Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0132
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ. Δ' ΚΑΙ Ε' ΑΙΩΝΕΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0151

Δια του παρόντος τόμου ολοκληρώνεται η περίοδος της γραμματείας της περιόδου της ακμής της χριστιανικής θεολογίας, η οποία καταλαμβάνει τον τέταρτον και τον πέμπτον αιώνα. Τα κριτήρια της διαθέσεως της ύλης αναφέρονται εις τον πρόλογον του προηγουμένου τόμου, του οποίου συνέχειαν αποτελεί ο παρών. Σκέψις μου ήτο να ασχοληθώ προσωπικώς με την παρουσίασιν της γραμματείας απ' αρχής μέχρι των χρόνων του Ιουστινιανού μόνον. Επειδή όμως η ολοκλήρωσις της προσπάθειας δια της εργασίας μαθητών μου θα απήτει ίσως μακρόν χρόνον, σκέπτομαι τώρα να συν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΩΓΜΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ)
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0150

Εις τον παρόντα Β' τόμον της Ελληνικής Πατρολογίας εξετάζεται η πνευματική παραγωγή του επί τρεις ολόκληρους αιώνας απηνώς διωκομένου Χριστιανισμού, η οποία, δια τοιαύτας μάλιστα συνθήκας, είναι άνευ προηγουμένου εις την ιστορίαν της σκέψεως και των ιδεών. Όπως κατεφάνη από τα λεχθέντα εις τον Α' τόμον του έργου τούτου, τα κείμενα της περιόδου ταύτης μόνον κατά εν μέρος είναι επώνυμα, ενώ κατά το άλλο είναι ανώνυμα ή ψευδώνυμα από άλλης απόψεως κατά εν μέρος είναι πατερικά και κατά το άλλο αιρετικά. Τα σωζόμενα σήμερα από όλα αυτά τα κείμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0035

Όσοι παρακολουθούν τη σημερινή κατάστασι πραγμάτων στη Μέση Ανατολή σχηματίζουν την εντύπωσι ότι στην Παλαιστίνη από αμνημονεύτων χρόνων επάλαιαν μεταξύ τους Εβραίοι και Άραβες. Οι Άραβες όμως είναι μάλλον νεήλυδες σ' αυτόν το χώρο και έως τον 7ο μ.Χ. αιώνα τη θέσι τους κατείχαν οι Έλληνες. Αυτοί οί δύο λαοί, Εβραίοι και Έλληνες, είναι οι κατ' εξοχήν λαοί της Βίβλου. Επί αιώνες επάλαισαν σκληρά μεταξύ τους και στον αγώνα τους (ολοκλήρωσαν ένα από τα μεγαλειωδέστερα δημιουργήματα της ανθρωπότητος, την Αγία Γραφή, στη συγκρότησι της οποίας σ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0161

Η ελληνική Ανατολή και λατινική Δύσις, διακόψασαι τας μεταξύ των σχέσεις επισήμως και οριστικώς το 1054, υποτίθεται ότι έζησαν έκτοτε ως δύο εχθρικαί, ανά πάσαν στιγμήν αντιμέτωποι παρατάξεις. Επομένως ο χαρακτηρισμός της όλης περιόδου πρέπει να είναι διπλούς, διότι ο τίτλος "Υστεροβυζαντινή περίοδος" δεν καλύπτει πλέον ολόκληρον την θεολογικήν σκέψιν ούτε επί πολιτικής ούτε επί εκκλησιαστικής βάσεως. Δεν είναι όμως μόνον η ανάγκη ν' αποφευχθή ο διπλούς τίτλος, η οποία συνετέλεσεν εις το να κρατήσωμεν τον ως άνω ενιαίον τίτλον. Εις την πρα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0160

Περί το έτος 30 μ.Χ. μικρός όμιλος ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, εις τα Ιεροσόλυμα, παρουσιάζει παραδόξους εκδηλώσεις ανέρχονται καθ' εσπέραν εις ευρύχωρον υπερώον, παραθέτουν το δείπνον της αγάπης και αναμένουν να τους επισκεφθή εκ νέου ο Κύριος, ο οποίος είχεν ανέλθει εις τους ουρανούς. Ο όμιλος αυτός ημέραν με την ημέραν, χρόνον με τον χρόνον, ηυξήθη αθορύβως έως ότου κατέκτησε τον κόσμον. Ήσαν οι πρώτοι μαθηταί του Χριστού. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0026

Το μικρό τούτο βιβλίο είχε ιδεί το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά το 1966. Εκείνο το χρόνο η Θεσσαλονίκη ετιμούσε τα δυο μεγάλα τέκνα της με την ευκαιρία της συμπληρώσεως χιλίων εκατό ετών από το ξεκίνημά τους για την αποστολή που άλλαξε την όψι της Ευρώπης. Ετιμούσε τους αγίους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, τους φωτιστάς των Σλάβων. Είχε εκφρασθή τότε η επιθυμία και η ευχή να ετοιμάση η πόλις αυτή οίκον προς τιμή των δύο αδελφών αποστόλων που θα εστέγαζε κι ένα μέρος των λειψάνων τους. Πέρυσι η πόλις εώρταζε τα χίλια εκατό έτη από το...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1001-0192

Το θρησκευτικόν καθίδρυμα, το οποίον συνεστήθη από τους μαθητάς του Χριστού εις την τότε οικουμένην, τον χώρον της γης όπου έφθανεν ο ελληνικός πολιτισμός, απετελέσθη από ένα σύνολον αυτοτελών κοινοτήτων. Αυταί αι κατά τόπους κοινότητες ήσαν τρόπον τινά "πόλεις" κατά την κλασικήν έννοιαν της λέξεως, ωμοίαζον οργανικώς με τας πόλεις της αρχαιότητος, αι οποίαι ήσαν αυτάρκεις διοικητικής, οικονομικώς και πολιτιστικώς, και έχουν το όνομα του βασικωτέρου θεσμού της λειτουργίας της πόλεως: εκκλησία. Δεν έλαβον τυχαίως και άδικος το όνομα τούτο α...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0136
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0149

Τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας δεν έπαυσαν ποτέ να αναγινώσκωνται με ζήλον από τους ευσεβείς χριστιανούς και με ενδιαφέρον από επιμελείς ή περιέργους επιστήμονας. Οι Πατέρες ευρίσκοντο πάντοτε εις την επικαιρότητα, αλλ' ίσως ποτέ άλλοτε η μελέτη των κειμένων αυτών δεν ήτο τόσον εντατική όσον είναι σήμερον, οπότε ερευνάται επισταμένως πάσα πτυχή της δραστηριότητος, της συγγραφικής παραγωγής και της διδασκαλίας αυτών και επιχειρείται εμπεριστατωμένη ανάλυσις και ανατομία της σκέψεως αυτών. Δυνάμεθα πράγματι να ομιλήσωμεν περί ανθήσ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3339-0023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ς' ΚΑΙ Θ' ΑΙΩΝΕΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0152

Αν και εδώ εξετάζομεν την ελληνικήν θεολογικήν γραμματείαν και περιοχών ευρισκομένων εκτός των ορίων της βυζαντινής αυτοκρατορίας, δεν θεωρούμεν ακατάλληλον τον τίτλον "Πρωτοβυζαντινή περίοδος", δια του οποίου χαρακτηρίζεται το παρόν τμήμα του πατρολογικού τούτου συστήματος και τούτο διότι εις τον μεσογειακόν και τον ευρωπαϊκόν χώρον κυριαρχεί κατ' αυτήν όχι μόνον η βυζαντινή πολιτική, αλλά και η ελληνική θεολογική σκέψις. Διάσπασις και διαφύλαξις είναι αι δύο κύριαι και εν μέρει αντιφατικαί δυνάμεις, αι οποίαι δρουν εις την αυτοκρατορίαν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ Δ' ΚΑΙ Ε' ΑΙΩΝΕΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0156

Δια του παρόντος τόμου αρχίζει η εξέτασις της χριστιανικής γραμματείας του τετάρτου και του πέμπτου αιώνος, οι οποίοι συνιστούν την περίοδον της δογματικής συγκροτήσεως και της θεολογικής ακμής της Εκκλησίας. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0134
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0034

Προοιμιακό σημείωμα 1 ΠΕΛΑΣΓΟΙ 2 ΑΧΑΙΟΙ 3 ΕΛΛΗΝΕΣ 4 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ 5 ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΙ 6 ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ 7 ΔΥΣΣΕΒΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 8 ΡΩΜΑΙΟΙ 9 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 10 ΓΡΑΙΚΟΙ 11 GRAECI HAERETICI 12 ΜΥΘΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 13 ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 14 ΠΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΡΑΙΚΟΙ, ΡΩΜΑΙΟΙ 15 ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ Επίμετρο Ευρετήριο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2440-0169

Τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας δεν έπαψαν ποτέ να αναγιγνώσκονται με ζήλο από τους ευσεβείς χριστιανούς και με ενδιαφέρον από επιμελείς ή περίεργους επιστήμονες. Οι Πατέρες βρίσκονταν πάντοτε στην επικαιρότητα, αλλά ίσως ποτέ άλλοτε η μελέτη των κειμένων αυτών δεν ήταν τόσο εντατική όσο είναι σήμερα, που ερευνάται επισταμένως κάθε πτυχή της δραστηριότητας, της συγγραφικής παραγωγής και της διδασκαλίας τους και επιχειρείται εμπεριστατωμένη ανάλυση και ανατομία της σκέψης τους. Μπορούμε πράγματι να μιλήσουμε για άνθηση της πατερική...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ Δ' ΚΑΙ Ε' ΑΙΩΝΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3339-0020
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗ ΖΩΗ
Εκδότης: ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1588-0000

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΕΡΕΖΑ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
SCHNITZLER ARTHUR
€16.96 €8.48
(-50%)
Κερδίζετε €8.48
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
€19.90 €8.95
(-55%)
Κερδίζετε €10.95

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Αργύρης Χιόνης: Τύποι ήλων 2 Είπες βαθιά θα σκάψεις μες στον εαυτό σου, να τον γνωρίσεις, να τον καταχτήσεις ίσως. Μα τι νόμισες πως είναι ο εαυτός σου, ορυχείο στοές ν’ ανοίγεις ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS