Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΙΩ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0015

Με σεβασμό, τιμή και αγάπη για το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου αγίου του αιώνος μας, παραδίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα το περισπούδαστο έργο του "ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ". Αν και η πρώτη του έκδοσις έγινε το 1900, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο επίκαιρο. Στα τρία μέρη του ο άγιος αναπτύσσει την καθολική διδασκαλία περί του σαρκωθέντος Λόγου, περί της αιωνίου ζωής, περί των μαρτυριών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλήθεια του Χριστιανισμού. Ακόμη περί της θείας φύσεως της αγίας μας θρησκείας, περί των θαυμάτων, περί της εν τη γη εκδηλώσεως του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0031

Μελέτη περί της μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας υπό Νεκταρίου κεφαλα, μητροπολίτου Πενταπόλεως, διευθυντού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής....
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0019

"ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ" Αι περί Θεού, ψυχής, αθανασίας ψυχής, μελλούσης ζωής κλ.π. διδασκαλίαι του Χριστιανισμού, ως και Αυτός Ούτος ο ιδρυτής της θρησκείας μας, υπήρξαν πάντοτε "σημείον αντιλεγόμενον" (Λουκ. Β' 34). Παρά το πλήθος, των πιστών, υπάρχουν εις πάσαν εποχήν και αρνηταί της αληθούς πίστεως, και πολέμιοι του Χριστιανισμού. Η απιστία ασφαλώς έχει τα αιτιά της, μερικά των οποίων είναι τα εξής: 1) Η ημιμάθεια των θρησκευτικών αληθειών, 2) Σκανδαλώδης βίος, 3) Ο περισπασμός εις βιοτικάς ανάγκας 4) Δεν υπάρχουν αρκεταί αποδείξεις.[. ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ: Παρ' ότι η Νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας μας, διότι την διδάσκει το Ευαγγέλιον και εν γένει η Αγία Γραφή, και θεσμός παμπάλαιος, έχουσα τας ρίζας της μέσα εις αυτόν τούτον τον Παράδεισον, εν τούτοις υπάρχουν πολλοί, τόσον λαϊκοί όσον και Κληρικοί, πού ούτε καν προσέχουν αυτήν. Ωστόσο δεν απευθυνόμεθα εις αυτούς, πού δεν τους συνδέει τίποτε άλλο με την Μητέρα Εκκλησίαν ειμή το ιερόν Βάπτισμα πού έλαβον εις την νηπιακήν των ηλικίαν, αλλά γενικώς εις όλους αυτούς πού θέλουν να λέγωνται χριστιανοί, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΑΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΠΟΡΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0040

Διαβάζοντας κάποιος το βίο της οσίας μητρός ημών Ταϊσίας, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει, τη μετάνοια και την αποστροφή προς την αμαρτία αυτής της γυναίκας που ζούσε και θησαύριζε από το αμάρτημα της πορνείας. Η διδασκαλία όμως των αββάδων της ερήμου Παφνουτίου και Σιδωνίου, ενήργησε καταλυτικά στο θέμα της σωτηρίας της. Έτσι η οσία αφού ήλθε "εις εαυτόν" διαμοιράζει όλα τα πλούτη της στους πτωχούς και κλείνεται σε ένα κελλί, όπου εκεί με προσευχή, αγρυπνίες και δάκρυα μετανοίας ξεπλένει το αμάρτημά της και αγιάζει την ύπαρξή της. [...] (Από ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0039

Πολλοί έχουν προφητεύσει περί των γεγονότων των τελευταίων καιρών, ως και πολλοί έχουν γράψει περί αυτών. Και διότι από την μελέτην αυτών απορρέει μία τινά ωφέλεια, τόσον θετικώς όσον και αρνητικώς, προβαίνομεν εις επιλογήν μερικών προφητειών από διαφόρους πηγάς κόσμου και Αγιωνύμου Όρους και κυκλοφορίαν αυτών, εν τω μικρώ τούτο πονηματίω, με τίτλον "ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ". Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι δραματικά γεγονότα μας αναμένουν, λόγω της οικτράς καταπτώσεως της σημερινής γενεάς μας η οποία ζη υπό κλίμα αθεϊσμού...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0021

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. "ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ" Τι εστί Μετάνοια: Μετάνοια, κατά τον θείον Χρυσόστομον εστί, πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλαυσης. (Τόμ. ι' σελ. 832). Διότι, κατά τον Άγιον Νείλον όπου αν προσέλθη το πνεύμα της μετανοίας εκεί δήλον, ότι "Πάσης αμαρτίας γίνεται καταστροφή, και των αλαστόρων (των κακούργων) δαιμόνων κατάλυσις". Μετάνοια ακόμη εστί, μεταμέλεια του ανθρώπου, ήτις κοινοποιείται διά της Εξομολογήσεως, ως βλέπομε εις τον άσωτον, όστις μετανοήσας ανέστη, και πορευθείς εις τον πατέρα του είπ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΟΥΝΤΑΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0022

Προβαίνομεν, Χάριτι Κυρίου, εις την ανατύπωσιν και κυκλοφορίαν δύο Αποκαλύψεων σχέσιν εχουσών με την παρουσίαν του Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία, μήπως θελήσωσίν τινες και συμμορφωθώσιν, τόσον εκ των λαϊκών, όσον και εκ των Κληρικών, οίτινες δια της ανακόλουθου συμπεριφοράς αυτών, εν τω Ναώ, ομολογούν, ότι η θεία Λειτουργία είναι ουδέν, ειμή τύπος ξηρός μόνον. Διότι όμως είναι αληθές, ότι παρευρίσκεται αοράτως εν τη Θεία Μυσταγωγία Αυτός ο Κύριος και "παρεστήκασιν, Αυτώ, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0023

[...] Αι ψυχές των νέων, όσο κι' αν έχουν φασκιωθή από τις κακές επιδράσεις των μεγάλων, απ' τις ίδιες των κακές συνήθειες, απ' τον αμαρτωλό τους εαυτό, ωστόσο διασώζουν ακόμα κάποιο αρκετά σημαντικό μέρος, στο οποίο διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του Θεού. Όπως στο φασκιωμένο νήπιο διακρίνουμε το προσωπάκι του, έτσι και στο νέο και στη νέα βλέπουμε ακόμα την εικόνα του Θεού, την ψυχή. Όπως μέσα στο νερό μπορούμε να δούμε τον ήλιο, έτσι και μέσα στο άπλαστο ακόμα παιδί μπορούμε ν' αντικατοπτρίσουμε τον Θεό. Φρονούμε ότι από την ψυχή του νέο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙ' ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0017

Εις την συγγραφήν της Ευαγγελικής ιστορίας είχομεν υπ'όψει την συμφωνίαν των ιερών Ευαγγελίων, του Constantinus de Tishendorf την "Synopsis Evangelica", "την συμφωνίαν των τεσσάρων Ευαγγελίων" του αρχιεπισκόπου Νεοκώμου και το ιερόν κείμενον του Ευαγγελίου της αγίας ημών Εκκλησίας και τα μεν δυο πρώτα εχρησίμευσαν ημίν εις την ιστορικήν κατάταξιν της ύλης των τεσσάρων Ευαγγελίων, το δε τρίτον εις την διαίρεσιν των Ευαγγελικών περικοπών των αναγινωσκομένων εν τη Εκκλησία καθ' όλον το έτος. Η Ευαγγελική ιστορία περιέχει άπασαν την ύλην των ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΩΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ Η ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0008

Με την χάρη του Κυρίου και τη βοήθεια του προστάτου μας Αγίου Νεκταρίου, συνεχίζοντας την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, φέρνουμε στο φως ένα ακόμη από τα περισπούδαστα έργα του συγχρόνου αγίου μας, σε νέα επιμελημένη έκδοση. Τίτλος του είναι: "ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ" Τόμ. Α'. Το έργο ο Άγιος το χωρίζει σε δύο τόμους και μας προβλημάτισε αρκετά αν θα έπρεπε να κυκλοφορήσει σε έναν τόμο ή σε δύο όπως το εξέδωσε ο ίδιος. Προκρίναμε τελικά την επιλογή να εκδοθεί σε δύο τόμους για να είναι πιο εύχρηστο στον αναγνώστη. Τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΙΩΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ Η ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0009

Τίνες αληθώς οι λόγοι δι' ους κοτέουσι κατά του ιερού Φωτίου αι της Δυτικής Εκκλησίας οπαδοί; τι κακόν ειργάσατο κατά της Δυτικής Εκκλησίας, όπερ επί δέκα όλους αιώνας εξεγείρει την μήνιν αυτής κατ' αυτού; πως δε ο χρόνος δεν ίσχυσε να εξασθενήση την μνήμην και να φέρη λήθην του κακού; πόθεν η αδυναμία του χρόνου; εκ της ισχυράς και στεγανής μνήμης των αδικηθέντων, ή του μεγέθους της αδικίας; Αληθώς απορεί τις ανερευνών την ιστορίαν πότερον να δεχθή όπως εξηγήση την κατά Φωτίου μήνιν των Δυτικών. Εκ της ιστορίας πλην της περιφήμου εκείνης...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0035

Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, διάφορες τεχνικές και υλικά έχουν τεθεί στην υπηρεσία της Αγιογραφίας-Ζωγραφικής. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία σύντομη συγκριτική παρουσίαση κι έναν οδηγό-εγχειρίδιο τεχνικών και υλικών στην Αγιογραφία. Απευθύνεται σε Ιεράρχες, Εφημερίους Ενοριακών Ναών, αγιογράφους και στον απλό πιστό λαό που θέλει να ενημερωθεί έγκυρα και σύντομα για το ζήτημα αυτό. Στόχος του συγγραφέα είναι να γίνει το κείμενο καταληπτό από μη ειδήμονες της επιστήμης των υλικών χωρίς όμως να χάνεται η επιστημονική του εγκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΑΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0014

Το βιβλίο αυτό δεν είναι θεολογικό, δεν είναι μια εμβάθυνση στο μεγάλο μυστήριο του γάμου. Αλλά είναι βιβλίο απλό, πρακτικό. Περιέχει οδηγίες, συμβουλές. Πως δηλαδή, το ανδρόγυνο να ζει ειρηνικά, αρμονικά. Και ταυτόχρονα πώς να προάγεται πνευματικά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΨΥΧΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0007

Ένα οδοιπορικό ψυχής του συγγραφέως στα μέρη όπου αιώνες τώρα στέκονται αγέρωχα, ενάντια στη φθορά του χρόνου, μνημεία που κτίστηκαν τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο. Άγιοι Τόποι, Άγιον Όρος, Αγιά-Σοφιά, Μονή Δαφνιού, Μετέωρα, Μονή Σινά, Πάτμος και πολλά άλλα μνημεία εξιστορούνται με γλαφυρό τρόπο. Δίνονται παράλληλα όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ο αναγνώστης - επισκέπτης (ιστορικά, λαογραφικά, γεωγραφικά, θρύλοι, παραδόσεις), για να μπορέσει να εμβαθύνει στο μεγαλείο της Βυζαντινής Τέχνης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0041

Η λέξη Άγιος από το ρήμα άζω=σέβομαι, τιμώ, είναι επίθετο που περικλείει την έννοια της απόλυτης ιερότητας από λατρευτική και ηθική άποψη. Η λέξη πέρα από τον Θεό, ο οποίος είναι ο οντολογικά Άγιος, χρησιμοποιείται και για πρόσωπα που η Εκκλησία διακήρυξε και έγραψε στις δέλτους της. Άγιοι δεν είναι οι καλοί άνθρωποι, αλλά όσοι συνδέονται με τον Χριστό, όσοι δια της καθάρσεως και του φωτισμού φθάνουν στη θέωση, μετέχουν της θεοποιού ενέργειάς Του, και έτσι γίνονται κατά χάριν θεοί. Η αγιότητα δεν είναι τέλεια και στατική από την αρχή, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0037

Ως τον 9ο αι. η Χριστιανική πίστις ήταν η ίδια στην Ανατολή και στην Δύσι (εκτός από μία αλλαγή στο Σύμβολο της Πίστεως μόνο στην Ισπανία τον 6ο αι.). Αυτή η ενότης οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Άγιοι Απόστολοι διέσχισαν όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να φέρουν το Ευαγγέλιο, δηλαδή το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. [...] Οι Απόστολοι είχαν τρία καθήκοντα: να μεταδώσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, να βαπτίσουν αυτούς που θα πίστευαν σ' αυτήν και να τους διδάξουν τις εντολές του Χριστού για να ζήσουν μια πραγματικά χριστιανική ζωή. Αυτή...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ 1ο ΑΙΩΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0043

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται στον βίο και την πολιτεία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ο οποίος συνέγραψε τα περίφημα Αρεοπαγιτικά συγγράμματα, που τον αποδεικνύουν ως «αγγελόνουν» θεολόγο. Μελετώντας κανείς τα συγγράμματα αυτά, ήτοι Περί της Μυστικής θεολογίας, Περί θείων ονομάτων, Περί ουρανίου Ιεραρχίας και εκκλησιαστικής Ιεραρχίας και τις επιστολές οσφραίνεται μια θαυμαστή θεολογία που εκφράζει θαυμαστώς την θεολογία της Εκκλησίας, όπως εκφράσθηκε από τους Προφήτας και τους Αποστόλους, ιδιαιτέρως από τον Απόστολο Παύλο. Ο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ "ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ" ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0018

Στο βιβλίο αυτό επιλέγονται και αναπτύσσονται όλες οι αποκαλυπτικές διδασκαλίες της αγίας Γραφής, οι οποίες από την ώρα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, από κοινού υπό της αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, ομιλούν για την προσωπική σχέση, που έχει ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Στις επί μέρους ομιλίες περιγράφονται κάθε φορά η θετική ή αρνητική στάση του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, δημιουργού και πατέρα του, ώστε να δέχεται μέσα στην ύπαρξη και την υπόσταση της ψ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΩΑΣΑΦ ΕΦΕΣΟΥ (1437) (ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΥΝΤΕΡΟΣ) ΒΙΟΣ ΕΡΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0003

Ο Ιωάσαφ Εφέσου, περισσότερο γνωστός ως ιερομόναχος και μεγάλος πρωτοσύγκελλος στα έργα του και τη μακρινή του δράση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν μάρτυρας για την περίοδο της "συνόδου της Φλωρεντίας" και η φυσιογνωμία του χαρακτηρίζει την πορεία που προηγήθηκε, προκειμένου να συγκροτηθεί η σύνοδος, όπως έπρεπε, σύμφωνα με την παράδοση της σύγκλησης των Οικουμενικών Συνόδων. Αγωνίστηκε πολύ γι' αυτό ο Ιωάσαφ, αλλά σοβαρές αντιξοότητες της περιόδου εκείνης δεν το επέτρεψαν. Ο ίδιος δεν αξιώθηκε τελικά να ταξιδέψει στον τόπο εκείνο, ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ROSZAK THEODORE
€21.20 €8.48
(-60%)
Κερδίζετε €12.72
Ο ΞΕΝΙΣΤΗΣ
MESSUM J. KENT
€7.00 €2.80
(-60%)
Κερδίζετε €4.20

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS