Πίνακας εξόδων αποστολής και συσκευασίας για προορισμούς εκτός Ελλάδας με


 Αξία αγοράς Έξοδα Αποστολής
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη εκτός Ε.Ε. Υπόλοιπος κόσμος
  έως €50,00 15 ευρώ 25 ευρώ 20 ευρώ
€50,01 έως €100,00 20 ευρώ 35 ευρώ 40 ευρώ
€100,01 έως €200,00 20 ευρώ 35% της αξίας αγοράς 60 ευρώ
€200,01 και πάνω   20% της αξίας αγοράς 25% της αξίας αγοράς 50% της αξίας αγοράς
Σε περίπτωση που το βάρος της παραγγελίας είναι αρκετά μεγαλύτερο του μ.ό. βάρους που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων, ενδέχεται να υπάρξει επαναϋπολογισμός των εξόδων και ενημέρωση του πελάτη προς αποδοχή ή ακύρωση της παραγγελίας.