Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0006

Η Ιστορία των τεχνών και επιστημών είναι αναμφιβόλως αναγκαιότατον μάθημα εις τους φιλοτέχνους και φιλεπιστήμονας, επειδή μανθάνουσιν εξ αυτής την αρχήν και τα προόδους και την παρούσαν κατάστασιν της επιστήμης η τέχνης, εις την οποίαν ενασχολείται έκαστος. Διά τούτο εις τους χρόνους μας συνέγραψαν άνδρες σοφοί ιστορίας Μαθηματικής, Αστρονομίας, Φυσικής, Ιατρικής, Φιλοσοφίας, και πολλών άλλων επιστημών, και τας μεν διδάσκουσι δημοσίως, τας δε προβάλουσι μελέτην εις τους φίλους των μαθήσεων. Της Φιλοσοφίας την Ιστορίαν συνέγραψαν από πολλής...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ (1261-1453)
(ΤΡΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ)
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0293

Οι σχέσεις ανάμεσα στην πρωτεύουσα του βυζαντινού κράτους, την Κωνσταντινούπολη, και την περιφέρεια, πολυδιάστατες ως προς τη φύση τους, καθώς αφορούν όλους τους τομείς της διοίκησης, της οικονομίας και του πολιτισμού, υπήρξαν καθοριστικές για την πορεία του Βυζαντίου καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Στο πλαίσιο των σχέσεων αυτών οι πόλεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου τόσο ως διοικητικά και οικονομικά κέντρα όσο και ως δυναμικοί διαμορφωτές των πολιτικών εξελίξεων. Ήδη από τον 12ο αιώνα οι π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 18-20 ΜΑΙΟΥ 2006
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0231

Οι βαθιές τομές στην πορεία του ελληνικού Έθνους μένουν εγχάρακτες κυρίως στη γλώσσα του. Κάθε κοινωνικο-ιστορική ανακατάταξη σημαδεύεται πάνω στις λέξεις και κάθε λέξη αποτελεί μαρτυρία της διαχρονικής αντίστασης της ελληνικής στη φθορά ή την εξαφάνιση. Η γλωσσική επιστήμη έχει καταγράψει απώλειες γλωσσών, οι οποίες, αν και διέγραψαν σημαντική πορεία, χάθηκαν μέσα στη δίνη της παγκόσμιας ιστορίας. Η ελληνική εντούτοις αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα γλώσσας που απεικονίζει με συνέπεια τα "εθνικά πεπραγμένα" μείζονος ή ήσσονος σημασίας. Με εν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ΤΟ CORPUS ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0076

Το επιστολογραφικό έργο του μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη δεν έχει προσελκύσει έως τώρα το συστηματικό ενδιαφέρον των ερευνητών. Η αλληλογραφία, η οποία καλύπτει χρονικά την περίοδο μεταξύ των ετών ca. 1179 - ca. 1222, ως πηγή προσωπογραφικών πληροφοριών για τον 12ο και 13ο αι. και ως πλούσιο απόθεμα στοιχείων για την προσωπικότητα και την κοσμοθεωρία του ιδίου του επιστολογράφου, δεν απασχόλησε την έρευνα. Επίσης, ούτε ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του έργου με τις ιδιαιτερότητές του απετέλεσε αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Στην εργασί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1940-1944
ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0132

Η σύνταξη Χρονολογίου γεγονότων της περιόδου 1940-1944 ήταν ιδέα του αείμνηστου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ο οποίος, ως πρόεδρος της Επιτροπής Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου της Ακαδημίας Αθηνών, εισηγήθηκε σχετικά στην Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών το 1978. Δύο τόμοι του Χρονολογίου έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της αρχειακής σειράς Foreign Office 371 του Βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών από τους Προκοπή Παπαστράτη και Μαρία Σπηλιωτοπούλου ο πρώτος και τη Μαρία Σπηλιωτοπούλου ο δεύτ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0083

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό της νόμο, έχει σκοπό μεταξύ άλλων: "την καλλιέργειαν και την προαγωγήν των Επιστημών". Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οσάκις κρίνει ότι ένα συγγραφικό έργο συμβάλλει στο σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη δημοσίευσή του ως ανεξάρτητου συγγράμματος ή εντός του πλαισίου των εκδόσεων των Ερευνητικών αυτής Κέντρων. Η εκτύπωση του παρόντος έργου "Περί της ευφωνίας της Κρητικής διαλέκτου" του Μιχαήλ Καυκαλά, προτάθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθην...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Δ'
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0012

Όταν εις συμπόσιον παρατεθή ολόκληρον εψημένον αρνίον, πρώτιστον μέλημα του οικοδεσπότου είναι να παρατηρήση το οστούν της ωμοπλάτης, όπως εξαγάγη προγνωστικά του μέλλοντος, ιδίως μεν της οικογενείας του, γενικώς δε της τύχης ολοκλήρου του έθνους. Τα δε εκ των παρατηρήσεων τούτων εξαχθέντα προγνωστικά θεωρούνται αλάνθαστα. "Απίστευτα πράγματα διηγούνται περί της επαληθεύσεως του είδους τούτου της μαντείας, λέγει ο κ. Καραγιάννης εν τω περί δεισιδαιμονίας δοκιμίω αυτού δια της πλάτης θησαυροί κατορωρυγμένοι ανεκαλύφθησαν, θάνατοι μελών τιν...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0051

Στο παρόν βιβλίο η συγγραφεύς δεν επιχειρεί περιγραφή των θεσμών και της πρακτικής οργανώσεως της πλατωνικής πολιτείας, αλλά, αφού εκθέσει αρχικά την διαλεκτική μέθοδο και τον αντιδογματισμό του Πλάτωνος, παρουσιάζει συνθετικά τις βασικές ιδέες του φιλόσοφου αυτού για την ανάγκη της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως του ατόμου και της καλλιέργειας των αρετών της ψυχής του, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία της πολιτείας, για τη ματαίωση του κινδύνου της πτώσης και της καταστροφής της. (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0289

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε με την ελπίδα να είναι το πρώτο μιας σειράς μονογραφιών Νεοελλήνων αρχιτεκτόνων. Εκδίδεται από το Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και αποτελεί μια οφειλόμενη πράξη τιμής προς τον αρχιτέκτονα Βασίλειο Κουρεμένο, ιδρυτικό μέλος και ευεργέτη του Ανώτατου Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας. Η έκδοσή του πραγματοποιείται σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία, χάρη στη χρηματοδότηση που ενέκρινε η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών στη συνεδρία της 6ης Μαΐου 2014 (Πρόεδρος Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Γενικός Γραμματ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0302

Τα Ευρετήρια της "Εφημερίδος" της Βιέννης που δημοσιεύονται εδώ αποτελούν τον έβδομο τόμο της ανατυπωμένης σειράς της "Εφημερίδος", που κυκλοφόρησε το 1995 από τις εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Η ιδέα για την κατάρτιση των Ευρετηρίων και ο σχεδιασμός τους οφείλονται στον Λέανδρο Βρανούση (1921-1993), ο οποίος και πραγματοποίησε τη μνημειώδη ανατύπωση της Εφημερίδος. Άνθρωπος που γνώριζε καλά την αξία των εργαλείων στη δουλειά του ιστορικού και του φιλολόγου, ο Λ. Βρανούσης θεώρησε απ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1797
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0301

Τη 1η Ιανουαρίου 1979, Αριθ.1 Γαλλία Παρίσιον, τη 15 Δεκεμβρίου. Η μινιστεριακή γαζέτα γράφει περί τον θάνατον της Αικατερίνης ούτως. Το εκτελεστικόν Διοικητήριον έλαβε δι ενός εκτάκτου ταχυδρόμου την βεβαίαν είδησιν περί του θανάτου Αικατερίνης, της Βασίλισσας πασών των Ρωσιών. Η εις την Ρωσσίαν μεταβολή της Διοικήσεως, θέλει ταχύνει ίσως την ειρήνην. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1791
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0296

Η «Εφημερίς» της Βιέννης (1791-1797), η πρώτη σωζόμενη ελληνική εφημερίδα, πρωτοποριακό εκδοτικό επίτευγμα των Σιατιστινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιου, απασχόλησε τον Λέανδρο Βρανούση για πολλά χρόνια και ως το τέλος της ζωής του. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ο Βρανούσης, με το μοναδικό επιστημονικό του αισθητήριο, σε ερευνητικές αποστολές που πραγματοποίησε σε βιβλιοθήκες και αρχεία του Εξωτερικού, προσπάθησε να επισημάνει και να φωτογραφίσει συστηματικά όλους τους σωζόμενους και διεσπαρμένους εδώ κι εκεί, γνωστούς ή αγνώστους, τόμους ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1794
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0299

Το 1794 η «Εφημερίς» συνέχιζε την έκδοσή της για τέταρτη χρονιά. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1791 και από τότε εξακολουθούσε να βγαίνη κανονικά, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Στο τέλος του 1791 είχε συμπληρώσει το πρώτο της έτος (φύλλα 1-105, σελίδες 490), στο τέλος του 1792 το δεύτερο (φύλλα 1-105, σελ. 892), στο τέλος του 1793 το τρίτο (φ. 105, σελ. 1026). Τον πρώτο χρόνο (1791) η «Εφημερίς» ήταν ένα δίφυλλο (τετρασέλιδο) ή τρίφυλλο (εξασέλιδο) σε μικρό σχήμα (διαστ. 22x17 εκατ.,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1792
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0297

Το 1792 η «Εφημερίς» συνέχιζε την έκδοσή της για δεύτερη χρονιά. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1791, είχε συνεχίσει κανονικά την έκδοσή της (έβγαινε δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή) και στις 30 Δεκεμβρίου 1791, με το φύλλο της υπ' αρ. 105, είχε κλείσει τον πρώτο χρόνο της ζωής της. Έβγαινε σε μικρό σχήμα (διαστ. 22x17 εκατ., όσο ένα βιβλίο σε σχήμα 8ο μεγάλο), όπως έβγαιναν τότε και πολλές άλλες εφημερίδες της Ευρώπης, με δύο στήλες κείμενο σε κάθε σελίδα, και ήταν συνήθως ένα δίφυλλο (...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1793
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0298

Το 1793 η «Εφημερίς» συνέχιζε την έκδοσή της για τρίτη χρονιά. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1791 και από τότε εξακολουθούσε να βγαίνη κανονικά, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Στο τέλος του 1791 είχε συμπληρώσει το πρώτο της έτος (φύλλα 1-105, σελίδες 490), στο τέλος του 1792 το δεύτερο (φύλλα 1-105, σελ. 892). Τον πρώτο χρόνο (1791) η «Εφημερίς» ήταν ένα δίφυλλο (τετρασέλιδο) ή τρίφυλλο (εξασέλιδο) σε μικρό σχήμα (διαστ. 22x17 εκατ., όσο ένα βιβλίο σε σχήμα 8ο μεγάλο) - σχήμα στο οπο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1797
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0300

Το 1797 η «Εφημερίς» έμπαινε στον έβδομο χρόνο της ζωής της, που επρόκειτο να είναι και ο τελευταίος της. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1791. Έβγαινε δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και στο τέλος του 1791 είχε συμπληρώσει το πρώτο της έτος (φύλλα 1-105, σελίδες 490), στο τέλος του 1792 το δεύτερο (φύλλα 1-105, σελ. 892), στο τέλος του 1793 το τρίτο (φ. 105, σελ. 1026) και στο τέλος του 1794 το τέταρτο (φ. 104, σελ. 1166). Αντίτυπα των ετών 1795 και 1796 δεν έχουν βρεθή, αλλά φαίνεται α...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ (ΣΕΤ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1788 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1824, ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1788 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1824 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0196

Στο Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών έχει παραχωρηθεί προσωρινά για έκδοση από το Ίδρυμα τον Βαρόνου Μιχ. Τοσίτσα (Τοσίτσειο) το τμήμα του αρχείου Ιωάννη Κωλέττη (ΑΚ/Τ) πού ανήκει στην κυριότητα του Ιδρύματος. Το αρχείο συμπληρώνεται με υλικό του οποίου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σήμερα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τμήμα Βλαχογιάννη (ΑΚ/Β). Το αρχείο Κωλέττη, σημαντικότατη πηγή για τη γνώση της προσωπικότητας και της δράσης του πολιτικού αυτού του νεότερου Ελληνισμού και "μεγίστης Ιστορικής αξί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΩΛ ΣΕΖΑΝ (1839-1906)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0192

Μια απόπειρα κατανόησης της προσφοράς του, εκατό χρόνια από τον θάνατό του. Ο Σεζάν πατέρας της σύγχρονης τέχνης, γέφυρα μεταξύ τον εμπρεσιονισμού, των μετεμπρεσιονιστικών τάσεων και των γόνιμων κατευθύνσεων του εικοστού αιώνα από τον φωβισμό του Ματίς στον εξπρεσιονισμό - ιδιαίτερα του Γαλάζιου Καβαλάρη - τον κυβισμό του Πικάσο και του Μπράκ, την εξπρεσιονιστική αφαίρεση του Καντίνσκυ και τη γεωμετρική του Μοντριάν. Η ζωγραφική του δημιουργία παράλληλη με τη φύση. Τα έργα του βασίζονται στην ελευθερία της μορφής, την κατοχή του συγκεκριμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΩΝ
ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0181

Αν οι υπεύθυνοι της ανεγέρσεως κτηρίων κατά τον Μεσαίωνα πρέπει να λέγονται αρχιτέκτονες ή αρχιμάστορες έχει συζητηθεί από τότε που άρχισε να αναλύεται και να σχολιάζεται η μεσαιωνική αρχιτεκτονική έως σήμερα. Ο όρος αρχιτέκτων, όπως είναι γνωστός στον αρχαίο ελληνορρωμαϊκό κόσμο ή στην Αναγέννηση και μετά, δεν φαίνεται κατάλληλος για τις τρέχουσες περιπτώσεις κατά τον Μεσαίωνα, τόσο στην Δύση όσο και στο μέσο και ύστερο Βυζάντιο. Το ζήτημα όμως συζητείται, κυρίως όταν σχολιάζεται η επιτυχής και έντεχνη αρχιτεκτονική, η οποία βέβαια δεν γι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0274

Η μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη εκπροσωπείται από ελάχιστο αριθμό μνημείων, σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε σύγκριση με άλλες πόλεις, όπως η βυζαντινή Αθήνα και η μικρή πόλη της Καστοριάς. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ευθυμίου το οποίο βρίσκεται προσαρτημένο στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου και ο ακριβώς χρονολογημένος ναός της Παναγίας των Χαλκέων, στην καρδιά της πόλης, είναι τα μόνα μεσοβυζαντινά κτίρια που σώζουν αυθεντικά στοιχεία σε όλο σχεδόν το ύψος τους. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
€19.90 €7.96
(-60%)
Κερδίζετε €11.94
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΑΙΩΝΑ
ΑΜΑΝΤΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
€22.00 €8.80
(-60%)
Κερδίζετε €13.20

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Jon Mcgrecor: Υπήρχαν ερωτήσεις που δεν έγιναν Μαζεύτηκαν στο πάρκινγκ λίγο πριν χαράξει και περίμεναν να τους πουν τί να κάνουν. Έκανε κρύο και δεν ακούγονταν πολλές κουβέντες. Υπήρχαν ερωτήσεις π...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS