Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΔΙΜΕΛΗ

Ταξινόμηση κατά:   
ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0054

Από του 1929 η παρούσα μετάφρασις εις την Ελληνικήν του θεμελιώδους "Τυπικού της Υψηλής Μαγείας" του ELIPHAS LEVI, ανέμενε την δημοσιότητα. Πλείστοι όσοι φίλοι, ερασταί της Γνώσεως, ιδίως μετά την έκδοσιν του "Δόγματος της Υψηλής Μαγείας" του ιδίου συγγραφέως, μετ' επιμονής εζήτουν να συνεχισθή η έκδοσις και των άλλων έργων του Γάλλου Μύστου, ιδίως όμως του περιφήμου και κλασικού "Τυπικού". Ο Μεταφραστής όμως εδίσταζε να το φέρη εις φως, αν και μεταφράσεις αυτού έχουν προ πολλών δεκαετηρίδων κυκλοφορήσει εις όλας σχεδόν τας γλώσσας του πεπ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0010

Όλοι οι Μεμυημένοι, των πλέον διαφορετικών σχολών, ανέκαθεν απεδέχθησαν την ύπαρξιν μιας προϊστορικής Παραδόσεως, κοινής εις τον αρχαίον Κόσμον. Ασφαλώς, αι ποικίλαι φυλαί που την απεδέχθησαν και την μετέδωσαν, επέθεσαν επ' αυτής την ορολογίαν και τα ιδιαίτερα αυτών σύμβολα. Εν τούτοις, δια μέσου των μορφών τας οποίας επενεδύθη αύτη εν τω χρόνω και τω χωρώ, αναγνωρίζομεν τας ιδίας πρωταρχικάς βεβαιώσεις, τας οποίας πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι απεκαλύφθησαν υπό του Αοράτου. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0047

Οι Ολύμπιοι Θεοί, ενώ ήταν πλασμένοι από τους αρχαίους Έλληνες με ανθρώπινη μορφή και ανθρώπινο σώμα, διακρίνονταν για την εξαιρετική τους ομορφιά. Τα μαλλιά και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσαν και η μορφή τους μπορούσε να μαγέψει και να γαληνέψει και τα πιο άγρια θηρία της φύσης. Τα σώματά τους ήταν αρμονικά πλασμένα με τις τελειότερες αναλογίες. Όμως ανάμεσά τους ζούσε και ένας Θεός που εκτός από την ακατανίκητη δύναμή του και την αθανασία του, δεν έμοιαζε καθόλου με τους υπόλοιπους. Αυτός ήταν ο Ήφαιστος, ο Θεός του πυρός και της μεταλλο...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0063

Πλειστάκις εν τη ερεύνη της Αληθείας, ετέθη υπό της ανθρώπινης διανοίας το ερώτημα: Ποία είναι η απώτερα πατρίς, η κατ' εξοχήν μήτηρ της Απόκρυφου Φιλοσοφίας; Τις άραγε λαός ενεφανίσθη πρώτος, όστις εδίδαξεν εις τους μεταγενεστέρους του τα υψηλά διδάγματα περί Φύσεως, δι' αλληγοριών, συμβόλων και μύθων, ως διεσώθησαν μέχρις ημών; Η σπουδαιότης των τοιούτων ερωτημάτων είναι κατάδηλος. Λυόμεναι αι απορίαι αύται ήθελον μας αποκαλύψει πλείστα αλλά ζητήματα διατελούντα εν τω νω μας επίσης ως ερωτηματικά. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)
ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΦΑΡΜΑΚΟΣΟΦΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0019

Γενικά περί βοτανοθεραπείας. Υλοζωισμός. Θεωρία των αστρικών χαρακτήρων. Κανόνες δια την περισυλλογήν των θεραπευτικών μέσων. Τα θεραπευτικά προϊόντα του φυτικού βασιλείου. Το ιστορικόν της χρήσεως των θεραπευτικών φυτών. Ερμητική Βοτανολογία. Η αστρολογική θεωρία των αστρικών χαρακτήρων. Η αλχημική θεωρία των αστρικών σφραγίδων. Η όσφρησις. - Η γεύσις. - Η αφή. Περί της μορφής των φύλλων. Περί στελεχών και θάμνων. Περί ριζών. Περί καρπών. Ταξινόμησις των θεραπευτικών φυτών αναλόγως των θεραπευτικών ιδιοτήτων των (κατά Jean Maveric). Περί ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0059

[...]Συνηθίζουν οι ξένοι να Λέγουν ότι, "όλα οφείλονται εις τους Έλληνας". Το ρητό δεν εφαρμόζεται μόνον εις τους Ελληνικούς αρχιτεκτονικούς κίονας, αλλά και σε πολλά άλλα δικαιώματα, αρχάς και προνόμοια, τα οποία εκληροδότησεν η Ελλάς εις το Τάγμα των Ελευθέρων Τεκτόνων.[...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΔΟΝ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΝ ΑΣΤΕΡΑΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0008

Η έκδοσις του βιβλίου τούτου πρέπει να θεωρηθή ως εκπλήρωσις της υποσχέσεως την οποίαν έδωσα εις τους φιλτ. αδελ. τους παρακολουθήσαντας τα φροντιστήρια του Βου βαθμού τα οποία καθιέρωσε η Μεγ. Στοά από του 1950. Ως είναι γνωστόν τα δύο, εν συνεχεία υπό την ηγεσίαν του ενδοξωτ. και φιλτ. αδελ. Κ. Περάκη Συμβούλια, είχον την καλωσύνην να μοι αναθέσουν την λειτουργίαν των Φροντιστηρίων τούτων. Εις τους κύκλους μας είναι καταφανής η έλλειψις βοηθημάτων, δια την κατάρτησιν των Τεκτόνων ιδία εις τους Αον και Βον συμβολικούς βαθμούς. Εάν δια τον...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0015

Μία γενικώς διαδεδομένη συνήθεια είναι να πιστεύωμεν ότι αρχαίοι σοφοί, όπως εις Ορφεύς, εις Πυθαγόρας, εις Ηράκλειτος, εις Πλάτων εις Εμπεδοκλής κ.ο.κ. ίδρυσαν "φιλοσοφικά συστήματα", τα οποία, ημείς οι νεώτεροι ανατέμνομεν, διαστρεβλώνομεν και καταρρακώνομεν προσπαθούντες δια των μυώπων οφθαλμών της εκ καθέδρας φιλοσοφίας μας να εξηγήσωμεν, ενίοτε δε και να προσαρμόσωμεν προς τας νεωτεριστικάς μας αντιλήψεις. Σπεύδομεν λοιπόν από τούδε να βεβαιώσωμεν ότι η "φιλοσοφία" την οποίαν επρέσβευον οι εν λόγω σοφοί, κάθε άλλο παρά φιλοσοφία ήτο ω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΙΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0017

Εμείς, οι σαράντα δύο Δικαστές του Κάρμα, προτρέπουμε τους Γνωστικούς να είναι ενωμένοι σε αυτές τις στιγμές στις οποίες η ανθρωπότητα βρίσκεται στα σταυροδρόμια του "Είναι" και του "μη Είναι". Μιλούμε συναθροισμένοι σε πλήρες συμβούλιο, με τη δέουσα έγκριση του Jeu, πατριάρχη της Ανώτατης Ιεραρχίας, και με πλήρη εξουσία της Λευκής Αδελφότητας στην οποία ανήκουμε. Στέλνουμε τις ευλογίες μας σε όλα τα ανθρώπινα όντα, χωρίς διάκριση φύλου, θρησκείας, φυλής, ή χρώματος. Εμείς ποθούμε την επανάσταση της Χριστικής συνείδησης, για να επιταχύνετε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΧ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0065

Το Βιβλίον ή η Βίβλος του Ενώχ είανι εν των λεγομένων Αποκρύφων έργων της Παλαιάς Διαθήκης. Τα "απόκρυφα", ως γνωστόν, είναι κείμενα περιεχομένου ιστορικού, ηθικού η αποκαλυπτικού, λίαν αναλόγου προς εκείνο των άλλων επισήμων κειμένων της Παλ. και Καινής Διαθήκης, τα οποία όμως ουδέποτε ανεγνωρίσθηκαν υπό της επισήμου Εκκλησίας ως κανονικά. Οι Διαμαρτυρόμενοι αποκαλούν ταύτα "ψευδεπίγραφα" και ορθώς διότι τα πλείστα εξ αυτών αποδίδονται εις πρόσωπα αναφερόμενα υπό της ιεράς Παραδόσεως: μεταξύ αυτών ανήκει και το προκείμενον. [...] (Από την...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0032

Αν και η γνώση της Αστρολογίας χάνεται στα βάθη των αιώνων, τα στοιχεία που διαθέτουμε από τις μέχρι τώρα ιστορικές ανακαλύψεις, θέτουν την αρχή της στην εποχή των Σουμερίων, γύρω στο 3.000 π.Χ. περίπου. Οι ιερείς των Σουμερίων, μετά από μακροχρόνιες και αλλεπάλληλες παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων. Καταγράφοντας τις διαρκείς αυτές παρατηρήσεις, διαπίστωσαν μία συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων θέσεων των ουρανίων σωμάτων και γεγονότων σημαντικών, όπως άνοδοι και θάνατοι βασιλέων, καλές ή κακές περίοδοι στη σοδειά, πόλεμοι, εξεγέρσεις. Αποφ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΝΟΥΣ ΓΕΝΝΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0062

"Ευχαριστώ όλους τους αναγνώστες που έχουν στα χέρια τους το βιβλίο που αλλάζει για πάντα τον τρόπο σκέψης για την καθημερινή ζωή". Μετά από μια ηράκλεια έρευνα χρόνων αποφάσισα να αφυπνίσω τους ανθρώπους μέσα από το ταξίδι ενός βιβλίου που σου δείχνει το μονοπάτι για μια όμορφη ζωή, που σου προσφέρει πνευματικά και υλικά αγαθά. Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν, η σκέψη για ένα ονειρικό ταξίδι σε μία υπέροχη ζωή ξεκινά και ο πρωταγωνιστής του σεναρίου θα είναι ο κάθε αναγνώστης του βιβλίου ξεχωριστά. Θα ανακαλύψετε ένα κόσμο που βρίσκεται ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ - ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ - Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0025

Εξ όλων των εκ παραδόσεως γνωσιακών διδασκαλιών, ίσως η ισλαμική να είναι εκείνη εις την οποίαν κατά τον πλέον σαφή τρόπον παρατηρείται η διαφορά των δυο αλληλοσυμπληρουμένων απόψεων τας οποίας δυνάμεθα να αποκαλέσωμεν "Εξωτερισμός" και "Εσωτερισμός". Κατά την Αραβικήν ορολογίαν λέγονται η μεν πρώτη "Εσ-σεριγιά" το οποίον κατά γράμμα σημαίνει "ο πλατύς δρόμος" δηλαδή ο δρόμος ο οποίος είναι εις την διάθεσιν όλων, η δε δευτέρα "Ελ-Χακικά", η οποία σημαίνει "Εσωτερική Αλήθεια" προοριζομένη δια τους εκλεκτούς οι οποίοι δεν ενεκολπώθησαν ταύτη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0052

Η ανά χείρας συλλογή μελετών επί του Οικοδομικού και Τεκτονικού συμβολισμού, δεν αποτελεί εν συστηματικόν διδακτικόν εγχειρίδιον. Σκοπός των πραγματειών τούτων είναι η σπορά του αγαθού σπόρου εις τας ψυχάς των μυηθέντων και η παρουσίασις σειράς όλης παραλληλισμών μεταξύ των παραδοσιακών μορφών πρώτον προς διέγερσιν του ενδιαφέροντος και δεύτερον προς τυχόν αφύπνισιν εκ του ληθάργου εις ον έχουν σήμερον περιπέσει όλαι αι ευγενείς εισέτι ψυχαί, αι στερούμεναι όχι καλής θελήσεως, αλλά βεβαρημένοι με όλον εκείνον τον φόρτον της ηθικολογίας και...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0043

Επειδή ουδέν εξ ουδενός δύναται να προέλθη, σημείον εκκινήσεως του φιλοσοφικού έργου, είναι η ανακάλυψις και εκλογή του αντικειμένου. Η προς εξέλιξιν ύλη, λέγουν οι αλχημισταί, είναι συνηθέστατη και ανευρίσκεται πανταχού. Πρόκειται λοιπόν να την διακρίνωμεν απλώς, εις αυτά δε φαίνεται ότι εδράζει όλη η δυσκολία. Το πείραμα της εκλογής επαναλαμβάνεται συχνότατα εν τω Τεκτονισμώ, όπου μυούμεν βεβήλους τους οποίους θα έπρεπε να απερρίπτωμεν εάν είμεθα πεπροικισμένοι δια μείζονος οξυδερκείας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ)
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0018

Η Καρμική Αστρολογία είναι ο τομέας εκείνος της Αστρολογίας που προσδιορίζει μέσα από ένα ωροσκόπιο τις προηγούμενες ζωές και την εφαρμογή του Νόμου του Κάρμα στους ανθρώπους. Οι Δεσμοί της Σελήνης είναι από τα κυριότερα σημεία που εξετάζονται για τον προσδιορισμό του Καρμικού χρέους και του Καρμικού σκοπού της γήινης ενσάρκωσης. Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε την ερμηνεία των Δεσμών κατά Ζώδιο και Αστρολογικό Οίκο, την θέση τους στο προσωπικό σας ωροσκόπιο, ανάλογα με το έτος γέννησής σας, καθώς και την ερμηνεία των γωνιών τους με τους πλανή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0057

Κατά τις στιγμές αυτές παγκόσμιας κρίσης και της χρεωκοπίας όλων των ηθικών αρχών, οι γνωστικοί οφείλουν να παραμείνουν σε κατάσταση συναγερμού και άγρυπνοι όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου. Είναι ανάγκη να είμαστε πάντοτε επί ποδός δια να προφυλαχτούμε κατά των εφόδων, οι οποίες μας έρχονται από παντού. Έτσι, υπάρχει στις Η.Π.Α. μαύρη στοά μεταμφιεσμένη με τον τίτλο "Γνωστική Εκκλησία" και η οποία διδάσκει το τελείως αντίθετο αυτού του οποίου εμείς διδάσκουμε. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0030

Η εργασία αυτή δε σκοπεύει να εξαντλήσει όλο το εύρος που κρύβει ο τίτλος της. Πρόσφατα είχα μελετήσει την πολύ αξιόλογη και ουσιαστική εργασία του Νέστωρα Ταίηλορ "Η Αρμονία των Πυθαγορείων" (εκδόσεις Νεφέλη 2000) και έτσι, μετά και από την παρότρυνση φίλων, αποφάσισα να εργαστώ κι εγώ πάνω σ' αυτό το θέμα, όχι βέβαια διεξοδικά, όπως το κάνει το προαναφερθέν βιβλίο, αλλά απευθυνόμενος σε ένα πλατύτερο αναγνωστικό κοινό, με στόχο να καταγράφω, όσο γίνεται πιο απλά, την ιστορική πορεία της έννοιας αρμονία από τον Πυθαγόρα μέχρι σήμερα. Οδηγ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0051

Η Γνώση μας διδάσκει ότι τα όνειρα ή μηνύματα που το είναι βάζει μέσα σε μας, κατά την διάρκεια των αστρικών βιώσεων, πρέπει να ερμηνεύονται διά μέσου του νόμου των αναλογιών, του νόμου των αντιθέτων ή του νόμου των συμβολικών συνεταιρισμών. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Βιβλία σε τιμές προσφοράςΠερισσότερα

Όμορφο αγόρι περνά απ' την άλλη μεριά...
CADIGAN PAT
€8.27 €4.14
(-50%)
Κερδίζετε €4.13
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ
FALLACCI ORIANA
€29.90 €14.95
(-50%)
Κερδίζετε €14.95

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS