Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:   
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0017

Το Βουλευτήριον της ημετέρας κοινότητος τον εορτασμόν της ημέρας, καθ' ην η Α' Εκατονταετηρίς από της νομίμου του Γένους συστάσεως επεράνθη, ανέθηκε τη επιτροπεία την σύνταξιν επιγράμματός τινός προς ανάμνησιν των αοιδίμων κτητόρων και ευεργετών της κοινότητος βίου από της συστάσεως αυτής μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Την πρώτην των δύο τούτων εντολών του Βουλευτηρίου ετέλεσεν ήδη η επιτροπεία κατ' αυτήν την της εορτής ημέραν νυν δε τη δευτέραν του Βουλευτηρίου εντολήν επιτελούσα, δημοσιεύει την βραχείαν ταύτην διατριβήν, εν η κεφαλαιωδώς ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1755-1773)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΟΝΙΟ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0200

Στο αρχείο της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας φυλάσσεται μεγάλος αριθμός επιστολών του ιδρυτή και ηγουμένου της μονής ιερομόναχου Χρύσανθου Συρόπουλου, με μέλη της οικογένειας Δελλαδέτσιμα της Κεφαλονιάς, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1755 έως το 1773. Στον σχετικό φάκελο αριθμούνται 73 αυτόγραφες επιστολές από τις οποίες οι αρ. 67 και 70 δεν εντοπίστηκαν κατά την ταξινόμηση του αρχείου της μονής. Σε αυτές προστίθενται 3 επιστολές που σώζονται σε αντίγραφο, στο verso του φύλλου των επιστολών αρ. 5, 11 και 26, οι οποίες στην έκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ, ΤΗΣ ΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝ ΕΚΤΑΣΕΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0172

Μάγνης Νικόλαος Ι., Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας, εν Αθήναις 1860. Ο Νικόλαος Μάγνης, δημοδιδάσκαλος στη Χαλκίδα, επιχειρεί μία εξαντλητική ιστορικογεωγραφική περιγραφή της Θεσσαλίας, που δεν είχε συμπεριληφθεί ακόμη στα όρια του ελληνικού κράτους, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μαγνησία. Το έργο του συμπληρώνει τη Γεωγραφία Νεωτερική των Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου Κωνσταντά (Βιέννη 1791). Ο φιλόπατρις Μάγνης παραθέτει τα αρχαία παράλληλα με τα νέα τοπωνύμια (π.χ. "Λεχώνια...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0054

Οι "Αλβανοί" του Μ. Λαμπρυνίδη είναι μια από τις πρώτες απόπειρες ιστορικής σύνθεσης για τον αλβανικό εποικισμό του νοτιοελλαδικού χώρου -ή μάλλον της Αργολίδας, της Ύδρας και των Σπετσών- κατά τον Μεσαίωνα. Χρονολογικά έχουν προηγηθεί οι εργασίες των Hahn, Fallmerayer, Σάθα, Σ. Παναγιωτόπουλου, Λάμπρου, οι σύντομες αναφορές των Σουρμελή, Νερούτσου, τα επί μέρους κεφάλαια των Παπαρηγγόπουλου, Gregorovius, Hertzberg, η συγγενής προς το θέμα πραγματεία του Κουπιτώρη και τα άρθρα του Βάμβα. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0201

Κατά την ενασχόλησή μου με τη μεσαιωνική ιστορία και τοπογραφία ορισμένων φρουρίων της Πελοποννήσου, διαπίστωσα ότι επιβάλλεται να γίνει μια ευρύτερη εργασία για την ιστορική γεωγραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους. Όπως είναι γνωστό, εκτός από τις γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες και τα τοπωνύμια, το ίδιο το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική πηγή της ιστορικής γεωγραφίας, γιατί η γνωριμία με τον τόπο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, συμβάλλει στη γνώση της καταστάσεως του πληθυσμού και στη διευκόλυνση των ιστορικών προβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Ο ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΝ ΕΠΟΨΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0188

Το κείμενο που ακολουθεί εγράφη στο πρώτο δεκαήμερο του παρελθόντος Νοεμβρίου, για να δημοσιευθή ως άρθρο. Για την έκδοσή του σε βιβλίο, θα μπορούσε βέβαια να δεχθή μια περαιτέρω επεξεργασία, πράγμα που εύκολα επεδέχετο η ίδια του η θεματική. Αν επροτιμήσαμε να το εκδώσωμε αναλλοίωτο - πλην ενός ελαχίστου αριθμού επουσιωδών λεπτομερειών - προκρίνοντες την αναπληρωματική πρόσθεση της μικρής τούτης Εισαγωγής, αυτό οφείλεται σε απλούς λόγους τακτικής: επειδή στο κείμενο γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης ωρισμένων προ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΣΑΚΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0080

(...) «Συλλέξας πάσας τας υπαρχούσας προφορικάς παραδόσεις και ιστορικάς πληροφορίας, μελετήσας δε και πάντα σχεδόν τα υπάρχοντα κείμενα τα πραγματευόμενα περί της Τσακωνικής φυλής και διαλέκτου, προσθέσας άμα και τας εις την ιδίαν μου αντίληψιν υποπεσούσας παρατηρήσεις και συμπεράσματα, συνέρραψα πάντα ταύτα και κατήρτισα το παρόν πονημάτιον, όπως χρησιμεύση εις μεν τους νεώτερους συμπολίτας μου ίνα μάθωσι τα της περιέργου ταύτης διαλέκτου της σωζόμενης εις τους κόλπους της Ελληνικής και περιεχούσης τόσον πολλούς θησαυρούς της προγονικής ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0032

Εάν έθνος εν τω κόσμω δύναται να σεμνύνηται διά το ευγενές της καταγωγής του, αναντιρρήτως τούτω είνε το Ελληνικόν. Η περιβάλουσα ταύτην αίγλη εξηγοράσθη διά σειράς μαρτυρίων, και το δίπλωμα της τοιαύτης ευγενείας είνε γεγραμμένον με αίμα. Φοβεραί κατά της κεφαλής του ενέσκηψαν λαίλαπες, άγρια και απειλητικά εκυλίσθηκαν κύματα, και ο μαρτυρικός ούτος λαός εδιώχθη, εδούλευσε, κατώκησεν εντός ερειπίων, εκολύμβησεν εντός αιμάτων αλλ' ο υπό τα ζοφερά εκείνα νέφη στιγμιαίως κρυβείς ήλιος του Ελληνισμού δεν εβράδυνε ν' ανατείλη και διασκεδάση τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΗΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0050

Περισυνάξας τα τήδε κακείσε διεσπαρμένα και άγνωστα λείψανα της μεσαιωνικής των Ελλήνων θεατρικής σκηνής, εκδίδω ως πρόδρομον του θεάτρου τούτου τον παρόντα τόμον επροτίμησα δε να επιγράψω την πρώτην ταύτην συλλογήν Κρητικόν Θέατρον, διότι πάντα τα εν αυτή περιεχόμενα δράματα εγράφησαν υπό Κρητών και εν τη Κρητική διαλέκτω. Και ο μεν ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει δύο τραγωδίας, μίαν κωμωδίαν και εν ποιμενικόν δράμα ή ως λέγουσιν επί το ελληνικώτερον οι Ιταλοί κωμωδοτραγωδίαν (tragicomedia) έτερος δε τόμος θα περιέχη τα παραλειπόμενα του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΚΑΡΙΑ
ΗΤΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0189

Οκταετίαν όλην εν τη φιλτάτη μοι πατρίδι Ικαρία το διδασκαλικόν εξασκούντες επάγγελμα και παριστάμενοι κατ' έτος εις τας εξετάσεις των Δημοτικών σχολείων κατενοήσαμεν ότι η διδασκαλία της γεωγραφίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις δέον όπως άρχηται εκ της Πατριδογραφίας. Την ιδέαν ημών ταύτην επιβεβαιοί και ο εντριβέστατος Παιδαγωγός κ. C. Kehr αποφαινόμενος εν τη Διδακτική αυτού περί ταύτης ως εξής. "Ουχί από των ξένων και μεμακρυσμένων, αλλ' από των εγγύς κειμένων, ήτοι απ' αυτής της γενεθλίου χώρας δέον να άρχηται η διδασκαλία της γεωγραφί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΩΣ ΕΨΗΦΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0208

Άρθρ.1 Η νήσος Κρήτη μετά των παρακειμένων νησιδίων αποτελεί εντελώς Αυτόνομον Πολιτείαν, κατά τους αποφασισθέντας υπό των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων όρους. Άρθρ.2 Το έδαφος της Κρητικής πολιτείας είνε αναπαλλοτρίωτον ουδ' επιτρέπεται η σύστασις δουλείας επ' αυτού. Άρθρ.3 Η άμυνα της χώρας και η τήρησις της εσωτερικής τάξεως ανατίθεται εις σώμα εγχωρίου πολιτοφυλακής και χωροφυλακής. Η εν τη πολιτοφυλακή υπηρεσία είνε υποχρεωτική. Άρθρ.4 Μετά την αναχώρησιν των στρατών της παρούσης κατοχής, ξένος στρατός δεν δύναται να σταθμεύη επί του Κρητ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0056
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0192

Στο ανά χείρας δεύτερο τεύχος της Ιστορικής Μάθησης αναπτύσσονται θεματικές και προσφέρεται υλικό υποδομής, που θα βοηθήσουν προς περαιτέρω σκέψη και αναστοχασμό. Πώς παράγεται η μνήμη, πώς λειτουργεί η εικόνα, πώς ο ελεύθερος χρόνος είναι πολλαπλή παράμετρος της δυναμικής των κοινωνιών, αλλά και πώς η καλλιτεχνική παιδεία αποτελεί μετρήσιμο κριτήριο στην ολική αποτίμηση ατόμων και συλλογικών συμπεριφορών: όλα αυτά είναι κεφάλαια, τα οποία οφείλουμε ως ιστορικοί να εντάσσουμε στην έρευνά μας. Η τυπογραφία πρόσφερε τη δυνατότητα της δημιουρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1824-1825) - ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0176

Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρεάδης Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935), τότε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματεύεται εδώ πρώτος την ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας (1824-1825), ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε με σκανδαλολογία την ελληνική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες. Το δημόσιο χρέος, που συσσώρευσαν τα δάνεια, επιβάρυνε την οικονομία του νεαρού κράτους και λειτούργησε σωρευτικά στη χρεοκοπία (1893) και στην επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα (1898). Ο Ανδρεάδης εξιστορεί με μεγάλη ακρίβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0018

Αν τις εξετάση τον βίον του ελληνικού έθνους, αν συνοδεύση αυτό εις τους διαφόρους σταθμούς του εν τη ιστορία, θέλει ιδεί και θέλει θαυμάσει, ευρίσκων αυτό πάντοτε διδάσκαλον, των τε κατακτητών, και των κατακτηθέντων. Και εις τας δυστυχείς, ως και εςι τας ευτυχείς αυτής ημέρας η Ελλάς έσχεν άνδρας, οίτινες ετήρησαν αλώβητον το κάλλος αυτής και την εξοχότητα. Αι φωτειναί αυτής διάνοιαι, εκυριάρχησαν του κυριάρχου Ρωμαίου, και απόστολοι ελευθερίας και ελπίδες καλητέρου μέλλοντος ίσταντο, ευγενής διαμαρτύρησις του όλου έθνους, επί των υψηλών ...
Διαβάστε περισσότερα...
260 ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ - ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΘΕΝΤΑ (1888-1904)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0001

Οι καθ' ημάς χρόνοι δικαίως δύνανται να καυχώνται, ότι κατ' αυτούς μετ' ακαμάτου ζήλου και μετ' αγαστής φιλοπονίας εξιχνιάσθησαν τα των παρελθουσών εκατονταετηρίδων συγγράμματα πασών των τεχνών και επιστημών και εξηρευνήθη η ανάπτυξις της διανοίας ου μόνον των αρχαίων ιστορικών λαών, αλλά και των νεοτέρων. Παραδόξως όμως εκ της ακαταπονήτου ταύτης ερεύνης των σοφών απεκλείσθη η νεωτέρα ελληνική μουσική, ή τε εκκλησιαστική και η δημώδης. Ο εν Μονάχω ελλόγιμος καθηγητής κ. W. Christ "αλλ' ουδέ το αναγκαιότατον υλικόν, γράφει, περί τοιαύτης ι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0096

Ο Γερμανός γεωγράφος Ιωσήφ Παρτς (Patrsch) γεννήθηκε το 1856 και πέθανε το 1925. Σπούδασε στην Βρεσλαυΐα φιλολογία, αρχαία ιστορία και γεωγραφία. Από το 1881 ως το 1889 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρεσλαυΐας και από το 1905 ως το 1922 στο Πανεπιστήμιο της Λιψίας. Άφησε πλούσιο και αξιόλογο συγγραφικό έργο. Ανάμεσα στα έργα του που αφορούν τον ελλαδικό χώρο είναι και η παρούσα μονογραφία του που αφορά τα δύο Ιόνια νησιά, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΟΡΛΑΝΔΟΥ & Α. ΛΟΥΡΙΩΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0118

Σπανιολάκης Γ., Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. Ορλάνδου και Ανδρ. Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο δανείων κατά το 1824 και 1825, εν Αθήναις 1840. Ο Γεώργιος Σπανιολάκης, πρώην μέλος της επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου του λογαριασμού των δανείων και πρόεδρος του βουλευτικού, κατηγορεί τους Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για "κακίστη διαχείριση" και "σπατάλη" του δευτέρου αγγλικού δανείου ήδη από την περίοδο που το διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο, και απορρίπτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0145

Η Αμοργός, μία των μεσημβρινών Σποράδων νήσων, αποτελεί το ανατολικώτατον άκρον των χωρών της ελευθέρας Ελλάδος, και το εγγύτατα κείμενον της χερσονήσου της Μικράς Ασίας. Εξ όλου του αθροίσματος των πολυαρίθμων νήσων Κυκλάδων και Σποράδων, των διεσπαρμένων εις το Αιγαίον Πέλαγος, πλην των εις τα μεσημβρινά παράλια της Μικράς Ασίας προσκειμένων Ικάρου, Σάμου, Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου, Κω, και άλλων μικροτέρων, μόναι η Αμοργός και η Αστυπάλαια δύνανται ταχέως και ευκόλως να συγκοινωνήσωσι μετά των παραλίων της μεσημβρινής Ιωνίας. Αύτη δε η γε...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΗ (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ)
GAINES BILL
€12.00 €5.40
(-55%)
Κερδίζετε €6.60
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
€16.96 €8.48
(-50%)
Κερδίζετε €8.48

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS