Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟ Μ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0081

«Κατά το 1836 έτος, ότε εξέδωκα την παρ' εμού εκ του Γαλλικού του Δ.Ο. Δάπερ μεταφρασθείσαν ακριβή περιγραφήν της Κρήτης, υπεσχέθην περί το τέλος της εισαγωγής εκείνης ότι θέλω σπεύσει να εκδώσω και την ιστορίαν της Κρήτης, μεταφρασθείσαν ομοίως παρ' εμού, εκ του δωδεκάτου τόμου της Γενικής Ιστορίας, το Λιμενολόγιον του Ερρίκου Μιχελότου την ιστορίαν του αρχαίου ποιητού και φιλοσόφου της Κρήτης Επιμενήδου (κατά το ιστορικόν και κριτικόν λεξιλόγιον του Ι.Γ. Σχιοφεπιέ) και άλλα διάφορα. Αλλ' επειδή το απόκεντρον και μεμακρυσμένον από την πρω...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0072

(...) «Αι παραστάσεις και τα σχήματα αυτού, ως εμβλήματος, παρά αγρίοις και πεπολιτισμένοις λαοίς, είναι απειράριθμα και ποικιλότατα, αναμιχθέντα συχνά και προς ξένα στοιχεία, μεθ' ων απετέλεσαν τα πλήρη δυνάμεως και επιβολής μυθικά και ανύπαρκτα τερατόμορφα ζώα εκείνα, οία οι Γρύπες, αι Σφίγγες, αι Άρπυιαι και τα παρόμοια. Μεταξύ των τελευταίων τεράτων τούτων κοινότατος αποβαίνει, ιδίως από των οψίμων βυζαντιακών αυτοκρατορικών χρόνων, ο νυν παρ' ημίν κοινώς λεγόμενος "Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου". Αφότου δηλαδή οι τελευταίοι των βυζαντ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0032

Εάν έθνος εν τω κόσμω δύναται να σεμνύνηται διά το ευγενές της καταγωγής του, αναντιρρήτως τούτω είνε το Ελληνικόν. Η περιβάλουσα ταύτην αίγλη εξηγοράσθη διά σειράς μαρτυρίων, και το δίπλωμα της τοιαύτης ευγενείας είνε γεγραμμένον με αίμα. Φοβεραί κατά της κεφαλής του ενέσκηψαν λαίλαπες, άγρια και απειλητικά εκυλίσθηκαν κύματα, και ο μαρτυρικός ούτος λαός εδιώχθη, εδούλευσε, κατώκησεν εντός ερειπίων, εκολύμβησεν εντός αιμάτων αλλ' ο υπό τα ζοφερά εκείνα νέφη στιγμιαίως κρυβείς ήλιος του Ελληνισμού δεν εβράδυνε ν' ανατείλη και διασκεδάση τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0045

Είκοσι περίπου εκατονταετηρίδες παρήλθαν αφού έπαυσε το Ελληνικόν Έθνος να μνημονεύεται εις την ιστορίαν ως ιστορικόν έθνος. Όσα ελέγοντο περί αυτού εις τούτο το μεταξύ δεν ήσαν έργα, άλλα πάθη Ελληνικά. Διότι περιέγραφαν το έθνος ή καταπατούμενων υπό των Ρωμαίων, ή κατασπαραττόμενον υπό των Ευρωπαίων, αφού ούτοι απηλπίσθησαν από την ελευθέρωσιν της Ιερουσαλήμ, ή καταδουλούμενον υπό των Οθωμανών. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙΣΥΝΑΧΘΕΝΤΑ & ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0116
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ, 1852-1932 (ΕΠΙΤΟΜΟ 1852-1872)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0138

Δύο συγγραφικά είδη αντιπροσωπεύουν την επικήν και λυρικήν υπόστασιν του ανθρώπου: αι Περιηγήσεις και τα Απομνημονεύματα. Αι μεν Περιηγήσεις βάσιν έχουν τας εξωτερικάς εντυπώσεις του επισκεπτόμενου, παρατηρούντος, και μελετώντος ενίοτε, ένα τόπον, τα δε Απομνημονεύματα την εσωτερικήν ψυχικήν κατάστασιν του αναπολούντος, εκθέτοντος, και εξομολογουμένου ενίοτε, τα σκέψεις του και την δράσιν του. Αλλ' επειδή ούτε ό,τι βλέπει κανείς επιτρέπεται να το περιγράφη, ούτε ό,τι σκέπτεται να το γράφη πάντοτε, δια τούτο, ο εκπονών και περιηγητικόν έργο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1824-1825) - ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0176

Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρεάδης Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935), τότε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματεύεται εδώ πρώτος την ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας (1824-1825), ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε με σκανδαλολογία την ελληνική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες. Το δημόσιο χρέος, που συσσώρευσαν τα δάνεια, επιβάρυνε την οικονομία του νεαρού κράτους και λειτούργησε σωρευτικά στη χρεοκοπία (1893) και στην επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα (1898). Ο Ανδρεάδης εξιστορεί με μεγάλη ακρίβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΧΙΤ ΠΑΣΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0215

Το βιβλίο που ακολουθεί είναι, όπως σωστά το τιτλοφόρησε ο μεταφραστής του, απομνημονεύματα του Βαχίτ πασά για δυο ιστορικά θέματα στα οποία έπαιξε σημαίνοντα ρόλο. Ένα τρίτο θέμα που περιλαμβανόταν στο τουρκικό χειρόγραφο δεν συμπεριλήφθηκε στην ελληνική έκδοσι γιατί, όπως μας πληροφορεί ο μεταφραστής, τούτο ήταν κατεστραμμένο. Χρονολογικά τα τρία θέματα που απασχόλησαν τον Βαχίτ στα απομνημονεύματά του ήσαν: α) η συνέντευξίς του με τον Ναπολέοντα (κατά το 1807;), β) οι διαπραγματεύσεις του με τον Άγγλο πρεσβευτή Sir William Adair (1808) ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0003
ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α' ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ (1821-1893) - Β' ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1894-1913)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0179

Η μελέτη του Ελληνικού δημοσίου χρέους είναι ενδιαφέρουσα και αμέσως και εμμέσως. Αμέσως, διότι πάντοτε μεν, ιδία δ' όμως μετά μακρόν πόλεμον, το δημόσιον χρέος εμφανίζεται ως εν των κυριωτέρων στοιχείων της δημοσίας οικονομίας και διότι μόνον μελετώντες τα κατά το δημόσιον ημών χρέος θα δυνηθώμεν να μορφώσωμεν ακριβή ιδέαν περί της παρούσης και μελλούσης δημοσιονομικής καταστάσεως της πατρίδος μας. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0163

Κυριεύσαντες οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολιν δεν εβράδυναν να υποτάξωσιν υπό τον σιδηρούν αυτών ζυγόν και πάσας τας λοιπάς επαρχίας του βυζαντινού κράτους. Εκ δε των Φράγκων κατακτητών των ιδρυσάντων την εξουσίαν αυτών εν Ανατολή μόνο οι Ενετοί ηδυνήθησαν ν' αντιστώσι πλειότερον, αλλά και ούτοι, καίπερ ηρωικώς αμυνόμενοι, ηναγκάσθησαν εν τέλει ν' απολέσωσι τας εαυτών κτήσεις. Κατά το έτος 1571 κατέκτησαν οι Τούρκοι την Κύπρον, τω δε 1669 μετά είκοσι και πέντε ετών αδιαλείπτους και αιματηρούς πολέμους ηδυνήθησαν να εκπορθώσι και την ηρωική...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1825-1829
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0085

Μια μετάφραση του τόσο σημαντικού "Ημερολογίου) του Χάου - κυρίως του τμήματος που ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, του αναφερομένου στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας - δεν ήταν προσιτή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτηκε από την κόρη του, σχεδόν το σύνολο του ανεκδότου χειρογράφου, δύο ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να δώσουν σε συνέχειες μεγάλα αποσπάσματα απ' αυτό στο ελληνικό κοινό της εποχής. Την μιαν από εκείνες τις ξεχασμένες και δυσκολοεύρετες πια μεταφράσεις - της "Νέας Ημέρας" του 1907, - αποφάσισε ο βιβλιοπώλης κ. Νότης ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0067

Η αίγλη και το κλέος δι' ων περιεβλήθη ο ιερός αγών του 1821 εκ των ενδόξων ναυτικών κατορθωμάτων των ηρωίδων ναυτικών νήσων θέλει εμπνέει πάντοτε εις τας καρδίας ημών το σέβας και την λατρείαν προς εκείνους τους άνδρας, οίτινες διά της αρετής και της άκρας προς την πατρίδα αγάπης ανύψωσαν τον Ελληνικόν αγώνα εις το ύπατον της δόξης αυτού σημείον. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (3ΤΟΜΟ)
ΔΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 1821-1843
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0165

2 βιβλιοδετημένοι και 1 χαρτόδετος τόμος...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΛΕΣΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0088
ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (1453-1821)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0190

Εις την "Ακρόπολιν" είχα δημοσιεύση προ τινων ετών, στοιχεία τινά περί του Αρματωλικού βίου, της ενδοξοτάτης ταύτης σελίδος του μεταγενεστέρου Ελληνισμού. Κατόπιν, εις μίαν διάλεξίν μου, εις το Βασιλικόν Θέατρον, και εις τα Αναδρομικά σημειώματα της "Εστίας", ανέπτυξα κεφάλαια τινα της πολυχρονίου σχετικής μελέτης μου. Ήδη, προβαίνω εις την δημοσίευσιν της όλης εργασίας μου, γραφείσης ούτως, ώστε να είναι ευχάριστος μεν εις τους ολίγους, προσιτή δε και εις τους πολλούς. Το έργον μου διήρεσα εις δύο μέρη: Εις το πρώτον αναπαριστώ δι' ολίγων...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΗΛΙΓΓΟΙ ΚΑΙ ΕΖΕΡΙΤΑΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0059

Το συμπέρασμα της εμής μελέτης είναι ότι σλαβικαί επιδρομαί εις Πελοπόννησον δεν εγένοντο, τουλάχιστον τοιούτόν τι δεν προκύπτει εξηκριβωμένον εκ των γνωστών συγγραφέων των διηγουμένων τα των χρόνων εκείνων ιστορικά γεγονότα τα δε συμπεράσματα επί του ζητήματος τούτου των νεωτέρων ξένων συγγραφέων είναι ου μόνον παρακινδυνευμένα, αλλά και ασύστατα και ανακριβή και αδόκιμα. (. . .) Εκ τούτων προκύπτει ότι οι αποικισθέντες εις την χερσόνησον Σλάβοι ήσαν ολίγοι συν τω χρόνω δε εξελληνίσθησαν τοσούτον δε εξελληνίσθησαν, ώστε εν τοις αντιταχθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΟΡΛΑΝΔΟΥ & Α. ΛΟΥΡΙΩΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0118

Σπανιολάκης Γ., Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. Ορλάνδου και Ανδρ. Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο δανείων κατά το 1824 και 1825, εν Αθήναις 1840. Ο Γεώργιος Σπανιολάκης, πρώην μέλος της επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου του λογαριασμού των δανείων και πρόεδρος του βουλευτικού, κατηγορεί τους Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για "κακίστη διαχείριση" και "σπατάλη" του δευτέρου αγγλικού δανείου ήδη από την περίοδο που το διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο, και απορρίπτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΣΥΝΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤ' ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0178

(. . .) Αντικείμενο του Σάθα υπήρξε στην αρχή ο ελληνικός Μεσαίωνας και κατόπιν αποκλειστικά σχεδόν η Τουρκοκρατία. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει ως ερευνητή είναι η διαπίστωση ότι, παρά το γεγονός ότι το έργο του καλύπτει -μέτρο του πλάτους των ενδιαφερόντων του- μια αξιόλογη ποικιλία θεμάτων (ελληνικές επαναστάσεις, Έλληνες στρατιώτες, Γεωγραφία του ελληνικού χώρου και σεισμοί, εμπόριο - οικονομία - ναυτιλία, τυπογραφεία, εφημερίδες, δημώδης λογοτεχνία και γλώσσα, συλλογές κειμένων και εγγράφων, βιογραφίες) όμως αυτό διακρίνεται από συνέπε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΜΑΧΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΣΑΤΡΑΠΗΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0075

«Διάφοροι ομογενείς με επαρακίνησαν πολλάκις να δευτεροτυπώσω την ιστορία του Σουλίου και Πάργας διότι κατέστη σπάνια, και η παρακίνησης αυτών με εφάνη πατριωτική και η έκδοσις αναγκαία, ουχί τόσον διά την σπανιότητα της ιστορίας, όσο διά τινάς ελλείψεις προκύψασας εκ των ρηθησομένων περιστάσεων. Τα κύρια της παρούσης ιστορίας αντικείμενα υπάρχουσι το Σούλλι, η Πάργα και ο Αλή Πασάς. Εις των δύο πρώτων τα τελευταία συμβάντα και αυτόπτης και συνεργός φανερός και μυστικός εχρημάτισα καθ' όλην αυτών την διάρκειαν, του δε τρίτου, του Αλή Πασά,...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ
ENGSTROM THOMAS
€16.60 €6.64
(-60%)
Κερδίζετε €9.96
Η ΤΡΟΦΗ ΣΟΥ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΟΥ [ΔΙΤΟΜΟ-ΣΕΤ]
CARPER JEAN
€19.90 €8.95
(-55%)
Κερδίζετε €10.95

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS