Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΣΟΥΛΙ ΗΤΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΡΑΓΚΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0148
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0021

Η εργασία αυτή του Κ. Σάθα, σχεδόν αγνοημένη, αποτελεί αξιοπρόσεκτη συμβολή στη διαχρονική θεώρηση της παρουσίας των στρατιωτικών σωμάτων πού κατά την Αναγέννηση έλαβαν την ονομασία Stradioti. O εγκυκλοπαιδισμός οδηγεί πολλές φορές τον συγγραφέα σε ακραίες προτάσεις, αλλά και πάλι το υλικό του δεν παύει να προσφέρει αφορμή για έρευνα και εμβάθυνση. Κατά την αναδημοσίευση συντάξαμε πίνακα περιεχομένων. Η δομή όμως της εργασίας δεν βοηθά, ώστε πάντα τα κεφάλαια ν' ανταποκρίνονται πιστά στην ενότητα του ανάλογου κειμένου. Το Ευρετήριο προσπαθ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0064

Όταν ομιλή κανείς διά την Αττικήν εξαιρεί τάς Αθήνας, αδιαφορών τι θα ειπούν οι ιστορικοί, οι τοπογράφοι και οι αρχαιολόγοι - ιδίως οι τελευταίοι - και τούτο, διότι είναι αιώνες τώρα, που εξέλιπε πάσα μεταξύ των Αθηνών και της άλλης Αττικής ομοιομορφία, ως προς τα ήθη και τα έθιμα, ως προς τα επώνυμα, ως προς την μόρφωσιν, ως προς την μορφήν αυτήν των κατοίκων και ως πρός πάντας εν γένει τους όρους του βίου, μηδ' αυτής της γλώσσης εξαιρουμένης. Κυρίως δε ριζική και πλήρης διαφορά μεταξύ Αθηνών και Ατιικής επήλθεν, από της Τουρκικής κατακτή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0092

«Όταν επεχείρησα να εκδώσω το πρώτον την Ιστορίαν των Αθηνών περί των διατρεξάντων κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, δεν έκρινα έργον μου να ανατρέξω εις απότερους χρόνους. Ήδη δε αποφασίσας να εκδώσω αυτήν εκ δευτέρου τελειοτέραν, και μετά προσθηκών, έκρινα αναγκαίον, προτραπείς εις τούτο και παρά φίλων, να συμπεριλάβω εν ιδιαιτέρω βιβλίω και τα από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι του τέλους της τουρκοκρατίας, δια να μην παραδώσωμεν εις την λήθην και πολλά ανέκδοτα άξια μνήμης». (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (1453-1821)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0190

Εις την "Ακρόπολιν" είχα δημοσιεύση προ τινων ετών, στοιχεία τινά περί του Αρματωλικού βίου, της ενδοξοτάτης ταύτης σελίδος του μεταγενεστέρου Ελληνισμού. Κατόπιν, εις μίαν διάλεξίν μου, εις το Βασιλικόν Θέατρον, και εις τα Αναδρομικά σημειώματα της "Εστίας", ανέπτυξα κεφάλαια τινα της πολυχρονίου σχετικής μελέτης μου. Ήδη, προβαίνω εις την δημοσίευσιν της όλης εργασίας μου, γραφείσης ούτως, ώστε να είναι ευχάριστος μεν εις τους ολίγους, προσιτή δε και εις τους πολλούς. Το έργον μου διήρεσα εις δύο μέρη: Εις το πρώτον αναπαριστώ δι' ολίγων...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1921
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0195

Η Ελληνική εν Μ. Ασία εκστρατεία, ως περιγράφεται ανά πάσαν ημέραν υπό των αμερόληπτων ανταποκριτών μεγάλων οργάνων της παγκοσμίου γνώμης, παρέχει ανάγνωσμα εξόχου ενδιαφέροντος. Τη ευγενεί συναινέσει των συγγραφέων των αποσταλέντων τηλεγραφημάτων συνεκεντρώσαμεν ταύτα και εκδίδομεν κατά χρονολογικήν τάξιν, ακριβώς όπως εγράφησαν υπό την άμεσον επίδρασιν της μεταδοτικής ζέσεως του διεξαγομένου αγώνος. Αντανακλώσι πιστώς τας ωραίας και ισχυράς αρετάς του ηρωικού σφριγώντος στρατού της Πατρίδος ημών, μαρτυρούσι δε την προσπάθειαν ην κατέβαλε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΩΣ ΕΨΗΦΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0208

Άρθρ.1 Η νήσος Κρήτη μετά των παρακειμένων νησιδίων αποτελεί εντελώς Αυτόνομον Πολιτείαν, κατά τους αποφασισθέντας υπό των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων όρους. Άρθρ.2 Το έδαφος της Κρητικής πολιτείας είνε αναπαλλοτρίωτον ουδ' επιτρέπεται η σύστασις δουλείας επ' αυτού. Άρθρ.3 Η άμυνα της χώρας και η τήρησις της εσωτερικής τάξεως ανατίθεται εις σώμα εγχωρίου πολιτοφυλακής και χωροφυλακής. Η εν τη πολιτοφυλακή υπηρεσία είνε υποχρεωτική. Άρθρ.4 Μετά την αναχώρησιν των στρατών της παρούσης κατοχής, ξένος στρατός δεν δύναται να σταθμεύη επί του Κρητ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0044
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΜΑΧΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΣΑΤΡΑΠΗΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0075

«Διάφοροι ομογενείς με επαρακίνησαν πολλάκις να δευτεροτυπώσω την ιστορία του Σουλίου και Πάργας διότι κατέστη σπάνια, και η παρακίνησης αυτών με εφάνη πατριωτική και η έκδοσις αναγκαία, ουχί τόσον διά την σπανιότητα της ιστορίας, όσο διά τινάς ελλείψεις προκύψασας εκ των ρηθησομένων περιστάσεων. Τα κύρια της παρούσης ιστορίας αντικείμενα υπάρχουσι το Σούλλι, η Πάργα και ο Αλή Πασάς. Εις των δύο πρώτων τα τελευταία συμβάντα και αυτόπτης και συνεργός φανερός και μυστικός εχρημάτισα καθ' όλην αυτών την διάρκειαν, του δε τρίτου, του Αλή Πασά,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1825-1829
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0085

Μια μετάφραση του τόσο σημαντικού "Ημερολογίου) του Χάου - κυρίως του τμήματος που ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, του αναφερομένου στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας - δεν ήταν προσιτή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτηκε από την κόρη του, σχεδόν το σύνολο του ανεκδότου χειρογράφου, δύο ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να δώσουν σε συνέχειες μεγάλα αποσπάσματα απ' αυτό στο ελληνικό κοινό της εποχής. Την μιαν από εκείνες τις ξεχασμένες και δυσκολοεύρετες πια μεταφράσεις - της "Νέας Ημέρας" του 1907, - αποφάσισε ο βιβλιοπώλης κ. Νότης ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0091

Η κατά τον μεσαίωνα ιστορία πάντων εν γένει των λαών είναι σειρά αδιάκοπος πολέμων και αιματηρών αγώνων. Το κατακτητικόν πνεύμα και η φιλοδοξία η εμφορούσα τους τε μεγάλους βασιλείς και τους ηγεμονίσκους των πολυαρίθμων μικρών επικρατειών, εις τας οποίας διήρητο τότε η Ευρώπη, συντελούν όπως κρατώσιν εις διηνεκή σάλον τους λαούς, δίκην κτηνών εφεπομένους εις τα κελεύσματα των αμειλίκτων δεσποτών αυτών, και δια κρουνών αίματος εκπληρούντας τας διαθέσεις, έστιν δ' ότε και τας φαντασιοπληξίας εκείνων. Πας ηγεμών ελογίζετο κύριος απόλυτος της ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1824-1825) - ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0176

Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρεάδης Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935), τότε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματεύεται εδώ πρώτος την ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας (1824-1825), ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε με σκανδαλολογία την ελληνική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες. Το δημόσιο χρέος, που συσσώρευσαν τα δάνεια, επιβάρυνε την οικονομία του νεαρού κράτους και λειτούργησε σωρευτικά στη χρεοκοπία (1893) και στην επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα (1898). Ο Ανδρεάδης εξιστορεί με μεγάλη ακρίβ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0010

Όταν διέλθης το όγδοον στάδιον της Ιεράς Οδού, πρέπει να λησμονήσης τας Αθήνας. Το Ελευσινιακόν μυστήριον κυριεύει την ψυχήν σου ολόκληρον. Διέρχεσαι πράγματι τας Μυστικάς Πύλας. Καλλιτέραν θέσιν δια να θάψη ο Άρπαλλος την περικαλλή Πυθιονίκην του, αφού έφαγε μαζί της το ταμείον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ήτο δυνατόν να εύρη. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0012
Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙΣΥΝΑΧΘΕΝΤΑ & ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0116
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΡΙΤΟΜΟ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0065
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0093
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
Α'. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ: ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ - Β'. ΑΛΒΕΡΟΝΗ: ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Γ'. Η ΑΛΗΠΑΣΙΑΣ: ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ ΣΕΧΡΕΤΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0011

Τω σεβαστώ φίλω Κυρίω Α. Ζ. Μάμουκα Μεταξύ των παρά σοι αποτεθησαυρισμένων πολλών και πολυτίμων της πατρίου ιστορίας εγγράφων ευρίσκονται και τ' αφορώντα τας αποκρύφους ενεργείας του Μελιταίου Τάγματος προς εκβίασιν των τότε τον καλόν αγνωνιζομένων αγώνα εις παραχώρησιν ελληνικής τινος γωνίας, ίνα ούτω και πάλιν αναστηλωθή εν τη Ανατολή η σημαία εκείνη, ήτις και επί της Ρόδου και επί της Μελίτης, επί πεντακόσια έτη πτερυγίσασα, υπήρξεν όντως ο της χριστιανωσύνης προμαχών, και το φόβητρο των Μουσουλμάνων. Τα υπό της υμετέρας καλοκαγάθου προ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ 1821
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0097

Κατέχων τα ημερολόγια των ναυμαχιών και τα σήματα του ελληνικού στόλου κατά τον ιερόν αγώνα του 1821 του εξ Ύδρας ενδόξου ναυμάχου Αναστασίου Τσαμαδού, του εν Σφακτηρία ηρωϊκώς πεσόντος, γεγραμμένα υπό των κ. κ. Ιωσήφ Κιάπε και Γεωργίου Σκούφου τα πλείστα δε υπό του πατρός μου, υπηρετήσαντος καθ' όλον τον ιερόν αγώνα επί του πλοίου του ανωτέρω ναυμάχου ως γραμματέως ιδιαιτέρου από το 1821 - 1827, δημοσιεύω ταύτα αυτολεξεί. Τα ημερολόγια μετά παρέλευσιν εξηκονταετίας δημοσιευόμενα, θα προκαλέσωσι τον θαυμασμόν των αναγνωστών δια το λεπτολόγ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
HAMBLY KENNETH
€10.60 €5.30
(-50%)
Κερδίζετε €5.30
ΤΟΤΕ
ΣΑΡΗ ΖΩΡΖ
€9.80 €4.90
(-50%)
Κερδίζετε €4.90

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Pedro-Juan Gutierrez: Ένας μοναχικός τύπος, απέναντι από τη θάλασσα, έπαιζε σαξόφωνο. Ένας μοναχικός τύπος, απέναντι από τη θάλασσα, έπαιζε σαξόφωνο. Ο τύπος έκανε εξάσκηση, έπαιζε σκάλες. Σε κάποια φάση άρχισε να παίζει τζαζ. Πολύ αργή...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS