Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Β1΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ( 610-867 )

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 610-867 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ- ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄

+
-
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0150
Τιμή Έκδοσης
€26.50
Τιμή Πολιτείας
€18.55
(-30%)
Κερδίζετε €7.95

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στις τρέχουσες συνθήκες, υπάρχει περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης στην εκτέλεση και την παράδοση της παραγγελίας σας καθώς α/πολλοί εκδότες υπολειτουργούν και επίσης πολλοί έχουν κλείσει χωρίς να μας ενημερώσουν, β/παρά τις δεκάδες έκτακτες προσλήψεις και εμείς οι ίδιοι υπάρχουν μέρες που δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στον όγκο εργασίας, γ/ οι εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της περιόδου και εμφανίζουν μεγάλη δυσλειτουργία. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα παραπάνω πριν δημιουργήσετε μία παραγγελία.

- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Στη δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου σημείωσα στον πρόλογο τις αρχές που ακολούθησα κατά την επεξεργασία της ιστορικής ύλης' και στον παρόντα τόμο ιδιαίτερη σημασία απέδωσα στη σύλληψη του γενικωτέρου σχεδίου των πολεμικών συγκρούσεων, την παρακολούθηση των θεσμικών μεταβολών, την οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, τη συγκρότηση της βυζαντινής κοινωνίας με την ενσωμάτωση επηλύδων πληθυσμών, τη διερεύνηση των διεθνών σχέσεων μετά τη δυναμική εμφάνιση των Αράβων στη Μεσόγειο και από τον Η' αι. τη θεμελίωση ισχυρών βασιλείων στη Δύση.
Στον ίδιο πρόλογο αναφέρθηκα στον τρόπο που χρησιμοποίησα το πηγαίο υλικό και την επιλογική αναγραφή της βιβλιογραφίας. Όπως και στον πρώτο τόμο, καταχώρισα και εδώ σε ειδικό ένθετο στο τέλος του τόμου τις μελέτες, που δημοσιεύθηκαν στο μεσολαβήσαν μετά την πρώτη έκδοση διάστημα, ακολουθώντας την αντιστοιχία του κειμένου και δηλώνοντας ευκρινώς τον αριθμό της οικείας σελίδας. (Από τον πρόλογο στη δεύτερη έκδοση)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ 610-867
1. Η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αι κυριότεραι πηγαί
Ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος
Οι βασιλικοί συνεργάται
Τα έτη της προετοιμασίας
Αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις κατά των Περσών
Το τέλος του πολέμου και η αποκατάστασις των βυζαντινοπερσικών σχέσεων
2. ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ
Ο αραβικός χώρος και η προϊσλαμική κοινωνία. Επισκόπησις
Μωάμεθ
Οργανωτικά θέσμια της νέας κοινωνίας
Οι διάδοχοι του Μωάμεθ. Η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων
Τα αίτια της αραβικής επεκτάσεως
3. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΛΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Μονοενεργητισμός και μονοθελητισμός
4. ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η δυναστική κρίσις του έτους 641
Ο αγών δια την ανάσχεσιν της αραβικής προελάσεως. Κώνστας Β΄ και Μωαβιά
Εσωτερική κρίσις εις το χαλιφάτον. Ίδρυσις της δυναστείας των Ομεϋαδών
Η αραβική προέλασις εις βόρειον Αφρικήν
Η πρώτη αραβική εκστρατεία κατά της Κωνσταντινουπόλεως
Το μονοθελητικόν πρόβλημα και η δυτική πολιτική του Κώνσταντος Β΄
Ο αυτοκράτωρ Κώνστας Β΄ εις Ελλάδα και Ιταλίαν
5. ΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ΄ (668-685) ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β΄ (685-695)
Πολιτειακά
Η εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Δ΄. Βυζάντιον και Άραβες
Η εμφάνισις των Βουλγάρων εις την Χερσόνησον του Αίμου. Εθνολογικαί ανακατατάξεις
Η ειρήνευσις της Εκκλησίας. Η ς΄ οικουμενική σύνοδος
Ο Ιουστινιανός Β΄ αυτοκράτωρ (α΄ περίοδος)
Η εξωτερική πολιτική. Αι σχέσεις προς τους Άραβας
Η οργάνωσις του εκκλησιαστικού βίου
Η πρώτη εκθρόνισις του Ιουστινιανού Β΄
6. ΤΕΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (695-717)
Η προβολή του στρατιωτικού παράγοντος
Οι αυτοκράτορες Λεόντιος, Αψίμαρος-Τιβέριος
Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός Β΄ το δεύτερον
Αι σχέσεις προς τους Άραβας αρχομένου του Η΄ αιώνος
Η πτώσις του Ιουστινιανού Β΄
Η βασιλεία του Βαρδάνη-Φιλιππικού
Η βασιλεία του Αρτεμίου-Αναστασίου Β΄
7. Η ΣΥΡΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (717-802)
Αι πηγαί
Ο ιδρυτής της δυναστείας Λέων Γ΄
Η απόκρουσις της αραβικής επιθέσεως
Η εδραίωσις της δυναστείας
Η νομοθετική δραστηριότης
8. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Η πρώτη φάσις
9. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε΄
Η επανάστασις του Αρταβάσδου (742-743)
Αι σχέσεις προς τους Άραβας
Αι σχέσεις προς τους Βουλγάρους
10. ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε΄
ΛΕΩΝ Δ΄- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ς΄ - ΕΙΡΗΝΗ
Το δυναστικόν πρόβλημα και ο στρατιωτικός παράγων
Η λύσις της εικονομαχικής κρίσεως. Η Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος
Αι νέαι ροπαί εις τας τάξεις της Εκκλησίας
Πλάτων ηγούμενος μονής Σακκουδίωνος. Θεόδωρος Στουδίτης
11. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΟΥ Η΄ ΑΙΩΝΟΣ
Βυζάντιον και Άραβες
Βυζάντιον και Βούλγαροι
Η μονοκρατορία της Ειρήνης
Η πολιτική του Βυζαντίου έναντι της Δύσεως
12. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑΙ (802-829)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πηγαί (από 802-867)
Η βασιλεία του Νικηφόρου Α΄. Δημοσιονομική και οικονομική πολιτική
Τα εκκλησιαστικά
Η εξωτερική πολιτική. Αι σχέσεις προς την Δύσιν
Αι σχέσεις προς το χαλιφάτον
Ο βουλγαρικός αντίπαλος
Η δυναστική έρις (811). Αλλαγαί εις τας σχέσεις προς την Εκκλησίαν και την Δύσιν
Αι βυζαντινοβουλγαρικαί σχέσεις. Η συνθήκη του 815
Λέων Ε΄. Προσωπογραφικά
Εικονομαχική κρίσις και πολιτικά επακόλουθα
Η δολοφονία του Λέοντος Ε΄. Μιχαήλ Β΄
Η επανάστασις του Θωμά
Αι νέαι αραβικαί εστίαι της Μεσογείου, Κρήτη και Σικελία
13. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
Ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος [...]
14. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
15. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
16. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ
17. ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
18. ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21. ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
22. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Λεπτομέρειες
ΕκδότηςΒΑΝΙΑΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1998
Αριθμός σελίδων440
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας0640-0150
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

astagakis

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

DA VINCI

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
KONSTAM ANGUS
€24.70 €9.88
(-60%)
Κερδίζετε €14.82
ΤΟ 1821 ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
€8.48 €4.24
(-50%)
Κερδίζετε €4.24

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Οι ήρωες της λατινοαμερικανικής ανεξαρτησίας είχαν την εξής κατάληξη ... Οι ήρωες της λατινοαμερικανικής ανεξαρτησίας είχαν την εξής κατάληξη: Οι Μιγκέλ Ιδάλγο, Χοσέ Μαρία Μορέλος, Χοσέ Μιγκέλ Καρέρα και Φρανσίσκο ντε Μορα...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS