Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ο ΜΕΓΑΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-0444

Ανάμεσα στα "μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου" της Εκκλησίας, "των αγίων Πατέρων τον χορόν", αναμφισβήτητα ο Μ. Βασίλειος είναι ο πάλλευκος κρίνος και "της ροδωνιάς το άνθος" ή, ορθότερα, ο ίδιος και μόνος ένας γοητευτικός "λειμών" με χαρακτηριστικό του βέβαια και την όμορφη ανθοφορία, αλλά προπάντων με των "φυτών οικείαν αρετήν τοις καρποίς δρύειν ωραίοις". Είναι ευτύχημα που ειδικά, για το Μ. Βασίλειο υπάρχουν και στην ελληνική γλώσσα, που τόσο εκείνος ετίμησε κι εξύψωσε, αρκετές μελέτες και εργασίες με καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, ή και ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8995-0034
ΦΤΑΙΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) - ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ
Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2570-0049

Το "Ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός" (ότι ο Θεός δεν είναι η αιτία των κακών), είναι ομιλία δογματικού περιεχομένου. Ο Μέγας Βασίλειος απαντά με επαγωγό ύφος και αδιάσειστη επιχειρηματολογία στα συνηθισμένα, και στις ημέρες μας, ερωτήματα: Ποια είναι η αιτία του κακού; Για όσα δυσάρεστα συμβαίνουν ποιος φταίει; Γιατί ο Θεός δεν προλαβαίνει το κακό; Παρεμφερές περιεχόμενο έχει και η άλλη ομιλία που εκφώνησε το έτος 386 ο άγιος Πατέρας με αφορμή την τρομερή πείνα που μάστιζε τις περιοχές της Καππαδοκίας, του Πόντου και τις γειτονικές, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0077

Ο Μέγας Βασίλειος, πλην των ερμηνευτικών ομιλιών εις την Εξαήμερον και τους Ψαλμούς, αι οποίαι αποτελούν ενότητας καθ' εαυτάς, ως και των Ασκητικών, εξεφώνησε και αλλάς αυτοτελείς ομιλίας με ποικίλον περιεχόμενον. Τέτοιαι ομιλίαι σώζονται πολλαί υπό το όνομα αυτού. Από αυτάς όμως θεωρούνται γνήσιαι και έχουν εκδοθή μέχρι τώρα, όλαι μαζί ή και χωριστά εις διαφόρους εκδόσεις, εν συνόλω 24 τον αριθμόν. Εις τας μεγάλας εκδόσεις των απάντων του αγίου Βασιλείου, όπου καταχωρίζονται και αύται μετά των άλλων έργων του, εκδίδονται κατά σειράν υπό τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0073

«Δίδου σοφώ αφορμήν και σοφώτερος έσται», είπεν η θεόπνευστος γλώσσα του ποιητού των Παροιμιών. Αυτό ίσχυσε δια τους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας. Υπήρξαν σοφοί, και μόνον διότι αφήκαν τον κόσμον και την ματαιότητά του, και κατετάγησαν ως οπλίται εις την βασιλείαν του Ιησού Χριστού, επώλησαν τα υπάρχοντά των και ηγόρασαν τον πολύτιμον μαργαρίτην. Αλλά το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως, εις το οποίον επίστευσαν, το Πνεύμα το άγιον, το οποίον έλαβον από την πυρκαϊάν της Πεντηκοστής, το ύδωρ το ζων της θεοπνεύστου Γραφής, με το οπο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0078

Εις τον παρόντα τόμον δημοσιεύονται αι υπόλοιποι 13 ομιλίαι εκ των 24 γνησίων του Μεγάλου Βασιλείου. Και αύται, όπως και εκείναι που εδημοσιεύθησαν εις τον έκτον τόμον, φανερώνουν τα ποικίλα ενδιαφέροντά του και την μέριμναν δια την πνευματικήν προκοπήν του ποιμνίου του. Ο αναγνώστης δύναται να εύρη και εις αυτάς, πλην των υψηλών νοημάτων επί των διαπραγματευόμενων θεμάτων, και πλούσιον λαογραφικόν υλικόν της εποχής εκείνης. Αι εκδιδόμεναι ενταύθα ομιλίαι είναι· 1) Τέσσαρες δογματικαί, 2) δύο περιστατικαί, 3) πέντε εγκωμιαστικαί εις μάρτυρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ - ΣΤΟΝ ΕΥΤΡΟΠΙΟ (Α' ΚΑΙ Β')
Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2570-0047

Ποιά στάση τηρούν οι Πατέρες της Εκκλησίας απέναντι στους πολιτικούς και άλλους αξιωματούχους του κράτους; Μονολεκτικά θα λέγαμε του ποιμένα. Εκείνου που ενδιαφέρεται για την προστασία, την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πάντοτε, όμως, σε συνδυασμό με την ωφέλεια της ψυχής αρχόντων και αρχομένων και τη σωτηρία τους. Στις 20 Επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου που περιέχονται εδώ, ο σπουδαίος αυτός εκκλησιαστικός άντρας, γράφοντας προς πολιτικούς άρχοντες, φανερώνει το αληθινό ενδιαφέρον του για τα κοινωνικά και βιοτικά ζητή...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ) - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2570-0043

Δύο Ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα περιέχονται στον παρόντα τόμο. Αποσκοπούν στο να καλλιεργήσουν και να διαπλάσσουν πνευματικά και ηθικά τους νέους, με όργανο τα κλασικά και τα χριστιανικά Γράμματα. [. . .] Η πρώτη Ομιλία, με τίτλο «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων» (για το πώς να ωφελούνται από τα Ελληνικά Γράμματα), εντάσσεται στην προσπάθεια του μεγάλου Πατρός να συμβιβάσει τα ανταγωνιζόμενα τον 4ο μ.Χ. αιώνα ρεύματα της ειδωλολατρικής Φιλοσοφίας και του Χριστιανισμού. [. . .] Η δεύτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2570-0066

Το πάντοτε επίκαιρο θέμα του πλούτου και της φτώχειας, καθώς και της τοκογλυφίας που μαστίζει ιδιαίτερα και την εποχή μας, διαπραγματεύονται δυο μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται τρεις Ομιλίες του αγίου Γρηγορίου Νύσσης και μία του Μεγάλου Βασιλείου. Η πρώτη διαπραγματεύεται το ζήτημα της ευποιΐας (αγαθοεργίας) της οποίας «ευρετής» είναι αυτός ο Θεός. Με την ομιλία αυτή στενό σύνδεσμο έχει και η άλλη που εκφωνήθηκε δύο χρόνια αργότερα (384) και διδάσκει την αγάπη προς τους φτωχούς. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΣΚΗΤΙΚΑ Α΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0085

«Χάρις εις την χρηστότητα και φιλανθρωπίαν του αγαθού Θεού, που απεκαλύφθη δια της χάριτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος, απηλλάγην από την αρχαίαν πλάνην των εθνικών, ανετράφην δε εξ αρχής από Χριστιανούς γονείς, από τους οποίους και εδιδάχθην από βρέφους τας αγίας Γραφάς, που με οδηγούν εις την γνώσιν της αλήθειας. Όταν όμως έγινα άνδρας και εταξίδευσα πολύ και ησχολήθην, όπως ήτο φυσικόν, με πολλά πράγματα, ανεγνώρισα την μεγάλην συμφωνίαν που υπήρχε μεταξύ εκείνων που ησχολούντο επιμελώς με κάθε τέχν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΣΚΗΤΙΚΑ Β΄
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0086

Ο φιλάνθρωπος Θεός, που διδάσκει τον άνθρωπον την γνώσιν, παραγγέλλει δια του αποστόλου εις μεν τους εμπεπιστευμένους το διδασκαλικόν χάρισμα να μένουν σταθεροί εις την διδασκαλίαν, τους έχοντας δε ανάγκην της οικοδομής εκ των θείων διδαγμάτων προτρέπει δια του Μωυσέως με τους εξής λόγους "επερώτησον τον πατέρα σου και θα αναγγείλη εις σε, τους πρεσβυτέρους σου και θα είπουν εις σε". Είναι ανάγκη λοιπόν ημείς που είμεθα εμπεπιστευμένοι την διακονίαν του λόγου, να είμεθα πάντοτε πρόθυμοι δια την καθοδήγησην και τελείωσιν των ψυχών σας και...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0075

Εις τους δύο πρώτους τόμους της παρούσης εκδόσεως περιελήφθησαν, ταξινομημέναι, εις δεκαεπτά ομάδας, αι επιστολαί του Μεγάλου Βασιλείου που έχουν βασικήν σημασίαν δια την γνώσιν του έργου και της σκέψεως αυτού. Η δε ταξινόμησις έγινε κατά τοιούτον τρόπον, ώστε με την ανάγνωσίν των να παρέχεται πλήρης εικών της δραστηριότητος του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας. Η εικών συμπληρώνεται με τας υπολοίπους γνησίας επιστολάς που δημοσιεύονται εις τον παρόντα τόμον. Και είτε εις τα ίδια πρόσωπα απευθύνονται είτε εις άλλα είτε και εις άγνωστα αν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0074

Αι επιστολαί του Βασιλείου προς τους δυτικούς επισκόπους, όλαι πλην της προς τον Αμβρόσιον Μεδιολάνων, έχουν κοινόν κίνητρον να ζητήσουν την επέμβασιν αυτών προς διόρθωσιν των πραγμάτων της Ανατολής. Ο αρχιεπίσκοπος Καισαρείας παρουσιάζεται εις αυτάς θρηνών δια την θλιβεράν κατάστασιν των Εκκλησιών της Ανατολής, εκφράζων χαράν δια την ειρηνικήν κατάστασιν των Εκκλησιών της Δύσεως και δια την ομοφροσύνην των εκεί επισκόπων και διατυπώνων το παράπονον δια την αδιαφορίαν των ως προς τα πράγματα της Ανατολής. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0079

Τα εκδιδόμενα εις τον ανά χείρας τόμον δύο έργα του Βασιλείου «Ανατρεπτικός του Απολογητικού του δυσσεβούς Ευνομίου» και «Περί του αγίου Πνεύματος, προς τον εν αγίοις Αμφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου», αποτελούν τα κύρια δογματικά συγγράμματα αυτού. Εις ταύτα, ως και εις τινας των επιστολών και ομιλιών αυτού, ο βαθυστόχαστος της Καισαρείας επίσκοπος απεθησαύρισε την δογματικήν αυτού διδασκαλίαν, δια της οποίας κατέλαβε δεσπόζουσαν και καθοδηγητικήν θέσιν όχι μόνον κατά τον δ' αιώνα, καθ' ον έζησε και έδρασεν, αλλά και καθ' όλην την μεταγενεστέ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0076

Εξαήμερος ή Εξαήμερον λέγεται κατ' αρχήν το εξαήμερον, κατά το οποίον ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμον, και έπειτα το πρώτον κεφάλαιον της Γενέσεως και όλης της αγίας Γραφής, όπου αποκαλύπτεται θεοπνεύστως δια του Μωϋσέως, πως εδημιούργησεν ο Θεός τον κόσμον και τον άνθρωπον. Οι πατέρες και οι άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ηρμήνευσαν δι' ομιλιών και υπομνημάτων όλην την αγίαν Γραφήν ή μεμονωμένα αυτής βιβλία, ιδιαιτέρως δε ηρμήνευσαν την Εξαήμερον. Ο Μ. Βασίλειος εξεφώνησεν εννέα ομιλίας εις την Εξαήμερον εν Καισαρεία της Καππαδοκίας, αι ο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΟΙ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΛΟΓΟΙ Α',Β',Γ' - ΙΩΣΗΠΟΥ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΤ' ΑΠΙΩΝΟΣ Α' κ' Β'
Εκδότης: ΠΑΠΥΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3250-0102

Από των πρώτων χριστιανικών χρόνων διάφοροι και αντιτιθέμεναι προς αλλήλας υπήρχον αντιλήψεις περί της σχέσεως του Χριστιανισμού έναντι της ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Και αφ' ενός μεν υφίστατο η υπεραυστηρά αντίληψις, η οποία, εις παν το μη χριστιανικόν διαβλέπουσα διαβολικήν επίδρασιν, περιεφρόνει πάν προϊόν του ελληνικού πνεύματος και κατεδίκαζεν αυτό ως επικίνδυνον δια την χριστιανικήν πίστιν αφ' ετέρου δ' η φιλελεύθερα αντίληψις, ήτις διαβλέπουσα σπέρματα τινα αληθείας εις τα συγγράμματα των Ελλήνων, δεν απέστεργεν ή και συν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΨΑΛΜΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0084

Το βιβλίον των Ψαλμών είνε το πλέον γνωστόν από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μέγας Βασίλειος εις την ερμηνείαν του εις τον Α' ψαλμόν λέγει, ότι όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είνε ωφέλιμα, αλλ' οι ψαλμοί παρέχουν τόσην ωφέλειαν, όσην παρέχουν όλα μαζί τα άλλα (σ. 12,7). Είνε γνωστόν ότι από τα άλλα βιβλία της Γραφής διαβάζονται εις την Εκκλησίαν ωρισμένα τεμάχια, ενώ το βιβλίον των Ψαλμών διαβάζεται ολόκληρον και πολλάς φοράς. Και όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, ο Δαυίδ αναγινώσκεται εις όλας τας ακολουθίας «πρώτος και μέσος και τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΚΤΑΣΕΛΙΔΟ, ΤΕΥΧΟΣ 80, 2015
Εκδότης: ΜΠΙΛΙΕΤΟ
Κωδ. Πολιτείας: 2860-0136

Παιδιά μου, πολλά με παρακινούν να σας συμβουλεύσω για πράγματα που νομίζω πως είναι τα καλύτερα κι έχω πεισθεί πως σας συμφέρουν, αν τ' ακολουθήσετε. Γιατί είμαι πλέον μεγάλος σε ηλικία κι έχω ζήσει πολλά. Η συμμετοχή μου και στις δύο όψεις της ζωής -του λαϊκού και του κληρικού- μου έχει δώσει μεγάλη πείρα. Είναι επόμενο να είμαι έμπειρος των ανθρώπινων καταστάσεων. Έτσι, μπορώ να προτείνω ασφαλείς επιλογές σ' εκείνους που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους. Τυχαίνει άλλωστε να είμαι ο πιο κοντινός σας συγγενής, μετά από τους γονείς σας. Μπορώ να ...
Διαβάστε περισσότερα...
(H/B) BASIL (VOLUME IV)
LETTERS 249-368 AND ON GREEK LITERATURE
Εκδότης: HARVARD UNIVERSITY PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 1825-0341

Basil the Great was born ca. 330 CE at Caesarea in Cappadocia into a family noted for piety. He was at Constantinople and Athens for several years as a student with Gregory of Nazianzus and was much influenced by Origen. For a short time he held a chair of rhetoric at Caesarea, and was then baptized. He visited monasteries in Egypt and Palestine and sought out the most famous hermits in Syria and elsewhere to learn how to lead a pious and ascetic life; but he decided that communal monastic life and work were best. About 360 he founded in P...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1973-0004

Μικρό αφιέρωμα στο "συνομήλικο με την ανθρωπότητα" και τόσο παρεξηγημένο στην εποχή μας δώρο, τη νηστεία, με λόγους του Μ. Βασιλείου και του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μία σύγχρονη επιστημονική άποψη. (Από τον εκδότη)...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
SCHOPENHAUER ARTHUR
€8.48 €4.24
(-50%)
Κερδίζετε €4.24
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ
ΜΑΡΑ-ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
€6.16 €3.08
(-50%)
Κερδίζετε €3.08

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS