Πίνακας εξόδων αποστολής και συσκευασίας για προορισμούς εκτός Ελλάδας

Αποστολή με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία


 Αξία αγοράς 1 2 3 4 5
 Εξοδα
αποστολής
Κύπρος Βαλκανικές Χώρες Ευρωπαική Ενωση, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία Υπόλοιπη Ευρώπη Υπόλοιπος κόσμος
  έως €50,00 15 ευρώ 20 ευρώ 25 ευρώ 30 ευρώ 30 ευρώ
€50,01 έως €100,00 30 ευρώ 30 ευρώ 45 ευρώ 45 ευρώ 50 ευρώ
€100,01 έως €200,00 30% της αξίας αγοράς 30% της αξίας αγοράς 45% της αξίας αγοράς 45% της αξίας αγοράς 50% της αξίας αγοράς
€200,01 και πάνω   25% της αξίας αγοράς 25% της αξίας αγοράς 35% της αξίας αγοράς 35% της αξίας αγοράς 40% της αξίας αγοράς