Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

Ταξινόμηση κατά:   
Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΡΓΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ (ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑ ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΩΝ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0175

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται κατά σειρά 1) τα Φιλοσοφικά κεφάλαια, 2) το Περί αιρέσεων, 3) Εισαγωγή δογμάτων στοιχειώδης, 4) Φιλοσοφικά αποσπάσματα ή Φιλόσοφο, και 5) Κατά εικονοκλαστών. 1. Φιλοσοφικά κεφάλαια. Αποτελούν εισαγωγή κατά κάποιο τρόπο και το πρώτο μέρος του γενικότατου έργου του Ιω. Δαμασκηνού Πηγή Γνώσεως. Το δεύτερο μέρος είναι το Περί αιρέσεων, και το τρίτο μέρος το Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως, που δημοσιεύθηκε ως πρώτος τόμος των Απάντων Ιωάννου του Δαμάσκηνου. Αυτό συνέβη επειδή, όταν εκδόθηκε ο πρώτος...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0073

«Δίδου σοφώ αφορμήν και σοφώτερος έσται», είπεν η θεόπνευστος γλώσσα του ποιητού των Παροιμιών. Αυτό ίσχυσε δια τους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας. Υπήρξαν σοφοί, και μόνον διότι αφήκαν τον κόσμον και την ματαιότητά του, και κατετάγησαν ως οπλίται εις την βασιλείαν του Ιησού Χριστού, επώλησαν τα υπάρχοντά των και ηγόρασαν τον πολύτιμον μαργαρίτην. Αλλά το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως, εις το οποίον επίστευσαν, το Πνεύμα το άγιον, το οποίον έλαβον από την πυρκαϊάν της Πεντηκοστής, το ύδωρ το ζων της θεοπνεύστου Γραφής, με το οπο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0001

(...) Το έργο αυτό περιέχει εξήντα πέντε ερωταποκρίσεις, άλλες σύντομες, άλλες εκτενείς και αρκετές εκτενέστατες, που φθάνουν να έχουν τη μορφή πραγματειών. Στο έργο αυτό, που πιθανώς γράφθηκε το 633, προσαρτήσθηκαν σχόλια κατά τον ι' και ιε' αιώνα, και έτσι έγινε ογκώδες. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ο Μάξιμος την αναγωγική ερμηνεία δείχνει ότι το κέντρο της ύπαρξης και της ιστορίας είναι η υποστατική ένωση του Θεού και του ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού, η οποία είναι το απόκρυφο μυστήριο και αποτέλεσε αναδρομικά τον σκοπό της δημιουργίας τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ Β' - ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ (Α' - Β')
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0027
Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ Α΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0081

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός υπήρξε μέγας θεολόγος του Η΄ αιώνος και οικουμενικός διδάσκαλος. Κατεσπαρμένας και μάλλον πενιχράς ειδήσεις περί αυτού συναντώμεν εις συγγράμματα αυτού και συγχρόνων του ανδρών, ως και εις αποφάσεις συνόδων της εποχής. [...] Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανήκει εις τους ευτυχείς συγγραφείς, των οποίων τα έργα εύρον καθολικήν αναγνώρισιν και εκτίμησιν. Τα δε έργα αυτού έχουν καθ' εαυτά αξίαν και όχι μόνον επίκτητον ως εκ της υπό των μεταγενεστέρων αναγνωρίσεως. Οι κριτικοί βεβαίως σήμερον, αν και δεν παραβλέπουν την πλουσιωτά...
Διαβάστε περισσότερα...
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 2 (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
(ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0093
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΛΟΓΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0026
Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΡΓΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0181

Ο πλούσιος βασιλιάς της χώρας Αβεννήρ ζούσε μέσα σε μεγάλη χλιδή, απόλαυση και ακολασία, αλλ' είχε ένα καημό ήταν άτεκνος. Κάποτε όμως απέκτησε γιο, αλλά τη μεγάλη χαρά του και τις γιορτές που οργάνωσε με τη γέννησή του ήρθε να σκιάσει η πρόβλεψη ενός αστρολόγου, ότι ο νεογέννητος διάδοχος Ιωάσαφ δε θα βασιλεύσει στο βασίλειό του και ότι θ' ασπασθεί τον Χριστιανισμό, τον οποίο ο Αβεννήρ δίωκε πολύ σκληρά. Για να μη εκπληρωθεί λοιπόν η πρόρρηση αυτή ο Αβεννήρ έκτισε ένα μεγαλόπρεπο παλάτι αποκλειστικά για το γιο του, όπου και τον έκλεισε α...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ - ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΩΝ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0197

Άλλη μια μεγάλη νηπτική πατερική φυσιογνωμία έρχεται να προστεθεί στη σειρά της Φιλοκαλίας, η οποία με την οξύνοια και την πολυμάθεια που διέθετε, θεολογική και φιλοσοφική, πρόσθεσε πολύτιμα λιθάρια στο όλο οικοδόμημα της θεολογικής σκέψης. Πρόκειται για τον Κάλλιστο, τον επονομαζόμενο Καταφυγιώτη, για τον οποίο όμως οι πληροφορίες που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας είναι ελάχιστες, μέχρι και ανύπαρκτες. Ποιος δηλαδή ήταν, ποια ήταν η πατρίδα του, που άσκησε τον αναχωρητικό βίο και ποιο ρόλο έπαιξε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας δεν έχομε ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0189

[...] Ο Κάλλιστος Αγγελικούδης συνέταξε «ογκώδες και λίαν χυμώδες νηπτικόν έργον», που παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανέκδοτο, τμήμα του οποίου είναι το μικρό απόσπασμα «Περί ησυχαστικής τριβής» που φέρεται με το όνομα του Καλλίστου Τηλικούδη, με το οποίο και εκδίδεται εδώ. Ζώντας μέσα στα μεγάλα ρεύματα του Ησυχασμού του ιδ΄ αιώνα δεν ήταν δυνατόν να μείνει αδρανής έτσι συνέγραψε το μεγάλης σπουδαιότητας έργο του «Κατά Ελλήνων», με το οποίο πολεμά τις αιρετικές απόψεις του Θωμά Ακινάτου. Ο Κάλλιστος υπήρξε πραγματικά μεγάλος ησυ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ, ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0088

Ο Μάξιμος υπήρξε ο σφοδρότερος πολέμιος του Μονοθελητισμού και αναδείχθηκε ο διαπρεπέστερος θεολόγος του ζ' αιώνα. Καταγόμενος από επιφανή οικογένεια, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580. Έλαβε τη συνήθη στους αποβλέποντες να καταλάβουν δημόσια θέση ή εκκλησιαστικό αξίωμα εγκυκλοπαιδική μόρφωση και επιδόθηκε ιδιαίτερα στη σπουδή της φιλοσοφίας. Από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610 - 641) προσλήφθηκε σαν αρχιγραμματέας αυτού "υπογραμματεύς πρώτος των βασιλικών υπομνημάτων", και παρέμεινε στη θέση αυτή για λίγα μόνο χρόνια, αλλά διατήρησε επ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0195

Οι δύο Μακάριοι, ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρεύς, αποκαλούνται ηγεμόνες της Σκήτεως από τον ιστορικό Σωζομενό. Είχαν ισάξια επίδοση στην άσκηση, αλλά διακρίνονταν ο ένας από τον άλλο σε πολλά σημεία συμπεριφοράς, οφειλόμενα μερικώς στην προέλευσή τους. Τα επώνυμά τους εκφράζουν την απόσταση που υφίστατο τότε μεταξύ της ελληνικής "πόλεως", της Αλεξανδρείας, από την οποία ο ένας λεγόταν Αλεξανδρεύς ή πολιτικός ή αστός, και της υπαίθρου, της κατοικουμένης κυρίως από Αιγυπτίους, από την οποία ο δικός μας Μακάριος ονομαζόταν Αιγύπτιος. Ο Μακάριος...
Διαβάστε περισσότερα...
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 9 (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Α' (ΟΜΙΛΙΑΙ Α' - Κ') (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0033

1. Η ζωή και το έργον, η όλη δράσις του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, (345 - 407), αποτελεί ζωντανόν παράδειγμα του τι είναι δυνατόν να πραγματοποιήση ένας άνθρωπος, όταν καίεται από την δίδυμον φλόγα της πίστεως και της αγάπης. Μικρόσωμος και ασθενικός ο υιός της υποδειγματικής Ανθούσης εγέμισε την εποχήν του και εφώτισε τας μεταγενεστέρας εποχάς με την δράσιν και τους αγώνας του, κατέκτησε πλήθη αμέτρητα ψυχών, εγαλούχησε πνευματικώς γενεάς, συνεκλόνισε την καρδίαν μιας απεράντου αυτοκρατορίας, έλαβε πρωτεύουσαν θέσιν εις τον χορόν των ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0029

Καθ' ον χρόνον ενεφανίζετο εις το πνευματικόν προσκήνιον ο Γρηγόριος Παλαμάς, η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε συμπληρώσει βίον χιλίων ετών, είχε ζήσει δηλαδή όσον καμμία άλλη αυτοκρατορία εις τον κόσμον. Αυτός ο γιγαντιαίος, όχι τόσον εις έκτασιν όσον εις ηθιικήν αντοχήν, οργανισμός, ο οποίος είχεν επιμελώς φυλάξει, μετασχηματίσει και διαδώσει τα σπέρματα του ανθρωπίνου πολιτισμού, τα οποία με τόσην δεξιότητα είχε παραγάγει ο ελληνισμός, και την φλόγα της χριστιανικής πίστεως και αγάπης, ήτο πλέον παλαιός, αλλά δεν είχε νεκρωθή. Παρά τα άγρι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ - ΕΠΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0114
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 8Α (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0032

Στον τόμο αυτόν των έργων του ιερού Χρυσοστόμου εκδίδονται είκοσι τρεις ομιλίες του, ηθικοκοινωνικού κυρίως και λειτουργικού περιεχομένου, που είναι εμπνευσμένες από διάφορα πρόσωπα, οράματα, γεγονότα και χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η μητέρα του Σαμουήλ Άννα, ο πατριάρχης Αβραάμ, ο προφήτης Ηλίας, οι βασιλείς Σαούλ και Δαβίδ, ο προφήτης Ιερεμίας, το όραμα του Ησαΐα, ο Μελχισεδέκ και οι κάτοικοι της Νινευή. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 10 (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑ' - ΛΖ') - (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0034
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 11 (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
(ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0067
ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΥΜΝΟΙ Α΄- ΚΖ΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0139

Κείμενα όπως οι Ύμνοι του Συμεών του Νέου Θεολόγου αχρηστεύουν τις όποιου είδους εισαγωγές. Δε χρειάζεται να γράψεις κάποιες σελίδες -λιγότερες ή περισσότερες- για να πεις στο τέλος αυτό που όλοι σχεδόν λένε σε ανάλογα γραπτά. Προκειμένου για τους Θείους Έρωτες αυτό πρέπει να το πει κανένας από την αρχή "Και τώρα στο ίδιο το κείμενο". Ωστόσο ακολουθώντας πιο πολύ την αρχή αυτής της σειράς γράφονται τα λόγια αυτά και δέχονται τον τίτλο που έχουν. Έτσι εκπληρώνεται και το γενικότερα καθιερωμένο. Τι γυρεύομε συνήθως από μια εισαγωγή; Ασφαλώς...
Διαβάστε περισσότερα...
Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 12 (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
(ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0065

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
€34.70 €13.88
(-60%)
Κερδίζετε €20.82
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1789-2000
RICHARDS DENIS
€42.40 €19.08
(-55%)
Κερδίζετε €23.32

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS