Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Ε.Σ.)

Ταξινόμηση κατά:   
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0060

Δια τον παρόντος τόμου η Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού εξιστορεί μίαν εκ των σημαντικωτέρων περιόδων του Αντισυμμοριακού Αγώνος, ούτινος αι δραματικαί και καταστροφικαί περιπέτειαι συνεκλόνισαν το Έθνος επί μίαν τετραετίαν περίπου. Η εξιστορουμένη δια του παρόντος περίοδος του Αντισυμμοριακού Αγώνος, αναγόμενη εις το έτος 1948, έχει την εξής ουσιώδη διαφοράν με τας των προηγουμένων ετών, ότι περιλαμβάνει και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, κυρίως επιθετικάς, εκτελεσθείσας βάσει των ορθοδόξων περί πολέμου ιδεών. Συνεπώς ο στρατιωτικός μελετητή...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1944 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1945)
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0075

Εις τον ανά χείρας τόμον εκτίθενται τα αμέσως προ της απελευθερώσεως της Ελλάδος από των γερμανικών και βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής και των μετά τούτων συνεργαζομένων φασιστικών δυνάμεων της Ιταλίας γεγονότα και εν συνεχεία η περίοδος της απελευθερώσεως της χώρας και της ανασυγκροτήσεως του κράτους και του στρατού μέχρι τέλους του έτους 1945, με τα μεσολαβήσαντα κατά την περίοδον ταύτην αιματηρά γεγονότα εν Πελοποννήσω, το στασιαστικόν κίνημα του ΚΚΕ κατά Δεκέμβριον και την υπογραφείσαν συμφωνίαν της Βαρκίζης. Κατά την συγγραφήν του π...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ- ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1941
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0001

(. . .) Ο τόμος ούτος αποτελεί μίαν εισαγωγήν εις τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον του 1940-1941, η δε πρόταξις των εν αυτώ μνημονευομένων ενεργειών και γεγονότων εκρίθη και αναγκαία και σκόπιμος, ίνα εκτεθώσιν αφ’ ενός μεν τα αίτια και αι αφορμαί ενός πολέμου μεταξύ δύο λαών ανέκαθεν λίαν φιλικώς διακειμένων μεταξύ των, και διαγραφώσιν αφ’ ετέρου αι στρατιωτικαί συνθήκαι υφ’ ας ο Ελληνικός Στρατός εισήλθεν εις τον πόλεμον κατά Μεγάλης Δυνάμεως, ης τα στρατεύματα αντεμετώπισε νικηφόρως εις σειράν σκληρών μαχών. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΜΝΗ ΔΙΣ/ΓΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0050
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΣ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1453 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0052
Η ΠΑΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΩΣ ΕΚΕΡΔΙΣΑΜΕΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0077

Δέκα ημέρας πρό της λήξεως του πολέμου εις την Ευρώπην, ο σέρ Ουίνστον Τσώρτσιλλ απέστειλε προσωπικήν επιστολήν προς τον στρατάρχην Στάλιν, εις την οποίαν μεταξύ άλλων του έγραφε: "Δεν είναι και πολύ ευχάριστον να προσβλέπωμεν εις το μέλλον και να διαπιστώνωμεν ότι σεις και αι χώραι που εξουσιάζετε, μαζύ με τα κομμουνιστικά κόμματα πολλών άλλων χωρών, συγκεντρώνονται εις την μίαν πλευράν, ενώ εκείναι αίτινες ανήκουν εις τα αγγλόφωνα έθνη, μετά των συμμάχων των και των κτήσεών των, συγκεντρώνονται εις την άλλην. Είναι τελείως σαφές ότι αι δ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1946
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0037
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (1947-1949)
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0067

Αι λαβούσαι χώραν πολεμικαί συγκρούσεις των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά των Κομμουνιστοσυμμοριτών (ΚΣ), οργάνων του Διεθνούς Κομμουνισμού εις την ευρείαν τότε περιοχή του Γ’ ΣΣ περιλαμβάνουσαν τα δύο τρίτα της Βορείας Ελλάδος ήτοι την Κεντρικήν και την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην, κατά την περίοδο 1947 έως 1949, εκρίθη σκόπιμον να γραφούν εις ιδιαίτερον τόμον, τον παρόντα, διότι αι πολεμικαί αυταί ενέργειαι έλαβον χώραν εις εν διαμέρισμα περιλαμβάνον ορεινάς και πεδινάς εκτάσεις προς Ανατολάς του κορμού της Ελλάδος κείμενον και εκτ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949)
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1947
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0074

Ι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΙ. ΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΙΙ. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ IV. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ V. ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/Σ VI. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ VII. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ VIII. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ IX. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ X. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ΤΟΥ 194...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0009

Αφ' ότου το 1947 η Σοβιετική απειλή κατέστη έκδηλος και εις τους περισσότερον αμφιβάλλοντας, εις όλας τας χώρας σημαντικός αριθμός μελετών, βιβλίων και άρθρων εις εφημερίδας ή επιθεωρήσεις αφιερώθη εις την σύγχρονον στρατηγικήν. Άπαντα όμως τα ως άνω δημοσιεύματα εκφράζουν την αποκλειστικήν και πρωτεύουσαν ούτως ειπείν ανησυχίαν της Δύσεως, δηλαδή τα προκύπτοντα εξ ενδεχομένου μεταξύ Ανατολής και Δύσεως πολέμου προβλήματα. Βεβαίως, είναι απαραίτητον να εξετάζεται η επίδρασις του σοβιετικού παράγοντος επί των συγχρόνων στρατιωτικών δεδομένω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΕΚΤΙΣΘΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 33
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0029
Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0796-0033

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑΤΟ, ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΕΩΣ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ - ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
GORKY MAXIM
€14.84 €6.68
(-55%)
Κερδίζετε €8.16
ΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
BAILEY NICOLE
€12.00 €5.40
(-55%)
Κερδίζετε €6.60

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS