Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ // ΠΑΤΕΡΙΚΑ 3 - ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ

ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ 3 - ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

+
-
ΖΗΣΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0757-0002
Τιμή Έκδοσης
€12.72
Τιμή Πολιτείας
€10.18
(-20%)
Κερδίζετε €2.54


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Ο Μοναχισμός εις τας ημέρας μας επανευρίσκει την αρχαίαν του αίγλην.
Ερειπωμένα μοναστήρια σφύζουν και πάλιν από ζωήν και εις πολλά μέρη της πατρίδος μας ξεφυτρώνουν νέα μοναστηριακά συγκροτήματα. Η Ορθοδοξία ως κατ' εξοχήν πράξις προσευχής και λατρείας του Θεού είτε εν τω κοσμώ είτε μακράν αυτόν, εν τη ησυχία και τη τερπνότητι του κατά μόνας βίου, αρδεύει την πνευματικήν ζωήν και προσδίδει κάλλος και ωραιότητα εις το κακοποιημένον από ξένας επιδράσεις πρόσωπον του νεοελληνικού πολιτισμού.
Τα βιβλιοπωλεία κατακλύζονται από έργα αναφερόμενα εις την μοναχικήν πολιτείαν. Η γενομένη επί δεκαετίας προεργασία δια την επιστροφήν εις τον οίκον των Πατέρων μας αποδίδει καρπούς. Επί τω σκοπώ της καλυτέρας γνώσεως και σπουδής του Μοναχισμού επανέφερα το διδαχθέν και παλαιότερον υπ' εμού μάθημα, όταν ήμουν υφηγητής, "Ιστορία και Θεολογία του Μοναχισμού" και το διδάσκω ως επιλεγόμενον εις τους φοιτητάς του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.
Η μελέτη αυτή εξεδόθη δια πρώτην φοράν το 1973 υπό του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών εις την σειράν "Ανάλεκτα Βλατάδων" με αριθμόν 15. Επανεξεδόθη το δεύτερον το 1987 υπό τον εκδοτικού οίκου των αδελφών Κυριακίδη με τίτλον "Γάμος και αγαμία εις τα περί παρθενίας πατερικά έργα" προς κάλυψιν κυρίως των διδακτικών αναγκών των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής. Επανεκδίδεται τώρα το τρίτον υπό τον αρχικόν τίτλον "Τέχνη Παρθενίας". (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦ.Α' Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ
ΚΕΦ.Β' ΜΕΘΟΔΙΟΥ: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΠΕΡΙ ΑΓΝΕΙΑΣ
Προλεγόμενα
Α' Λόγος: Η βαθμιαία πρόοδος του ανθρωπίνου γένους από της αδελφομιξίας εις την παρθενίαν. Η παρθενία αποτελεί μίμησιν του Χριστού
Β' Λόγος: Ο γάμος είναι θείος θεσμός. Έκαστον άνθρωπον πλάσσει ο Θεός κατά την ψυχήν και το σώμα εν τη μήτρα της μητρός του
Γ' Λόγος: Η εν τη Εκκλησία επιτελουμένη νέα κυοφορία και ανάπλασις του ανθρώπου. Κατά τον Παύλον υπερτέρα του γάμου η παρθενία
Δ' Λόγος: Η δια της παρθενίας κατόρθωσις της αφθαρσίας. Αλληγορική ερμηνεία του 136ου Ψαλμού
Ε' Λόγος: Η παρθενία ως ψυχή τε και σώματι αφιέρωσις εις τον Θεόν Αλληγορική ερμηνεία του Αριθμ. 6, 1ε.
ΣΤ' Λόγος: Ο γάμος των παρθένων προς τον Χριστόν κατά την παραβολήν των 10 Παρθένων
Ζ' Λόγος: Εφαρμογή του Άσματος Ασμάτων εις τον δεσμόν Χριστού και παρθένων. Υπερτέρα του μαρτυρίου η παρθενία
Η' Λόγος: Η δια της παρθενίας θέα του Θεού. Η Εκκλησία ως η γεννώσα γυνή του Αποκ. 12, 1. Η ελευθερία της βουλήσεως
Θ' Λόγος: Η εν τω Λευ. 23, 39-43 καθοριζομένη σκηνοπηγία αναφέρεται εις την ανάστασιν των σωμάτων. Απαιτείται όπως είναι ταύτα κεκοσμημένα δια της αγνείας
Ι' Λόγος: Αφ' ότου ωπλίσθη εν Χριστώ η σαρξ δια της παρθενίας, έπαυσεν η κυριαρχία του Διαβόλου. Αυτό σημαίνει η βασιλεία της ράμνου ή αγνού επί των άλλων δένδρων κατά
το Κριτ. 9, 8ε.
Λόγος της Αρετής και Επιλεγόμενα
ΚΕΦ.Γ' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΛΗΘΟΥΣ ΑΦΘΟΡΙΑΣ
Πρόλογος
1. Η παρθενία εξομοιώνει τον άνθρωπο προς τον άφθαρτον Θεόν
2. Η παρθένος υπερβαίνει την απαιτούσαν τον γάμον φύσιν. Η αληθής παρθενία απαιτεί όχι μόνον γαμικήν εγκράτειαν, αλλά φυλακήν όλων των αισθήσεων
3. Εξωτερική εμφάνισις και συμπεριφορά της παρθένου
4. Τα δεινά του γάμου και το εν αυτώ απρόσφορον κλίμα δι' ολοκληρωτικήν εις τον Θεόν αφιέρωσιν
5. Συμπεριφορά της παρθένου όταν είναι μόνη και εν τη συναναστροφή προς άνδρας παρθένους
6. Παρθενία ψυχής και σώματος
7. Η παρθενία ως θέωσις και πρόληψις των εσχάτων
8. Η διδασκαλία του Κυρίου και του Παύλου περί γάμου και παρθενίας
Επίλογος
ΚΕΦ.Δ' ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: Α' ΠΑΡΘΕΝΙΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ, Β' ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙΣ
Προλεγόμενα
Α' ΠΑΡΘΕΝΙΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
1. Η Θεολογία και η οικονομία του γάμου και της παρθενίας
2. Τα πλεονεκτήματα του γάμου
3. Η υπεροχή της παρθενίας
Β' ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙΣ
1. Συμβουλαί προς τας παρθένους
2. Συμβουλαί προς τους γονείς και κηδεμόνας των παρθένων
3. Επίλογος
ΚΕΦ.Ε' ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
Προλεγόμενα
1. Η θεολογία της παρθενίας
2. Η ανθρωπολογία της παρθενίας
3. Η σωτηριολογία της παρθενίας
α) Η εξομοίωσις προς τον Θεόν και η θέα αυτού
β) Η δια της παρθενίας κατάργησις του θανάτου και προοδοποίησις των εσχάτων
4. Η αληθής παρθενία
ΚΕΦ.ΣΤ' ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
Προλεγόμενα
1. Η παρθενία των αιρετικών
2. Η διδασκαλία του Παύλου
Α' Παρένθεσις: Η οικονομία του γάμου και της παρθενίας. Απάντησις εις τους εχθρούς του αγάμου βίου
Β' Παρένθεσις: Τα δεινά του γάμου και η εξ αυτών απαλλαγή των αγάμων
ΜΕΡΟΣ II ΠΗΓΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦ.Α' ΑΓΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ
1. Εις την θρησκευτικήν σκέψιν και ζωήν
2. Εις την Φιλοσοφίαν
ΚΕΦ.Β' ΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΝ
1. Εις την Παλαιάν Διαθήκην
2. Εις τον μεταγενέστερον Ιουδαϊσμόν
ΚΕΦ.Γ' Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ
ΚΕΦ.Δ' Η ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΑΙΩΝΩΝ
1. Αποστολικοί Πατέρες και Απολογηταί
2. Γνωστικισμός, απόκρυφος και ψευδεπίγραφος γραμματεία
3. Αλεξανδρινοί Θεολόγοι
ΚΕΦ.Ε' ΚΟΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΑΥΤΩΝ
1. Κοινοί τόποι
2. Ιδιάζουσαι θέσεις
ΣΥΝΟΨΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεπτομέρειες
ΕκδότηςΒΡΥΕΝΝΙΟΣ
ΣειράΠΑΤΕΡΙΚΑ 3
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1997
Αριθμός σελίδων280
Διαστάσεις24x17
ΕπιμέλειαΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Κωδικός Πολιτείας0757-0002
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

nikolaos tsilikis, DA VINCI, Nikos V. , thanosfoto, fantaros, aposdrak, c.vlamakis

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
FAYE GAEL
€12.90 €6.45
(-50%)
Κερδίζετε €6.45
Η ΦΑΡΣΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΣΗ
€7.96 €3.18
(-60%)
Κερδίζετε €4.78

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS