Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

Ταξινόμηση κατά:   
ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ Δ΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0083

Ιστορία είναι η ζωή, η κίνησις και η αλληλεπίδρασις των ωργανωμένων κοινωνικών ομάδων κατά την ροήν του χρόνου. Εις την μνήμην των ανθρώπων διατηρούνται αι καταστάσεις αυταί και με άλλα μέσα, αλλά κυρίως με τα ιστορικά συγγράμματα. Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία θεμελιωμένη επί ενός ανεπανάληπτου ιστορικού γεγονότος, της ενανθρωπήσεως του θείου Λόγου έχει ως εκ τούτον εστραμμένα τα βλέμματα προς το παρελθόν, προς εκείνο το γεγονός, μολονότι τα έχει επίσης και προς το μέλλον. Δια τούτο λαμβάνει ιδιαιτέραν σημασίαν δια τους Χριστιανούς η γν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0076

Εξαήμερος ή Εξαήμερον λέγεται κατ' αρχήν το εξαήμερον, κατά το οποίον ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμον, και έπειτα το πρώτον κεφάλαιον της Γενέσεως και όλης της αγίας Γραφής, όπου αποκαλύπτεται θεοπνεύστως δια του Μωϋσέως, πως εδημιούργησεν ο Θεός τον κόσμον και τον άνθρωπον. Οι πατέρες και οι άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ηρμήνευσαν δι' ομιλιών και υπομνημάτων όλην την αγίαν Γραφήν ή μεμονωμένα αυτής βιβλία, ιδιαιτέρως δε ηρμήνευσαν την Εξαήμερον. Ο Μ. Βασίλειος εξεφώνησεν εννέα ομιλίας εις την Εξαήμερον εν Καισαρεία της Καππαδοκίας, αι ο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ: ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0115

Παραδίδομε στο αναγνωστικό κοινό τα δύο κύρια συγγράμματα του Νικολάου Καβάσιλα, που είναι από τα λαμπρότερα κείμενα της Χριστιανικής Γραμματείας, για πρώτη φορά μεταφραζόμενα πλήρως στη νεοελληνική γλώσσα. Οι μεταφράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε πολλές ξένες γλώσσες και στη δική μας έχουν το μειονέκτημα ότι στηρίζονται σε επισφαλές κριτικώς κείμενο, με άφθονα λάθη και παραλείψεις. Για να μη έχει και η δική μας το ίδιο μειονέκτημα, αναγκασθήκαμε ν' απορρίψουμε τελείως το κείμενο της εκδόσεως Migne και να εξαγάγομε άλλο καλύτερο με βάσ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0079

Τα εκδιδόμενα εις τον ανά χείρας τόμον δύο έργα του Βασιλείου «Ανατρεπτικός του Απολογητικού του δυσσεβούς Ευνομίου» και «Περί του αγίου Πνεύματος, προς τον εν αγίοις Αμφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου», αποτελούν τα κύρια δογματικά συγγράμματα αυτού. Εις ταύτα, ως και εις τινας των επιστολών και ομιλιών αυτού, ο βαθυστόχαστος της Καισαρείας επίσκοπος απεθησαύρισε την δογματικήν αυτού διδασκαλίαν, δια της οποίας κατέλαβε δεσπόζουσαν και καθοδηγητικήν θέσιν όχι μόνον κατά τον δ' αιώνα, καθ' ον έζησε και έδρασεν, αλλά και καθ' όλην την μεταγενεστέ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΠΗ ΗΘΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0082
Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ Α΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0081

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός υπήρξε μέγας θεολόγος του Η΄ αιώνος και οικουμενικός διδάσκαλος. Κατεσπαρμένας και μάλλον πενιχράς ειδήσεις περί αυτού συναντώμεν εις συγγράμματα αυτού και συγχρόνων του ανδρών, ως και εις αποφάσεις συνόδων της εποχής. [...] Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανήκει εις τους ευτυχείς συγγραφείς, των οποίων τα έργα εύρον καθολικήν αναγνώρισιν και εκτίμησιν. Τα δε έργα αυτού έχουν καθ' εαυτά αξίαν και όχι μόνον επίκτητον ως εκ της υπό των μεταγενεστέρων αναγνωρίσεως. Οι κριτικοί βεβαίως σήμερον, αν και δεν παραβλέπουν την πλουσιωτά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ Α' - ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΝΕΣΕΩΣ (ΟΜΙΛΙΑΙ Α' - Γ') - ΠΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0125

Όταν επέθανε ο Μέγας Βασίλειος, στα τέλη του 378, ο νεώτερος αδελφός του Πέτρος, που παρουσιάζεται ως ο φύλακας της οικογενειακής εστίας, υπέδειξε στον άλλο αδελφό, τον Γρηγόριο επίσκοπο Νύσσης, ότι παρέμεναν ωρισμένες εκκρεμότητες στη συγγραφική παραγωγή του Βασιλείου, που έφυγε προώρως από τη ζωή. Η πρώτη και βασικώτερη εκκρεμότης ήταν η ανεκπλήρωτη υπόσχεσις του Βασιλείου ότι σε άλλη ευκαιρία θα ωμιλούσε περί κατασκευής του ανθρώπου, την οποία παρέλειψε κατά την εκφώνησι των ομιλιών Εις την Εξαήμερον. Έπειτα από αυτό ο Γρηγόριος εθεώρησ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΣΚΗΤΙΚΑ Α΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0085

«Χάρις εις την χρηστότητα και φιλανθρωπίαν του αγαθού Θεού, που απεκαλύφθη δια της χάριτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος, απηλλάγην από την αρχαίαν πλάνην των εθνικών, ανετράφην δε εξ αρχής από Χριστιανούς γονείς, από τους οποίους και εδιδάχθην από βρέφους τας αγίας Γραφάς, που με οδηγούν εις την γνώσιν της αλήθειας. Όταν όμως έγινα άνδρας και εταξίδευσα πολύ και ησχολήθην, όπως ήτο φυσικόν, με πολλά πράγματα, ανεγνώρισα την μεγάλην συμφωνίαν που υπήρχε μεταξύ εκείνων που ησχολούντο επιμελώς με κάθε τέχν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0098

Άπαντα σχεδόν τα εις τον Β' τόμον εκδιδόμενα συγγράμματα του Γρηγορίου, ως και τα πλείστα των εις τον Γ' και τινα των εις τους επομένους τόμους περιληφθησομένων, συνετάχθησαν κατά την περίοδον 1341-1346 υπό συνθήκας ανωμάλους μεν δια το βυζαντινόν κράτος και την Εκκλησίαν, περιπετειώδεις δε δια τον συγγραφέα. Σύντομος έκθεσις των τότε διαδραματισθέντων γεγονότων εν αναφορά προς τον συγγραφέα μεγάλως θα διαφωτίση τα περιστατικά συγγραφής και θα διασαφήση τα περιεχόμενα έργων. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΛΟΓΗΤΑΙ (ΕΡΓΑ 2)
ΤΑΤΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ - Α' ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Β' ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0191

Ο Τατιανός αυτοσυνίσταται εις τον επίλογον του μόνου σωζόμενου σήμερον συγγράμματός του ως εξής. "Ταυθ' υμίν, ω άνδρες Έλληνες, ο κατά βαρβάρους φιλοσοφών Τατιανός συνέταξα, γεννηθείς μεν εν τη των Ασσυρίων γη, παιδευθείς δε πρώτον μεν τα υμέτερα, δεύτερον δε άτινα νυν κηρύττειν επαγγέλλομαι". Κατά τα λεγόμενα εγεννήθη εις την Ασσυρίαν, όπως εκαλείτο τότε η περιοχή κυρίως του άνω ρου των ποταμών Τίγρητος και Ευφράτου, αλλ' επίσης και η συνορεύουσα προς αυτήν περιοχή της Ανατολικής Συρίας. Βεβαίως ούτος, λόγω υπερβολικού θρησκευτικού ζήλου,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΛΟΓΗΤΑΙ (ΕΡΓΑ 1)
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ Α' ΚΑΙ Β', ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0190

Επί τρεις αιώνας ο Χριστιανισμός εδιώκετο σκληρώς από τον ειδωλολατρικόν κόσμον. Αλλ' επάλαισεν ηρωϊκώς δια να αντεπεξέλθη εις την φθοράν την οποίαν υφίστατο. Τα μόνα όπλα του ήσαν ο ζήλος των μαρτύρων και ο λόγος των υπερασπιστών του, των απολογητών. Εις την σειράν αυτήν των κειμένων θα παρουσιάσωμεν εις δύο τόμους τα έργα των απολογητών του 2ου αιώνος. Η έκδοσις αύτη εις το σύνολόν της προορίζεται δι' ευρύτερον αναγνωστικόν. Επειδή όμως το κείμενον των απολογητών ευρίσκεται γενικώς εις θλιβεράν κατάστασιν και η μέχρι τούδε κριτική αποκατ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0029

Καθ' ον χρόνον ενεφανίζετο εις το πνευματικόν προσκήνιον ο Γρηγόριος Παλαμάς, η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε συμπληρώσει βίον χιλίων ετών, είχε ζήσει δηλαδή όσον καμμία άλλη αυτοκρατορία εις τον κόσμον. Αυτός ο γιγαντιαίος, όχι τόσον εις έκτασιν όσον εις ηθιικήν αντοχήν, οργανισμός, ο οποίος είχεν επιμελώς φυλάξει, μετασχηματίσει και διαδώσει τα σπέρματα του ανθρωπίνου πολιτισμού, τα οποία με τόσην δεξιότητα είχε παραγάγει ο ελληνισμός, και την φλόγα της χριστιανικής πίστεως και αγάπης, ήτο πλέον παλαιός, αλλά δεν είχε νεκρωθή. Παρά τα άγρι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0099

«Προς τον τα θεία σοφόν Αρσένιον μοναχόν τον Στουδίτην». Ο Αρσένιος είναι συγγραφεύς αρκετών κειμένων, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα ποιήματος εις τιμήν του Παλαμά, αντιρρητικού Κατά Λατίνων και διαφόρων πραγματειών. Κατ' αρχάς πιθανώς διέκειτο ψυχρώς έναντι του Παλαμά, αλλ' ησθάνετο την ανάγκην καλυτέρου κατατοπισμού εις τα πράγματα. Η παρούσα επιστολή αποτελεί απάντησιν εις επιστολήν του Αρσενίου διατηρουμένην εις τα χειρόγραφα, δια της οποίας εζήτει πληροφορίας περί των απόψεων του Παλαμά. Ούτος παραπέμπει αυτόν εις τα συγγράμματά του, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0068

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑ (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0110

Ο παρών τόμος περιέχει έργα του Μ. Αθανασίου σχετιζόμενα με την πολεμικήν του κατά της αρειανικής αιρέσεως γραφέντα κατά διαφόρους εποχάς του πολυκύμαντου επισκοπικού βίου του. Τα έργα διαφέρουν ως προς τον συγκεκριμένον ιστορικόν σκοπόν, ως προς τους αποδέκτας και ως προς το περιεχόμενον. Έχουν όμως κοινά το νευρώδες και ζων ύφος, την αγωνιστικήν πνοήν, το ορθόδοξον φρόνημα, το ήθος του εκκλησιαστικού ηγέτου, την βιβλικήν βάσιν, την υψηλήν διαλεκτικήν. Πάντα ταύτα και επί πλέον η ενάργεια, με την οποίαν ζωντανεύουν την πολυτάραχον εποχήν ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ- ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΑΡΚΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ, ΗΣΥΧΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0160

Στόν τόμο αυτόν της Φιλοκαλίας περιλαμβάνονται τα έργα δύο επιφανών ασκητικών συγγραφέων των μέσων βυζαντινών χρόνων, του οσίου Μάρκου του Ασκητού και του οσίου Ησυχίου του Ιεροσολυμίτου. Ο άγιος Μάρκος έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα. Το ακριβές έτος της γεννήσεώς του δεν είναι γνωστό. Ήταν πάντως σύγχρονος των πολύ γνωστών για την ασκητική τους ζωή, του οσίου Νείλου και του Ισιδώρου πηλουσιώτη, και ήταν από τους πιο δημοφιλείς δασκάλους του ασκητικού βίου. Ούτε για τη ζωή του είναι πολλά πράγματα γνωστά. Φαίνεται πολύ πιθανή η άποψη, ότι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0195

Οι δύο Μακάριοι, ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρεύς, αποκαλούνται ηγεμόνες της Σκήτεως από τον ιστορικό Σωζομενό. Είχαν ισάξια επίδοση στην άσκηση, αλλά διακρίνονταν ο ένας από τον άλλο σε πολλά σημεία συμπεριφοράς, οφειλόμενα μερικώς στην προέλευσή τους. Τα επώνυμά τους εκφράζουν την απόσταση που υφίστατο τότε μεταξύ της ελληνικής "πόλεως", της Αλεξανδρείας, από την οποία ο ένας λεγόταν Αλεξανδρεύς ή πολιτικός ή αστός, και της υπαίθρου, της κατοικουμένης κυρίως από Αιγυπτίους, από την οποία ο δικός μας Μακάριος ονομαζόταν Αιγύπτιος. Ο Μακάριος...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ Β' - ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ (Α' - Β')
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0027
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ- ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ (ΛΟΓΟΙ Ζ΄ - ΙΕ΄) - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΛΟΓΟΙ Α΄ - Ζ΄)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0137

Στον τόμο αυτόν συνεχίζεται η έκδοση των υπολοίπων ηθικών λόγων του Συμεών, που συμπληρώνονται με τους πρώτους κατηχητικούς, για τους οποίους γίνεται λόγος στη συνέχεια. Όσον αφορά τους ηθικούς λόγους, οι εκδιδόμενοι σ' αυτόν τον τόμο είναι εννέα. Είναι συντομώτεροι κατά κανόνα από τους προηγουμένους, δεν χωρίζονται σε κεφάλαια και αναπτύσσουν πλήθος ηθικών και πνευματικών θεμάτων. Θέμα του 7ου λόγου είναι η υπόσταση του πραγματικού δούλου του Θεού. Το βάπτισμα και μόνο, λέγει ο Συμεών, δεν φθάνει για να συνθέσει τον πραγματικό Χριστιανό. ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ΄ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α' - ΛΑ'
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0124

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

TRAINSPOTTING
WELSH IRVINE
€12.00 €6.00
(-50%)
Κερδίζετε €6.00
Ο ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
SHAW GEORGE-BERNARD (NOBEL 1925)
€16.60 €8.30
(-50%)
Κερδίζετε €8.30

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS