Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ"

Ταξινόμηση κατά:   
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0019

Το περασμένο έτος 1996 συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από τη γέννηση του αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Από το γεγονός αυτό πήραν πολλοί αφορμή για διάφορες εκδηλώσεις "αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής" του. Και έτσι ειπώθηκαν και γράφηκαν πολλά τιμητικά για τον άγιο Ιεράρχη, που τόσο ευεργετικά βρίσκεται κοντά στο λαό του Θεού. Μερικοί δε απ' αυτούς, που ανέλαβαν να τιμήσουν τον Άγιο, δεν επέμειναν να βασισθούν στα ιστορικά γεγονότα, αλλά αναπλήρωσαν με τη φαντασία τους, ή τους στόχους των, επίγειες ενέργειές...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. Α'-Ζ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0006

Ως συγγραφεύς ο Ιωάννης άφησε στην Εκκλησία πέντε βιβλία το τέταρτο Ευαγγέλιο, 3 Καθολικές Επιστολές και την Αποκάλυψι. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είνε τέταρτο κατά σειράν, διότι γράφτηκε τελευταίο, γύρω στο έτος 90. Αλλ' ενώ είνε τέταρτο κατά σειράν, στην αξία έρχεται πρώτο. Διαφέρει πολύ από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Οι τρεις πρώτοι ευαγγελισταί, οι λεγόμενοι συνοπτικοί, αρχίζουν τα Ευαγγέλια από την επίγεια παρουσία του Χριστού. Ο Ιωάννης αρχίζει το Ευαγγέλιο από την αιωνιότητα, από την άναρχη προύπαρξι του Λόγ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. Η'-ΙΔ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0007

Όπως κατά την ερμηνεία των επτά πρώτων κεφαλαίων, έτσι και κατά την ερμηνεία των επτά εν συνεχεία κεφαλαίων του Ευαγγελίου προσπαθήσαμε να ερμηνεύσωμε τα ιερά νοήματα του Ευαγγελίου με πολλή προσοχή, και με τη βοήθεια της όλης Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας κατά τις ερμηνευτικές αρχές «η Γραφή δια της Γραφής» και «η Γραφή δια των Πατέρων». Αλλ' εκτός των ερμηνειών δια της Γραφής και των Πατέρων, αποδώσαμε σημασία και σε ερμηνείες άλλων ερμηνευτών. Όπως επίσης κατά τη συγγραφή του α' τόμου, έτσι και κατά τη συγγραφή του β' τόμου αντιμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. ΙΕ'-ΚΑ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0008

Κατά το παρελθόν με τη χάρι και το φωτισμό του Θεού ερμήνευσα σε α' τόμο τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου α'-ζ' και σε β' τόμο τα κεφάλαια η'-ιδ'. Οι δύο τόμοι έτυχαν θερμής υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, αν και τα βιβλία σήμερα δεν είνε στο ενδιαφέρον των ανθρώπων όπως άλλοτε. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, σύγχρονος Πατήρ της Εκκλησίας, έλεγε: Οι άνθρωποι σήμερα αντί να διαβάζουν (βιβλία), προτιμούν ν' ακούουν (ραδιόφωνο) αντί ν' ακούουν, προτιμούν να βλέπουν (τηλεόρασι) και αντί να βλέπουν, προτιμούν να τρώγ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0003

[...] Όπως εις τους δύο πρώτους τόμους, ούτω και εις τον παρόντα τρίτον τόμον δεν ερμηνεύομεν αυθαιρέτως, αλλά δια πάσαν νέαν ερμηνείαν αναπτύσσομεν επιχειρηματολογίαν. Αν επιτυγχάνωμεν εις τας ερμηνείας, χάρις τω Θεώ, ο οποίος επιβλέπει εις όσους εγκύπτουν εις τον λόγον του εκ πίστεως και ζήλου και φωτίζει την διάνοιάν των. Αν αποτυγχάνωμεν, η αποτυχία αποδοτέα εις την ημετέραν ατέλειαν. Το τέλειον θα έλθη εις το μέλλον, όταν θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον (Α' Κορ. 13:10-12). Αι ευμενείς πάντως κρίσεις, των οποίων έτυχον οι δύο πρώτοι τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΣΧΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0025

Πως εορτάζομεν την εορτήν του Πάσχα; Το ερώτημα αυτό έχει μεγάλην σημασίαν. Εάν την εορτάζωμεν χωρίς να έχωμεν πιστεύσει, χωρίς να έχωμεν μετανοήσει, χωρίς να έχωμεν εξομολογηθή και χωρίς να έχωμεν κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, τότε ποία η ωφέλεια; Ουδεμία ωφέλεια. Μάλλον ζημίαν έχομεν, και μάλιστα μεγάλην. Διότι τότε το Πάσχα δεν έχει κανένα νόημα. Τότε το Πάσχα ούτε χριστιανικώς ούτε καν ιουδαϊκώς εορτάζεται, αλλ' εορτάζεται ειδωλολατρικώς. Η επιφάνεια χριστιανική, αλλά το βάθος ειδωλολατρικόν. Ας ακούσωμεν τί λέγει ο απόστολος Παύλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0004

Η Γραφή, λόγος Θεού δια γραφίδας ανθρώπων, βεβαιούμενος και δια σημείων, θαυμάτων, υπερβάσεων των φυσικών νόμων, όχι δε μόνον τω καιρώ εκείνω, αλλ' εν παντί καιρώ και σήμερον, παιδιόθεν συνεκίνει και έθελγε την ψυχήν μου ιδιαιτέρως, και ήτο ανάγνωσμα, μελέτημα και εντρύφημά μου. Ως σπουδαστής, θεολόγος και φιλόλογος εμελέτησα πολλά βιβλία και της θύραθεν και της χριστιανικής γραμματείας, αλλ' ουδέν εθαύμασα όσον την Γραφήν, ιδίως το Ευαγγέλιον. Η Γραφή, δια να χρησιμοποιήσω φρασιολογίαν της, υπέρκειται και υπερήρε πάσας τας γραφάς. Μελετών...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0011

Ο αληθινός Θεός εις το Εβραϊκόν κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται με το όνομα Γιαχβέ. Το όνομα τούτο είνε το κύριον και άμα προσωπικόν και ακοινώνητον όνομα του αληθινού Θεού. Άλλος Θεός, ψευδής δηλαδή Θεός, δεν δύναται να φέρη αυτό το όνομα. Το όνομα Γιαχβέ ανήκει αποκλειστικώς εις τον αληθινόν Θεόν. Και σημαίνει ακριβώς τούτο, ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής είνε ο ων, ο υπάρχων, ο υπαρκτός, ο αληθινός, ενώ οι άλλοι θεοί είνε οι μη όντες, οι μη υπάρχοντες, οι ανύπαρκτοι, οι ψευδείς. Άλλοτε δια πονήματος υπό τον τίτλον "Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0017

Δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, όπως νομίζουν και ισχυρίζονται πεπλανημένοι, αιρετικοί και αιρετίζοντες. Υπάρχει μία μόνον Εκκλησία. Τούτο διδάσκει το θεόπνευστο κείμενο της Πίστεώς μας, η Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0022

Η ΕΛΛΑΣ έχει προορισθή να ζήση, και θα ζήση, είπε ο Τρικούπης. Δεν γνωρίζουμε, που στήριζε ο πολιτικός εκείνος την πεποίθησί του. Πάντως και εμείς, παρ' όλες τις αμαρτίες και τις ασέβειες του Έθνους, έχουμε την ίδια πεποίθησι. Και την στηρίζουμε σε λόγους θρησκευτικούς. Εκ Θεού, και δια Θεού, και εις Θεόν η ζωή του νέου Ισραήλ. Ο ΘΕΟΣ έφερε και κρατεί τους Έλληνες σ' αυτά τα χώματα επί τέσσαρες σχεδόν χιλιετίες. Κατά το διάστημα αυτό πολλά έθνη, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα, εξαφανίσθηκαν από το πρόσωπο της γης. Και το Ελληνικό Έθνος από επι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0005

Καθώς πληροφορούμεθα, και στο Εξωτερικό, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, το βιβλίο κυκλοφορεί. Μορφωμένος και ευσεβής κληρικός, που υπηρετεί σε μια κοινότητα της Αμερικής, το μετέφρασε στα αγγλικά χάριν των ενοριτών του. Η υποδοχή, που βρήκε το βιβλίο «Κυριακή» από κληρικούς και λαϊκούς, μας ενεθάρρυνε να συνεχίσουμε την ταπεινή μας προσπάθεια και να γράψουμε μια δεύτερη σειρά ομιλιών επάνω στις αποστολικές περικοπές των Κυριακών. Οι ομιλίες ετυπώνοντο και αυτές σε μικρά φυλλάδια, εδιαβάζοντο κάθε Κυριακή από τους εφημέριους στ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0012

Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο είνε και η θεία Λειτουργία. Μέσα σ' αυτήν ο πιστός όχι απλώς επικοινωνεί με τον Τριαδικό Θεό, αλλ' ενώνεται μυστικώς με τον Θεάνθρωπο Κύριο. Η θεία Λειτουργία είνε βέβαια και ωραιοτάτη ακολουθία με δεήσεις και ικεσίες, που αναφέρονται σ' όλες τις υλικές και πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου αλλ' είνε προπαντός προσφορά. Προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό τα υλικά και ταπεινά δώρα, τον άρτον και τον οίνον. Και ο Θεός αντιπροσφέρει στον άνθρωπο τα δώρα αυτά μετουσιωμένα σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Ο Χ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0021

Οι οικουμενισταί κατηγορούν εμάς τους αντιοικουμενιστάς, ότι είμεθα εναντίον του διαλόγου με τους ετεροδόξους. Αλλ' η κατηγορία είνε συκοφαντία. Διότι κατ' αρχήν δεν είμεθα εναντίον, αλλ' υπέρ του διαλόγου. Και όχι μόνο με τους ετεροδόξους, αλλά με κάθε άνθρωπο. Αγαπούμε τον διάλογο. Και τον αγαπούμε όχι μόνον ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και ως Έλληνες. Οι πρόγονοί μας οι φιλόσοφοι διαλέγονταν για την εύρεσι και την κατοχύρωσι της αλήθειας και του ορθού. Περίφημοι είνε οι διάλογοι του Πλάτωνος. Και ο Αρχηγός της Πίστεώς μας, ο Χριστός, δ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ (41-49)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0026

Συν Θεώ συνεπληρώθη νέα δεκάς ομιλιών επί των ψαλμών του ι. Ψαλτηρίου. Αι ομιλίαι αυταί, δημοσιευθείσαι εις το περιοδικόν "Χριστιανική Σπίθα" κατά την διάρκειαν του έτους 1997, συνεκεντρώθησαν εις το παρόν βιβλίον, πέμπτον εις την σειράν των ψαλμικών έργων μας. Εάν θελήση κανείς ν’ αναζητήσει εις το παρόν βιβλίον ένα κεντρικόν νόημα, περί το οποίον στρέφονται και εις το οποίον συγκλίνουν τα κείμενά του, τούτο δυνάμεθα να είπωμεν ότι είνε η σχέσις ανθρώπου και Θεού. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ Ν' ΨΑΛΜΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0016

Ο Ν' (=50ός) ψαλμός είνε ο συχνότερον ακουόμενος κατά τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας και περισσότερον γνωστός ψαλμός του Ψαλτηρίου. Διά τούτο είτε στίχοι είτε όλον το κείμενόν του έδωκαν πολλάκις αφορμήν εις κήρυκας του θείου λόγου ν' ασχοληθούν με τα υπέροχα νοήματά του και εγένοντο αντικείμενον διδασκαλίας. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0027

Το βιβλίον έχον κέντρον του περιεχομένου του τον σταυρόν, θέλει να σταθμίση την Θρησκευτικήν και ηθικήν ζωήν όχι με άλλα μέτρα, αλλά με τον σταυρόν, να επισημάνη τας τεράστιας ελλείψεις μας, και να καλέση ίνα εν συντριβή καρδίας ζητήσωμεν ως ο μετανοήσας ληστής το έλεος του Κυρίου. Τα σεπτά πάθη του Κυρίου, τα οποία εκών υπέρ ημών καταδέξατο, τα μαρτύρια των αγίων και των μαρτύρων της πίστεώς μας, παλαιών και νέων, εκδιπλώνονται ενώπιόν μας και μας καλούν προς μίμησιν, προς καλλιέργειαν μιας εσωτερικής, μυστικής ζωής, η οποία σήμα φωτεινόν...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0013

Όταν οι πιστοί ομιλούν για το ευλογημένο πρόσωπο του Αρχηγού της Πίστεώς μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, συνήθως τονίζουν την θεότητά του. Διότι η θεότης είνε η ανώτερη φύσι του Χριστού και αυτή πρώτον και κυρίως αρνούνται και καταπολεμούν οι άπιστοι και οι αντιτριαδίτες αιρετικοί. Εμείς στο παρόν βιβλίο θα τονίσωμε την ανθρώπινη φύσι του Χριστού. Και η ανθρώπινη φύσι του Χριστού έγινεν αντικείμενον αρνήσεως. Αρχαίοι αιρετικοί, οι Δοκήτες, αρνήθηκαν την ενανθρώπησι του Λόγου και υποστήριξαν, ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος "κατά δόκησιν", φαινο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0015

Το Ευαγγέλιο, το ιερό τούτο κείμενο της Χριστιανικής Πίστεως, είνε συνοπτικώς τα λόγια του Αρχηγού της Χριστιανικής Πίστεως, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και των αγίων Αποστόλων, που είνε στόματα του Χριστού. Μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου δηλαδή ομιλεί ο Χριστός είτε αμέσως, είτε εμμέσως δια των Αποστόλων του. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0024

Όπως προείπεν ο Κύριος και οι Απόστολοι, διά μέσου των αιώνων ενεφανίσθησαν ψευδοπροφήται και ψευδοδιδάσκαλοι, διαστροφείς της αλήθειας, αιρετικοί, λύκοι με ένδυμα προβάτου, λύκοι βαρείς ορμώντες να κατασπαράξουν τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Σήμερον υπάρχουν 2.000 περίπου αιρέσεις! Εξ όλων δε των αιρέσεων τούτων και των αιρέσεων του παρελθόντος η πλέον σατανική είνε η αίρεσις των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά ή Σπουδαστών των Γραφών, την οποίαν ίδρυσεν εις την Αμερικήν, όπου η πανσπερμία των αιρέσεων, προ 100 περίπου ετών ο εβραιο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0014

Το παρόν βιβλίο περιέχει [...] μαθήματα αγιογραφικών κύκλων όπως παραδίδονταν στη γραπτή τους μορφή, καθώς και ένα εισαγωγικό μάθημα για το βιβλίο των «Πράξεων» και τον συγγραφέα του Λουκά. Με την εξήγησι λέξεων και φράσεων του ιερού κειμένου και με τις παρατηρήσεις σε διάφορα χωρία μερικές φορές εξομαλύνονται ερμηνευτικές δυσκολίες, ανατρέπονται εσφαλμένες ερμηνείες και διατυπώνονται νέες. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται θεολογικά και αντιαιρετικά στοιχεία για την καταπολέμησι των εχθρών της Πίστεως, μάλιστα των αντίχριστων Χιλιαστών ή ψευδο-Μα...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Βιβλία σε τιμές προσφοράςΠερισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΡΑΓΩΝΑ - ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΥΡΤΩ
€9.90 €3.47
(-65%)
Κερδίζετε €6.43
ΜΑΡΙΟΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
PATER WALTER
€22.31 €11.16
(-50%)
Κερδίζετε €11.15

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS