Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0064

Όταν ο Τίτο εδημιούργησε (το 1943) "Μακεδονικόν έθνος", δεν ισχυρίζετο βεβαίως ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήσαν Σλαύοι (όπως άλλοι παλαιότερον είχον ανοήτως διακηρύξει). Εστηρίζετο όμως εις την ήδη αρκετά διαδεδομένην θεωρίαν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, αλλά Ιλλυριοί. Συνεπώς, κατά την πανούργον Τιτοϊκήν προπαγάνδαν, ο Ελληνισμός ουδέποτε είχε δικαιώματα επί της Μακεδονίας και του ονόματος αυτής. Την θεωρίαν είχε παρουσιάσει πρώτος το 1825 ο Γερμανός φιλόλογος K. O. Muller, ο οποίος εξ υπερβάλλοντος θαυμασμού προς τας αρχαίας Α...
Διαβάστε περισσότερα...
10 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ "ΝΟΥΜΑ"
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0087

Όσο η ευγνωμοσύνη προς τους Μακεδονομάχους θα ζει στη μνήμη του Ελληνισμού, ψηλά θα στέκει και το όνομα του Ίωνος Δραγούμη (1878-1920), που διοργάνωσε τον αγώνα στη Μακεδονία, ετοίμασε το δρόμο στο συγγενή του (άνδρα της αδελφής του) Παύλο Μελά, και μετά τον ηρωικό θάνατο εκείνου (1904) προσπαθούσε να συνεγείρει την Ελληνική νεολαία με το μήνυμα: "αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει". Πέρα από τη Μακεδονία, όλος ο Ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δονούσε τις χορδές της ψυχής του. Οραματιζόταν ένα ελεύθερο Ε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Β3' - ΟΡΘΡΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0091

Με το έργον "Ταμείον Ανθολογίας" που εκδίδει ο Οίκος μας σκοπεύομεν να προσφέρωμεν εις τους καλλιεργητάς και φίλους της Βυζαντινής μουσικής την πλουσιωτέραν από τας μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας συλλογάς μαθημάτων Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, πολλά των οποίων είναι σήμερον δυσεύρετα, τινά δε και σπανιώτατα και να συμβάλωμεν ούτω εις την δημιουργίαν μιας βιβλιοθήκης Βυζαντινής Μουσικής. Η όλη σειρά του "Ταμείου Ανθολογίας" αποτελείται κατά βάσιν από το τρίτομον κλασσικόν έργον του Θεοδώρου Φωκαέως, οι τρεις τόμοι του οποίου περιλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Α2' - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0089

Με το έργον "Ταμείον Ανθολογίας" που εκδίδει ο Οίκος μας σκοπεύομεν να προσφέρωμεν εις τους καλλιεργητάς και φίλους της Βυζαντινής μουσικής την πλουσιωτέραν από τας μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας συλλογάς μαθημάτων Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, πολλά των οποίων είναι σήμερον δυσεύρετα, τινά δε και σπανιώτατα και να συμβάλωμεν ούτω εις την δημιουργίαν μιας βιβλιοθήκης Βυζαντινής Μουσικής. Η όλη σειρά του "Ταμείου Ανθολογίας" αποτελείται κατά βάσιν από το τρίτομον κλασσικόν έργον του Θεοδώρου Φωκαέως, οι τρεις τόμοι του οποίου περιλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0074
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΙΟΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0014
ΛΕΞΙΚΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0080

Η ανάγκη της εκδόσεως Λεξικού της φιλοσοφίας, όπερ να παρέχη άμα μεν σύντομον και ακριβή έκθεσιν των φιλοσοφικών προβλημάτων μετά συντόμου βιογραφίας και μετά των δογμάτων των φιλοσόφων πάντων των χρόνων και των λαών, άμα δε να ερμηνεύη και να διασαφηνίζει εξελληνίζον τους εν χρήσει τεχνικούς φιλοσοφικούς όρους, είνε προφανής. Εν πρώτοις η φιλοσοφία δεν είνε υπόθεσις μόνον των ειδικών, ως είνε η αρχιτεκτονική, η ιατρική, η χημεία και καθεξής, αλλά παντός ανθρώπου, όστις, κατ' αντίθεσιν προς τα ζώα τα μόνα περί υλικής ζωής μεριμνώντα, φύσει...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0114

Ανάμεσα σε όλες τις εορτές ιδιαίτερη σημασία έχει η Μεγάλη Παρασκευή. Αυτή την ημέρα ο Σωτήρ του Κόσμου Ιησούς Χριστός ετελείωσε το έργο Του, το έργο της σωτηρίας μας. Απέθανε για μας. Για να συγχωρήση τις αμαρτίες μας. Για να μας ανοίξη τον κλεισμένο Παράδεισο. Για να μας δώση τη δυνατότητα της αναστάσεως και της αιωνίου ζωής. Για να συντρίψη τον Διάβολο. Για να μας δώση το Σώμα και το Αίμα Του τροφή - φάρμακο αθανασίας και τον Τίμιο Σταυρό Του όπλο απροσμάχητο. Για να μας κάνη παιδιά Του, και σαν Νέος Αδάμ να γίνη ο Πατέρας μας και γενάρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0036

«Υπόμνημα εις την Γέννησιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και Αειπαρθένου Μαρίας»: Η βασιλίς και κυρία και δέσποινα Θεοτόκος, ει και δεδόξασται παρά τω Θεώ, υμνείται παρά αγγέλων, δοξολογείται παρά ανθρώπων' αλλ' ευφημείται και παρ' ημών, ουχ' ίνα προσθήκην τη εαυτής δόξη λάβη, αλλ' ίνα χάριτος ημίν μεταδώ, τον προς αυτήν πόθον θερμώς αφοσιουμένοις. Και γαρ πάντας μεν τους αγίους τιμάν δίκαιον και σωτηριώδες, αλλ' ως φίλους Θεού και γνησίους θεράποντας· εξαιρέτως δε ταύτην την των αγίων αγίαν· αλλ' ως κυρίαν, και ιδιαίτατα. Δι' αυτ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ
ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0035

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ προς την ορθόδοξον Εκκλησίαν μελετηθείσης ενώσεως. Είρηται δε εν τω περιωνύμω της του Θεού Σοφίας ναώ, εν τω συνοδικώ, προς την σύνοδον»: Εγώ περί της γενέσθαι μελετωμένης ταύτης ενώσεως, εκείνό φημι· τις κοινωνία αληθείας προς πλάνην; τι δε ημίν και Κυπρίοις κοινόν; Εκείνοι ανέκαθεν όντες αυτόνομος Εκκλησία, Εκκλησία ημίν αντιθέτω περί τα καίρια των δογμάτων, την αυτονομίαν ταύτην προδόντες, υπόκεινται πάντως, και εκόντες ή άκοντες, ήδη δουλεύουσιν. Ημείς δε, τίνα πρόσοδον, ή δουλείαν παρ' εκείνων ελπίζοντες ε...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0086

Η μεγαλύτερη μορφή της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Κόρη του εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1874, όταν ο Ελληνισμός ανθούσε στην κτισμένη από το Μέγα Αλέξανδρο μεγαλούπολη της Αιγύπτου. Αργότερα έζησε ένα διάστημα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (1906-1912). Τον καιρό εκείνο στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Μακεδονία μας διεξαγόταν ο ηρωικός Μακεδονικός Αγώνας που έληξε ένδοξα με την απελευθέρωσή της το 1912. Εκείνη την κρίσιμη για την Πατρίδα μας εποχή ζώντας σε ξένη γη η λογοτέχνιδά μας εξέδωσε στο Λονδί...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0023

Μεταξύ των ορθοδόξων θεολόγων της γενεάς μας, ο Βλαδίμηρος Λόσκι υπήρξεν εξ εκείνων οι οποίοι ηθέλησαν να παρουσιάσουν την Ορθοδοξίαν εις την Δύσιν ως αλήθειαν μόνιμον και καθολικήν και όχι απλώς ως μίαν ιστορικήν μορφήν του Ανατολικού Χριστιανισμού. Η μαρτυρία αυτή υπήρξεν η κυρία μέριμνα της ζωής του. Τον ωδήγησε να εργασθή εις δύο εις το πνεύμα του αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την "βυζαντινήν" θεολογίαν, οργανικήν συνέχειαν της παραδόσεως των Ελλήνων Πατέρων, και τον Λατινικόν Μεσαίωνα, όπου, και δη εις τον Έκκαρτ, ανεζήτει τα τυχόν κοινά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΟΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ Ε', ΣΤ')
ΑΛΛΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0053

Διηρημένη μεν εν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δε από Ιακώβου του Αδλεφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως του παρόντος έτους. Περιέχουσα τας τε θείας συνευλεύσεις των αγίων Αποστόλων, και τας ανά πάσαν την Οικουμένην συναθροισθείσας επιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε και κακοδόξους, Οικουμενικάς τε και Τοπικάς, και παν δόγμα της καθολικής του Χριστού αγίας και αποστολικής Εκκλησίας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0084

Η μεγαλύτερη μορφή της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Κόρη του εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1874, όταν ο Ελληνισμός ανθούσε στην κτισμένη από το Μέγα Αλέξανδρο μεγαλούπολη της Αιγύπτου. Αργότερα έζησε ένα διάστημα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (1906-1912). Τον καιρό εκείνο στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Μακεδονία μας διεξαγόταν ο ηρωικός Μακεδονικός Αγώνας που έληξε ένδοξα με την απελευθέρωσή της το 1912. Εκείνη την κρίσιμη για την Πατρίδα μας εποχή ζώντας σε ξένη γη η λογοτέχνιδά μας εξέδωσε στο Λονδί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0021

Ο συγγραφεύς συνθέτει επιτυχώς τας φιλοσοφικάς και Χριστιανικάς περί ηθικής αντιλήψεις εις έν ενιαίον και αρμονικόν όλον, ούτως ώστε το βιβλίον τούτο να αποτελή απαραίτητον βοήθημα διά πάντας τους περί τα ηθικά προβλήματα ασχολουμένους. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ΟΡΘΡΟΥ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0011

Η ημετέρα Εκκλησιαστική Μουσική, ούσα αναμφιλέκτως, εθνικόν ημών μέγα και ιερόν κειμήλιον, προτιμητέα πάσης άλλης τοις νουν έχουσι· πολλάς δ' υποστάσα περιπετείας κατά καιρούς, περιποιεί ου μικράν δόξαν τη του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, άτε δη διασωσάση άδολον και καθαρόν το ύφος αυτής, δι' ου και μόνου διατελεί έτι και νυν υπερέχουσα, και πρέπουσα Θεώ "ψάλλατε γαρ συνετώς" εντέλλεται ημίν ο Προφητάναξ Δαβίδ· "ψάλλατε συνετώς". Η δ' εν τω ψάλλειν σύνεσις αύτη τί άλλο εστίν, ή τούτο δη το λεγόμενον Εκκλησιαστικόν ύφος, το κατακυριεύον του τε ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑΡΙΟΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΟΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0016

Ιδού και τρίτην ήδη φοράν εμφανίζομαι προς τους φιλόμουσους ομογενείς μου, προσφέρων αυτοίς και έτερον τι σύγγραμμα εκ των ημετέρων ελαχίστων μουσουργημάτων μου, όπερ πιστεύω την αυτήν θέλει τύχει ευμενή υποδοχήν, ην έτυχον και τα προεκδοθέντα μου έργα. Εις δύο τινά αφορά ο κυρίως σκοπός της εκδόσεως του παρόντος έργου μου. Πρώτον μεν εις την τακτικήν χρονικήν διάρκειαν της των Χερουβικών και Κοινωνικών ύμνων ψαλμωδίας, ήτις εκανονίσθη ακριβώς δια μεν τα Χερουβικά της πρώτης στάσεως κατά την εν τω Μετρονόμω του συστήματος Macizel βραδείαν ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑΡΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΜΩΝ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0113

Ιδού και τρίτην ήδη φοράν εμφανίζομαι προς τους φιλομούσους ομογενείς μου, προσφέρων αυτοίς και έτερόν τι σύγγραμμα εκ των ημετέρων ελαχίστων μουσουργημάτων μου, όπερ πιστεύω την αυτήν θέλει τύχει ευμενή υποδοχήν, ην έτυχον και τα προεκδοθέντα μου έργα. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΑΓΗΝΗ (ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0058

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ. . . ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ!
ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
€9.90 €4.46
(-55%)
Κερδίζετε €5.44
Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ -  Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
CHEKHOV ANTON
€15.90 €7.16
(-55%)
Κερδίζετε €8.74

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Eric Lichtblau: Στην πραγματικότητα, είχε διατελέσει ένοπλος φρουρός σε τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης Για να καταφέρουν να σωθούν έπρεπε να εφεύρουν μια νέα ταυτότητα και να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μέλλον σαν υποτιθέμενοι πρόσφυγες. Δεν θα ήταν πια Ν...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS