Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Η ΖΩΗ"

Ταξινόμηση κατά:   
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΣΕΠΗΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0046
ΨΑΛΜΟΙ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0024

Κανένα άλλο θεόπνευστον βιβλίον, όσον το βιβλίον των Ψαλμών, δεν εχρησιμοποιείτο και δεν χρησιμοποιείται, όχι μόνον υπό των Εβραίων, αλλά και υπό των Χριστιανών. Οι Εβραίοι εις τας συναγωγάς αυτών, εις τον ναόν των, εις τας τελετάς και πανηγύρεις, εις τας οικίας των και κατά τας εις Ιερουσαλήμ ευλαβείς αποδημίας των, οικογενειακώς και ατομικώς, έκαμνον πυκνήν χρήσιν των Ψαλμών. Η χριστιανική Εκκλησία, από της ημέρας της ιδρύσεώς της και εντεύθεν, χρησιμοποιεί πλουσιώτατα τους ψαλμούς. Εις την θείαν λειτουργίαν, εις τον όρθρον, εις όλα τα μ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0031

Έπειτα από τα δύο βιβλία των Παραλειπομένων ακολουθούν εις το κείμενον των Ο' τρία άλλα ιστορικά βιβλία, το Έσδρας Α', Έσδρας Β' και Νεεμίας, τα οποία, όπως καταφαίνεται από το περιεχόμενόν των, αποτελούν συνέχειαν του Β' Παραλειπομένων, εν τη εκθέσει της ιστορίας των Ιουδαίων, με ολίγα τινά κενά. Μάλιστα το Έσδρας Α' αρχίζει από γεγονότα, τα οποία έχουν ήδη εκτεθή εις τα δύο τελευταία κεφάλαια του Β' Παραλειπομένων, περιλαμβάνει δε και μερικά αναγραφόμενα εις το Έσδρας Β'. Το βιβλίον τούτο, το Έσδρας Α', θεωρείται από μερικούς ως δευτεροκ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0030

Η απόδοσις του νοήματος της Αγίας Γραφής, και μάλιστα εν συντομία, γενικώς δεν είναι έργον εύκολον, εξ αντιθέτου είναι δύσκολον κυρίως δια το βάθος των νοημάτων αλλά και δια το προσιδιάζον εις αυτήν γλωσσικόν ύφος. Ειδικωτερον η απόδοσις των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζει τας μεγαλυτέρας δυσκολίας. Αλλά μας ώθησεν εις την ανάληψιν τον εγχειρήματος τούτου αφ' ενός μεν η συναίσθησις της ανάγκης προσφοράς προς τους Χριστιανούς μιας συντόμου, απλής, πιστής, ευχρήστου και όσω το δυνατόν καταληπτής αποδόσεως του νοήματος, αφ' ετ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0023

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίση ο Χριστιανός, αφ' ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεώς μας και αφ' ετέρου να μάθη τι είναι υποχρεωμένος να κάνη, για να καταρτισθή, να αναδειχθή δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό. Γι' αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζη ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του. Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ' αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πώς χορηγείται στον Χριστιανό η άφεσ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0037

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι, άλλοι με επιστολάς και άλλοι προφορικώς, εζητούσαν από την Αδελφότητα "Ζωή" να εκδώση Κυριακοδρόμιον των Ευαγγελικών και των Αποστολικών περικοπών. Το αίτημά των ήτο και είναι πάντα δικαιολογημένον. Βεβαίως, ο κάθε Χριστιανός πρέπει να διαθέτη καθημερινώς, μέσα εις τας ασχολίας του, και ολίγον χρόνον δια την μελέτην της Αγ. Γραφής, μάλιστα δε της Κ. Διαθήκης. Θα παίρνη από αυτήν φως Χριστού και χάριν του Αγίου Πνεύματος, δύναμιν δια τον καλόν αγώνα της ζωής και θάρρος εις τας ώρας της αποκαρδιώσεως, παρηγο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0028

H Αγία Γραφή, το θεόπνευστον τούτο και ιερώτατον δια το ανθρώπινον γένος βιβλίον, περιέχει υψίστας θεοδιδάκτους αληθείας, απροσμετρήτου βάθους, εκτάκτως διαφωτιστικάς επί των μεγάλων θεμάτων πίστεως και ζωής, που απησχόλουν, απασχολούν και θα απασχολούν τον άνθρωπον. Πάντοτε διηρωτάτο και συνεχώς διερωτάται ο άνθρωπος δι' εαυτόν και τον περί αυτόν κόσμον, δι' όσα βλέπει και δι' όσα δεν βλέπει, αλλά κατά κάποιον τρόπον διαισθάνεται, και προσπαθεί να εισδύσει εις το μυστήριον της υπάρξεως και του σκοπού αυτού του ιδίου και του κόσμου. Τι είμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ;
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0041

Κατηγορούμενος χθες και σήμερα ο Χριστιανισμός. Και ο κατήγορος; Δεν είναι ένας. Συνενώνονται τα πιο ακραία στοιχεία. Δεξιός και αριστερός υλισμός, ορθολογισμός, αναρχισμός, ηθικός ξεπεσμός. Η κατηγορία; Και τι δεν είπαν; Ο Χριστιανισμός αποκοιμίζει τις μάζες, μάχεται τις χαρές της ζωής, τον πολιτισμό, την πρόοδο! Ήλθε να καταργήση τον αρχαίο κόσμο και τον πολιτισμό του και να θεμελιώση τον δικό του σκοταδιστικό πολιτισμό! Και η απολογία; Οι κατήγοροι ξεχνούν. Ξεχνούν το κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό έργο του Χριστιανισμού. Λησμο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0035

Ο κάθε Χριστιανός που έχει πάρει στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας του, μελετά κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Η Αγία μας Γραφή, το ουράνιο αυτό δώρο του Θεού στον καθένα μας, αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όπως είναι γνωστό η Παλαιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία και η Καινή Διαθήκη 27. Ένα από τα 49 βιβλία της Π. Διαθήκης είναι οι Ψαλμοί. Η ορθόδοξη Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τους Ψαλμούς σε κάθε Θ. Λειτουργία και σ' όλες τις ιερές ακολουθίες. Και ο ίδιος ο Κύριός μας στη διδασκαλία του χρησιμοποίησε τους Ψαλμούς. Και ένας από τους επτ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΟΙΟΣ ΝΙΚΗΣΕ . . .
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0009
ΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0005
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0034

Το μυστικό του Λουκά Ο καπετάν-Αγρίμης Σαν τον καλό Σαμαρείτη Ο κακός φίλος Μια κληρονομιά Η καμπάνα με έξι στάχυα Το φυλακισμένο λουλούδι Ο Κωνσταντής απ' το Κυβέρι Ένα αγκάθι που 'γινε δώρο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0008
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0027

Είναι τάχα υπερβολή; Ευρίσκεται μήπως έξω από την πραγματικότητα η αντίληψις ότι ο απόστολος Παύλος έχει εργασθή περισσότερον μεταξύ των Ελλήνων και με αυτούς έχει συνδεθή στενώτερον; Αλλά δεν είμαστε ημείς οι πρώτοι που διατυπώνομεν μια τέτοια σκέψι. Πολλοί άλλοι, και μάλιστα ξένοι μεγάλοι θεολόγοι, τον έχουν ονομάσει "Απόστολο των Ελλήνων". Και τούτο για πολλούς λόγους. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0006
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0026

Η παρούσα έκδοσις, ακολουθούσα το υπό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας εκδοθέν κείμενον, εγένετο ευμενεί εγκρίσει και εξουσιοδοτήσει του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δια του υπ' αρ. Πρωτ. 2340 από 24 Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχικού Συνοδικού γράμματος προς τους συντάκτας του Θρησκευτικού Περιοδικού "Ζωή", έτι δε και τη ευλογία και επινεύσει της Δ. Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δια του προς τους αυτούς υπ' αρ. Πρωτ. 748 από 1 Μαρτίου 1929 εγγράφου αυτής. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0036

Η ΠΑΝΑΓΙΑ! Η Θεοτόκος! Η μητέρα του Κυρίου, η μητέρα του σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Σωτήρος Χριστού! Ποίον άλλο πλάσμα ετιμήθη και υψώθη τόσον από τον Θεόν και ηγαπήθη και εδοξάσθη τόσον από τους ανθρώπους, όσον η σεμνή και ταπεινή Παρθένος της Ναζαρέτ; [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ;
(ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΣΣΙΕΣ - ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0042

Μια νέα σειρά βιβλίων συγχρόνου πνευματικού προβληματισμού πάνω σε ζωτικά θέματα της εποχής μας. Γιατί δεν είμαι άθεος; Γιατί δεν είμαι Μαρξιστής; Γιατί κατηγορούμενος ο Χριστιανισμός; Τι είναι για σας ο Χριστός; Έχει μέλλον ο Χριστιανισμός; (Σύγχρονοι Μεσσίες - Βουδδισμός). (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0013

Αναστιματάριον είναι, ως γνωστόν, το βιβλίο το οποίον περιέχει μελοποιημένους τους αναστάσιμους ύμνους του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και τινας άλλους συμπληρωματικούς ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. Τρία είδη Αναστιματαρίου μας έχουν παραδοθή: Αργόν ή Παλαιόν, αργοσύντομον και σύντομον. Και αργόν μεν, τ.ε. εις αργόν στιχηραρικόν μέλος, έχουν μελοποιήσει κυρίως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος, αργοσύντομον δε και σύντομον, ήτοι εις σύντομον στιχηχαρικόν και ειρμολογικόν μέλος, αντιστοίχως, ο Λαμπαδάριο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΦΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0011

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Βιβλία σε τιμές προσφοράςΠερισσότερα

ΑΡΩΜΑ ΠΑΓΟΥ
OGAWA YOKO
€18.00 €9.00
(-50%)
Κερδίζετε €9.00
ΣΙΝΑ
€81.62 €32.65
(-60%)
Κερδίζετε €48.97

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS