Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

+
-
HARRISON T. WALTER, HORNGREN T. CHARLES, THOMAS C. WILLIAM
Κωδ. Πολιτείας: 5326-0028

Παρουσίαση

Με μεγάλη ευχαρίστηση ανέλαβα την επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του βιβλίου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ των Harrison, Horngren και Thomas. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Θα αναφέρω τους κυριότερους:
Πιστεύω ότι αξίζει στους Έλληνες φοιτητές να μελετήσουν και να μάθουν τη Λογιστική από ένα σύγχρονο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο, από τα ελάχιστα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα όπου γίνεται μια σε βάθος ανάλυση της κάθε εταιρίας που εξετάζεται σε κάθε κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα λογιστικά θέματα που εξετάζονται δεν παρατίθενται ως "απλά λογιστικά γεγονότα" με στόχο τις ημερολογιακές εγγραφές αλλά συνδέονται με πραγματικά περιστατικά, όπως είναι η προσωπικότητα της εταιρίας, ο κλάδος στον οποίο ανήκει και οι σκέψεις που κάνει η Διοίκησή της ώστε να πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές έχουν πάντοτε σχέση με την εμπορική πολιτική της κάθε εταιρίας καθώς και με τις στρατηγικές της διοίκησης για την ανάπτυξή της, ανάλογα κάθε φορά και με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Οι αποφάσεις αυτές εξετάζονται και από την ηθική τους πλευρά και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ιστορικό των μεγάλων σκανδάλων που ξεκίνησαν από τη λογιστική, μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία από το 2000 και μετά.
Ο φοιτητής-αναγνώστης έχει την ευκαιρία να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις εταιριών παγκόσμιου βεληνεκούς. Αυτό είναι σημαντικό διότι, εκτός από τη λογιστική αναγνώριση, στη λογιστική παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό εξετάζονται πολλά θέματα που έχουν σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο και τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν ώστε να προστατεύονται οι επιχειρήσεις από απάτες, κλοπές και άλλες κακόβουλες πράξεις εκ μέρους του προσωπικού ή των διοικήσεών τους. Παράλληλα γίνονται πολλές αναφορές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών και στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές που στόχο έχουν να προστατεύσουν όλους εκείνους που έχουν ανάγκη από σαφή, έγκαιρη, έγκυρη και ειλικρινή λογιστική πληροφόρηση για να πάρουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση και ανάλυση των λογιστικών θεμάτων δεν γίνεται αφηρημένα αλλά σε σχέση με πραγματικές εταιρίες και πραγματικά δεδομένα.
Όπου χρειάζεται, για να υπάρχει ολοκληρωμένη εκμάθηση των λογιστικών αντικειμένων, η ανάπτυξη των κεφαλαίων αναφέρεται και σε πιο προχωρημένα θέματα που δεν τα βρίσκουμε συνήθως στα βιβλία που γίνεται η εισαγωγή και η πρώτη επαφή του φοιτητή-αναγνώστη με τη Λογιστική. Κατ' αυτήν την έννοια γίνεται από πολύ νωρίς ανάπτυξη θεμάτων που έχουν σχέση με τις ταμειακές ροές και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.
Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε μια πραγματική εταιρία και γίνεται μια περιληπτική παρουσίασή της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η εταιρία έχει επιλεγεί για να εξυπηρετήσει τους στόχους κάθε κεφαλαίου. Άλλη εταιρία είναι καταλληλότερη για να εξετασθούν οι εμπορικές συναλλαγές της και άλλη για να τονισθεί η σημασία των μετρητών ή του κόστους πωληθέντων στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό η εταιρία που εξετάζεται σε κάθε κεφάλαιο ονομάζεται "Εταιρία Αναφοράς".
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει πλήθος λυμένων και άλυτων ασκήσεων και προβλημάτων διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Οι ασκήσεις και τα προβλήματα μπορούν να απαντηθούν, όσον αφορά τους αριθμητικούς υπολογισμούς, με τη βοήθεια του Excel. Οι Πίνακες κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται σε μορφή Excel. Αυτό οδηγεί το φοιτητή-αναγνώστη στη χρησιμοποίηση αυτού του σύγχρονου εργαλείου πληροφορικής.
Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η παράθεση λογιστικής ορολογίας στο τέλος κάθε κεφαλαίου στην Ελληνική και την αγγλική γλώσσα. [...] (Γιώργος Βενιέρης, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

1. Οικονομικές Καταστάσεις
Εταιρία αναφοράς: Η εταιρία The Gap, Inc
Γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων
Ερμηνεία και εφαρμογή των θεμελιωδών λογιστικών εννοιών, υποθέσεων και αρχών
Εφαρμογή της λογιστικής εξίσωσης σε επιχειρήσεις
Αξιολόγηση των επιχειρηματικών δράσεων με τη βοήθεια των οικονομικών καταστάσεων
Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ τους
Αξιολόγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων από ηθική άποψη
2. Ανάλυση των Συναλλαγών (Λογιστικών Γεγονότων)
Εταιρία αναφοράς: Whole Foods Market, Inc
Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός)
Ορισμός του λογαριασμού, καταγραφή και διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων λογαριασμών
Επίδειξη των επιπτώσεων που έχουν οι επιχειρηματικές συναλλαγές στη λογιστική εξίσωση
Ανάλυση των επιπτώσεων των επιχειρηματικών συναλλαγών στους λογαριασμούς
Καταχώρηση (στο Ημερολόγιο και μεταφορά) των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία
Κατάρτιση και χρήση ενός προσωρινού ισοζυγίου
3. Λογιστική με Βάση τα Δεδουλευμένα
Εταιρία αναφοράς: Starbucks Corporation
Διαφοροποίηση της λογιστικής των δεδουλευμένων από τη λογιστική ταμειακής βάσης
Εφαρμογή των αρχών αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων
Προσαρμογή των λογαριασμών
Κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
Κλείσιμο των βιβλίων
Ανάλυση και αξιολόγηση μιας εταιρίας ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών της
4. Εσωτερικός Έλεγχος και Ταμειακά Διαθέσιμα
Εταιρία αναφοράς: Παραποίηση βιβλίων, το παράδειγμα της MID-Atlantic Manufacturing Company
Περιγραφή της απάτης και των επιπτώσεών της
Ερμηνεία του στόχου και των συστατικών μερών του εσωτερικού ελέγχου
Σχεδιασμός και χρήση συμφωνιών τραπεζικών λογαριασμών
Αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές
Κατάρτιση και χρησιμότητα ενός ταμειακού προϋπολογισμού
Αναφορά των ταμειακών διαθεσίμων στον ισολογισμό
5. Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις και Απαιτήσεις από Πελάτες
Εταιρία αναφοράς: Η καταπληκτική Apple!
Λογιστική απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
Εφαρμογή των ΓΠΛΑ (γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών) για τη σωστή αναγνώριση των εσόδων
Λογιστικός χειρισμός και έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών
Αξιολόγηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων με τη χρήση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
Λογιστική απεικόνιση των γραμμάτιων εισπρακτέων
Επιτάχυνση των ταμειακών ροών από απαιτήσεις
Αξιολόγηση της ρευστότητας με τη βοήθεια δύο νέων αριθμοδεικτών
6. Αποθέματα και Κόστος Πωληθέντων
Εταιρία αναφοράς; Family Dollar Stores Inc.
Λογιστική των αποθεμάτων
Εφαρμογή και σύγκριση μεταξύ διαφόρων μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων
Ερμηνεία και εφαρμογή των ΓΠΛΑ στα αποθέματα
Υπολογισμός και αξιολόγηση του ποσοστού μικτού κέδρους (μικτού περιθωρίου) και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων
Χρήση του κόστους των πωληθέντων αγαθών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν τα σφάλματα στα αποθέματα
7. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, Φυσικοί Πόροι και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Εταιρία αναφοράς; FedEx Corporation
Μέτρηση και υπολογισμός του κόστους του πάγιου ενεργητικού
Διάκριση μιας κεφαλαιακής δαπάνης από ένα έξοδο
Μέτρηση και αναφορά των αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Ανάλυση των επιπτώσεων από την πώληση παγίων στοιχείων του ενεργητικού
Εφαρμογή των ΓΠΛΑ όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και τα άυλα πάγια
Ερμηνεία των επιπτώσεων που έχει η απομείωση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου στις οικονομικές καταστάσεις [...]
8. Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις και η Χρονική Αξία του Χρήματος
Εταιρία αναφοράς: Inter Corporation
9. Υποχρεώσεις
Εταιρία αναφοράς: Southwest Airlines
10. Ίδια Κεφάλαια
Εταιρία αναφοράς; The Home Depot
11. Ανάλυση της Απόδοσης: η Ποιότητα των Κερδών, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και η Κατάσταση του Συνολικού Πρόσθετου Εισοδήματος
Εταιρία αναφοράς: The Gap, Inc
12. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Εταιρία αναφοράς: Google: Η απόλυτη μηχανή απαντήσεων και χρημάτων
13. Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων
Εταιρία αναφοράς: Amazon.com, Inc
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςFINANCIAL ACCOUNTING
ISBN139789963716869
ΕκδότηςBROKEN HILL PUBLISHERS LTD
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2015
Αριθμός σελίδων920
Διαστάσεις28x21
ΠρόλογοςΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜετάφρασηΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕπιμέλειαΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συγγραφέας/Δημιουργός (Ελληνικά)ΧΑΡΙΣΟΝ Τ. ΓΟΥΟΛΤΕΡ, ΧΟΡΝΓΚΡΕΝ Τ. ΤΣΑΡΛΣ, ΤΟΜΑΣ Γ. ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Κωδικός Πολιτείας5326-0028
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ, Πατάρι

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ
ΗΣΙΟΔΟΣ
€13.25 €5.96
(-55%)
Κερδίζετε €7.29
Η ΤΙΓΡΗ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
TAMARO SUSANNA
€13.30 €6.65
(-50%)
Κερδίζετε €6.65

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS