Πίνακας εξόδων αποστολής και συσκευασίας για προορισμούς εκτός Ελλάδας με
 Αξία αγοράς Έξοδα Αποστολής
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη εκτός Ε.Ε. Υπόλοιπος κόσμος
  έως €50,00 15 ευρώ 25 ευρώ 30 ευρώ
€50,01 έως €100,00 20 ευρώ 35 ευρώ 50 ευρώ
€100,01 έως €200,00 20 ευρώ 35% της αξίας αγοράς 60 ευρώ
€200,01 και πάνω   20% της αξίας αγοράς 25% της αξίας αγοράς 50% της αξίας αγοράς
Σε περίπτωση που το βάρος της παραγγελίας είναι αρκετά μεγαλύτερο του M.O. βάρους που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων ή στην περίπτωση που η περιοχή αποστολής θεωρείται απομακρυσμένη σύμφωνα με τους καταλόγους των παραπάνω εταιρειών, ενδέχεται να υπάρξει επαναϋπολογισμός των εξόδων. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε για αποδοχή των εξόδων ή ακύρωση της παραγγελίας.