Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+
-
HAYKIN SIMON, MOHER MICHAEL
Κωδ. Πολιτείας: 3240-0102

Παρουσίαση

Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα. Η σημασία του όρου επικοινωνία, όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το βιβλίο, θα επικεντρωθεί αυστηρά στην έννοια της μετάδοσης της πληροφορίας (transmission of information) από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β. Σε άλλες εποχές θα είχε χρησιμοποιηθεί, σωστά, ο όρος τηλεπικοινωνίες (telecommunications), με τη χρήση του ελληνικού προθέματος τηλε (tele), που σημαίνει μακριά. Όμως, πολλές σύγχρονες εφαρμογές των τεχνικών που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο μπορεί να έχουν μικρή εμβέλεια, όπως είναι τα ασύρματα ακουστικά τεχνολογίας Bluetooth ή τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (local area networks) όπως το WiFi. Στο βιβλίο αυτό ασχολούμαστε με μεθόδους επικοινωνίας για αναλογικές και ψηφιακές πηγές πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι περισσότερες σύγχρονες επικοινωνίες είναι "ψηφιακές", η έμφαση που δίνεται στις αναλογικές επικοινωνίες μειώνεται σταθερά. Όμως, η αναφορά σε αναλογικές τεχνικές γίνεται για τους παρακάτω τρείς λόγους: (α) Κατανόηση των παλαιών συστημάτων, (β) Πολλές τεχνικές ψηφιακών επικοινωνιών έχουν τη βάση τους στις αντίστοιχες αναλογικές. (γ) Πολλές από τις παραμορφώσεις που παρατηρούνται σε συστήματα "ψηφιακής μετάδοσης" μπορούν να χαρακτηριστούν από τη φύση τους αναλογικές. Ακόμη πιο σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η καλή κατανόηση των αναλογικών συστημάτων διαμόρφωσης βοηθάει στην αναγνώριση και στην εξουδετέρωση αυτών των παραμορφώσεων. Για να συνοψίσουμε, αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στο φυσικό επίπεδο της διαδικασίας επικοινωνίας. Με τις αναλογικές πληροφορίες, το όριο μεταξύ του φυσικού και των άλλων επιπέδων μπορεί να είναι δυσδιάκριτο. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαδικασία επικοινωνίας
Πολυεπίπεδη προσέγγιση
Θεματικό παράδειγμα - Ασύρματες επικοινωνίες
(Endnotes)
Κεφάλαιο 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή
Μετασχηματισμός Fourier
Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier
Η αντίστροφη σχέση μεταξύ χρόνου και συχνότητας
Συνάρτηση Dirac Δέλτα
Μετασχηματισμοί Fourier περιοδικών σημάτων
Μετάδοση σημάτων μέσω γραμμικών συστημάτων
Φίλτρα
Βαθυπερατά και ζωνοπερατά σήματα
Ζωνοπερατά συστήματα
Καθυστέρηση φάσης και ομάδας
Πηγές πληροφορίας
Αριθμητικός υπολογισμός του μετασχηματισμού Fourier
Θεματικό Παράδειγμα - Εκτίμηση διαύλου σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ
Εισαγωγή
Διαμόρφωση πλάτους
Διαμόρφωση διπλής πλευρικής ζώνης με καταπιεσμένο φέρον
Πολυπλεξία ορθογωνικών φερόντων
Μέθοδοι διαμόρφωσης απλής και υπολειπόμενης πλευρικής ζώνης
Θεματικό παράδειγμα - Εκπομπή διαμόρφωσης VSB αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης
Μετατόπιση συχνότητας
Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
Εισαγωγή
Βασικοί ορισμοί
Διαμόρφωση συχνότητας
Βρόχος κλειδωμένης Φάσης
Μη γραμμικά φαινόμενα στα συστήματα FM
Υπερετερόδυνος δέκτης
Θεματικό παράδειγμα - Κινητά τηλέφωνα αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης FM
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
Εισαγωγή
Πιθανότητες
Τυχαίες μεταβλητές
Στατιστικοί μέσοι όροι
Στοχαστικές ανελίξεις
Μέση τιμή, συναρτήσεις συσχέτισης και συνδιασποράς
Μετάδοση στοχαστικής ανέλιξης μέσω γραμμικού φίλτρου
Πυκνότητα φάσματος ισχύος
Στοχαστική ανέλιξη Gauss
Θόρυβος
Θόρυβος στενής ζώνης
Θεματικό παράδειγμα - Στοχαστικό μοντέλο ασύρματου δίαυλου κινητής τηλεφωνίας
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 6 ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CW
Εισαγωγή
Μοντέλο δέκτη
Θόρυβος στους δέκτες DSB-SC
Θόρυβος στους δέκτες ΑΜ
Θόρυβος στους δέκτες FM
Προέμφαση και αποέμφαση στη διαμόρφωση FM
Θεματικό παράδειγμα - Υπολογισμός ζεύξης μιας δορυφορικής ζεύξης FM
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ
Εισαγωγή
Ψηφιοποίηση αναλογικών πηγών
Διαδικασία δειγματοληψίας
Διαμόρφωση πλάτους παλμών
Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου
Διαμόρφωση θέσης παλμών
Θεματικό παράδειγμα - Διαμόρφωση PPM στην ασύρματη εκπομπή κρουστικών παλμών
Διαδικασία κβαντισμού
Παλμοκωδική διαμόρφωση
Διαμόρφωση δέλτα
Θεματικό παράδειγμα - Ψηφιοποίηση βίντεο και MPEG
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Εισαγωγή
Παλμοί βασικής ζώνης και ανίχνευση προσαρμοσμένου φίλτρου
Πιθανότητα σφάλματος που οφείλεται στο θόρυβο
Διασυμβολική παρεμβολή
Διάγραμμα ματιού
Κριτήρια Nyquist για μετάδοση χωρίς παραμόρφωση
Μετάδοση Μ-δικής διαμόρφωσης ΡΑΜ βασικής ζώνης
Ισοστάθμιση απομάστευσης γραμμής καθυστέρησης
Θεματικό παράδειγμα - 100BASE-ΤΧ -εκπομπή 100Mbps μέσω συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 9 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΩΝΟΠΕΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Εισαγωγή
Μοντέλο ζωνοπερατής μετάδοσης
Μετάδοση δυαδικής διαμόρφωσης PSK και FSK
Ομόδυνη φώραση σημάτων FSK και PSK
Συστήματα μετάδοσης Μ-δικών δεδομένων
Σύγκριση απόδοσης θορύβου διαφόρων συστημάτων PSK και FSK
Θεματικό παράδειγμα - Ορθογωνική πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (OFDM)
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
Κεφάλαιο 10 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Εισαγωγή
Αβεβαιότητα, πληροφορία και εντροπία
Θεώρημα κωδικοποίησης πηγής
Συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλειες
Θεματικό παράδειγμα - Ο αλγόριθμος Lempel-ziv και η συμπίεση αρχείων
Διακριτοί δίαυλοι χωρίς μνήμη
Χωρητικότητα διαύλου
Θεώρημα κωδικοποίησης δίαυλου
Χωρητικότητα διαύλου Gauss
Κωδικοποίηση ελέγχου σφαλμάτων
Γραμμικοί τμηματικοί κώδικες
Συνελικτικοί κώδικες
Διαμόρφωση με κωδικοποίηση δικτυώματος
Κώδικες Turbo
Περίληψη
Προβλήματα
(Endnotes)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςCOMMUNICATION SYSTEMS
ISBN139789607182685
ΕκδότηςΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2010
Αριθμός σελίδων506
Διαστάσεις24x17
ΜετάφρασηΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕπιμέλειαΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Συγγραφέας/Δημιουργός (Ελληνικά)ΧΕΙΚΙΝ ΣΑΙΜΟΝ, ΜΟΕΡ ΜΑΙΚΛ
Κωδικός Πολιτείας3240-0102
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΘΕΟΙ, ΕΙΔΩΛΑ, ΓΚΟΥΡΟΥ
KENNETH KLAUS
€11.94 €5.97
(-50%)
Κερδίζετε €5.97
ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
JOYCE JENNIFER
€24.90 €12.45
(-50%)
Κερδίζετε €12.45

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS