Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΜΝΟΤΑΤΗΝ ΕΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΑΙΣ ΞΕΝΗΝ
Εκδότης: ΣΠΗΛΙΩΤΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3918-0028

Γι' αυτό πολλοί από τους μεγάλους Ησυχαστάς Πατέρας δεν ήθελαν να γράψουν τίποτε, αν και ήσαν σε θέσι να γράψουν ωφελιμώτατα και σπουδαία πράγματα... ...Ζωή της ψυχής είναι η με τον Θεόν ένωσις. Διότι όπως με την παράβασι των πρωτοπλάστων, χωρισθείσα η ψυχή από τον Θεόν ενεκρώθη, έτσι με την υπακοή στις εντολές, ενουμένη με τον Θεό ζωοποιείται... Αλλ' εκείνος ο νους, που ηξιώθη αυτού του φωτός, μεταδίδει και στο ενωμένο μαζί του σώμα, πολλά τεκμήρια του θείου κάλλους, ζώντας μέσα στην θεία Χάρι και στην παχύτητα της σαρκός και χορηγώντας δ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0029

Καθ' ον χρόνον ενεφανίζετο εις το πνευματικόν προσκήνιον ο Γρηγόριος Παλαμάς, η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε συμπληρώσει βίον χιλίων ετών, είχε ζήσει δηλαδή όσον καμμία άλλη αυτοκρατορία εις τον κόσμον. Αυτός ο γιγαντιαίος, όχι τόσον εις έκτασιν όσον εις ηθιικήν αντοχήν, οργανισμός, ο οποίος είχεν επιμελώς φυλάξει, μετασχηματίσει και διαδώσει τα σπέρματα του ανθρωπίνου πολιτισμού, τα οποία με τόσην δεξιότητα είχε παραγάγει ο ελληνισμός, και την φλόγα της χριστιανικής πίστεως και αγάπης, ήτο πλέον παλαιός, αλλά δεν είχε νεκρωθή. Παρά τα άγρι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0098

Άπαντα σχεδόν τα εις τον Β' τόμον εκδιδόμενα συγγράμματα του Γρηγορίου, ως και τα πλείστα των εις τον Γ' και τινα των εις τους επομένους τόμους περιληφθησομένων, συνετάχθησαν κατά την περίοδον 1341-1346 υπό συνθήκας ανωμάλους μεν δια το βυζαντινόν κράτος και την Εκκλησίαν, περιπετειώδεις δε δια τον συγγραφέα. Σύντομος έκθεσις των τότε διαδραματισθέντων γεγονότων εν αναφορά προς τον συγγραφέα μεγάλως θα διαφωτίση τα περιστατικά συγγραφής και θα διασαφήση τα περιεχόμενα έργων. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2013-0000

Εάν κανείς επιχειρούσε να ονομάση τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αστέρα πρώτου μεγέθους μεταξύ των Νηπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας, νομίζομε ότι θα ήτο μέσα στα πλαίσια της απολύτου αληθείας. Ένα από τα νηπτικά και ασκητικά του κείμενα είναι και ο περίφημος λόγος του εις τον ισάγγελο βίο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πέτρου του Αθωνίτου. Καταπλήσσεται κανείς όταν μελετά τον λόγον αυτόν. Το επίσης σπουδαίον είναι ότι περιγράφων ο άγιος Γρηγόριος τον βίο του οσίου Πέτρου, μας αποκαλύπτει, χωρίς να το θέλη, την ιδική του αγγελική πολιτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - ΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΛΑΜΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΟΣΑΧΩΣ Η ΘΕΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
Εκδότης: ΖΗΤΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1805-0357

Το 1959, με τη συμπλήρωση 600 χρόνων από την εκδημία του μεγάλου πατρός και θεολόγου αγίου Γρηγορίου Παλαμά (1296-1359), οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη Διεθνές Συνέδριο με τη συμμετοχή εξεχόντων ακαδημαϊκών δασκάλων, μεταξύ των οποίων και ο μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ. Την πρωτοβουλία είχε η Ιερά Μητρόπολη της πόλης του αγίου Δημητρίου σε πλήρη συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, για να τιμήσουν από κοινού τον συμπολιούχο Άγιο. Το Συνέδριο συνοδεύτηκε από παράλληλες εκδηλώσεις, πρωτόγνωρες για τον τότε θεολογικό και εκκλησιαστικό κό...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0099

«Προς τον τα θεία σοφόν Αρσένιον μοναχόν τον Στουδίτην». Ο Αρσένιος είναι συγγραφεύς αρκετών κειμένων, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα ποιήματος εις τιμήν του Παλαμά, αντιρρητικού Κατά Λατίνων και διαφόρων πραγματειών. Κατ' αρχάς πιθανώς διέκειτο ψυχρώς έναντι του Παλαμά, αλλ' ησθάνετο την ανάγκην καλυτέρου κατατοπισμού εις τα πράγματα. Η παρούσα επιστολή αποτελεί απάντησιν εις επιστολήν του Αρσενίου διατηρουμένην εις τα χειρόγραφα, δια της οποίας εζήτει πληροφορίας περί των απόψεων του Παλαμά. Ούτος παραπέμπει αυτόν εις τα συγγράμματά του, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0094

Ο λόγος στρέφεται γύρω από την ευτέλεια του ανθρώπου και τη δύναμη της ταπεινώσεως. Τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι πιο άλογος από τα άλογα ζώα, γιατί δεν απομακρύνεται από τον κίνδυνο. Έρχονται οι επιθυμίες του σώματος σαν ιοβόλες ασπίδες, και εμείς δεν τρεπόμαστε σε φυγή, αλλ' ανοίγαμε τους κόλπους μας για να τις δεχθούμε, και όταν υποδουλωθούμε στα πάθη, αντί να τα καταπνίξομε, καυχόμαστε αν τα έχομε σε μεγαλύτερο από άλλους βαθμό και υπερτερούμε αυτών. Η εξημέρωση των ηθών βέβαια κατορθώνεται μόνο με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, αλλ'...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0097

Για τη χρονολόγηση της ενάρξεως της ησυχαστικής έριδας διαθέτομε τρεις ασφαλείς χρονολογίες της συμμετοχής του Βαρλαάμ σε συζητήσεις με τους αντιπροσώπους του πάπα τον χειμώνα 1333 - 1334, της μεταβάσεως αυτού στη Δύση στις αρχές του 1339, και της συγκλήσεως συνόδου στην Κωνσταντινούπολη το θέρος του 1341. Τα λοιπά χρονολογικά δεδομένα δεν είναι ακριβή, γι' αυτό και παρατηρείται διαφορά χρονολογήσεως κατά τα δύο έτη μεταξύ Schiro, ο οποίος τοποθετεί την Α' προς Ακίνδυνον επιστολήν του Παλαμά στο 1335, και του Meyendorff, ο οποίος τοποθετε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟΝ ΑΣΑΝΗΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Εκδότης: ΖΗΤΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1805-0185

Η επιστολή του Γρηγορίου Παλαμά προς Παύλον Ασάνην αποτυπώνει με ευσύνοπτο τρόπο τα κύρια σημεία της θεολογικής διαμάχης ανάμεσα στους ησυχαστές και στους αντισυχαστές, η οποία απασχόλησε το Βυζάντιο κυρίως κατά τον 14ο αιώνα. Το κεντρικό ωστόσο θέμα της αναφέρεται στην οντολογική υφή του θείου φωτός κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού, ενός επεισοδίου της θείας υπερφυσικής Αποκαλύψεως. Ο Γρηγόριος Παλαμάς υποστηρίζει ότι το φως που έλαμψε ήταν άκτιστο και το ενέταξε στο πλαίσιο των άκτιστων θείων ενεργειών. Παράλληλα, εξέτασε και τις σωτηριο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
Εκδότης: ΜΠΙΛΙΕΤΟ
Κωδ. Πολιτείας: 2860-0167

Ο λόγος που συντελεί στην σωτηρία των ψυχών μας μοιάζει με σπέρμα. Διότι, όπως οι γεωργοί προκαλλιεργούν την γη με το άροτρο και μετά βάζουν τους σπόρους, έτσι κι εμείς οφείλομε να προκαλλιεργούμε και να προετοιμάζωμε τους εαυτούς μας για την υποδοχή του ουρανίου σπέρματος, του λόγου, λέω, της πνευματικής διδασκαλίας. Διότι δεν είμαστε άψυχη και αναίσθητη γη, ώστε να παίρνωμε από άλλους την καλλιέργεια και τα σπέρματα αλλά έμψυχη γη, με ζώσα πνοή και λογική. Γι' αυτό και πρέπει εμείς οι ίδιοι να ετοιμάζωμε τους εαυτούς μας διά της μετανοία...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
Εκδότης: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3297-0144

ΜΥΣΤΗΡΙΑ γαρ δια τούτο λέγεται, επεί ου το ορώμενόν εστιν απλώς, αλλά πνευματικόν τι και απόρρητον καθ' ο γαρ είπεν ο Κύριος, "ότι το πνεύμα εστι το ζωοποιούν η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν", εάν μεν προς το Φαινόμενον μόνον βλέπης, ουδέν ωφελήθης εάν δε προς το πνεύμα, δηλαδή πνευματικώς αυτόν τον προκείμενον οράς άρτον, ζωοποιηθήση μετασχών ούτος γαρ εστιν "η μη απολλυμένη βρώσις, η μένουσα εις αιώνιον ζωήν" ο άρτος ο αληθινός ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ο ζων και ζωήν διδούς τω κόσμω ον ο μη τρώγων ου ζήσεται, ο δε τρώγων ζήσεται εις το...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ (Α΄-Γ΄)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0087

Εις την σειράν των έργων Γρηγορίου του Παλαμά, τα οποία προέρχονται από την δευτέραν φάσιν της ησυχαστικής έριδος, κατέχουν όλως ιδιαιτέραν θέσιν οι επτά Αντιρρητικοί Προς Ακίνδυνον λόγοι είναι ό,τι οι εννέα Υπέρ Ησυχαζόντων λόγοι ως προς την πρώτην φάσιν αυτής. Εις τα βιβλία ταύτα ο Παλαμάς αντιμετωπίζει την θεολογικήν δραστηριότητα όχι μόνον του Ακίνδυνου, αλλά και δύο άλλων προσώπων. Ο Βαρλαάμ, καίτοι είχεν οριστικώς αναχωρήσει του Βυζαντίου, εξακολουθεί ν' απασχολή την σκέψιν του και οι αντίπαλοι των ησυχαστών καλούνται υπό του ησυχασ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0095

Η συλλογή ομιλιών του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά κατέχει μίαν των σημαντικότερων θέσεων εις την ελληνικήν χριστιανικήν γραμματείαν. Δεν ανταποκρίνεται εις τα πράγματα η εντύπωσις ότι ούτος ωμίλει καθημερινώς. Το προσαγόμενον προς τούτο χωρίον, "ταύτης της απωλείας ανωτέρους υμάς είναι πάντας ποθών εγώ και πάντα ποιών, κοπιώ υπέρ υμών, αδελφοί, και εν λόγω και εν διδασκαλία πνευματική καθ' ημέραν μεν τοις προσιούσιν, επ' εκκλησίας δε και κοινή προς πάντας, του κάψου διδόντος", όχι μόνον δεν μαρτυρεί περί τούτου, ως έχει υποτεθή, αλλά λέγει ακρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΡΩΜΑΙΟΙ Η' ΡΩΜΗΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3580-0086

[...] Οι Πατέρες ήταν θεόπνευστοι όχι μόνον κατά την διάρκεια κάποιας συνόδου, αλλά και πριν και μετά απ' αυτή. Η σύνοδος δεν φτιάχνει Πατέρες, αλλά αποτελείται από Πατέρες. Για τούτο είναι θεόπνευστος. Σύνοδος, που δεν αποτελείται από θεοπνεύστους, δεν ημπορεί να γίνει θεόπνευστος. Έτσι εξηγείται η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων συνόδων. Κλειδί σωστής κατανόησης της διαφοράς αυτής ως και της θεοπνευστίας των Πατέρων είναι οι καταστάσεις φωτισμού και θέωσης, των οποίων προϋπόθεση είναι η ευχή και χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα σ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΟΜΙΛΙΕΣ (ΚΑ'-ΜΒ')
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0096

Ομιλία 21η, εις την Ανάληψιν πρώτη. Ο ομιλητής εκφράζει τη χαρά του, γιατί αναπτύσσει την περικοπή του ευαγγελίου της Αναλήψεως (Λουκά 24, 36-53), η οποία επρόκειτο να αναγνωσθεί αργότερα "τας σήμερον αναγνωσθησομένας φωνάς (6). Αυτό σημαίνει ότι η ομιλία εκφωνήθηκε πριν από την ανάγνωση της περικοπής, δηλαδή προ της λειτουργίας, και άρα κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας που προηγήθηκε, πιθανώς κατά το τέλος του όρθρου. Τονίζει ότι ο Κύριος δεν κατέβηκε από τη θεία του κατάσταση μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας κατά τον ίδιο τρόπο δεν ε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0143

Η νίκη του Καντακουζινού το 1347 αποτέλεσε σταθμό, όχι μόνο στα πολιτικά πράγματα, αλλά και στα εκκλησιαστικά, όπου επικράτησαν καθ' όλη τη γραμμή οι ησυχαστικές απόψεις. Οι τρεις πρώτοι μετά τη μεταβολή αυτή πατριάρχες ήταν μαθηταί και φίλοι του Γρηγορίου Παλαμά, ενώ και οι μετά από αυτούς μέχρι λίγο πριν από την άλωσι ήταν επίσης ησυχασταί και κατά το πλείστον αγιορείται. Πρώτος από αυτούς είναι ο Ισίδωρος Βουχεράς, Θεσσαλονικεύς το γένος, που εσπούδασε στη γενέτειρά του και ασκήτευσε σ' αυτήν και στο Άγιον Όρος. Όταν ο Βαρλαάμ άρχισε τι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΙ (Δ-Ζ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0156

Ο προηγούμενος τόμος των έργων του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους Αντιρρητικούς Λόγους προς τον Ακίνδυνο, περί ουσίας και ενεργείας, καθώς και περί του θείου φωτός. Χάριν της ενότητος η εισαγωγή σε όλους αυτούς τους λόγους έχει εκτυπωθεί στον προηγούμενο τόμο, στον οποίο παραπέμπεται ο αναγνώστης. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0166

Το έργο αυτό του Γρηγορίου ανήκει στο γραμματειακό είδος των Κεφαλαίων, το οποίο εμφανίσθηκε στα τέλη του δ' αιώνος με την πρωτοβουλία του Ευαγρίου και επεκτάθηκε ευρύτατα τον ε' και τον ζ' αιώνα. Στην αρχή οι συντάκτες των Κεφαλαίων επιδίωκαν τη διατύπωσι απόψεων για τις μορφές του βίου των ασκητών υψηλού επιπέδου και εχαρακτήριζαν αυτά συνήθως ως πρακτικά και γνωστικά. Ο Μάξιμος ομολογητής έδωσε σ' αυτά θεολογικώτερο χρώμα, διακρίνοντας εκτός των άλλων και τις κατηγορίες των θεολογικών και οικονομικών κεφαλαίων. Ο Νικήτας Στηθάτος διακρ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΟΡΘΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΥΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Εκδότης: ΑΡΜΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0460-0418

Ο Ιησούς Χριστός, έχοντας την Καπερναούμ ως "ιδίαν πόλιν", επετέλεσε το σύνολο του διδακτικού και του φιλανθρωπικού Του έργου. Από τότε που "κατώκησε την Καπερναούμ την παραθαλασσίαν... ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν μετανοείτε ήγγικεν γαν η βασιλεία των ουρανών". Με κέντρο και ορμητήριο την Καπερναούμ περιόδευε ο Κύριος όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και αδυναμία. [...] (Από τον πρόλογο του Αλέξανδρου Σ. Κ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-4038

Χαιρετίζω την έκδοση του νέου πονήματος του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Αντωνίου Μπιλάλη, το οποίο έχει τίτλο "Θησαυρός Κυρίου" και μας παρουσιάζει λόγους από το Κυριακοδρόμιο και Εορτοδρόμιο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Επιθυμώ να εξάρω την φιλοπονία του π. Αντωνίου, ο οποίος επιμελήθηκε την παρούσα έκδοση και να τον συγχαρώ. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι ο π. Αντώνιος είναι γόνος οικογενείας, η οποία έχει δώσει πληθώρα αξίων και σημαντικών κληρικών στην Εκκλησία μας. Είναι φυσι...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

GLOBAL - ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
€21.79 €8.72
(-60%)
Κερδίζετε €13.07
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗ
STEFANSSON JON-KALMAN
€15.90 €7.95
(-50%)
Κερδίζετε €7.95

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS