Ο Λογαριασμός μου

Από τα πιο δημοφιλή βιβλία σε τιμές -50% έως -85% https://www.politeianet.gr/protaseis-prosforwn/ta-pio-dimofili-biblia-se-times-50-eos-85-739

-20%, -25%, -30% έως -85% χαμηλότερες τιμές σε 150.000 τίτλους - Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές πάνω από 30 € - 24 άτοκες δόσεις (με πιστωτική κάρτα)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ // ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ( ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ )

ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Τιμή Έκδοσης
€45.00
Τιμή Πολιτείας
€36.00
(-20%)
Κερδίζετε €9.00

- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων
- Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
- Διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους αποστολής και παράδοσης.

Παρουσίαση

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία πληρέστερη, κατά το δυνατόν, προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης που κινείται με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών και συνεπώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους πελάτες τους. Αναφέρονται και αναλύονται πολλά από τα προβλήματα που εμφανίζονται όχι μόνο κατά τη λειτουργία της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού, αλλά και κατά τη διαδικασία επιδίκασης των σχετικών αξιώσεων.
Αποτυπώνεται κυρίως η άποψη της νομολογίας, η οποία πηγάζει από το σκεπτικό των παρατιθέμενων αποφάσεων και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις εκτίθενται οι απόψεις που διατυπώνονται στη θεωρία, καθώς και η παράθεση της γνώμης του γράφοντος. Για το λόγο αυτό δεν γίνεται συχνή αναφορά σε συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ούτε και αναφορά ή παραπομπές σε άρθρα και νόμους, αλλά μόνο σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίθηκε απολύτως αναγκαίο.
Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού θεμάτων, που εμφανίζονται κατά τη σχετική μελέτη, δεν ήταν δυνατή προς το παρόν η διεξοδική ανάλυση όλων, γι αυτό μερικά από τα θέματα αυτά αναφέρονται συνοπτικά ή και ακροθιγώς.
Παρά ταύτα, επειδή και ως έχει σήμερον η παρούσα εργασία, είναι δυνατόν να βοηθήσει αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, θεωρήθηκε χρήσιμο να παρουσιασθεί αυτή και στη συνέχεια, αφού εμπλουτισθεί με το σκεπτικό νεότερων αποφάσεων, να επανεκδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Επειδή τα θέματα, στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις, που παρατίθενται είναι πολλά και κάθε μία απόφαση μπορεί να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός θέματα ή ένα θέμα να αναφέρεται σε πολλές αποφάσεις, προς διευκόλυνση των αναγνωστών, αναφέρονται περιληπτικά τα θιγόμενα θέματα και κάτω από αυτά παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις, που έχουν ληφθεί, από αντίγραφα των αποφάσεων, νομικά περιοδικά, τράπεζες Νομικών Πληροφοριών και ειδικά CD Νομολογίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Α΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
-Άνοιγμα (παροχή ή χορήγηση) πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό
Εισαγωγή
Η λειτουργία της (τραπεζικής) πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό στην πράξη
Νομική θεμελίωση της ακολουθούμενης πρακτικής
Οι στη θεωρία διατυπωθείσες απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού
Οι κατά τη Νομολογία απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού
Ο αλληλόχρεος λογαριασμός στα ξένα δίκαια
Έννοια, στοιχεία, όροι ανοίγματος πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (κατά το νόμο, τη θεωρία και νομολογία)
Σύγκριση μεταξύ των τηρούμενων στη πράξη και των γενομένων δεκτών από τη θεωρία και τη νομολογία σε σχέση με το συνδυασμό ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό
Τα στοιχεία του αλληλόχρεου λογαριασμού στη θεωρία και νομολογία
Έννοια πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (Συμπέρασμα μετά από άνω έρευνα)
Πότε δεν πρόκειται για αλληλόχρεο λογαριασμό (Συμπέρασμα μετά από άνω έρευνα)
Περιεχόμενο της σύμβασης
-Όριο πίστωσης-Έννοια-Τροποποίηση όρων
Αυξήσεις του ορίου της πίστωσης
Μειώσεις ορίου της πίστωσης
Υπέρβαση του ορίου της πίστωσης
Τροποποιήσεις όρων
-Οριστικό κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού-Καταγγελία-Έννοια-Αποτελέσματα
Οριστικό κλείσιμο-Καταγγελία-Έννοια-Αποτελέσματα
Αναγνώριση υπολοίπου-Έννοια-Αποτελέσματα
Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο-Αναγνώριση αυτού (έννοια-αποτελέσματα)
-Απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού
Τρόποι αποδείξεως του προκύψαντος υπολοίπου
-Ανατοκισμός
Έννοια του ανατοκισμού
Ανατοκισμός και προσδιορισμός επιτοκίου υπερημερίας μετά την έκδοση απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση
Επιδίκαση ανατοκισμού
Πότε δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός
Προβλήματα (νομικά και πρακτικά) που δημιουργήθηκαν μετά την έκδοση των αποφάσεων ΑΠ 96/1996 και 8/1998 και του άρθρου 12 του Ν 2601/1998, σε σχέση με το προισχύσαν δίκαιο του ανατοκισμού που βασίζετο στην 289/1980 απόφαση της ΝΕ και την πάγια, περί της ερμηνείας της διατάξεως αυτής, νομολογία
-Ποιοι ευθύνονται για την πληρωμή του καταλοίπου
Ο πιστούχος
Τα ομόρρυθμα μέλη των ΟΕ ή ΕΕ
Ευθύνη κληρονόμων
Συρροή ευθύνης
Ευθύνη της υπό εκκαθάριση ΑΕ
Ευθύνη της ΑΕ εκ μετατροπής της ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ
Πτώχευση
Εκχώρηση
Αναδοχή χρέους
Σύμβαση ρυθμίσεως ή συμβιβασμού
Προβληματικές επιχειρήσεις
-Εγγύηση πιστώσεως (σε συνδυασμό με αλληλόχρεο λογαριασμό). Έννοια (πλήρης-μερική εγγύηση)
Ευθύνη του εγγυητού για μέρος της πίστωσης (μερική εγγύηση)
Ευθύνη μεταξύ των εγγυητών
Απόδειξη εγγυήσεως
Εγγυητής προβληματικής επιχειρήσεως (Ν 1386/1983)
Μέχρι της αξίας και δια της αξίας παρεχομένης ασφαλείας
Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή
Κληρονόμοι εγγυητών
Ευθύνη ΑΕ για εγγύησή της υπέρ τρίτων
Οι μέτοχοι της ΑΕ δεν είναι δανειστές της
Λόγοι ελευθερώσεως εγγυητού
Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητού, υπέρ οφειλετών τραπεζών
-Παραγραφή
Κονδυλίων αλληλόχρεου λογαριασμού
Υπολοίπου περιοδικού κλεισίματος
Καταλοίπου οριστικού κλεισίματος
Κονδυλίων καταχωρημένων στον τηρούμενο μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, απλό λογαριασμό
Τόκων
-Χαρτοσήμανση συμβάσεως και λοιπών εγγράφων
[...]
-Καταχρηστικοί όροι συναλλαγών
-Νομοθετική ρύθμιση οφειλών
άρθρα: 30 Ν 2789/2000, 42 Ν 2912/2001, 39 Ν 3259/4.8.2004
Β΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδίκαση αλληλόχρεου λογαριασμού
Αοριστία (αγωγής-αιτήσεως Διαταγής Πληρωμής)
Αίτημα (αγωγής-αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής)
Ανακοπή
Λόγοι ανακοπών
Ομοδικία (εναγομένων-καθ' ων)
Τελεσιδικία διαταγής πληρωμής (Κτήση δυνάμεως δεδικασμένου)
Πίστωση στον αλληλόχρεο λογαριασμό ενεχυρασμένων απαιτήσεων
Αναγνωριστική (αρνητική) αγωγή
Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (Αιτήσεων-Δ. Πληρωμής και αγωγής)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΤΩΝ
Γενικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των υποδειγμάτων
Υποδείγματα αιτήσεων για έκδοση Διαταγής Πληρωμής, για επιδίκαση απαιτήσεως από αλληλόχρεο λογαριασμό που στηρίζεται σε σύμβαση ανοιγμένης πίστωσης
Υποδείγματα Διαταγής Πληρωμής
Υπόδειγμα αγωγής
Λεπτομέρειες
ISBN139789602726112
ΕκδότηςΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΙανουάριος 2009
Αριθμός σελίδων466
Διαστάσεις24x17
ΠρόλογοςΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ Γ.
Κωδικός Πολιτείας3040-0320
Θέμα

Οι αναγνώστες του βιβλίου έγραψαν

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτόν τον τίτλο.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΤΙΤΟΣ
€7.95 €3.58
(-55%)
Κερδίζετε €4.37
ΧΟΜΕΡ ΚΑΙ ΛΑΝΓΚΛΕΥ
DOCTOROW E.L. (EDGAR-LAWRENCE)
€12.64 €5.06
(-60%)
Κερδίζετε €7.58

Βίος και ΠολιτείαΠερισσότερα

Δημήτρης Αθηνάκης: Είναι συμμορία όμορφων ανθρώπων Τα βιβλία του Δημήτρη Αθηνάκη: Δωμάτιο μικρών διακοπών, Χωρισεμείς. «Καλημέρα, ονομάζομαι Τάδε και σας τηλεφωνώ από τη Eurobank».«Καλημέρα. Συμβαίνει...

Κατά τ’ άλλα ...Περισσότερα

Tom Gault βρείτε τον Tom Gauld στην Πολιτεία: https://www.politeianet.gr/sygrafeas/gauld-tom-79481

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης: Ο περίπατος Κάτι επικίνδυνα κομμάτια χάος είν’ η ψυχή μου που έκοψε με τα δόντια του ο Θεός άλλοι τα τριγυρίζουν πάνω σε σανίδια τα δείχνουν τα πουλάνε τ’...

Βρείτε μας στο...

Ασφαλείς Συναλλαγές

Verisign Eurobank EFG
Paypal