Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0215

Με την χάρη και την ευδοκία του Θεού εκδίδεται ο πέμπτος αυτός τόμος των "Απαντήσεων εις λειτουργικάς απορίας", που περιέχει την έκτη εκατοντάδα των απαντήσεων από την 501η ως την 600ή. Καλύπτουν δε αυτές μια ολόκληρη δεκαετία συνεργασίας με το περιοδικό "Ο Εφημέριος", από το τεύχος 1/15 Απριλίου 1993 μέχρι το τεύχος του Ιανουαρίου 2003. Όπως και κατά τις προηγούμενες ανατυπώσεις, έτσι και τώρα, κατά βάση το κείμενο παραμένει το ίδιο, γίνονται όμως μικρές βελτιώσεις, προσθήκες ή διορθώσεις, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο. Τα "απορούμενα" σ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0095

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τας αποκρίσεις εις εκατόν πενήντα λειτουργικός, ως επί το πλείστον, απορίας εφημερίων, δημοσιευθείσας εις το περιοδικόν "Ο Εφημέριος" κατά το διάστημα μιας περίπου τριετίας, από τον τεύχους της 16ης Ιουνίου 1965 μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 1968. Η ανατύπωσις εζητήθη από πολλούς αναγνώστας των άρθρων αυτών, οι οποίοι τα εθεώρησαν χρήσιμα δια τον καταρτισμόν των και δια την άσκησιν του λειτουργικού και ποιμαντικού των έργου. Προς όλους αυτούς, καθώς και προς όσους δια των αποριών και των αντιρρήσεών των καθώρισαν και ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0096

Με την βοήθειαν του Θεού συνεπληρώθη και Τρίτη εκατοντάς των απαντήσεων εις λειτουργικάς απορίας. Αύται εδημοσιεύθησαν εις το περιοδικόν "Ο Εφημέριος" από του τεύχους της 15ης Οκτωβρίου 1968 μέχρι της 1ης - 15ης Φεβρουαρίου 1976, εκδίδονται δε εις τον Β' τούτον τόμον συμπληρωμέναι και αναθεωρημέναι, όπου τούτο ήτο αναγκαίον. Ήδη γι' αυτών υπερεκαλύφθη μία ολόκληρος δεκαετία συνεχούς συνεργασίας εις το εν λόγω περιοδικόν. Ποικιλία λειτουργικών θεμάτων έχει αναλυθή και έχουν δοθή κατά δύναμιν απαντήσεις εις ζητήματα περισσότερον ή ολιγότερο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0213

Με την βοήθειαν του Θεού συνεπληρώθη και η τετάρτη εκατοντάς (301-400) των "Απαντήσεων εις λειτουργικάς απορίας". Αύται εδημοσιεύθησαν εις το περιοδικόν "Ο Εφημέριος" κατά τα τελευταία πέντε έτη (Μάρτιος 1976 - Μάρτιος 1982) και ήδη αναδημοσιεύονται με τας αναγκαίουσας διορθώσεις και επαυξήσεις. Ο τόμος αυτός αφιερούται εις την μνήμην δύο σεβασμίων ανδρών, των μακαριστών λαϊκών θεολόγων Παναγιώτου Τρεμπέλα (18 Νοεμβρίου 1977) και Αθανασίου Φραγκοπούλου (29 Ιουνίου 1977), οι οποίοι εκοιμήθησαν εν Κυρίω κατά το χρονικόν διάστημα κατά το οποί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0214

Ο τόμος αυτός περιέχει την πέμπτη εκατοντάδα των "Απαντήσεων σε λειτουργικές απορίες", που δημοσιεύονται σε συνέχειες στο περιοδικό "Ο Εφημέριος". Για τη συμπλήρωση της εκατοντάδας αυτής χρειάσθηκε ασυνήθιστα μακρός χρόνος, μια ολόκληρη ενδεκαετία (1 Μαΐου 1982 μέχρι 15 Μαρτίου 1993). Μεσολάβησε και μια τριετία διακοπής της συνεργασίας (1 Οκτωβρίου 1989 μέχρι 15 Ιουνίου 1992), που θα ήταν οριστική αν η αγάπη πολλών αναγνωστών δεν ανάγκαζε τον γράφοντα να συνεχίσει το εγχείρημα. Ο χρόνος αυτός έδειξε, πως ο κόπος που καταβάλλεται δεν πηγαίν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εκδότης: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3580-0113

Το παρόν τεύχος εκδίδεται επί τη ευκαιρία της θεμελιώσεως του ναού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τιμήν των Θεσσαλονικέων αυταδελφών, ισαποστόλων και φωτιστών, αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Αποβλέπει δε εις την αποκατάστασιν της εις αχρηστίαν παρ' ημίν περιπεσούσης παλαιάς ειδικής ακολουθίας «επί θεμελίων εκκλησίας», η οποία εις τας νεωτέρας εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων υποκατεστάθη δια της ακολουθίας του μικρού αγιασμού (βλ. Μικρόν Ευχολόγιον, εκδ. αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1956, σελ. 3...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0120

Ο μικρός αυτός τόμος αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια εκείνου που εκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το έτος 2002 στη σειρά "Λογική Λατρεία" με τίτλο "Τελετουργικά θέματα" και υπότιτλο το αγιογραφικό "Ευσχημόνως και κατά τάξιν". Περιέλαβε δε ο τόμος αυτός δώδεκα θέματα - εισηγήσεις του υποφαινομένου σε διάφορα Συνέδρια, που αφορούσαν σε θέματα τελετουργικής δεοντολογίας. Ως "Τελετουργικά Θέματα Β'" εκδίδεται στο μετά χείρας τόμο μια νέα παρόμοια δωδεκάδα θεμάτων, από τα οποία άλλα μεν είναι κατ' ακρίβειαν "...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0062

Εις τον τόμον τούτον δημοσιεύεται σειρά εκ πεντήκοντα ραδιοφωνικών εκπομπών, μεταδοθεισών εκ του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας, υπό τον γενικόν τίτλον «Από την λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», από του Φεβρουαρίου 1970 μέχρι του Ιανουαρίου 1971. Αναπτύσσονται εις αυτάς εορτολογικά κατ’ αρχήν θέματα, αναφερόμενα εις τα εορτάς του εκκλησιαστικού έτους, τας εορταζομένας είτε κατά την ημέραν είτε κατά την εβδομάδα, κατά την οποίαν εγίνετο η εκπομπή, ως και σχετικά προς τας εορταστικάς αυτάς περιόδους λειτουργικά ζητήματα. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0128

(. . .) Ως τελετουργικά θέματα (τόμος Γ΄) εκδίδεται στον τόμο αυτό (. . .) μια νέα δωδεκάδα θεμάτων, από τα οποία άλλα μεν είναι κατ' ακρίβειαν «τελετουργικά» και άλλα αφορούν στο λειτουργικό τυπικό ή στη γενικότερη προβληματική στο χώρο της θείας Λατρείας. Αποτελούν μια κατά δύναμιν προσπάθεια προσεγγίσεως των πολλών και ποικίλων λατρευτικών προβλημάτων με στόχο πάντοτε την με φόβο Θεού και γνώση, ευσχήμονα και κατά τάξιν τέλεση και συμμετοχή στη θεία Λατρεία, στα πλαίσια της λεγόμενης και επιδιωκόμενης «λειτουργικής αναγέννησης» ή «λειτο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0119

Η Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου είχε την ευγενή καλωσύνη να προτείνει την έκδοση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη σειρά "Λογική Λατρεία", σε έναν τόμο, δώδεκα μελετημάτων του υπογραφομένου που αφορούν σε τελετουργικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο και τα Εντιμότατα μέλη της Επιτροπής. Τα δώδεκα αυτά μελετήματα κατά βάση αποτελούν εισηγήσεις σε ισάριθμα Συνέδρια, που διαπλατύνθηκαν και έτυχαν μιας επιβαλλομένης επεξεργασίας και συμπληρώσεως μετ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
Εκδότης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1925-0064

(...) «Τώρα, προς το τέλος της πανεπιστημιακής διδακτικής προσφοράς, αποτολμάται η καταγραφή της διδασκαλίας, που τη διευκολύνει η διάσπαση της ύλης σε πολλά επιμέρους μαθήματα. Η επιστήμη δεν προάγεται με ογκώδη διδακτικά εγχειρίδια, αλλά με μικρές ή μεγαλύτερες επιμέρους συμβολές στην έρευνα των μεγάλων αυτών θεμάτων. Ο καταρτισμός δε των φοιτητών σε κλάδους όπως η Λειτουργική προαπαιτεί συστηματική γνώση της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας, αγάπη και ενδιαφέρον γι' αυτή και επισταμένη μελέτη της βιβλιογραφίας, που είναι πολλή και αξιό...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ
Εκδότης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1925-0132

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΑΡΗΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
€28.00 €14.00
(-50%)
Κερδίζετε €14.00
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
LENNARD-BROWN SARAH
€7.70 €3.08
(-60%)
Κερδίζετε €4.62

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Η ευφυΐα θα ήταν η δυνατότητα να λες κάτι βαθύ με πολύ απλά λόγια [...]Ρίχτηκα με τα μούτρα στην αναζήτηση του προσωπικού μου θεού: ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Όσο πιο συμπυκνωμένα και λακωνικά έγραφα τόσο λιγότερα περιθώρια για λ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS