Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:   
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΛΕΣΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0088
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0032

Εάν έθνος εν τω κόσμω δύναται να σεμνύνηται διά το ευγενές της καταγωγής του, αναντιρρήτως τούτω είνε το Ελληνικόν. Η περιβάλουσα ταύτην αίγλη εξηγοράσθη διά σειράς μαρτυρίων, και το δίπλωμα της τοιαύτης ευγενείας είνε γεγραμμένον με αίμα. Φοβεραί κατά της κεφαλής του ενέσκηψαν λαίλαπες, άγρια και απειλητικά εκυλίσθηκαν κύματα, και ο μαρτυρικός ούτος λαός εδιώχθη, εδούλευσε, κατώκησεν εντός ερειπίων, εκολύμβησεν εντός αιμάτων αλλ' ο υπό τα ζοφερά εκείνα νέφη στιγμιαίως κρυβείς ήλιος του Ελληνισμού δεν εβράδυνε ν' ανατείλη και διασκεδάση τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΕΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0183
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0054

Οι "Αλβανοί" του Μ. Λαμπρυνίδη είναι μια από τις πρώτες απόπειρες ιστορικής σύνθεσης για τον αλβανικό εποικισμό του νοτιοελλαδικού χώρου -ή μάλλον της Αργολίδας, της Ύδρας και των Σπετσών- κατά τον Μεσαίωνα. Χρονολογικά έχουν προηγηθεί οι εργασίες των Hahn, Fallmerayer, Σάθα, Σ. Παναγιωτόπουλου, Λάμπρου, οι σύντομες αναφορές των Σουρμελή, Νερούτσου, τα επί μέρους κεφάλαια των Παπαρηγγόπουλου, Gregorovius, Hertzberg, η συγγενής προς το θέμα πραγματεία του Κουπιτώρη και τα άρθρα του Βάμβα. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0039

Στην τρίτη αυτή έκδοση του «Διαγράμματος» προσθέτουμε όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε με την βοήθεια των νεότερων ερευνών, συναδέλφων και δικών μας. Η διάταξη της ύλης παραμένει η ίδια, η διάκριση δηλαδή σε δύο ενότητες: αρχεία του εσωτερικού και αρχεία του εξωτερικού. Σε κάθε αρχείο αναφέρουμε τους καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί και σε ορισμένες περιπτώσεις τις δημοσιευμένες συλλογές εγγράφων που προέρχονται από αυτό, όταν αυτές έχουν ενδεικτική αξία, ως οδηγό. Εξάλλου, όπως είναι φυσικό, για τα αρχεία του εξωτερικού σημειώνουμε σχεδόν αποκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙ ΕΝΕΤΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0077

«Αγαπητέ φίλε! Ότε, υπό της αυθορμήτου ψήφου των συμπολιτών μου αντιπρόσωπος εν τη Ιονίω Βουλή αναδειχθείς, ανέλαβον το δημόσιον αξίωμα, δι ου η πατρίς με ετίμησε, πολύ δεν εβράδυνα να αποκτήσω αποχρώσαν γνώσιν της ενεστώσης πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου. Η δε κατάστασις αυτή, διεγείρασα την περιέργειάν μου, με ώθησεν εις το να ζητήσω πληροφορίας και περί της παρελθούσης. Όθε επεχείρησα επί τούτω ιστορικάς έρευνας. Χωρίς δε να με δειλιάσωσιν, ούτε ο κόπος ούτε ό,τι επαχθές και άχαρι φέρουσι μεθ' αυτών αι τοιαύται εργασίαι, κατώρθωσα ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0174

1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 2. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΟΙ ΠΗΓΕΣ 4. Η ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ 5. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ 6. Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 7. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 8. Η ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 9. Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 10. Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ - Η ΕΡΑΛΔΙΚΗ 11. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 12. Η ΤΕΧΝΙΚΗ - Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 13. Η ΕΙΔΗΣΗ 14. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (15ος-2009)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0214

Εκ των τελευταίων ανασκαφών της Ίου των εν τω προαυλίω του ιερού ναού της Αγίας Αικατερίνης γενομένων υπό του κυρίου Παύλου Γραινδώρ, μέλους της εν Αθήναις Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, και εξ ιδίων περί τα αρχαία μέρη της νήσου ερευνών μου ορμώμενος, απεφάσισα την έκδοσιν της παρούσης «Ιστορικής Συλλογής της Ίου» ευγνωμόνως αφιερώσας ταύτην τη προσφιλεί Ίω τοις ενεργετούσιν αυτήν ευελπιστών ότι αυτή θέλει πληρώση κατά το ενόν μίαν ουσιώδη έλλειψιν παρέχουσα συνάμα τοις μεταγενεστέροις νέαν ώθησιν προς συμπλήρωσιν και τελειοτέραν έκδοσιν ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0020

Κουπιτώρης, Παναγιώτης Δ., Αλβανικαί μελέται. Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, εν Αθήναις 1879. Ο Παναγιώτης Κουπιτώρης (βλ. αρ. 161 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών) παραθέτει τις απόψεις όλων των προγενέστερων συγγραφέων που πραγματεύτηκαν την καταγωγή της γλώσσας και της φυλής των Αλβανών. Κινούμενος στα ίδια πλαίσια με τον Θ. Πασχίδη (βλ. αμέσως παρακάτω αρ. 162), ο Κουπιτώρης τεκμηριώνει τη "μεγίστη" συγγένεια Ελλήνων και Αλβανών σε γλωσσικό επίπεδο, θεωρώντας την αλβανική ως "παναρχαία ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0072

(...) «Αι παραστάσεις και τα σχήματα αυτού, ως εμβλήματος, παρά αγρίοις και πεπολιτισμένοις λαοίς, είναι απειράριθμα και ποικιλότατα, αναμιχθέντα συχνά και προς ξένα στοιχεία, μεθ' ων απετέλεσαν τα πλήρη δυνάμεως και επιβολής μυθικά και ανύπαρκτα τερατόμορφα ζώα εκείνα, οία οι Γρύπες, αι Σφίγγες, αι Άρπυιαι και τα παρόμοια. Μεταξύ των τελευταίων τεράτων τούτων κοινότατος αποβαίνει, ιδίως από των οψίμων βυζαντιακών αυτοκρατορικών χρόνων, ο νυν παρ' ημίν κοινώς λεγόμενος "Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου". Αφότου δηλαδή οι τελευταίοι των βυζαντ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0064

Όταν ομιλή κανείς διά την Αττικήν εξαιρεί τάς Αθήνας, αδιαφορών τι θα ειπούν οι ιστορικοί, οι τοπογράφοι και οι αρχαιολόγοι - ιδίως οι τελευταίοι - και τούτο, διότι είναι αιώνες τώρα, που εξέλιπε πάσα μεταξύ των Αθηνών και της άλλης Αττικής ομοιομορφία, ως προς τα ήθη και τα έθιμα, ως προς τα επώνυμα, ως προς την μόρφωσιν, ως προς την μορφήν αυτήν των κατοίκων και ως πρός πάντας εν γένει τους όρους του βίου, μηδ' αυτής της γλώσσης εξαιρουμένης. Κυρίως δε ριζική και πλήρης διαφορά μεταξύ Αθηνών και Ατιικής επήλθεν, από της Τουρκικής κατακτή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0044
ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0024

ΠΡΟΛΟΓΟΣ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνική χερσόνησος Μακεδονία και χαρακτήρ αυτής Πελάγη, κόλποι και λιμένες Όρη της Μακεδονίας Ποταμοί Λίμναι Επαρχίαι της Μακεδονίας Πόλεις των επαρχιών -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρχαί, διάρκεια και περίοδοι του Μακεδονικού κράτους -ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ Όνομα, κάτοικοι και πρώτοι ηγεμόνες Περδίκκας ο Α΄ Οι 4 διάδοχοι αυτού -ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ Αμύντας ο Α΄ Αλέξανδρος ο Α΄ Οι του Αλεξάνδρου υιοί και Περδίκκας ο Β΄ Αρχέλαος ο υιός αυτού Αέροπος ο Β΄ Αμύντας ο Β΄ Αλέξανδρος ο Β΄ Πτολεμαίος ο Αλωρίτης Περδίκκας ο Γ΄ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1824-1825) - ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0176

Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρεάδης Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935), τότε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματεύεται εδώ πρώτος την ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας (1824-1825), ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε με σκανδαλολογία την ελληνική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες. Το δημόσιο χρέος, που συσσώρευσαν τα δάνεια, επιβάρυνε την οικονομία του νεαρού κράτους και λειτούργησε σωρευτικά στη χρεοκοπία (1893) και στην επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα (1898). Ο Ανδρεάδης εξιστορεί με μεγάλη ακρίβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0046
Ιστορία και τοπογραφία της νήσου Λέσβου
Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών 309
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0220

Πολλαί και ποικίλαι είναι αι γνώσεις, αι απαραιτήτως αναγκαίαι εις πάντα άνθρωπον, αλλά την πρώτην θέσιν κατέχουσιν, ως προς τούτο αι φυσικαί και ιστορικαί γνώσεις. Δια των πρώτων ο άνθρωπος κατανοών την πρόνοιαν και πανσοφίαν του Δημιουργού, γίνεται θεοσεβής, δια δε των ιστορικών γνώσεων καθορών εν τη ιστορία ως εν κατόπτρω, το παρελθόν, δύναται να εξάγη ασφαλή συμπεράσματα περί του μέλλοντος. Καθώς δε φύσει έκαστος αγαπά μάλλον τους ομαίμονας και συγγενείς, ούτω και εκ των ιστορικών γνώσεων, προσφιλέστεραι και ηδύτεραι εις πάντα είναι αι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0058

Η επιτυχής οικοδόμηση μιας γενικής ιστορίας του ελληνικού έθνους στο δέκατο ένατο αιώνα έπρεπε να ξεπεράσει μια σειρά από σημαντικά προβλήματα. Τα σοβαρότερα από αυτά ήταν η παραδοσιακή άποψη που υποστήριζε ότι με την παρακμή του αρχαίου κόσμου ήρθε και η παρακμή ή ακόμα και το τέλος του Ελληνισμού - η ευρέως υποστηριζόμενη ιδέα ότι το Βυζάντιο ήταν βασικά μια σκοτεινή, βάρβαρη περίοδος με σχεδόν κανένα ελληνικό στοιχείο, ότι ο νέος Ελληνισμός δεν ήταν μια αξιόλογη περίοδος του Ελληνισμού και, το σημαντικότερο απ' όλα, ο ισχυρισμός του Γερ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1400-1800) (ΔΙΤΟΜΟ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ 2. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 3. ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ 4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 5. ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ 6. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 8. ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 9. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 10. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 11. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Β΄ ΤΟΜΟΥ 13. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 14. ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15. Η ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΡΗ ΜΟΥΣΕΛΙΜΙ 16. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ 17. ΧΑΤΖΗ ΑΛΗΣ Ο ΧΑΣΕΚΗΣ 18. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0092

«Όταν επεχείρησα να εκδώσω το πρώτον την Ιστορίαν των Αθηνών περί των διατρεξάντων κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, δεν έκρινα έργον μου να ανατρέξω εις απότερους χρόνους. Ήδη δε αποφασίσας να εκδώσω αυτήν εκ δευτέρου τελειοτέραν, και μετά προσθηκών, έκρινα αναγκαίον, προτραπείς εις τούτο και παρά φίλων, να συμπεριλάβω εν ιδιαιτέρω βιβλίω και τα από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι του τέλους της τουρκοκρατίας, δια να μην παραδώσωμεν εις την λήθην και πολλά ανέκδοτα άξια μνήμης». (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΑΜΑ, ΚΟΙΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙΑ
ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ
€16.60 €8.30
(-50%)
Κερδίζετε €8.30
ΤΟ ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ
WHITTEMORE EDWARD
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS