Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

Χ/Δ 5ΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΕΝΤΑΤΟΜΟ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7044-0003
Παρουσίαση

Μετά την πρώτην έκδοσιν της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως εξεδόθησαν δια του τύπου, και εκοινοποιήθησαν και προς εμέ ιδιαιτέρως, διατριβαί και υπομνήματα περί ης διεπραγματεύθην ύλην, και περί τινων χωρίων ή ως ελλειπών ή ως εσφαλμένων.
Περί πολλού ποιούμενος την επί το ακριβέστερον και πληρέστερον διήγησιν των γεγονότων προθύμως παρεδέχθην εν τη δευτέρα ταύτη εκδόσει ό,τι εξ ων εγράφησαν ηύρα ορθόν και άξιον γενικής ιστορίας, τόσω μάλλον καθ' όσον προς τον σκοπόν κυρίως τούτον εξέδωκα το σύγγραμμά μου ζώσης εισέτι της γενεάς των αγωνιστών επεμελήθην δε να βελτιώσω και τινα οίκοθεν όπως δεύτεραι μελέται και νέαι έρευναι υπηγόρευσαν.
Επιμελώς και ευσυνειδήτως επιλαβόμενος του έργου μου εξ αυτής της αρχής, απρεπές ενόμισα χάριν παρανενοημένης φιλογενείας ν' αποκρύψω ή να παραμορφώσω εν τη διηγήσει των συμβάντων τα κακώς έχοντα. Η μη αληθής και μη αμερόληπτος ιστορία είναι αναξία έθνους, ούτινος ο εν μέσω παντοίων δεινών πολυένδοξος και μοναδικός αγών μεγαλύνει τον άνθρωπον, δοξάζει τον καθ' ημάς αιώνα και ευαγγελίζεται το αίσιον τέρμα του εισέτι ατελούς μεγάλου έργου.
Αν παντός έθνους ιστορικός χρεωστή να είπη εν παντί καιρώ την αλήθειαν, χρεωστεί υπέρ πάντα άλλον και υπεράλλοτε να την είπη ο εν τοις σημερινοίς καιροίς συγγράφων την ιστορίαν της ελληνικής επαναστάσεως Έλλην και να δείξη δι' αυτών των πραγμάτων προς τους πασιφανώς οργώντας προς την ελευθερίαν ομογενείς και ομοπίστους ποία τα αιρετά και επαινετά, και ποία τα φευκτά και μεμπτά, "ως είποτε και αύθις τα όμοια καταλάβοι, έχοιεν, προς τα προγεγραμμένα αποβλέποντες, ευ χρήσθαι τοις εν ποσίν". (Σ. Τρικούπης, από την παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης)

Περιεχόμενα

Α΄ ΤΟΜΟΣ
Περί συγχρόνων ιστοριών και συλλογής της ύλης του συγγράμματος - Περί των επί του αγώνος κακών πράξεων Ελλήνων και Τούρκων - Περί της σημερινής γλώσσης
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Αίτια της Ελληνικής Επαναστάσεως
Α΄. Εταιρία των Φιλικών και διάδοσις αυτής - Αποκήρυξις του Αλήπασα Τεπελενλή
Β΄. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καθίσταται επίτροπος της Αρχής της Εταιρίας των Φιλικών - Ενέργειαι αυτού και προετοιμασίαι εις επανάστασιν της Ελλάδος
Γ΄. Αποστασία Θεοδώρου Βλαδιμιρέσκου - Μετάβασις Υψηλάντου εις Μολδοβλαχίαν, και τα κατ' εκείνας τας ηγεμονείας συμβάντα μέχρι των αρχών Απριλίου
Δ΄. Έποψις της Πελοποννήσου και κατάστασις αυτής επί των παραμονών της επαναστάσεως - Έλευσις και απέλευσις Χουρσήδ πασά και χαρακτήρ αυτού
Ε΄. Επανάστασις της Πελοποννήσου
ΣΤ΄. Τραγικά συμβάντα εν Κωνσταντινουπόλει και αλλαχού της οθωμανικής αυτοκρατορίας
Ζ΄. Εξωτερική πολιτική προς την Ελλάδα και διαγωγή της Ρωσσίας προς τον Υψηλάντην
Η΄. Τα κατά τον Υψηλάντην διατρίβοντα εν Κολεντίνη - Φυγή του ηγεμόνος Σούτσου - Τα κατά τον Πεντεδέκαν - Μετάβασις Υψηλάντου εις Τυργόβιστον - Συμβάντα εν Μολδαυΐα - Μάχη Γαλατσίου
Θ΄. Είσοδος Τουρκικών δυνάμεων εν Βουκουρέστι - Επιβουλή Σάββα - Φόνος Βλαδιμιρέσκου ως προδότου - Μάχαι Νουτσέτου και Δραγασανίου - Απέλευσις Υψηλάντου - Οι εναπομείναντες οπλαρχηγοί - Τα κατά την Μολδαυΐαν - Θάνατος Γεωργάκη Ολυμπίου - Επιθεώρησις της διαγωγής του Υψηλάντου
Ι΄. Κατάστασις των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών - Αίτια της ευτυχίας των - Η κατά θάλασσαν δύναμις Ελλήνων και Τούρκων - Αποστασία των τριών νήσων - Έκπλους του ελληνικού στόλου - Αποστασία του Αιγαίου πελάγους και της Σάμου
ΙΑ΄. Κατάστασις της Στερεάς Ελλάδος
ΙΒ΄. Αποστασία Φωκίδος και Βοιωτίας - Εκστρατείαι εις Πατρατσίκι - Αποστασία Αττικής - Περιγραφή και αποστασία Θεσσαλομαγνησίας και Ευβοίας - Αποστασία Μακεδονίας και Κρήτης
ΙΓ΄. Διασκορπισμός των περί την Καρύταιναν Ελλήνων - Συγκρούσεις Τούρκων και Ελλήνων περί την Τριπολιτσάν - Απόβασις του κεχαγιά του ηγεμόνος της Πελοποννήσου εις Πάτρας και ευτυχής αυτού άνοδος εις Τριπολιτσάν - Μάχαι Βαλτετσίου και Δολιανών
ΙΔ΄. Μάχαι Θερμοπυλών και Γραβιάς
ΙΕ΄. Πτώσις Αντώνη Οικονόμου - Πλους ελληνικής μοίρας προς τον Ελλήσποντον και άλλης προς τον Κορινθιακόν κόλπον - Εμπρησμός τουρκικού δικρότου εν Ερισώ - Καταστροφή Κυδωνιών
ΙΣΤ΄. Παθήματα των Σμυρναίων, Κυπρίων και Κώων Χριστιανών
ΙΖ΄. Επανάστασις Αιτωλοακαρνανίας - Εισβολή Ελλήνων εις Βραχώρι και κυρίευσις αυτού, Τεκέ, Πλαγιάς, και Ζαπαντίου - Μάχαι Μακρυνόρους και Πέτα - Καταστροφή Καλαρρύτων και Συράκου - Τα κατά το Καρπενήσι και το Ασπροπόταμον - Αποτυχία της προς ελευθέρωσιν της Πάργας εκστρατείας
ΙΗ΄. Οι Λαλιώται - Απόβασις Επτανησίων εις Γαστούνην - Μάχαι - Μετάβασις Λαλιωτών εις Πάτρας - Πολιτική της αγγλοϊονικής κυβερνήσεως προς την Ελλάδα
ΙΘ΄. Συνέλευσις εν Καλτετσιαίς και σύστασις περλοποννησιακής γερουσίας - Έλευσις του Δημητρίου Υψηλάντου εις Ελλάδα και διενέξεις αυτού και της γερουσίας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Κ΄. Πρόοδος των Τούρκων εν τη Ανατολική Ελλάδι και κυρίευσις της πόλεως και του φρουρίου Λεβαδείας - Συγκρούσεις κατ' εκείνα τα μέρη - Εισβολή του Ομέρπασα Βρυώνη εις Εύβοιαν και Αττικήν - Λύσις της πολιορκίας της ακροπόλεως Αθηνών - Αποτυχία της εις Κάρυστον εκστρατείας των Ελλήνων
ΚΑ΄. Συνάθροισις τουρκικών στρατευμάτων έξωθεν του Κουσαντασίου και παθήματα των Χριστιανών κατοίκων της πόλεως ταύτης και των πέριξ - Πλους του τουρκικού στόλου επί την Σάμον και αποτυχούσα απόβασις - Εμφανισμός του ελληνικού στόλου εν τω μεταξύ Σάμου και Ασίας πορθμώ, και εμπρησμός εννέα φορτηγών πλοίων τουρκικών - Ματαίωσις της τουρκικής εκστρατείας - Πόλεμος Τουρκίας και Περσίας
ΚΒ΄. Τα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας - Αναχώρησις του εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου
ΚΓ΄. Παράδοσις Μονεμβασίας - Μετάβασις των εν Αρκαδία Τούρκων εις Νεόκαστρον και παράδοσις αυτού
ΚΔ΄. Τριπολιτσά και πολιορκία αυτής - Μάχη Βασιλικών - Εμφανισμός τουρκικού στόλου κατά τα παράλια της Πελοποννήσου - Λύσις της πολιορκίας της Κορώνης [...]
Λεπτομέρειες
ISBN139789608928466
ΕκδότηςΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΙούλιος 2007
Αριθμός σελίδων1594
Διαστάσεις24x17
ΠρόλογοςΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΕπιμέλειαΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Κωδικός Πολιτείας7044-0003
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

thanuser

Κριτικές για το προϊόν

[14/11/2017] Βιβλιοφάγος.   Δείτε όλα τα σχόλια του χρήστη
Βαθμολογία:5
Ο πολιτικος Σπυριδων Τρικουπης(πατερας του Χαριλαου Τρικουπη)ηταν ανθρωπος που εζησε την Επανασταση του '21 ως αυτοπτης μαρτυρας και συμμετεχων σε αυτη.Εντουτοις δεν γραφει απομνημονευματα εδω,αλλα ιστορια της Επαναστασεως,βασισμενη περα απο τις αναμνησεις του και σε εγγραφα που καθιστουν το εργο του μια οντως ιστορικη μελετη!Ο αναγνωστης πρεπει να γνωριζει οτι ο Τρικουπης ανηκε μετεπαναστατικα στο Αγγλικο κομμα,δεν προκειται δηλαδη για καποια ουδετερη η αποστασιοποιημενη οπτικη στην περιγραφη των προσωπων και καταστασεων,εντουτοις ομως το εργο αυτο ειναι πραγματικα σπουδαιο και σε μεγαλο βαθμο αντικειμενικο(φαινεται αλλωστε αυτο απο τις αναφορες του Τρικουπη στα θετικα ανθρωπων που υπηρξαν πολιτικοι του αντιπαλοι).Η αναλυση των στρατιωτικων,πολιτικων και διπλωματικων γεγονοτων της Επαναστασεως,ειναι πληρης και η μελετη του εργου αυτου προκαλει εκπληξη και δυσφορια στους καθε λογης δογματικους ανεξαρτητως ιδεολογιας!Π.χ. οι "politically correct" του σημερα σιγουρα θα ξυνισουν με τις αναφορες του Τρικουπη περι των Εβραιων και του ρολου τους ως πιστων συμμαχων των Τουρκων(κατι που εκανε τους επαναστατες να τους αντιπαθουν σφοδρα).Οι αντιβασιλικοι και μαρξιστες που θρηνουν για την απωλεια της(ανυπαρκτης)Α'Ελληνικης Δημοκρατιας και αγανακτουν για τους "κακους ξενους που μας φορτωσαν τους βασιλιαδες" θα εκπλαγουν οταν θα διαβασουν οτι απο την αρχη της Επαναστασεως η μεγαλη πλειοψηφια των Ελληνων εκεινης της εποχης περιμεναν βασιλεα απο την Ευρωπη και οτι γενικοτερα οι επαναστατες παντα υπολογιζαν στην ενεργη βοηθεια των Μεγαλων Δυναμεων(μηπως να τους κατηγορησουμε κι αυτους για ξενοδουλεια?)!Οι αντιχριστιανοι σιγουρα θα δυσαρεστηθουν με ολες αυτες τις αναφορες στο βαθυ θρησκευτικο συναισθημα των επαναστατημενων Ελληνων και του θρησκευτικου χαρακτηρα της Επαναστασεως, αλλα και οι ρατσιστες θα δυσανασχετησουν οταν διαβασουν για Τουρκους τους οποιους βαφτιζαν χριστιανους οι ιδιοι οι επαναστατημενοι Ελληνες,προκειμενου να τους σωσουν απο την σφαγη.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΟΙ ΦΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΡΓΚ
POE EDGAR-ALLAN
€6.80 €3.40
(-50%)
Κερδίζετε €3.40
500 ΤΑΞΙΔΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)
€12.00 €5.40
(-55%)
Κερδίζετε €6.60

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS