Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ // ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε.Λ.Π., ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Λ.Π., ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

+
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-2809

Παρουσίαση

Σήμερα, μια μερίδα από μεγάλες επιχειρήσεις τηρούν υποχρεωτικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Όπως φαίνεται όμως θα αρχίσουν να εφαρμόζουν πολύ σύντομα και οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις τα Δ.Λ.Π. Αυτό επιβάλλεται φυσικά και από τις ανάγκες της Χρηματοδότησης και γενικά της αγοράς.
Στο βιβλίο αυτό γίνεται ανάπτυξη των Δ.Λ.Π. σύμφωνα με το νόμο και σε κείμενα που εύκολα γίνονται κατανοητά από τους λογιστές - εφαρμοστές των Δ.Λ.Π.
Επίσης, στο βιβλίο αυτό γίνεται εφαρμογή των Δ.Λ.Π. (ή Δ.Π.Χ.Π.) στην πράξη με ολοκληρωμένα παραδείγματα και με σχετική κωδικοποίηση, όπως το απαιτεί η πράξη.
Οι συγγραφείς, που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η διδακτική και η πρακτική πείρα τους, πραγματεύονται με μεγάλη επιμέλεια, όσο μπορούν πιο απλά και πρακτικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Δ.Λ.Π. και με την εφαρμογή τους στην πράξη.
Πιστεύουν οι συγγραφείς - καθηγητές ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει με επιτυχία ένα μεγάλο κενό και ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους, επιχειρηματίες κλπ. Επίσης, το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα τόσο γι' αυτούς που σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες και φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματικά στελέχη, όσο και για κείνους που ασχολούνται γενικά με τα οικονομικά θέματα και τις αναλύσεις ισολογισμών των επιχειρήσεων. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ Γ.Λ.Σ.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΒΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ - ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ Δ.Λ.Π. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΣΟΔΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΕΡΔΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΓΕΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π.
Λεπτομέρειες
ISBN139789609781183
ΕκδότηςΙΔΙΩΤΙΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2017
Αριθμός σελίδων432
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας1985-2809
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

major

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ
€11.55 €4.62
(-60%)
Κερδίζετε €6.93
Ο ΚΑΜΠΟΣ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
RULFO JUAN
€12.84 €5.14
(-60%)
Κερδίζετε €7.70

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS