Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:   
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0086

Στην προσπάθειά του για την πιο πλατιά και πιο βαθιά γνώση του παρελθόντος ο σημερινός ιστορικός έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε κατηγορίας υλικό. Θα ανατρέξει λοιπόν στις αφηγηματικές πηγές της εποχής (στις σύγχρονες με το γεγονός ιστορικές αφηγήσεις, όπως τα απομνημονεύματα ή οι απόπειρες μιας ιστορικής σύνθεσης), στις φιλολογικές πηγές (στα λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα, καθώς και στη λοιπή πνευματική παραγωγή, με την ευρύτερη σημασία -εδώ μπορούμε να περιλάβουμε και τις επιγραφές), στα μνημεία τέχνης (στην κατηγορία αυτή κα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1825-1829
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0085

Μια μετάφραση του τόσο σημαντικού "Ημερολογίου) του Χάου - κυρίως του τμήματος που ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, του αναφερομένου στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας - δεν ήταν προσιτή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτηκε από την κόρη του, σχεδόν το σύνολο του ανεκδότου χειρογράφου, δύο ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να δώσουν σε συνέχειες μεγάλα αποσπάσματα απ' αυτό στο ελληνικό κοινό της εποχής. Την μιαν από εκείνες τις ξεχασμένες και δυσκολοεύρετες πια μεταφράσεις - της "Νέας Ημέρας" του 1907, - αποφάσισε ο βιβλιοπώλης κ. Νότης ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0062

Άδικος η κακολογία πάντοτε αλλά, φρονούμεν, διπλασίως αμαρτάνουσιν οι κακολογούντες τον αιώνα μας. Εάν γαρ κύριον του λόγου προτέρημα είναι η διαγνώρισις του αγνώστου, ουδέποτε ο πόθος της ανακαλύψεως έφλεξε την καρδίαν του ανθρώπου, όσον εις τας ημέρας μας. Καταγίνονται οι αστρονόμοι τους ουρανούς πολίζοντες δια νέων πλανητών οι γεωλόγοι αποκαλύπτοντες τα κρύφια της υδρογείου σφαίρας. Και διασκοπούσι μεν οι Ιστορικοί τα φαινόμενα των πολιτισμών, φανερούσι δε οι μυθιστοριογράφοι τα μυστήρια της οικογενείας και της κοινωνίας. Έκαστος κλάδ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΧΟΝΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0160
ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0020

Κουπιτώρης, Παναγιώτης Δ., Αλβανικαί μελέται. Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, εν Αθήναις 1879. Ο Παναγιώτης Κουπιτώρης (βλ. αρ. 161 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών) παραθέτει τις απόψεις όλων των προγενέστερων συγγραφέων που πραγματεύτηκαν την καταγωγή της γλώσσας και της φυλής των Αλβανών. Κινούμενος στα ίδια πλαίσια με τον Θ. Πασχίδη (βλ. αμέσως παρακάτω αρ. 162), ο Κουπιτώρης τεκμηριώνει τη "μεγίστη" συγγένεια Ελλήνων και Αλβανών σε γλωσσικό επίπεδο, θεωρώντας την αλβανική ως "παναρχαία ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟΝ (ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0191

[...] Είπομεν ότι εις τας Αθήνας περιεσώθη και εν τμήμα ολόκληρον της παλαιάς πόλεως, διατηρούν την όλην οπωσδήποτε φυσιογνωμίαν του. Εις αυτό μόνον θα σας οδηγήσω σήμερον, επιφυλασσόμενος εις άλλοτε δια τα λοιπά, εις τα οποία υπάρχουν εδώ και εκεί μνημεία, και εν γένει ερείπια ποικίλα, με σχετικάς παραδόσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι των παλαιών Αθηνών ονομάζεται ακόμη και σήμερα από τους κατοίκους του Ριζόκαστρον, ως ευρισκόμενον εις την ρίζαν του Κάστρου, δηλαδή υπό τους βορεινούς βράχους της Ακροπόλεως. Το Ριζόκαστρον συμπίπτει με το πλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α' ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ (1821-1893) - Β' ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1894-1913)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0179

Η μελέτη του Ελληνικού δημοσίου χρέους είναι ενδιαφέρουσα και αμέσως και εμμέσως. Αμέσως, διότι πάντοτε μεν, ιδία δ' όμως μετά μακρόν πόλεμον, το δημόσιον χρέος εμφανίζεται ως εν των κυριωτέρων στοιχείων της δημοσίας οικονομίας και διότι μόνον μελετώντες τα κατά το δημόσιον ημών χρέος θα δυνηθώμεν να μορφώσωμεν ακριβή ιδέαν περί της παρούσης και μελλούσης δημοσιονομικής καταστάσεως της πατρίδος μας. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0039

Στην τρίτη αυτή έκδοση του «Διαγράμματος» προσθέτουμε όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε με την βοήθεια των νεότερων ερευνών, συναδέλφων και δικών μας. Η διάταξη της ύλης παραμένει η ίδια, η διάκριση δηλαδή σε δύο ενότητες: αρχεία του εσωτερικού και αρχεία του εξωτερικού. Σε κάθε αρχείο αναφέρουμε τους καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί και σε ορισμένες περιπτώσεις τις δημοσιευμένες συλλογές εγγράφων που προέρχονται από αυτό, όταν αυτές έχουν ενδεικτική αξία, ως οδηγό. Εξάλλου, όπως είναι φυσικό, για τα αρχεία του εξωτερικού σημειώνουμε σχεδόν αποκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΕΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0183
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1921
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0195

Η Ελληνική εν Μ. Ασία εκστρατεία, ως περιγράφεται ανά πάσαν ημέραν υπό των αμερόληπτων ανταποκριτών μεγάλων οργάνων της παγκοσμίου γνώμης, παρέχει ανάγνωσμα εξόχου ενδιαφέροντος. Τη ευγενεί συναινέσει των συγγραφέων των αποσταλέντων τηλεγραφημάτων συνεκεντρώσαμεν ταύτα και εκδίδομεν κατά χρονολογικήν τάξιν, ακριβώς όπως εγράφησαν υπό την άμεσον επίδρασιν της μεταδοτικής ζέσεως του διεξαγομένου αγώνος. Αντανακλώσι πιστώς τας ωραίας και ισχυράς αρετάς του ηρωικού σφριγώντος στρατού της Πατρίδος ημών, μαρτυρούσι δε την προσπάθειαν ην κατέβαλε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0058

Η επιτυχής οικοδόμηση μιας γενικής ιστορίας του ελληνικού έθνους στο δέκατο ένατο αιώνα έπρεπε να ξεπεράσει μια σειρά από σημαντικά προβλήματα. Τα σοβαρότερα από αυτά ήταν η παραδοσιακή άποψη που υποστήριζε ότι με την παρακμή του αρχαίου κόσμου ήρθε και η παρακμή ή ακόμα και το τέλος του Ελληνισμού - η ευρέως υποστηριζόμενη ιδέα ότι το Βυζάντιο ήταν βασικά μια σκοτεινή, βάρβαρη περίοδος με σχεδόν κανένα ελληνικό στοιχείο, ότι ο νέος Ελληνισμός δεν ήταν μια αξιόλογη περίοδος του Ελληνισμού και, το σημαντικότερο απ' όλα, ο ισχυρισμός του Γερ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0064

Όταν ομιλή κανείς διά την Αττικήν εξαιρεί τάς Αθήνας, αδιαφορών τι θα ειπούν οι ιστορικοί, οι τοπογράφοι και οι αρχαιολόγοι - ιδίως οι τελευταίοι - και τούτο, διότι είναι αιώνες τώρα, που εξέλιπε πάσα μεταξύ των Αθηνών και της άλλης Αττικής ομοιομορφία, ως προς τα ήθη και τα έθιμα, ως προς τα επώνυμα, ως προς την μόρφωσιν, ως προς την μορφήν αυτήν των κατοίκων και ως πρός πάντας εν γένει τους όρους του βίου, μηδ' αυτής της γλώσσης εξαιρουμένης. Κυρίως δε ριζική και πλήρης διαφορά μεταξύ Αθηνών και Ατιικής επήλθεν, από της Τουρκικής κατακτή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΧΙΑΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ Η ΕΝ ΧΙΩ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0103

Την πάλαι ιστορίαν της Χίου, συνέγραψεν ο αείμνηστος Κοραής. Ομολογεί ότι είναι ύλη ιστορίας, την οποίαν κατά καιρούς συνέλεγεν. Ακολούθως έτερος Χίος ο Αλέξανδρος Μ. Βλαστός, γόνος επισήμου οικογενείας, ιστόρησε την πατρίδα αυτού μέχρι της καταστροφής του 1822. Εμελέτησεν εν ταις βιβλιοθήκαις των Παρισίων και τινών της Ιταλίας, την πολυετή εν τη νήσω κυριαρχίαν των Γενουησίων. Πολλά είναι τα γραφόμενα του Βλαστού περί της διοικήσεως των Οθωμανών προ της καταστροφής, τα οποία συνέλεξε παρά των επιζώντων εν τη Εσπερία Χίων. Ταύτα είναι τα μ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΜΑΧΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΣΑΤΡΑΠΗΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0075

«Διάφοροι ομογενείς με επαρακίνησαν πολλάκις να δευτεροτυπώσω την ιστορία του Σουλίου και Πάργας διότι κατέστη σπάνια, και η παρακίνησης αυτών με εφάνη πατριωτική και η έκδοσις αναγκαία, ουχί τόσον διά την σπανιότητα της ιστορίας, όσο διά τινάς ελλείψεις προκύψασας εκ των ρηθησομένων περιστάσεων. Τα κύρια της παρούσης ιστορίας αντικείμενα υπάρχουσι το Σούλλι, η Πάργα και ο Αλή Πασάς. Εις των δύο πρώτων τα τελευταία συμβάντα και αυτόπτης και συνεργός φανερός και μυστικός εχρημάτισα καθ' όλην αυτών την διάρκειαν, του δε τρίτου, του Αλή Πασά,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0044
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0021

Η εργασία αυτή του Κ. Σάθα, σχεδόν αγνοημένη, αποτελεί αξιοπρόσεκτη συμβολή στη διαχρονική θεώρηση της παρουσίας των στρατιωτικών σωμάτων πού κατά την Αναγέννηση έλαβαν την ονομασία Stradioti. O εγκυκλοπαιδισμός οδηγεί πολλές φορές τον συγγραφέα σε ακραίες προτάσεις, αλλά και πάλι το υλικό του δεν παύει να προσφέρει αφορμή για έρευνα και εμβάθυνση. Κατά την αναδημοσίευση συντάξαμε πίνακα περιεχομένων. Η δομή όμως της εργασίας δεν βοηθά, ώστε πάντα τα κεφάλαια ν' ανταποκρίνονται πιστά στην ενότητα του ανάλογου κειμένου. Το Ευρετήριο προσπαθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (1453-1821)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0190

Εις την "Ακρόπολιν" είχα δημοσιεύση προ τινων ετών, στοιχεία τινά περί του Αρματωλικού βίου, της ενδοξοτάτης ταύτης σελίδος του μεταγενεστέρου Ελληνισμού. Κατόπιν, εις μίαν διάλεξίν μου, εις το Βασιλικόν Θέατρον, και εις τα Αναδρομικά σημειώματα της "Εστίας", ανέπτυξα κεφάλαια τινα της πολυχρονίου σχετικής μελέτης μου. Ήδη, προβαίνω εις την δημοσίευσιν της όλης εργασίας μου, γραφείσης ούτως, ώστε να είναι ευχάριστος μεν εις τους ολίγους, προσιτή δε και εις τους πολλούς. Το έργον μου διήρεσα εις δύο μέρη: Εις το πρώτον αναπαριστώ δι' ολίγων...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ, 1852-1932 (ΕΠΙΤΟΜΟ 1852-1872)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0138

Δύο συγγραφικά είδη αντιπροσωπεύουν την επικήν και λυρικήν υπόστασιν του ανθρώπου: αι Περιηγήσεις και τα Απομνημονεύματα. Αι μεν Περιηγήσεις βάσιν έχουν τας εξωτερικάς εντυπώσεις του επισκεπτόμενου, παρατηρούντος, και μελετώντος ενίοτε, ένα τόπον, τα δε Απομνημονεύματα την εσωτερικήν ψυχικήν κατάστασιν του αναπολούντος, εκθέτοντος, και εξομολογουμένου ενίοτε, τα σκέψεις του και την δράσιν του. Αλλ' επειδή ούτε ό,τι βλέπει κανείς επιτρέπεται να το περιγράφη, ούτε ό,τι σκέπτεται να το γράφη πάντοτε, δια τούτο, ο εκπονών και περιηγητικόν έργο...
Διαβάστε περισσότερα...
260 ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ - ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΘΕΝΤΑ (1888-1904)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0001

Οι καθ' ημάς χρόνοι δικαίως δύνανται να καυχώνται, ότι κατ' αυτούς μετ' ακαμάτου ζήλου και μετ' αγαστής φιλοπονίας εξιχνιάσθησαν τα των παρελθουσών εκατονταετηρίδων συγγράμματα πασών των τεχνών και επιστημών και εξηρευνήθη η ανάπτυξις της διανοίας ου μόνον των αρχαίων ιστορικών λαών, αλλά και των νεοτέρων. Παραδόξως όμως εκ της ακαταπονήτου ταύτης ερεύνης των σοφών απεκλείσθη η νεωτέρα ελληνική μουσική, ή τε εκκλησιαστική και η δημώδης. Ο εν Μονάχω ελλόγιμος καθηγητής κ. W. Christ "αλλ' ουδέ το αναγκαιότατον υλικόν, γράφει, περί τοιαύτης ι...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ: ΝΕΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
€145.00 €50.75
(-65%)
Κερδίζετε €94.25
Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ SEX
BERMAN LAURA
€10.00 €4.00
(-60%)
Κερδίζετε €6.00

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS