Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0039

Πολλοί έχουν προφητεύσει περί των γεγονότων των τελευταίων καιρών, ως και πολλοί έχουν γράψει περί αυτών. Και διότι από την μελέτην αυτών απορρέει μία τινά ωφέλεια, τόσον θετικώς όσον και αρνητικώς, προβαίνομεν εις επιλογήν μερικών προφητειών από διαφόρους πηγάς κόσμου και Αγιωνύμου Όρους και κυκλοφορίαν αυτών, εν τω μικρώ τούτο πονηματίω, με τίτλον "ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ". Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι δραματικά γεγονότα μας αναμένουν, λόγω της οικτράς καταπτώσεως της σημερινής γενεάς μας η οποία ζη υπό κλίμα αθεϊσμού...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0019

"ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ" Αι περί Θεού, ψυχής, αθανασίας ψυχής, μελλούσης ζωής κλ.π. διδασκαλίαι του Χριστιανισμού, ως και Αυτός Ούτος ο ιδρυτής της θρησκείας μας, υπήρξαν πάντοτε "σημείον αντιλεγόμενον" (Λουκ. Β' 34). Παρά το πλήθος, των πιστών, υπάρχουν εις πάσαν εποχήν και αρνηταί της αληθούς πίστεως, και πολέμιοι του Χριστιανισμού. Η απιστία ασφαλώς έχει τα αιτιά της, μερικά των οποίων είναι τα εξής: 1) Η ημιμάθεια των θρησκευτικών αληθειών, 2) Σκανδαλώδης βίος, 3) Ο περισπασμός εις βιοτικάς ανάγκας 4) Δεν υπάρχουν αρκεταί αποδείξεις.[. ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ: Παρ' ότι η Νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας μας, διότι την διδάσκει το Ευαγγέλιον και εν γένει η Αγία Γραφή, και θεσμός παμπάλαιος, έχουσα τας ρίζας της μέσα εις αυτόν τούτον τον Παράδεισον, εν τούτοις υπάρχουν πολλοί, τόσον λαϊκοί όσον και Κληρικοί, πού ούτε καν προσέχουν αυτήν. Ωστόσο δεν απευθυνόμεθα εις αυτούς, πού δεν τους συνδέει τίποτε άλλο με την Μητέρα Εκκλησίαν ειμή το ιερόν Βάπτισμα πού έλαβον εις την νηπιακήν των ηλικίαν, αλλά γενικώς εις όλους αυτούς πού θέλουν να λέγωνται χριστιανοί, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0021

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. "ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ" Τι εστί Μετάνοια: Μετάνοια, κατά τον θείον Χρυσόστομον εστί, πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλαυσης. (Τόμ. ι' σελ. 832). Διότι, κατά τον Άγιον Νείλον όπου αν προσέλθη το πνεύμα της μετανοίας εκεί δήλον, ότι "Πάσης αμαρτίας γίνεται καταστροφή, και των αλαστόρων (των κακούργων) δαιμόνων κατάλυσις". Μετάνοια ακόμη εστί, μεταμέλεια του ανθρώπου, ήτις κοινοποιείται διά της Εξομολογήσεως, ως βλέπομε εις τον άσωτον, όστις μετανοήσας ανέστη, και πορευθείς εις τον πατέρα του είπ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΟΥΝΤΑΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0022

Προβαίνομεν, Χάριτι Κυρίου, εις την ανατύπωσιν και κυκλοφορίαν δύο Αποκαλύψεων σχέσιν εχουσών με την παρουσίαν του Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία, μήπως θελήσωσίν τινες και συμμορφωθώσιν, τόσον εκ των λαϊκών, όσον και εκ των Κληρικών, οίτινες δια της ανακόλουθου συμπεριφοράς αυτών, εν τω Ναώ, ομολογούν, ότι η θεία Λειτουργία είναι ουδέν, ειμή τύπος ξηρός μόνον. Διότι όμως είναι αληθές, ότι παρευρίσκεται αοράτως εν τη Θεία Μυσταγωγία Αυτός ο Κύριος και "παρεστήκασιν, Αυτώ, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0023

[...] Αι ψυχές των νέων, όσο κι' αν έχουν φασκιωθή από τις κακές επιδράσεις των μεγάλων, απ' τις ίδιες των κακές συνήθειες, απ' τον αμαρτωλό τους εαυτό, ωστόσο διασώζουν ακόμα κάποιο αρκετά σημαντικό μέρος, στο οποίο διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του Θεού. Όπως στο φασκιωμένο νήπιο διακρίνουμε το προσωπάκι του, έτσι και στο νέο και στη νέα βλέπουμε ακόμα την εικόνα του Θεού, την ψυχή. Όπως μέσα στο νερό μπορούμε να δούμε τον ήλιο, έτσι και μέσα στο άπλαστο ακόμα παιδί μπορούμε ν' αντικατοπτρίσουμε τον Θεό. Φρονούμε ότι από την ψυχή του νέο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0030

Διδαχθείς υπό της αγιωτάτης ημών καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ότι άξιόν εστιν, ως αληθώς, μακαρίζειν της Θεοτόκον και αειπαρθένον Μαρίαν, εποίησα ωδάς τινας και ύμνους προς αίνεσιν και ανύμνησιν της παναγίας Μητρός του Κυρίου, της Γοργοεπηκόου και ταχείας εις αντίληψιν, βοήθειαν και προστασίαν των επικαλουμένων αυτήν, και προς έκφρασιν της Απείρου προς Αυτήν ευγνωμοσύνης μου δια τας πολλάς προς εμέ Αυτής ευεργεσίας, ως παραπήλαυσα. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0036

Αναφερόμενος, σε εισαγωγικό του δοκίμιο σχετικό με τους Αγίους, πριν από αρκετά χρόνια, ο οσιακής βιοτής και τελειώσεως π. Ιουστίνος Πόποβιτς, σημείωνε μεταξύ των άλλων και τα εξής: "Η ζωή κατά το Ευαγγέλιον, η αγία ζωή, η θεία ζωή - αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή δια τους χριστιανούς. Διότι οι Χριστιανοί κατά την κλήσιν των είναι άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούεται μέσα από ολόκληρον το Ευαγγέλιον της Καινής Διαθήκης. Το να αγιασθώμεν ολοτελείς, και κατά την ψυχήν και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλήσις μας" (πρβλ. Α 'Θεσσ....
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΑΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΠΟΡΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0040

Διαβάζοντας κάποιος το βίο της οσίας μητρός ημών Ταϊσίας, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει, τη μετάνοια και την αποστροφή προς την αμαρτία αυτής της γυναίκας που ζούσε και θησαύριζε από το αμάρτημα της πορνείας. Η διδασκαλία όμως των αββάδων της ερήμου Παφνουτίου και Σιδωνίου, ενήργησε καταλυτικά στο θέμα της σωτηρίας της. Έτσι η οσία αφού ήλθε "εις εαυτόν" διαμοιράζει όλα τα πλούτη της στους πτωχούς και κλείνεται σε ένα κελλί, όπου εκεί με προσευχή, αγρυπνίες και δάκρυα μετανοίας ξεπλένει το αμάρτημά της και αγιάζει την ύπαρξή της. [...] (Από ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0031

Μελέτη περί της μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας υπό Νεκταρίου κεφαλα, μητροπολίτου Πενταπόλεως, διευθυντού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής....
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΩΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ Η ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0008

Με την χάρη του Κυρίου και τη βοήθεια του προστάτου μας Αγίου Νεκταρίου, συνεχίζοντας την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, φέρνουμε στο φως ένα ακόμη από τα περισπούδαστα έργα του συγχρόνου αγίου μας, σε νέα επιμελημένη έκδοση. Τίτλος του είναι: "ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ" Τόμ. Α'. Το έργο ο Άγιος το χωρίζει σε δύο τόμους και μας προβλημάτισε αρκετά αν θα έπρεπε να κυκλοφορήσει σε έναν τόμο ή σε δύο όπως το εξέδωσε ο ίδιος. Προκρίναμε τελικά την επιλογή να εκδοθεί σε δύο τόμους για να είναι πιο εύχρηστο στον αναγνώστη. Τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΙΩΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ Η ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0009

Τίνες αληθώς οι λόγοι δι' ους κοτέουσι κατά του ιερού Φωτίου αι της Δυτικής Εκκλησίας οπαδοί; τι κακόν ειργάσατο κατά της Δυτικής Εκκλησίας, όπερ επί δέκα όλους αιώνας εξεγείρει την μήνιν αυτής κατ' αυτού; πως δε ο χρόνος δεν ίσχυσε να εξασθενήση την μνήμην και να φέρη λήθην του κακού; πόθεν η αδυναμία του χρόνου; εκ της ισχυράς και στεγανής μνήμης των αδικηθέντων, ή του μεγέθους της αδικίας; Αληθώς απορεί τις ανερευνών την ιστορίαν πότερον να δεχθή όπως εξηγήση την κατά Φωτίου μήνιν των Δυτικών. Εκ της ιστορίας πλην της περιφήμου εκείνης...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΙΩ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0015

Με σεβασμό, τιμή και αγάπη για το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου αγίου του αιώνος μας, παραδίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα το περισπούδαστο έργο του "ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ". Αν και η πρώτη του έκδοσις έγινε το 1900, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο επίκαιρο. Στα τρία μέρη του ο άγιος αναπτύσσει την καθολική διδασκαλία περί του σαρκωθέντος Λόγου, περί της αιωνίου ζωής, περί των μαρτυριών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλήθεια του Χριστιανισμού. Ακόμη περί της θείας φύσεως της αγίας μας θρησκείας, περί των θαυμάτων, περί της εν τη γη εκδηλώσεως του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ (+CD)
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0033

Ο όσιος Ιάκωβος ο εν Εύβοια, κατά κόσμον Ιάκωβος Τσαλίκης, γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1920 στο χωριό Λιβίσι της Μάκρης της Μ. Ασίας. Οι γονείς του ήταν από τις πιο πλούσιες οικογένειες της περιοχής. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σταύρος Τσαλίκης και η μητέρα του Θεοδώρα Κρεμμυδά. Οι γονείς του οσίου γέννησαν εννέα παιδιά, αλλά στη ζωή επέτρεψε ο Θεός να μείνουν μόνον τρία. Στις αρχές του 1922 οι Τούρκοι συνέλαβαν τον πατέρα του ο οποίος οδηγήθηκε στα βάθη της Ασίας. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή τα καράβια της προσφυγιάς μετέφεραν τους πρόσφ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0035

Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, διάφορες τεχνικές και υλικά έχουν τεθεί στην υπηρεσία της Αγιογραφίας-Ζωγραφικής. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία σύντομη συγκριτική παρουσίαση κι έναν οδηγό-εγχειρίδιο τεχνικών και υλικών στην Αγιογραφία. Απευθύνεται σε Ιεράρχες, Εφημερίους Ενοριακών Ναών, αγιογράφους και στον απλό πιστό λαό που θέλει να ενημερωθεί έγκυρα και σύντομα για το ζήτημα αυτό. Στόχος του συγγραφέα είναι να γίνει το κείμενο καταληπτό από μη ειδήμονες της επιστήμης των υλικών χωρίς όμως να χάνεται η επιστημονική του εγκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0013

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κυρός Διονύσιος (ό Ψαριανός), ό οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω την 7-12-1997, άφηκε μια τεράστια πνευματική παραγωγή στην Εκκλησία της Ελλάδος, με το μέγα πλήθος των συγγραφών του, οι οποίες, εξ επόψεως είδους συγγραφής, καλύπτουν όλες τίς μορφές του ορθοδόξου εκκλησιαστικού γραπτού λόγου. Οι δημοσιευμένες εκκλησιαστικές συγγραφές του Κοζάνης Διονυσίου, μαζί με αδημοσίευτα εισέτι ολοκληρωμένα χειρόγραφά του, καλύπτουν χιλιάδες σελίδες, για τίς οποίες εκείνος μεν εμόχθησε, εμείς δε ευχαριστούμε καί ευ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΑΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0014

Το βιβλίο αυτό δεν είναι θεολογικό, δεν είναι μια εμβάθυνση στο μεγάλο μυστήριο του γάμου. Αλλά είναι βιβλίο απλό, πρακτικό. Περιέχει οδηγίες, συμβουλές. Πως δηλαδή, το ανδρόγυνο να ζει ειρηνικά, αρμονικά. Και ταυτόχρονα πώς να προάγεται πνευματικά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΤΑΝ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΙΛΑ...
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0032

Πάλεψα πολύ με τη σκέψη εάν θα έπρεπε να γράψω το παρόν βιβλίο... Για πολύ καιρό αυτό το εσωτερικό δίλημμά μου, έγινε και εναγώνιο αίτημα της ανάξιας προσευχής μου για να κατευθύνει Εκείνος τα βήματά μου σύμφωνα με το δικό Του θέλημα. Σιωπούσα και περίμενα... Όσο σιωπούσα όμως, άκουγα γύρω μου "ως άλλους κεκραγότες λίθους", τις αληθινές ιστορίες των ανθρώπων που, "διηγούμενοι όσα εποίησε σε αυτούς ο Θεός", μαρτυρούσαν για όσα θαυμαστά σημεία έλαβαν από τη Χάρη του Θεού, διαμέσου του επιστήθιου σταυρού και των προσευχών του Γέροντα Νεκτάριο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
Η ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0004

Η επιστήμη της Αγιολογίας, ιδιαίτερα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας έχει πολύ μεγάλη ευρύτητα, που αντιστοιχεί στο μεγάλο πλήθος των Αγίων της και τα ανάλογα προβλήματα της έρευνας, χωριστά, όχι μόνο στην κάθε χορεία των Αγίων, αλλά και στην κάθε περίπτωση ενός εκάστου των αναρίθμητων Αγίων της. Τα προβλήματα αυτά είναι θεολογικά, ιστορικά, φιλολογικά, εκδοτικά κ.ά. Με την έκταση όμως αυτή των ζητημάτων ο αγρός της Αγιολογίας είναι απεριόριστος και συγχρόνως χέρσος στη μεγάλη του περιοχή, αφού δεν υπήρξαν εγκαίρως, ούτε και σήμερα υπάρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0034

Η παρούσα έκδοσις «ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ» εμπεριέχει Παρακλητικούς Κανόνας προς την Αγίαν, Ομοούσιον, Αδιαίρετον και προσκυνητήν Τριάδα, τον Σεσαρκωμένον Λόγον του Πατρός, τον θεάνθρωπον Χριστόν, προς την Θεομήτορα Παναγίαν, προς τους άυλους Αγγέλους και προς διαφόρους Αγίους. Προς τον Θεόν Πατέρα έχομεν μεσίτην τον τυθέντα Λόγον «εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς» (Α' Τιμ. β' 5). Προς τον Λυτρωτήν μας Ιησούν έχομεν μεσίτριαν την Κυρίαν και Δέσποινάν μας, την Μητροπάρθενον Θεοτόκον, διότι κατά την υμ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΑ ΒΙΟΙ
NEPOS CORNELIUS
€26.50 €11.92
(-55%)
Κερδίζετε €14.58
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΒΙΟΙ
SCHWOB MARCEL
€10.30 €4.12
(-60%)
Κερδίζετε €6.18

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS