Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0116
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Όταν, θεία ευδοκία, προ δεκαετίας ευρέθην υπηρετών εις την εν Αγίω Όρει Αθωνιάδα Εκκλησιαστικήν Σχολήν ήκουσα παρά λογίου μοναχού, υπηρετούντος ωσαύτως εις την αυτήν Σχολήν, αναγνώσεις εκ των θεοπνεύστων Έργων του πνευματοφόρου Οσίου Πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου και εθέλχθην τον νουν και την καρδίαν, δοξάσας τον εν Τριάδι Ένα Θεόν δια τον πλούτον των ενθέων δωρεών Του, δια των οποίων πλουσιοπαρόχως πλουτίζει τους αξίους εργάτας των θείων Του εντολών. Καίτοι άμοιροις όχι μόνον της εν αισθήσει ψυχής γνώσεως και βιώσεως της εν Αγίω Πν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2013-0011
Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη. Το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα.

Ο άγιος Συμεών δια της διδασκαλίας του, και ιδιαίτερα με τα παρόντα εικοσιτέσσερα Αλφαβητικά Κεφάλαια, μας ανάγει πνευματικά από την πτώση του προπάτορα Αδάμ και την εξαιτίας της φθορά και θάνατο του κάθε ανθρώπου, στην αναγέννηση και την απόρρητη θεογενεσία του ιερού βαπτίσματος, στην πληρότητα με το Άγιο Πνεύμα και το θείο φως. Σε αυτή την πνευματική του χειραγώγηση μας αναλύει όλες τις επιμέρους παραμέτρους του πνευματικού αγώνα, όσων επιθυμούν να καταυγασθούν από το θείο φως, αλλά και μας μυσταγωγεί με συχνές αναφορές στην πατερική θεο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0122
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Το περί Θεού λέγειν η φθέγγεσθαι και τα κατ' αυτόν έρευναν και τα ανέκφορα ποιείν έκφορα και τα πάσιν ακατάληπτα ως καταληπτά υπεμφαίνειν τολμηράς αν είη και αυθαδούς ψυχής ένδειγμα. Και τούτο πάσχουσιν ουχ όσοι αφ' εαυτών τι λέγειν τολμώσι μόνον περί Θεού, αλλά και όσοι τα προς αιρετικούς πάλαι λαληθέντα παρά των θεσπέσιων θεολόγων και γραφή παραδοθέντα αποστηθίζουσί τε και πολυπραγμονούσιν, ουχ ίνα πνευματικήν τίνα ωφέλειαν καρπώσωνται, αλλ' ίνα θαυμάζωνται παρά των ακουόντων εν πότοις και συνεδρίοις και θεολόγοι επιφημίζωνται ο και μάλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0095
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

"ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ": Τι δεν ενεργεί; και τι δεν χαρίζει το Πανάγιον Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον; και εν τω Υιώ αναπαυόμενον; το αυτοφώς, και φωτός παρεκτικόν, το σοφόν, και σοφίας χορηγόν, η πηγή των θαυμάτων, και χαρισμάτων, όταν κατοίκηση δια της χάριτος του μέσα εις καμμίαν καθαράν ψυχήν, εκεί μέσα εκχέει ως ποταμός ειρήνης, κατά το γεγραμμένον, τα αείζωα ρείθρα των θαυμαστών του ενεργειών εκεί ως δένδρον ουράνιον ριζούμενον τε, και στελεχούμενον, ως είπεν ο θείος Κάλλιστος, καρποφορεί τους υπερφυσικούς εκείνους, και γλυκυτάτους καρπ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0123
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Το λίαν ανατατικόν τε και διηρμένον αυτό τε το όπερ αίσθησιν των εγγεγραμμένων ενταύθα και το ύψος της θεολογίας και το βάθος της τούτων άντικρυς γνώσεως ου πάσιν, οίμαι, καταληπτόν τε και ευεπίβατόν εστι ταις γαρ θείαις εμφάσεσι περιαυγαζόμενον του απροσίτου φωτός, υπεράνω πάσης ανθρωπίνης συνέσεως ον, εκείνων άρα προς την των εγκειμένων κατάληψιν δέεται των τα αισθητήρια της ψυχής ερρωμένων τη ευεξία του λόγου και τον νουν ες ύψος επτερωμένων τη του πνεύματος αύρα και όλην όλως προς ουρανούς και τα βάθη Θεού εμβαθύνουσαν εχόντων σαφώς τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΛΟΓΟΙ Η΄ - ΛΔ΄)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0138
Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 5-15 εργάσιμες μέρες.

Στον τόμο αυτό, που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου τόμου 19Γ, εκδίδονται οι υπόλοιπες είκοσι επτά κατηχήσεις του πατρός αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου. Η ευχαριστία, αποτελούμενη από δύο λόγους, εκδόθηκε στον Α' τόμο των έργων αυτού, ήτοι στον 19Α' της σειράς της ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ. (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ -ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0135
Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 5-15 εργάσιμες μέρες.

Ο Βίος του Συμεών εβράδυνε πολύ να εκδοθή στον τύπο, πρωτύτερα μάλιστα εκδόθηκε η μετάφρασις μιας επιτομής του από τον Διονύσιο Ζαγοραίο στην νεοελληνική γλώσσα και έπειτα στην ρωσική, την ρουμανική κ.ά. Τον 16ο αιώνα οι Βολλανδισταί εσκέφθηκαν να συμπεριλάβουν τον Βίο αυτόν στα Acta Sanctorum αλλά τους επέτρεψε ο Fr. Combefic και αυτοί εδέχθηκαν την σύστασί του να παραμερίσουν την βιογραφία ενός συγγραφέως που τόσο επηρέασε τους μισητούς σ' όλην την Δύσι ησυχαστάς του 14ου αιώνος. Έτσι αυτό το θαυμάσιο κείμενο παρέμεινε άγνωστο για την θε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ (ΛΟΓΟΙ Ζ΄ - ΙΕ΄) - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΛΟΓΟΙ Α΄ - Ζ΄)
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0137
Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 5-15 εργάσιμες μέρες.

Στον τόμο αυτόν συνεχίζεται η έκδοση των υπολοίπων ηθικών λόγων του Συμεών, που συμπληρώνονται με τους πρώτους κατηχητικούς, για τους οποίους γίνεται λόγος στη συνέχεια. Όσον αφορά τους ηθικούς λόγους, οι εκδιδόμενοι σ' αυτόν τον τόμο είναι εννέα. Είναι συντομώτεροι κατά κανόνα από τους προηγουμένους, δεν χωρίζονται σε κεφάλαια και αναπτύσσουν πλήθος ηθικών και πνευματικών θεμάτων. Θέμα του 7ου λόγου είναι η υπόσταση του πραγματικού δούλου του Θεού. Το βάπτισμα και μόνο, λέγει ο Συμεών, δεν φθάνει για να συνθέσει τον πραγματικό Χριστιανό. ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εκδότης: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2683-0023
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γεννήθηκε στα μέσα του 10ου αιώνα και μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο αποτελούν τους τρεις Θεολόγους της Εκκλησίας. Σε όλη τη μακραίωνη πορεία του Χριστιανισμού, μόνο αυτοί οι τρεις Άγιοι έλαβαν την προσωνυμία "Θεολόγος". Παρόλο όμως το βάθος της πνευματικής αντίληψης του Αγίου Συμεών, που του επέφερε αυτή τη σπάνια προσωνυμία, η επιστολή του Περί Εξομολόγησης, κινδύνεψε λόγω της βαθύτητάς της να εκτοπιστεί από την Παράδοση, η οποία σοφά την διαφύλαξε αποδίδοντάς την ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΕΒΕΝΓΟΥΟΡΘ
GREEN ANNA-KATHARINE
€18.00 €9.00
(-50%)
Κερδίζετε €9.00
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
WOOLF VIRGINIA
€8.80 €3.52
(-60%)
Κερδίζετε €5.28

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Paule Bowles: Πόσες φορές ακόμα θα δεις μια πανσέληνο να ανατέλλει; Ο θάνατος βρίσκεται πάντα καθοδόν, αλλά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσει μοιάζει να αφαιρεί κάτι από το πεπερασμένο της ζωής. Είναι τούτη ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS