Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΕΧΘΡΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΧΘΡΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ)

+
-
ΤΟΥΜΠΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0070-0665
Τιμή Έκδοσης
€104.50
Τιμή Πολιτείας
€83.60
(-20%)
Κερδίζετε €20.90


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Είναι αναμβισβήτητον ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρξεν ο σκληρώτερος, ο καταστρεπτικώτερος, ο πλέον μακροχρόνιος και ο πλέον πολυαίμακτος, εξ όλων των πολέμων εις ους απεδόθη η Πατρίς μας από της Ανεξαρτησίας. Η συμβολή του Β.Ν. κατ' αυτόν υπήρξεν εξαιρετικώς σοβαρά και αξία λόγου. Ήτο η μόνη εκ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος η οποία χωρίς ουδεμίαν διακοπήν, εσυνέχισε τον αγώνα. Και ήτο η μόνη Ένοπλος Δύναμις, η οποία δια της συνεχούς, παρά το πλευρόν των συμμάχων συμμετοχής της εις τας κατά του εχθρού επιχειρήσεις, υλοποίει την ένοπλον συμμετοχήν της Ελλάδος εις τον αγώνα των ελευθέρων λαών.
Κατά τον πόλεμον αυτόν η δράσις του Βασιλικού Ναυτικού υπερέβη από απόψεως κόπων, αγώνων και θυσιών, πάσαν προηγουμένην. Αι απώλειαι εις άνδρας και πλοία του Β.Ν. κατ' αυτόν, υπερβαίνουν κατά πολύ όλας ομού τας απωλείας που υπέστη τούτο καθ' όλους τους πολέμους, από της Ανεξαρτησίας και εντεύθεν.
Ομοίως, τα διανυθέντα παρά των πλοίων μας μίλλια κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, υπερβαίνουν κατά πολύ τα διανυθέντα παρά των πολεμικών πλοίων μας, εις όλους τους από του 1821 και εντεύθεν πολέμους.
Αυτή η απλή στατιστική αρκεί δια να δώση μίαν αμυδράν ιδέαν της δράσεως του Β.Ν. κατά τον τελευταίον πόλεμον.
Λόγω όμως της κατοχής, η δράσις αύτη του Ναυτικού παρέμεινεν άγνωστος, κατά πολύ, εις τους πολλούς. Και η αγνοία αυτή επέτρεψεν να δημιουργηθή σύγχισις τοιαύτη, ώστε σχεδόν να περιλαμβάνεται και το Β.Ν. εις την πολλά τα ανώμαλα περικλείουσαν έκφρασιν "Μέση Ανατολή".
Αλλ' υπήρξαν πολλαί και διάφοροι "Μέσαι Ανατολαί" και είναι δίκαιον αλλά και χρήσιμον να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ αυτών.
Ηυτύχησα να καθέξω κατά τον πόλεμον θέσεις, αι οποίαι μου επέτρεψαν να αντιληφθώ ιδίοις όμμασι την προσπάθειαν και τους αγώνας του Ναυτικού μας.
Είχα επίσης την τύχην, να διασωθούν όλα ανεξαιρέτως τα επίσημα έγγραφα, εκθέσεις, αναφοραί, σήματα και ημερολόγια, τα οποία αφορούν τον τομέα της δράσεως του Β.Ν. που υπέπεσεν εις την αντίληψίν μου.
Εάν είναι πάντοτε χρήσιμοι και παρέχουν συμβολήν εις την ιστορίαν, αι δημοσιεύσεις γεγονότων βασιζομένων επί των επισήμων κειμένων, είναι εξ άλλου βέβαιον ότι προσθέτουν και βοηθούν σημαντικώς αι δημοσιεύσεις προσωπικών αναμνήσεων, αι οποίαι βασιζόμεναι απολύτως εις επίσημα στοιχεία, παρέχουν επί πλέον την ατμόσφαιραν της εποχής και παρουσιάζουν την νοοτροπίαν των ανθρώπων που έζησαν τα ιστορούμενα γεγονότα. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α': ΟΧΥΡΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
1. Ανάκλησις
2. Το Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου
3. Πόλεμος
4. Κατάρριψις Ιταλικού αεροπλάνου - Προμηνύματα της Γερμ. Επιθέσεως
5. Καταστροφή και εγκατάλειψις του Φρουρίου
6. Προς Αθήνας - Το Κράτος διαλύεται
ΜΕΡΟΣ Β': ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΑΕΤΟΣ
1. Παραλαμβάνω Κυβερνήτης του στασιασμένου "Αετού"
2. Ο "Αετός" γίνεται πολεμικόν πλοίον ενώ άλλα πλοία διαλύονται
3. Τραγικόν Πάσχα - Τελευταίαι ημέραι εις την Πατρίδα
4. Σφάλματα, παραλείψεις και ολιγωρίαι κατά την Γερμανικήν επίθεσιν
5. Άφιξις εις Αλεξάνδρειαν - Γενική κατάστασις του Β.Ν.
β. Έναρξις Επιχειρήσεων
7. Ο Αβέρωφ εις Πορτ Σουδάν - Αποστρατείαι και Ναυτοδικεία
8. Διάφοροι αποστολαί του "Αετού"
9. Η ζωή εις την Αλεξάνδρειαν
10. Η ζωή εις το πλοίον
11. Πλους εις Ινδίας - Ελληνικαί βόμβαι εις τον κόλιτον της Βεγγάλης
12. Ινδίαι
13. Προς την Αγγλίαν δια του γύρου της Αφρικής
ΜΕΡΟΣ Γ': ΑΔΡΙΑΣ
1. Ο Πόλεμος εις την Αγγλίαν - Εκπαίδευσις προσωπικού
2. Ύψωσις σημαίας εις τον "Αδρίαν" - Σκάπα Φλόου
3. Προσάραξις
4. Επισκευαί - Προσπάθειαι δια διάπλουν Μεσογείου - Πάλιν εις Σκάπα Φλόου
5. Πολεμικαί επιχειρήσεις - Επίθεσις κατά υποβρυχίου - Ισημερινός - Ο "Αδρίας" βυθίζει το υποβρύχιον U-623
6. Με τα θωρηκτά "Νέλσων" και "Ρόντνεϋ" - Διάπλους της Μεσογείου
7. Ο 22ος Στολίσκος
8. Η Απόβασις της Σικελίας
9. Ο "Αδρίας" βυθίζει Γερμανικάς τορπιλλακάτους - Το πρώτον αίμα
10. Αι πρώται κομμουνιστικαί εμφανίσεις εις το Β.Ν. - Δωρεά Κ. Μουρατιάδη
11. Ο Ιταλικός Στόλος του Τάραντος παραδίδεται εις τον "Αδρίαν"
12. Απελευθέρωσις Ελλήνων ομήρων - "Κατσώνης" και "Β. Όλγα" βυθίζονται
13. Επιχειρήσεις Δωδεκανήσων - Ο "Αδρίας" προσκρούει εις νάρκην και μένει ο μισός
14. Θάπτομεν τους νεκρούς μας και επουλώνομεν τας πληγάς μας - Ο ναύτης Σαββάκης διασώζει τον Κάπταιν Ντη - Προετοιμασίαι διαφυγής
15. Ο πλους της επιστροφής - Θριαμβευτική υποδοχή
ΜΕΡΟΣ Δ' ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΟΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
1. Γαλήνη προ της θυέλλης
2. Απρίλιος 1944 - Ο πρώτος κομμουνιστικός γύρος
3. Η στάσις γενικεύεται - Αγωνίαι - Σχέδια προς καταστολήν - Πόλεμος νεύρων
4. Σκληρός αγών - Σώμα προς σώμα - "Αποστόλης" "Ιέραξ" και "Σαχτούρης" καταλαμβάνονται - Απώλειαι
5. Γενική παράδοσις των στασιαστών
6. Ανασυγκρότησις του Στόλου - Εκκαθάρισις του προσωπικού - Ναυτοδικεία
7. Το Β. Ναυτικόν συνεχίζει τον αγώνα
8. Σχέδια και προετοιμασίαι δια την επιστροφήν εις την Πατρίδα - Σ.Ε.Ν.Ε. - ΜΑΝΑ
9. Η επιστροφή - Ελληνικά πολεμικά βυθίζονται εν όψει του Παρθενώνος
10. Το Β. Ναυτικόν κατά τα Δεκεμβριανά
11. Τα μετά τον Δεκέμβριον - Παραλαμβάνω Αρχηγός του Ναυστάθμου
12. Ιερόν καθήκον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Λεπτομέρειες
ISBN139789608853546
ΕκδότηςΑΘΗΝΑ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1987
Αριθμός σελίδων627
Διαστάσεις24x18
Κωδικός Πολιτείας0070-0665
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

pagaion

Κριτικές για το προϊόν

[10/05/2018] pagaion.   Δείτε όλα τα σχόλια του χρήστη
Βαθμολογία:5
Ενα υπεροχο βιβλιο γραμμενο απο τον κυβερνητη του θρυλικου Αδρια, που προσεκρουσε σε ναρκη και κατορθωσε να το οδηγησει στην Αλεξανδρεια, μολονοτι ελειπε το μπροστινο μερος του πλοιου.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Ο ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΣ
KRAUSSER HELMUT
€7.42 €3.34
(-55%)
Κερδίζετε €4.08
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ
HUGO VICTOR
€12.00 €6.00
(-50%)
Κερδίζετε €6.00

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS