Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:   
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0051

Το ανά χείρας "Ηπειρωτικόν γλωσσάριον" είχε φιλοπονηθή παρά του μακαρίτου πατρός ημών Παναγ. Αραβαντινού, γνωστού διά τάς τόσας αυτού περί Ηπείρου συγγραφάς, υπό του 1861, εν εποχή καθ' ήν ελάχιστοι των Ελλήνων λογίων εθεώρουν άξιον περισυλλογής τον λεκτικόν πλούτον της ημετέρας γλώσσης. (. . .) Ως εν τω προοιμίω του συλλογέως βλέπει ο αναγώστης, το γλωσσάριο τούτο περιείχεν αρχικώς περί τας τρισχιλίας Ηπειρωτικάς λέξεις. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Ο ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΝ ΕΠΟΨΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0188

Το κείμενο που ακολουθεί εγράφη στο πρώτο δεκαήμερο του παρελθόντος Νοεμβρίου, για να δημοσιευθή ως άρθρο. Για την έκδοσή του σε βιβλίο, θα μπορούσε βέβαια να δεχθή μια περαιτέρω επεξεργασία, πράγμα που εύκολα επεδέχετο η ίδια του η θεματική. Αν επροτιμήσαμε να το εκδώσωμε αναλλοίωτο - πλην ενός ελαχίστου αριθμού επουσιωδών λεπτομερειών - προκρίνοντες την αναπληρωματική πρόσθεση της μικρής τούτης Εισαγωγής, αυτό οφείλεται σε απλούς λόγους τακτικής: επειδή στο κείμενο γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης ωρισμένων προ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0067

Η αίγλη και το κλέος δι' ων περιεβλήθη ο ιερός αγών του 1821 εκ των ενδόξων ναυτικών κατορθωμάτων των ηρωίδων ναυτικών νήσων θέλει εμπνέει πάντοτε εις τας καρδίας ημών το σέβας και την λατρείαν προς εκείνους τους άνδρας, οίτινες διά της αρετής και της άκρας προς την πατρίδα αγάπης ανύψωσαν τον Ελληνικόν αγώνα εις το ύπατον της δόξης αυτού σημείον. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0201

Κατά την ενασχόλησή μου με τη μεσαιωνική ιστορία και τοπογραφία ορισμένων φρουρίων της Πελοποννήσου, διαπίστωσα ότι επιβάλλεται να γίνει μια ευρύτερη εργασία για την ιστορική γεωγραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους. Όπως είναι γνωστό, εκτός από τις γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες και τα τοπωνύμια, το ίδιο το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική πηγή της ιστορικής γεωγραφίας, γιατί η γνωριμία με τον τόπο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, συμβάλλει στη γνώση της καταστάσεως του πληθυσμού και στη διευκόλυνση των ιστορικών προβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΛΕΣΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0088
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0062

Άδικος η κακολογία πάντοτε αλλά, φρονούμεν, διπλασίως αμαρτάνουσιν οι κακολογούντες τον αιώνα μας. Εάν γαρ κύριον του λόγου προτέρημα είναι η διαγνώρισις του αγνώστου, ουδέποτε ο πόθος της ανακαλύψεως έφλεξε την καρδίαν του ανθρώπου, όσον εις τας ημέρας μας. Καταγίνονται οι αστρονόμοι τους ουρανούς πολίζοντες δια νέων πλανητών οι γεωλόγοι αποκαλύπτοντες τα κρύφια της υδρογείου σφαίρας. Και διασκοπούσι μεν οι Ιστορικοί τα φαινόμενα των πολιτισμών, φανερούσι δε οι μυθιστοριογράφοι τα μυστήρια της οικογενείας και της κοινωνίας. Έκαστος κλάδ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟ Μ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0081

«Κατά το 1836 έτος, ότε εξέδωκα την παρ' εμού εκ του Γαλλικού του Δ.Ο. Δάπερ μεταφρασθείσαν ακριβή περιγραφήν της Κρήτης, υπεσχέθην περί το τέλος της εισαγωγής εκείνης ότι θέλω σπεύσει να εκδώσω και την ιστορίαν της Κρήτης, μεταφρασθείσαν ομοίως παρ' εμού, εκ του δωδεκάτου τόμου της Γενικής Ιστορίας, το Λιμενολόγιον του Ερρίκου Μιχελότου την ιστορίαν του αρχαίου ποιητού και φιλοσόφου της Κρήτης Επιμενήδου (κατά το ιστορικόν και κριτικόν λεξιλόγιον του Ι.Γ. Σχιοφεπιέ) και άλλα διάφορα. Αλλ' επειδή το απόκεντρον και μεμακρυσμένον από την πρω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0096

Ο Γερμανός γεωγράφος Ιωσήφ Παρτς (Patrsch) γεννήθηκε το 1856 και πέθανε το 1925. Σπούδασε στην Βρεσλαυΐα φιλολογία, αρχαία ιστορία και γεωγραφία. Από το 1881 ως το 1889 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρεσλαυΐας και από το 1905 ως το 1922 στο Πανεπιστήμιο της Λιψίας. Άφησε πλούσιο και αξιόλογο συγγραφικό έργο. Ανάμεσα στα έργα του που αφορούν τον ελλαδικό χώρο είναι και η παρούσα μονογραφία του που αφορά τα δύο Ιόνια νησιά, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α' ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ (1821-1893) - Β' ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1894-1913)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0179

Η μελέτη του Ελληνικού δημοσίου χρέους είναι ενδιαφέρουσα και αμέσως και εμμέσως. Αμέσως, διότι πάντοτε μεν, ιδία δ' όμως μετά μακρόν πόλεμον, το δημόσιον χρέος εμφανίζεται ως εν των κυριωτέρων στοιχείων της δημοσίας οικονομίας και διότι μόνον μελετώντες τα κατά το δημόσιον ημών χρέος θα δυνηθώμεν να μορφώσωμεν ακριβή ιδέαν περί της παρούσης και μελλούσης δημοσιονομικής καταστάσεως της πατρίδος μας. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0045

Είκοσι περίπου εκατονταετηρίδες παρήλθαν αφού έπαυσε το Ελληνικόν Έθνος να μνημονεύεται εις την ιστορίαν ως ιστορικόν έθνος. Όσα ελέγοντο περί αυτού εις τούτο το μεταξύ δεν ήσαν έργα, άλλα πάθη Ελληνικά. Διότι περιέγραφαν το έθνος ή καταπατούμενων υπό των Ρωμαίων, ή κατασπαραττόμενον υπό των Ευρωπαίων, αφού ούτοι απηλπίσθησαν από την ελευθέρωσιν της Ιερουσαλήμ, ή καταδουλούμενον υπό των Οθωμανών. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1825-1829
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0085

Μια μετάφραση του τόσο σημαντικού "Ημερολογίου) του Χάου - κυρίως του τμήματος που ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, του αναφερομένου στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας - δεν ήταν προσιτή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτηκε από την κόρη του, σχεδόν το σύνολο του ανεκδότου χειρογράφου, δύο ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να δώσουν σε συνέχειες μεγάλα αποσπάσματα απ' αυτό στο ελληνικό κοινό της εποχής. Την μιαν από εκείνες τις ξεχασμένες και δυσκολοεύρετες πια μεταφράσεις - της "Νέας Ημέρας" του 1907, - αποφάσισε ο βιβλιοπώλης κ. Νότης ...
Διαβάστε περισσότερα...
260 ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ - ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΘΕΝΤΑ (1888-1904)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0001

Οι καθ' ημάς χρόνοι δικαίως δύνανται να καυχώνται, ότι κατ' αυτούς μετ' ακαμάτου ζήλου και μετ' αγαστής φιλοπονίας εξιχνιάσθησαν τα των παρελθουσών εκατονταετηρίδων συγγράμματα πασών των τεχνών και επιστημών και εξηρευνήθη η ανάπτυξις της διανοίας ου μόνον των αρχαίων ιστορικών λαών, αλλά και των νεοτέρων. Παραδόξως όμως εκ της ακαταπονήτου ταύτης ερεύνης των σοφών απεκλείσθη η νεωτέρα ελληνική μουσική, ή τε εκκλησιαστική και η δημώδης. Ο εν Μονάχω ελλόγιμος καθηγητής κ. W. Christ "αλλ' ουδέ το αναγκαιότατον υλικόν, γράφει, περί τοιαύτης ι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΕΙ.
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0002
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0086

Στην προσπάθειά του για την πιο πλατιά και πιο βαθιά γνώση του παρελθόντος ο σημερινός ιστορικός έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε κατηγορίας υλικό. Θα ανατρέξει λοιπόν στις αφηγηματικές πηγές της εποχής (στις σύγχρονες με το γεγονός ιστορικές αφηγήσεις, όπως τα απομνημονεύματα ή οι απόπειρες μιας ιστορικής σύνθεσης), στις φιλολογικές πηγές (στα λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα, καθώς και στη λοιπή πνευματική παραγωγή, με την ευρύτερη σημασία -εδώ μπορούμε να περιλάβουμε και τις επιγραφές), στα μνημεία τέχνης (στην κατηγορία αυτή κα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΔΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 1821-1843
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0166
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΔΟΥΚΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0123
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0218

Αναγινώσκων την παρούσαν ιστορίαν, δοθεισάν μοι παρά τινος φίλου προς ανάγνωσιν, μετέφραζον συνάμα κατά τας σχολαίας της πανεπιστημιακής μου μελέτης ώρας, το μεν και κυριώτερον χάριν ασκήσεως εις την από της γαλλίδος φωνής μεταγλώττισιν, το δε ίνα την ύλην της εν τη πατρίδι μου διαδραματισθείσης περιδόξου και τηλεκρότου σκηνής προς ατομικήν μου γνώσιν προσκτήσωμαι. [...] Υπάρχει άρα εξαιρετικόν τι, ίδιόν τι, εν τη προκειμένη πολιορκία, είτε καθ' εαυτήν είτε κατά τας συνεπείας και τα αποτελέσματά της θεωρουμένη, ων ένεκα δικαίως εκάτερα τα ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΥΠΟ ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0112

Τη πρώτη του Ιουλίου Κυριακή, καθ' ην στιγμήν ο ήλιος ανατέλλων επί του ορίζοντος αντεκατοπτρίζετο εντός της θαλάσσης, το ιστορικόν «Πανελλήνιον» σαλευόμενον υπό των κυμάτων του ταραχώδους Κρητικού Πελάγους έπλεε προς τον λιμένα του Ηρακλείου ολίγα μόνον μίλια απέχον αυτού. Την στιγμήν ταύτην ανήλθομεν επί της γέφυρας του πλοίου, ίνα απολαύσωμεν της εν συνόλω εικόνος της ενδόξου νήσου. Η υψικάρηνος Ίδη υψούμενη υπέρ τα παρ' αυτήν αδελφά όρη υπερείχε και αυτών των νεφών, άτινα μη δυνηθέντα να υψωθώσι μέχρι της σεβαστής αυτής κορυφής περιεκά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΜΑΧΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΣΑΤΡΑΠΗΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0075

«Διάφοροι ομογενείς με επαρακίνησαν πολλάκις να δευτεροτυπώσω την ιστορία του Σουλίου και Πάργας διότι κατέστη σπάνια, και η παρακίνησης αυτών με εφάνη πατριωτική και η έκδοσις αναγκαία, ουχί τόσον διά την σπανιότητα της ιστορίας, όσο διά τινάς ελλείψεις προκύψασας εκ των ρηθησομένων περιστάσεων. Τα κύρια της παρούσης ιστορίας αντικείμενα υπάρχουσι το Σούλλι, η Πάργα και ο Αλή Πασάς. Εις των δύο πρώτων τα τελευταία συμβάντα και αυτόπτης και συνεργός φανερός και μυστικός εχρημάτισα καθ' όλην αυτών την διάρκειαν, του δε τρίτου, του Αλή Πασά,...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
€14.41 €5.04
(-65%)
Κερδίζετε €9.37
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
€18.55 €9.28
(-50%)
Κερδίζετε €9.27

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS