Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0008

Προσπάθησα και στην έκδοση αυτή να εκσυγχρονίσω το βιβλίο με τη χρησιμοποίηση της νεότερης βιβλιογραφίας και τη συζήτηση των νεότερων απόψεων, όπου βεβαίως τούτο ήταν επιβεβλημένο. Με τον τρόπο αυτό ελπίζω ότι παρουσιάζω βοήθημα, στο οποίο εκτίθενται ευσύνοπτα και εύληπτα όλες οι πλευρές της εσωτερικής και εξωτερικής ιστορικής εξέλιξης ενός κράτους, που στην υπερχιλιετή ιστορία του διέσωσε τη δυτική Ευρώπη κατά τους μακρούς αιώνες του Μεσαίωνα και, συνθέτοντας τα πολιτιστικά στοιχεία της αρχαιότητας και της χριστιανικής Ανατολής σ' αυτό πο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (565-1081)
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0086

[...] Τόσον η κατά των εξωτερικών εχθρών αντεπίθεσις, όσον και βαθειαί και ριζικαί μεταβολαί εις την όλην δομήν του κράτους επισυμβαίνουν ή τουλάχιστον ολοκληρούνται κατά το δεύτερον τμήμα της μέσης βυζαντινής περιόδου (717-867). Κατά τα εκατόν πεντήκοντα έτη της διαρκείας του, η αυτοκρατορία κατορθώνει να αποκρούση και ν' απωθήση τους Άραβας και τους Βούλγαρους και να θέση τας προυποθέσεις δια την θριαμβευτικήν εξόρμησιν των επομένων εποχών. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: ΕΡΜΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1670-0140

Το βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη το Βυζαντινό Κράτος από όλες τις πλευρές: Εσωτερική ιστορία, κρατική δηλαδή οργάνωση και κοινωνική δόμηση και εξωτερική, πολιτική ιστορία, μέσα στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκε η πρώτη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: ΕΡΜΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1670-0141

Το βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη το Βυζαντινό Κράτος από όλες τις πλευρές: Εσωτερική ιστορία, κρατική δηλαδή οργάνωση και κοινωνική δόμηση και εξωτερική, πολιτική ιστορία, μέσα στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκε η πρώτη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0003

Η «Εισαγωγή στην τεχνική της επιστημονικής ιστορικής εργασίας» σκοπό έχει να βοηθήσει το φοιτητή να μυηθεί στον επιστημονικό τρόπο εργασίας, για να μπορέσει το ταχύτερο και με τον καλύτερο τρόπο να δουλέψει αυτόνομα και δημιουργικά. Θα τον βοηθήσει, λοιπόν, όχι να πάρει το «χαρτί» του γρηγορότερα -για τον σκοπό αυτό θα αρκούσε ίσως να αποστηθίσει έναν αριθμό σελίδων από ένα οποιοδήποτε πολυγραφημένο και (σε πολλά) ανεύθυνο «σύγγραμμα»- αλλά να μάθει να σκέπτεται και να εργάζεται επιστημονικά. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0002

Για να κατανοήσουμε καλά το Βυζάντιο δεν φτάνει να γνωρίζουμε τα εδαφικά του όρια, τη χρονική διάρκεια της ιστορίας του και την εθνολογική του σύσταση. Πρέπει, πρώτα πρώτα, να καταλάβουμε ποιες δυνάμεις το ωθούσαν στη μακρόχρονη ζωή του, ποιες μεταβολές προσδιόριζαν την κοινωνική του εξέλιξη και ποιος ήταν ο ρόλος του νέου ιστορικού καταλύτη της μεσαιωνικής εποχής, της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Μόνο όταν εξετάσουμε τις δυναμικές αυτές κατηγορίες θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις αντιλήψεις μας για το Βυζάντιο και ν' αποκτήσουμε σωσ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (324-565)
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0085

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ Β. ΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΠΟΧΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ 2. Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ 3. Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙΜΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 2. ΑΜΥΝΑ 3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 5. ΦΟΡΟΙ Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
Α. ΤΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0389

Διπλωματική, από το ουσιαστικόν δίπλωμα (το δεδιπλωμένον, από του ρήματος διπλόω), είναι η βοηθητική της ιστορίας επιστήμη, της οποίας αντικείμενον είναι η κριτική μελέτη των εγγράφων ως ιστορικών πηγών. Τι είναι έγγραφον; Έγγραφον καλούμεν κάθε γραπτήν δήλωσιν έχουσαν νομικής φύσεως περιεχόμενον. Επειδή τα έγγραφα εδιπλούντο δια να σφραγισθούν και να ασφαλισθή με τον τρόπο αυτόν η μυστικότης ή να βεβαιωθεί η γνησιότης των, ωνομάσθησαν διπλώματα. Η χρησιμοποίησις όμως της λέξεως δίπλωμα ως δηλωτικής μιας ιδιαιτέρας κατηγορίας πηγών, των εγ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1081-1453) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΛΑΜΨΕΙΣ (1081-1204)
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0091

(. . .) Και στον τόμο αυτόν, όπως και στο δεύτερο, εξετάζεται η πολιτική ιστορία με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της κρατικής οργανώσεως, της κοινωνικής δομής και του οικονομικού βίου του Βυζαντίου, κατά το διάστημα 1081-1204. Ο συγγραφέας επιφυλάσσεται να δώσει σε ξεχωριστό τόμο ολόκληρη την εσωτερική ιστορία του Βυζαντίου (324-1453), μετά την αποπεράτωση της όλης «Ιστορίας του Βυζαντινού κράτους». Όπως και στους προηγούμενους δύο, έτσι και στον παρόντα τόμο, ο συγγραφέας παραπέμπει κυριώτατα στις πηγές, μνημονεύοντας από την υπόλοιπη β...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΕΞΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2311-0008

(...) Στο «Λεξικό», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία και την εποπτεία του Ιωάννη Καραγιαννόπουλου, ακολουθήθηκε το εξής πρόγραμμα εργασίας: 1. Συλλογή υλικού. Κατά τη συλλογή υλικού αποδελτιώθηκαν πηγές και βοηθήματα. α) Πηγές: Κατά την αποδελτίωση των πηγών δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι πίνακες των κριτικών εκδόσεων, αλλά αποδελτιώθηκαν τα ίδια τα κείμενα. Το αρχείο των πηγών ενημερώνεται συνεχώς από τις καινούργιες εκδόσεις. Έχουν αποδελτιωθεί ιστοριογραφίες, νομοθετικά κείμενα, πάπυροι, έγγραφα, κείμενα πρακτικής σημασίας και αγιολογικά και...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0062

Βασικές προϋποθέσεις για την ορθή καλλιέργεια της επιστήμης και για την επιστημονική πρόοδο είναι η ελεύθερη άσκηση της επιστήμης και η ελεύθερη διδασκαλία της. Τούτο είναι αρχή γενική για κάθε επιστήμη, απαραίτητη όμως ιδιαίτερα για τις ανθρωπιστικές και ιστορικές επιστήμες. Ακόμη γενική αρχή της επιστήμης είναι η διεθνικότητα της επιστήμης και η διεθνής συνεργασία στην επιστημονική έρευνα. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΥ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0161

Τι είναι ο Μεσαίωνας; Έχει σημασία και ποια είναι αυτή για το σημερινό άνθρωπο και την ιστορική του αυτογνωσία; Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα που προβάλλουν σ' όποιον θέλει ν' ασχοληθεί με την ιστορία της περιόδου που καλούμε Μεσαίωνα. Προτού όμως απαντήσουμε σ' αυτά πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση: όπως οι αρχαίοι χρόνοι έτσι και οι μεσαιωνικοί δεν έχουν σβήσει με το πέρασμα των χρόνων. Κι αν ακόμη το θέλαμε, δε θα μπορούσαμε να τους ξεχάσουμε, μια και τα κατάλοιπα της παρουσίας τους, εκκλησίες, φρούρια, οχυρωματικά έργα πόλεων κλπ. χτυπ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0028

Η επιθυμία του συγγραφέα να φέρει σε άμεση επικοινωνία τον σημερινό αναγνώστη με τον βυζαντινό κόσμο, παρακίνησε στη σύνταξη του παρόντος βιβλίου. Ο αναγνώστης δεν έχει να κάνει με αφήγηση νεότερου ιστορικού, που εκθέτει τα πράγματα όπως αυτός τα είχε αντιληφθεί, αλλά με τη φωνή των ίδιων των Βυζαντινών που από τα βάθη των χρόνων του παρέχουν απ' ευθείας μαρτυρία για την πολιτική θεωρία, την κρατική οργάνωση και τη διάρθρωση και δομή της βυζαντινής κοινωνίας και οικονομίας. Συνειδητά τα κείμενα που παρατίθενται αναφέρονται στην εσωτερική π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1949-1974
Εκδότης: ΒΑΝΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0640-0088

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Β. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εκδότης: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3580-0104

Η έρευνα του παρελθόντος προϋποθέτει γνώσιν των πηγών του. Η γνώσις αυτή αποτελεί τον απαραίτητον εξοπλισμόν κάθε ερευνητού που θέλει ν' ασχοληθή με ωρισμένην εποχήν, επί πλέον δε χρησιμεύει, λαμβανομένης υπ' όψιν της ιδιοτυπίας των πηγών κάθε ιστορικής περιόδου, ως η ειδοποιός διαφορά η μεταβάλλουσα τον ερευνητήν του παρελθόντος εις ιστορικόν μιας συγκεκριμένης εποχής και καθιστώσα τούτον ειδικόν εις την εποχήν αυτήν και την προβληματικήν της. Είναι προφανές κατά ταύτα ότι η έρευνα της βυζαντινής περιόδου της εθνικής μας ιστορίας προϋποθέ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
SCHNITZLER ARTHUR
€10.30 €5.15
(-50%)
Κερδίζετε €5.15
ΚΟΥΚΑΚΙ - ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - ΓΑΡΓΑΡΕΤΤΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΩ
€19.08 €9.54
(-50%)
Κερδίζετε €9.54

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS