Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Τ.Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

+
-
ΤΣΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3896-0039
Τιμή Έκδοσης
€56.00
Τιμή Πολιτείας
€44.80
(-20%)
Κερδίζετε €11.20


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Το παρόν σύγγραμμα εκπονήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας του Μαθήματος "Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Ι" στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η συστηματική ενασχόλησή μου επί 30 και πλέον έτη αφ' ενός με την πράξη και αφ' ετέρου με το Εργαστήριο στο οποίο έχω εκτελέσει μία πληθώρα πειραμάτων θεωρώ ότι μεταφέρει στο φοιτητή εκτός των θεωρητικών θεμάτων που πραγματεύεται η ύλη του συγγράμματος και πολύτιμη εμπειρία.
Η ύλη του βιβλίου είναι πλήρως εναρμονισμένη προς τις νέες σχεδιαστικές αντιλήψεις και κυρίως προς τους Ευρωκώδικες 2 και 8.
Τα πρώτα δύο Κεφάλαια ασχολούνται με τα υλικά κατασκευής του Οπλισμένου Σκυροδέματος, ενώ στο Παράρτημα γίνεται εμβάθυνση σε Τεχνολογικά θέματα Σκυροδέματος.
Το τρίτο Κεφάλαιο πραγματεύεται το σχεδιασμό των μοντέρνων κατασκευών με τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας και Λειτουργικότητας.
Στο τέταρτο και πέμπτο Κεφάλαιο πραγματοποιείται σε βάθος ανάλυση δύο εξαιρετικά σημαντικών φορτίσεων των κατασκευών υπό το πρίσμα του Ευρωκώδικα 2, της κάμψης και της διάτμησης. Τη θεωρία πλαισιώνει σημαντικός αριθμός εύστοχων και χρησίμων παραδειγμάτων.
Ακολουθούν τα Κεφάλαια των Αγκυρώσεων και της Διάβρωσης του Χάλυβα Οπλισμένου Σκυροδέματος και οι επιπτώσεις αυτού στις κατασκευές.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα γενικό παράδειγμα στο οποίο περιλαμβάνονται σε πρακτική εφαρμογή τα κυριότερα θέματα που πραγματεύονται σε αυτό. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου
1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος
1.4 Εφελκυστική αντοχή βάσει του Ευρωκώδικα 2
1.5 Ανάπτυξη εφελκυστικής αντοχής με το χρόνο
1.6 Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος
1.7 Λόγος του Poisson
1.8 Ερπυσμός - συστολή ξήρανσης
1.9 Περίσφιγξη σκυροδέματος
1.10 Διαξονική επιπόνηση σκυροδέματος
1.11 Ειδικές περιπτώσεις σκυροδεμάτων και διαστρώσεων
1.12 Νεότερες εξελίξεις στην Τεχνολογία του Σκυροδέματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΑΛΥΒΑΣ
2.1 Φάσεις - Θερμομηχανικές και θερμικές κατεργασίες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
2.2 Διάκριση χαλύβων
2.3 Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων
2.4 Μορφές χαλύβων
2.5 Μηχανικά χαρακτηριστικά
2.6 Τοποθέτηση οπλισμού
2.7 Επικαλύψεις
2.8 Απαιτήσεις για τους αποστατήρες
2.9 Προστασία αναμονών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1 Γενικές αρχές
3.2 Οριακές Καταστάσεις κατά τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1996:20023.2.1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΜΨΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΗ ΟΡΘΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
4.1 Γενικά
4.2 Σχέσεις τάσεων - ανηγμένων παραμορφώσεων για το σχεδιασμό διατομών
4.3 Παραδοχές
4.4 Περιοχές κατανομών ανηγμένων παραμορφώσεων στην οριακή κατάσταση αστοχίας
4.5 Προσδιορισμός του μεγέθους της θλιπτικής δύναμης Fc και της θέσης της
4.6 Ορθογωνικές διατομές υπό μονοαξονική προέχουσα κάμψη - συνθήκες ισορροπίας
4.7 Πλακοδοκοί
4.8 Υπολογισμός (σχεδιασμός) υποστυλωμάτων για κάμψη με αξονική φόρτιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΤΜΗΣΗ
5.1 Γενικά
5.2 Δοκός υπό διάτμηση
5.3 Εντατική καταπόνηση δοκού σε στάδιο Ι
5.4 Οπλισμένο σκυρόδεμα σε κατάσταση II
5.5 Το δικτύωμα του Morsch (Truss model)
5.6 Δράση δοκού και δράση τόξου με ελκυστήρα
5.7 Δοκοί χωρίς οπλισμό για την παραλαβή των διατμητικών τάσεων
5.8 Μηχανισμοί παραλαβής τέμνουσας δοκού
5.9 Υπολογισμός δομικών στοιχείων σε διάτμηση σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2
5.10 Νέο μοντέλο αποφυγής κατάρρευσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Tsonos model) - Νέος τρόπος υπολογισμού βραχέων δομικών στοιχείων, κόμβων, υποστυλωμάτων, δοκών, τοιχωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
6.1 Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της συνάφειας χάλυβα - σκυροδέματος
6.2 Μηχανισμοί συνάφειας
6.3 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η συνάφεια
6.4 Μήκος αγκύρωσης
6.5 Εφαρμογές συνάφειας
6.6 Διατάξεις αγκυρώσεων κατά Ευρωκώδικα 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
7.1 Γενικά
7.2 Επίπτωση της οξείδωσης του οπλισμού σκυροδέματος στην αντοχή των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
7.3 Ενανθράκωση του σκυροδέματος
7.4 Διάβρωση του οπλισμού από τη δράση χλωριόντων
7.5 Προστασία των χαλύβδινων οπλισμών από τη διάβρωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υπολογισμός φορέα σε κάμψη και διάτμηση και στοιχειώδης υπολογισμός των αγκυρώσεων των οπλισμών
8.1 Υπολογισμός σε κάμψη
8.2 Υπολογισμός σε διάτμηση
8.3 Αγκυρώσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1.1 Αδρανή υλικά
1.2 Τσιμέντο (ΕΛΟΤ, ΕΝ 197-1)
1.3 Νερό αναμίξεως (ΚΤΣ - 97)
1.4 Πρόσθετα σκυροδέματος (ΚΤΣ - 97)
1.5 Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος (ΚΤΣ - 97)
1.6 Σκυροδέτηση - συμπύκνωση σκυροδέματος
1.7 Παρασκευή και μεταφορά του σκυροδέματος (ΚΤΣ - 97)
1.8 Σκυροδέτηση με χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ΚΤΣ - 97)
1.9 Συντήρηση σκυροδέματος (ΚΤΣ - 97)
1.10 Ξυλότυποι (ΚΤΣ - 97)
1.11 Εργοταξιακό - Εργοστασιακό Σκυρόδεμα (ΚΤΣ - 97)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεπτομέρειες
ISBN139789606706547
ΕκδότηςΣΟΦΙΑ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2017
Αριθμός σελίδων378
Διαστάσεις29x21
Κωδικός Πολιτείας3896-0039
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΑΙΣΧΥΛΟΣ: ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
€12.72 €5.72
(-55%)
Κερδίζετε €7.00
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΕΙ
MORAVIA ALBERTO
€10.60 €4.77
(-55%)
Κερδίζετε €5.83

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS