Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1010-0024

Ευθύς μετά την μάχην της Χαιρώνειας (338) η Αθηναϊκή Πολιτεία εδέχθη την προσφερθείσαν συνθήκην ειρήνης. Ο Φίλιππος αφού εώρτασε την νίκην του δεν ηθέλησε να συνεχίση τον κατά των Αθηνών αγώνα, διότι εφοβείτο ίσως μη τυχόν οι Αθηναίοι τα παίξουν όλα και αναγράψουν εις την ιστορίαν των μίαν νέαν μάχην του Μαραθώνος. Άλλως τε ο Υπερείδης είχε προτείνει -μόλις είχεν αναγγελθή το αποτέλεσμα της μάχης της Χαιρώνειας- να στρατολογηθούν και οι δούλοι. Λέγει δε η αρχαία παράδοσις ότι 160 χιλιάδες δούλοι επρόκειτο να επιστρατευθούν. Ο αγών λοιπόν δ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΑΠΑΝΤΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΔΗΜΗΓΟΡΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Εκδότης: ΚΑΚΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2140-0295

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΔΗΜΗΓΟΡΙΚΑ: Προοίμια λόγων του Δημοσθένη, στο μεγαλύτερο μέρος τους γνήσια. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Πολιτικού περιεχομένου επιστολές που έγραψε ο Δημοσθένης ενόσω βρισκόταν στην εξορία. Με εξαίρεση μία, όλες απευθύνονται στη βουλή και στον δήμο των Αθηναίων. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Αποσπάσματα προερχόμενα από μη σωζόμενα έργα που αποδίδονται στον Δημοσθένη. Αμφισβητούμενης γνησιότητας κείμενα με πληροφορίες ανεκδοτολογικού κυρίως χαρακτήρα. Ο Δημοσθένης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στην Αθήνα. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και τέθηκε υπό την κηδε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΕΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΧΕΡΡΟΝΗΣΩ (ΤΕΥΧΟΣ 96)
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0489

Ο περί της Ειρήνης λόγος του Δημοσθένους είναι εις εκ των πολιτικών λόγων αυτού, εκ των οποίων σπουδάζομεν την δράσιν του ως πολιτικού. Προ του λόγου τούτου απήγγειλε το 351 π. Χ. τον Α' κατά Φιλίππου λόγον του και το 349/8 τους τρεις Ολυνθιακούς. Εις τον Α' Φιλιππικόν ο Δημοσθένης προτείνει ακριβές σχέδιον δράσεως κατά του Φιλίππου, μεθ' ου οι Αθηναίοι ήδη από του 357 π. Χ. ευρίσκοντο εις πόλεμον, αφ' ετέρου δε προσπαθεί να αφυπνίσει τους συμπολίτας του και τους εμβάλη την παλαιάν των δραστηριότητα. Εκ των τριών δε Ολυνθιακών εις μεν τον ...
Διαβάστε περισσότερα...
(P/B) DEMOSTHENES SPEECHES 27-38
Κωδ. Πολιτείας: 0883-0095

This volume contains five speeches written for lawsuits in which Demosthenes sought to recover his inheritance, which he claimed was fraudulently misappropriated and squandered by the trustees of the estate. (From the publisher) [Αυτός ο τίτλος είναι Manufactured on Demand, τυπώνεται κατόπιν αιτήματος στον εκδότη. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμος στο κατάστημά μας, τότε οι χρόνοι παραλαβής του κυμαίνονται μεταξύ 6-8 εβδομάδων από την ημέρα παραγγελίας του.]...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1010-0025

Η Ιστορία, παρά το αντιθέτως λεγόμενον, δεν επαναλαμβάνεται. Αι κοινωνικαί και πολιτικαί συνθήκαι μεταβάλλονται ριζικώς και δεν επιτρέπουν την επανάληψιν σκηνών της Ιστορίας αι οποίαι επέρασαν ανεπιστρεπτί. Τα πάθη όμως των ανθρώπων, αι αδυναμίαι των, η εν γένει ψυχολογία των, παραμένουν εις το βάθος τα ίδια. Και έτσι η ιστορία μας εμφανίζει περιόδους, αι οποίαι μολονότι απέχουν αλλήλων κατά χιλιετηρίδας, έχουν εν τούτοις μεταξύ των καταπληκτικάς αναλογίας. Εάν ο μελετητής της Ιστορίας του Φιλίππου και του Δημοσθένους λάβη υπ' όψιν ότι η Ε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ Α'-Β' (ΤΕΥΧΟΣ 93)
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0192

Με τον Δημοσθένη συμβαίνει ό, τι και με πολλάς διασήμους προσωπικότητας. Ο θάνατός του έκαμεν αίσθησιν ανά τον κόσμον και η χρονολογία αυτού είναι ακριβώς γνωστή. Η γέννησίς του ολίγον προεκάλεσε θόρυβον και μόνον κατά προσέγγισιν δύναται να προσδιορισθή. Ελλείψει θετικών δεδομένων, οι αρχαίοι βιογράφοι του ήσαν ήδη υποχρεωμένοι ν' αποκαθιστούν την εποχήν της γεννήσεώς του δι' επαγωγών και υπολογισμών. Δι' αυτό δεν συνεφώνουν μεταξύ των, όπως δεν συμφωνούν ουδέ οι νεώτεροι σοφοί. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ Γ'-Δ' (ΤΕΥΧΟΣ 94)
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0193
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΥ
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0234

1. Εορτήν ήγον οι Αθηναίοι Διονύσω, ην εκάλουν από του θεού Διονύσια εν δε ταύτη τραγικοί και κωμικοί και αυλητών χοροί διηγωνίζοντο. Καθίστασαν δε τους χορούς αι φυλαί δέκα τυγχάνουσαι χορηγός δ' εκάστης φυλής ο τα αναλώματα παρέχων τα περί τον χορόν. Ο τοίνυν Δημοσθένης της εαυτού φυλής, της Πανδιονίδος, εθελοντής υπέστη χορηγός. 2. Εχθρώ δε κεχρημένος τω Μειδία, των πλουσίων ενί, φησί μεν και άλλα παρά την χορηγίαν υπ' αυτού πεπονθέναι κακώς, το δε τελευταίον επί της ορχήστρας κονδύλους έλαβεν εναντίον πάντων των θεατών. Επί τούτω κατ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΥ (τέλος) - ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0235
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ - ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ - ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0245

Εις την πολιτικήν δραστηριότητα του Δημοσθένους διακρίνομεν δύο μεγάλας περιόδους, την πρώτην από του 355-346 π.Χ. δηλ. από του συμμαχικού πολέμου μέχρι της Φιλοκρατείου ειρήνης, και την δευτέραν από του 346-322, δηλαδή από της Φιλοκρατείου ειρήνης μέχρι του θανάτου αυτού. (...) Γνωρίζομεν ότι ανέκαθεν η Ελλάς ήτο διηρημένη εις μικρά κράτη-πόλεις, πολεμούσας κατ' αλλήλων. Μετά την ηγεμονίαν των Αθηνών, της Σπάρτης και των Θηβών διαδοχικώς δια της μάχης της Μαντινείας τω 362 π.Χ. επεκράτησεν εις την Ελλάδα "ακρισία και ταραχή πλείων ή πρόσθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Β'
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0470
(P/B) DEMOSTHENES, SPEECHES 23-26
TRANSLATED BY EDWARD M. HARRIS
Κωδ. Πολιτείας: 0883-0093

Classical oratory is an invaluable resource for the study of ancient Greek life and culture. The speeches offer evidence on Greek moral views, social and economic conditions, political and social ideology, law and legal procedure, and other aspects of Athenian culture that have recently been attracting particular interest: women and family life, slavery, and religion, to name just a few. This volume provides introductions, translations, and notes for four speeches found in the Demosthenic corpus that have not been translated in recent time...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α' (ΤΕΥΧΟΣ 98)
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0469

Η μετάφρασις και ερμηνεία του "περί του Στεφάνου" του Δημοσθένους είναι αναπόσπαστος συνέχεια της δημοσιευθείσης εισαγωγής εις τον Δημοσθένη, και δια το σύστημα διαπραγματεύσεως του θέματος και, κυρίως, διότι ο λόγος ούτος, περισσότερον από κάθε άλλον, δεν δύναται να νοηθή ως τι αυτοτελές, αλλ' ως μέρος ενός οργανικού συνόλου, του όλου έργου και της ζωής του Δημοσθένους, και γενικώτερον, της όλης αρχαίας Ελληνικής σκέψεως, πράγμα το οποίον γίνεται εις την εν λόγω μελέτην, εις την οποίαν προσδιορίζεται και η βαθυτέρα σημασία του παρόντος λό...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Β' - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ Α-Δ)
Κωδ. Πολιτείας: 1010-0026

Η ιστορία, παρά το αντιθέτως λεγόμενον, δεν επαναλαμβάνεται. Αι κοινωνικαί και πολιτικαί συνθήκαι μεταβάλλονται ριζικώς και δεν επιτρέπουν την επανάληψιν σκηνών της ιστορίας αι οποίαι επέρασαν ανεπιστρεπτί. Τα πάθη όμως των ανθρώπων, αι αδυναμίαι των, η εν γένει ψυχολογία των, παραμένουν εις το βάθος τα ίδια. Και έτσι η ιστορία μας εμφανίζει περιόδους, αι οποίαι μολονότι απέχουν αλλήλων κατά χιλιετηρίδας, έχουν εν τούτοις μεταξύ των καταπληκτικάς αναλογίας. Εάν ο μελετητής της ιστορίας του Φιλίππου και του Δημοσθένους λάβη υπ' όψιν ότι η Ε...
Διαβάστε περισσότερα...
(H/B) DEMOSTHENIS: ORATIONES III
Εκδότης: CLARENDON PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 3876-0152

This new edition corrects shortcomings of earlier editors by providing a text which incorporates neglected or unavailable material from Greek manuscripts, recently published papyri, and quotations from the orations by rhetoricians dating from antiquity through to the Byzantine period. All this information is presented in notes in Greek and Latin, which will not only allow convenient access to evidence for the text but will also provide references to ancient and medieval interpretations of the orations. (From the publisher)...
Διαβάστε περισσότερα...
(H/B) DEMOSTHENIS: ORATIONES II
Εκδότης: CLARENDON PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 3876-0151

This new edition corrects shortcomings of earlier editors by providing a text which incorporates neglected or unavailable material from Greek manuscripts, recently published papyri, and quotations from the orations by rhetoricians dating from antiquity through to the Byzantine period. All this information is presented in notes in Greek and Latin, which will not only allow convenient access to evidence for the text but will also provide references to ancient and medieval interpretations of the orations. (From the publisher)...
Διαβάστε περισσότερα...
(H/B) DEMOSTHENIS: ORATIONES IV
Εκδότης: CLARENDON PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 3876-0153

This volume, containing orations 41-61, is the last of four volumes intended to replace the previous Oxford Classical Text of Demosthenes, begun in 1901, in the light of more recent scholarship. It is based on a thorough study not only of the medieval manuscript tradition but of papyrus fragments, some of them published only in the past few years, and of quotations in other authors, many of which have not previously been used for this purpose. All this information is presented in notes in Greek and Latin, which not only allow convenient ac...
Διαβάστε περισσότερα...
(P/B) DEMOSTHENES: ON THE CROWN
Κωδ. Πολιτείας: 3933-1499
(H/B) DEMOSTHENES (VOLUME V)
ORATIONS 41-49. PRIVATE CASES
Εκδότης: HARVARD UNIVERSITY PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 1825-0350

Demosthenes (384-322 BCE), orator at Athens, was a pleader in law courts who later became also a statesman, champion of the past greatness of his city and the present resistance of Greece to the rise of Philip of Macedon to supremacy. We possess by him political speeches and law-court speeches composed for parties in private cases and political cases. His early reputation as the best of Greek orators rests on his steadfastness of purpose, his sincerity, his clear and pungent argument, and his severe control of language. In his law cases he...
Διαβάστε περισσότερα...
(H/B) DEMOSTHENIS: ORATIONES I
Εκδότης: CLARENDON PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 3876-0150

This volume, containing orations 1-18, is the first of four volumes intended to replace the previous Oxford Classical Text of Demosthenes, begun in 1901, in the light of more recent scholarship. It is based on a thorough study not only of the medieval manuscript tradition but of papyrus fragments, some of them published only in the past few years, and of quotations in other authors, many of which have nor previously been used for this purpose; a comprehensive apparatus of testimonia is printed underneath the text. The remaining volumes are...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
NORTHRUP CHRISTIANE
€39.19 €15.68
(-60%)
Κερδίζετε €23.51
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
CARVER RAYMOND
€9.90 €3.96
(-60%)
Κερδίζετε €5.94

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Stephen King: Τα σκουπίδια έχουν κι αυτά μια θέση στον κόσμο. Ο αδερφός μου ο Ντέιβιντ κι εγώ ήμασταν καλλιεργημένοι για την ηλικία μας αναγνώστες και η μητέρα μας μας παρότρυνε απαγορεύοντάς μας ελάχιστα βιβλία ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS