Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0110
ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0087

Δεν είναι ο Μυστράς πολύτιμος μόνον διά τας εκκλησίας του με την κομψήν αρχιτεκτονικήν των και τας σπουδαιοτάτας διά την ιστορίαν της ζωγραφικής τοιχογραφίας των, αλλά και διά τας πολλάς και ιδιορρύθμους ιδιωτικάς οικίας του, διά τα παλάτια του, διά τα οχυρωματικά του τείχη και το φρούριον, διά τους ελικοειδείς δρόμους του και τας καμαρωτάς κρήνας, άτινα πάντα αποτελούσιν εν μοναδικόν εις το είδος των σύνολον, μίαν βυζαντινήν πόλιν, από την οποίαν μόνον οι κάτοικοι λείπουσι. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0115

Κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν (4ος - 6ος αιών) δύο θεμελιώδεις τύποι εκκλησιών ήσαν εν χρήσει: ο επιμήκης ορθογώνιος και ο περίκεντρος, δηλαδή ο διατεταγμένος συμμετρικώς πέριξ ενός κεντρικού σημείου. Και οι δύο αυτοί τύποι δεν επενοήθησαν από τους χριστιανούς, άλλ' είναι παλαιά κληρονομιά της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η ορθογώνιος μορφή, ονομαζόμενη γενικώς βασιλική, περιλαμβάνει κτήρια μεγάλων διαστάσεων, διευθυνόμενα προς ανατολάς, καλώς αεριζόμενα και φωτιζόμενα πλουσίως, καλυπτόμενα δε δια ξύλινων στεγών .Όπως...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0079

Τα βυζαντινά μοναστήρια ήσαν αυτό τούτο μία μικρογραφία πόλεως ήσαν συνοικισμοί ανθρώπων, τους οποίους ήνωνε κοινόν ιδεώδες: η φυγή των εγκοσμίων, η συνεχής προσευχή και άσκησις και η εις τον Θεόν προσήλωσις, δι' ων πάντων καθίστατο προσιτωτέρα η σωτηρία της ψυχής και η βασιλεία των ουρανών. Και ως πάσα πόλις είχε κατά την αρχαιότητα και τον μεσαίωνα τα τείχη της, ίνα προασπίζη εαυτήν κατά των εχθρών ή των επιδρομέων, ούτω και αι εις απόκεντρα συνήθως μέρη ιδρυόμεναι μοναί, περικλείουσαι συνηθέστατα ανεκτίμητα κειμήλια και χρησιμοποιούμεν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΕΛΛΑΣ 1957-1964 - ΟΙ ΠΗΛΙΝΟΙ ΛΥΧΝΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0114
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΤΡΑΥΛΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΛΑΝΔΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0071

(. . .) Η ύλη η χρησιμοποιηθείσα δια το Λεξικόν ηντλήθη όχι μόνον από τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς και από ωρισμένους Λατίνους, αλλά και από τα κατάλοιπα των Γραμματικών και Λεξικογράφων και από τα λήμματα νεωτέρων λεξικών. Πραγματείαι τινές περί της αρχιτεκτονικής και της τεχνικής εν γένει των αρχαίων εχρησίμευσαν κυρίως προς πλησιεστέραν διασάφησιν των όρων μας. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0023
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος ΑΙΩΝΑΣ) (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0169

Οι εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς μαζί με τις πολυάριθμες πού σώζονται στους ναούς της πόλεως, οι οποίες χρονικά εκτείνονται από το δεύτερο μισό του 12ου έως και τον 19ο αιώνα και αντιπροσωπεύουν τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά ρεύματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής κατά την περίοδο αυτή στον χώρο της Μακεδονίας, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σπουδαιότερα σύνολα φορητών εικόνων σε ποιότητα και αριθμό, που έχουν διατηρηθεί ως τις μέρες μας στο Άγιον Όρος, στην Θεσσαλονίκη, στην Βέροια, στην Κύπρο κ.ά. Από τους εξήντα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΤΟΜΟ)
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0152

Η έκδοση των δύο τόμων με επιφυλλίδες της Σέμνης Καρούζου είναι προσφορά της Αρχαιολογικής Εταιρείας ενός πολύ σημαντικού πνευματικού έργου, αγνώστου εντελώς στους σημερινούς αρχαιολόγους και φιλότεχνους. Η τελευταία επιφυλλίδα δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 1965, πριν από 46 χρόνια, σχεδόν μισόν αιώνα. Λίγοι είναι σήμερα που την είχαν διαβάσει και ακόμη πιο λίγοι εκείνοι που είχαν διαβάσει και την πρώτη, της 12 Ιουνίου 1950, πριν 61 χρόνια. Τα κείμενα των εφημερίδων έχουν κατά κανόνα εφήμερο χαρακτήρα και χάνονται, σχεδόν ευθύς, στη λησμονι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0093

Στα τέλη του 5ου π.Χ. αι. ο Ασκληπιός λατρεύεται και στην Αθήνα, η λατρεία του ήλθε από την Επίδαυρο. Από το ιερό του θεού στον Πειραιά, που ανασκάφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, τίποτε δεν σώζεται σήμερα. Τα ευρήματα ωστόσο από την ανασκαφή εκείνη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, βοηθούν στον σχηματισμό εικόνας της διαδικασίας θεραπείας που εφαρμοζόταν στο ιερό. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΣΚΛΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0086

(. . .) Προσέτι ενήργησα εις τινας των συνοικισμών τούτων μικράς δοκιμαστικάς σκαφάς, διά των οποίων ήλπιζον να λύσω απορίας γεννηθείσας κατά την μελέτην των ευρημάτων του Σέσκλου και του Διμηνίου. Αληθώς δε σημεία τινα διεφωτίσθησαν εξ αυτών και προ πάντων προήχθη ουχί ολίγον η γνώσις της κεραμεικής του λιθικού και του χαλκού αιώνος. Αλλ' ότι υπολείπονται ακόμη πολυάριθμα κενά, μεγάλα ή μικρά, αποδεικνύουσι πλείσται σελίδες του βιβλίου τούτου. Η πλήρωσις δε και αυτών, κατά το δυνατόν μέτρον, αφίνεται εις το μέλλον, το οποίον δεν θα είναι,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0013

Ο Χρήστος Ι. Καρούζος (1900-1967) διετέλεσε μέλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επί 45 χρόνια (1919-1964) και η επίδρασή του σε αρκετούς Έλληνες αρχαιολόγους υπήρξε σημαντική. Με τις μελέτες του και το κύριο μεγάλο έργο του, της ανασυγκρότησης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μετά τον πόλεμο, προσέφερε νέες ερμηνείες έργων τέχνης, πρότυπα και λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα που απασχολούσαν τους αρχαιολόγους. Η ισχυρή προσωπικότητά του, η βαθιά αρχαιογνωσία του, πέραν της γνώσης της ιστορίας της τέχνης, της φιλολογίας και της λογοτεχνίας, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ FRIEDRICH STAUFFERT ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1835-1843
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0150

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ανανεώθηκε το ενδιαφέρον της έρευνας στον χώρο της ιστορίας της πολεοδομίας για την ίδρυση της νέας Αθήνας κατά τον 19ο αιώνα. Ο συγγραφεύς της παρούσης εργασίας έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα και κυρίως με τις αντιλήψεις περί αστικού χώρου, όπως εκφράζονται στις προτάσεις πολεοδομικής ρύθμισης της Αθήνας κατά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Καρπός των μελετών του είναι το έργο του "Αθήνα". "Ένα όραμα του κλασικισμού" (Αθήνα 2001), στο οποίο περιέχεται και πλούσιο υλικό αντλημένο από πρωτ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΑΤΗ: ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ (ΤΡΙΤΟΜΟ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Α: ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - Β: ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0027

Η ανασκαφή της Περάτης ήρχισεν ως σύντομος σωστική επέμβασις με σκοπόν την πρόληψιν της συλήσεως ενός τάφου και εξειλίχθη εις εξαντλητικήν έρευναν ολοκλήρου νεκροταφείου, απαιτήσασαν συστηματικήν εργασίαν ένδεκα συνεχών ανασκαφικών περιόδων. Όπως κατεφάνη ευθύς εξ αρχής, η σπουδαιότης της ενέκειτο κυρίως εις το ότι οι τάφοι ανήκον όλοι εις μίαν ενιαίαν και σχετικώς σύντομον περίοδον συμπίπτουσαν προς τους χρόνους της τελευταίας αναλαμπής του μυκηναϊκού πολιτισμού και ότι το πλούσιον περιεχόμενόν των αντικατώπτριζε τα αντιπροσωπευτικά στοιχ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
3000-1000 Π.Χ.
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0146

Πέντε χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στο βραχώδες ακρωτήριο, τη σημερινή «Κολόνα» και δημιούργησαν ένα χωριό. Μέσα σε δύο χιλιάδες χρόνια έκτισαν έντεκα επάλληλους οικισμούς. Οι άνθρωποι και τα σπίτια τους προστατεύονταν από τείχη. Οι κάτοικοι ήταν ψαράδες και ικανοί ναυτικοί. Γνώριζαν, επίσης, πώς να αξιοποιήσουν την περιοχή γύρω από τον λόφο καλλιεργώντας τα χωράφια με δημητριακά. Μπορούσαν ακόμη να επεξεργαστούν το μέταλλο και από μας είναι γνωστό το πρωιμότερο καμίνι για την τήξη ορειχάλκου. Τον...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΙ - Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0015

Ύστερα από την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα, το 1977, δημοσίευσα μια πρώτη έκθεση στα "Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών" και στη συνέχεια πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Η συνέχιση των ανασκαφών τα επόμενα χρόνια αποκάλυψε έναν ακόμη ασύλητο βασιλικό τάφο, άλλους συλημένους μακεδονικούς τάφους, το θέατρο των αρχαίων Αιγών, έναν μικρό ναό, μεγάλο τμήμα του τείχους της πόλης, και λείψανα οικοδομημάτων, ιδιωτικών και δημόσιων. Το ενδιαφέρον τόσο των αρχαιολόγων, όσο και του ευρύτερου κοινού, με οδήγησαν στην απόφαση να εκθέσω τα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0160

Στον τόμο αυτόν παρουσιάζεται ένας σημαντικός αριθμός σαρκοφάγων οι οποίες προέρχονται στην πλειονότητά τους από τα νεκροταφεία της αρχαίας Νικόπολης. Η διαπίστωση ότι οι λίθινες σαρκοφάγοι αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη κατηγορία ταφικών μνημείων στην πόλη αυτή, που θα μπορούσε να μελετηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ευρήματα των νεκροταφείων, οδήγησε τον ανασκαφέα της Νικόπολης Κώστα Ζάχο στην πρόταση να αναλάβουμε τη δημοσίευση των μνημείων αυτών ανεξάρτητα από τη δημοσίευση των νεκροταφείων της πόλης. Πράγματι, οι σαρκοφάγοι της Νικό...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, 1940-1944
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0019

Στη 12 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια, μισός αιώνας από την απελευθέρωση της Αθήνας οπό την εχθρική κατοχή. Θα τιμηθή όπως αρμόζει στη μεγάλη σημασία της. Κατά τα χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής (1940-1944) όλοι οι Έλληνες αντιμετώπισαν πρωτοφανείς καταστάσεις τη μακρόχρονη τυραννία και βία εχθρικών στρατευμάτων, τον φόνο, τον λιμό, την καταστροφή. Από τις συνέπειες της Κατοχής υπέφερε όλο το Έθνος. Οι αρχαιότητες δεν έμειναν αλώβητες και η Αρχαιολογική Υπηρεσία βρέθηκε στην παράλογη θέση να καταστρέφει το έργο που γενιές Ελλήν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΜΟΡΓΟΣ ΙΙ - ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0136

Το μοναδικό αρχαίο μνημείο που στέκεται όρθιο στην Αμοργό είναι ο μνημειακών διαστάσεων πύργος 'σ το Χωριό', ο πολυθρύλητος Πύργος του Βασίλη, στην ύπαιθρον χώραν της αρχαίας πόλεως της Αρκεσίνης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Μολονότι είναι γνωστός στην διεθνή βιβλιογραφία από το 1843, οι πρώτες συστηματικές εργασίες για την διάσωσή του από την φθορά του χρόνου, την βλαπτική επενέργεια των υπεραιωνόβιων θάμνων και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, άρχισαν μετά από εκατόν πενήντα χρόνια, το 1993, χάρις στο χρηματικό κονδύλιο του Υπουργεί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΛΕΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΡΕΟΥΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0148

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΛΕΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Β. ΚΡΙΤΖΑ Η ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΛΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ SUMMARY...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΓΗ
SALGADO SEBASTIAO
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
€34.00 €13.60
(-60%)
Κερδίζετε €20.40

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Virginia Woolf: Κολυμπήσαμε στο Αιγαίο, με αχινούς και ανεμώνες Ποτέ μου δεν είδα τόσα πολλά λουλούδια – στην Αίγινα χτες ολόκληρο το βουνό ήτανε κόκκινο από τα ηλιάνθεμα και τις παπαρούνες – έκοψα μία, αλλά τα πέτ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS