ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]
ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]
ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛITΩΝ [Άρθρα 39-46]
ΤΙΤΛΟΣ VI ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗ [Άρθρα 47-50]
ΤΙΤΛΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]
[4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1]
ΤΙΤΛΟΣ Ι Δικαιώματα και ελευθερία [Άρθρα 2-18]
ΤΙΤΛΟΣ II Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51]
ΤΙΤΛΟΣ III Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59]
Άρθρο δεύτερον
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]
ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο]
ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 3-7]
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-11]
[5] Ν 2462/1997
Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)
Άρθρο πρώτο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1]
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5]
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27]
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45]
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47]
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53]
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςCONSTITUTION
ISBN139789606229299
ΕκδότηςΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΝοέμβριος 2019
Αριθμός σελίδων418
Διαστάσεις13x11
ΕπιμέλειαΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Κωδικός Πολιτείας3040-0964
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
€57.50 €25.88
(-55%)
Κερδίζετε €31.62
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
DESPENTES VIRGINIE
€13.94 €5.58
(-60%)
Κερδίζετε €8.36

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Pedro-Juan Gutierrez: Ένας μοναχικός τύπος, απέναντι από τη θάλασσα, έπαιζε σαξόφωνο. Ένας μοναχικός τύπος, απέναντι από τη θάλασσα, έπαιζε σαξόφωνο. Ο τύπος έκανε εξάσκηση, έπαιζε σκάλες. Σε κάποια φάση άρχισε να παίζει τζαζ. Πολύ αργή...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS