Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1916-1982)

Ταξινόμηση κατά:   
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0039

Πολλοί έχουν προφητεύσει περί των γεγονότων των τελευταίων καιρών, ως και πολλοί έχουν γράψει περί αυτών. Και διότι από την μελέτην αυτών απορρέει μία τινά ωφέλεια, τόσον θετικώς όσον και αρνητικώς, προβαίνομεν εις επιλογήν μερικών προφητειών από διαφόρους πηγάς κόσμου και Αγιωνύμου Όρους και κυκλοφορίαν αυτών, εν τω μικρώ τούτο πονηματίω, με τίτλον "ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ". Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι δραματικά γεγονότα μας αναμένουν, λόγω της οικτράς καταπτώσεως της σημερινής γενεάς μας η οποία ζη υπό κλίμα αθεϊσμού...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΔΙΑ ΣΑΡΚΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 5306-0003

Χάριτι και ανοχή Κυρίου, προβαίνομεν εις την συγγραφήν και κυκλοφορίαν του παρόντος πονήματος, υπό τον τίτλον "Η δια σαρκός απώλεια", καθ' ότι βλέπομεν εις τας ημέρας μας των υπ' αριθμόν ένα εχθρόν της ψυχής μας, την Σάρκα, ως μέσον Απώλειας της αθανάτου ψυχής μας. Με την ανοχήν λοιπόν ταύτην του Κυρίου μας και την κρυφήν έλπίδα, ότι δια μερικούς ίσως δεν είναι αργά, ώστε εάν θελήσουν και διαβάσουν θα υπακούσουν, εις την φωνήν του Δημιουργού της σαρκός και εν μετανοία και εξομολογήσει θα επιστρέψουν και θα σωθούν, προβαίνομεν εις την συγγρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ζ' ΕΚΔΟΣΙΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0044

Εξητάσαμεν την Αγίαν Γραφήν και τας Ιεράς Παραδόσεις, επισκοπήσαμεν το περιεχόμενον της Θείας Λειτουργίας, εμελετήσαμεν επισταμένως τας «Περί της Θείας Κοινωνίας» ιεράς συγγραφάς των μεγάλων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας απ' αρχής της συστάσεως αυτής, και ούτω δια της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έρχεται εις φως η συγγραφή αύτη με σκοπόν να νουθετήση, να υπενθυμίση ή και να διδάξη ακόμη πάντα χριστιανόν, ποίον είναι το γνήσιον και αληθές πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας επί του θέματος τούτου, της Θείας Κοινωνίας. [...] (...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ: Παρ' ότι η Νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας μας, διότι την διδάσκει το Ευαγγέλιον και εν γένει η Αγία Γραφή, και θεσμός παμπάλαιος, έχουσα τας ρίζας της μέσα εις αυτόν τούτον τον Παράδεισον, εν τούτοις υπάρχουν πολλοί, τόσον λαϊκοί όσον και Κληρικοί, πού ούτε καν προσέχουν αυτήν. Ωστόσο δεν απευθυνόμεθα εις αυτούς, πού δεν τους συνδέει τίποτε άλλο με την Μητέρα Εκκλησίαν ειμή το ιερόν Βάπτισμα πού έλαβον εις την νηπιακήν των ηλικίαν, αλλά γενικώς εις όλους αυτούς πού θέλουν να λέγωνται χριστιανοί, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ
ΠΟΙΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ, ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 5306-0004

Ο Γάμος είναι Μυστήριον τελούμενον υπό της Εκκλησίας είναι δε Μυστήριον εν τη Εκκλησία ο Γάμος, διότι αγιάζει δια της ευλογίας αυτής την απαρχήν του ανθρωπίνου γένους, ήτις λαμβάνει την εαυτής σύστασιν απ' αυτής της θείας εντολής "αυξάνεσθε και πληθύνεσθε" και προάγεται κατά θείον θέλημα προς πλήρωσιν της εαυτής εν τω κόσμω αποστολής δια του γάμου καινή εγκαινίζεται κτίσις κατά θέλημα Θεού προς δόξαν Θεού. Ο γάμος λέγεται υπανδρεία, ως τιθεμένης της γυναικός υπό την προστασίαν του ανδρός "ο γαρ ανήρ εστι κεφαλή της γυναικός", κατά το γ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0019

"ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ" Αι περί Θεού, ψυχής, αθανασίας ψυχής, μελλούσης ζωής κλ.π. διδασκαλίαι του Χριστιανισμού, ως και Αυτός Ούτος ο ιδρυτής της θρησκείας μας, υπήρξαν πάντοτε "σημείον αντιλεγόμενον" (Λουκ. Β' 34). Παρά το πλήθος, των πιστών, υπάρχουν εις πάσαν εποχήν και αρνηταί της αληθούς πίστεως, και πολέμιοι του Χριστιανισμού. Η απιστία ασφαλώς έχει τα αιτιά της, μερικά των οποίων είναι τα εξής: 1) Η ημιμάθεια των θρησκευτικών αληθειών, 2) Σκανδαλώδης βίος, 3) Ο περισπασμός εις βιοτικάς ανάγκας 4) Δεν υπάρχουν αρκεταί αποδείξεις.[. ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0023

[...] Αι ψυχές των νέων, όσο κι' αν έχουν φασκιωθή από τις κακές επιδράσεις των μεγάλων, απ' τις ίδιες των κακές συνήθειες, απ' τον αμαρτωλό τους εαυτό, ωστόσο διασώζουν ακόμα κάποιο αρκετά σημαντικό μέρος, στο οποίο διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του Θεού. Όπως στο φασκιωμένο νήπιο διακρίνουμε το προσωπάκι του, έτσι και στο νέο και στη νέα βλέπουμε ακόμα την εικόνα του Θεού, την ψυχή. Όπως μέσα στο νερό μπορούμε να δούμε τον ήλιο, έτσι και μέσα στο άπλαστο ακόμα παιδί μπορούμε ν' αντικατοπτρίσουμε τον Θεό. Φρονούμε ότι από την ψυχή του νέο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0021

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. "ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ" Τι εστί Μετάνοια: Μετάνοια, κατά τον θείον Χρυσόστομον εστί, πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλαυσης. (Τόμ. ι' σελ. 832). Διότι, κατά τον Άγιον Νείλον όπου αν προσέλθη το πνεύμα της μετανοίας εκεί δήλον, ότι "Πάσης αμαρτίας γίνεται καταστροφή, και των αλαστόρων (των κακούργων) δαιμόνων κατάλυσις". Μετάνοια ακόμη εστί, μεταμέλεια του ανθρώπου, ήτις κοινοποιείται διά της Εξομολογήσεως, ως βλέπομε εις τον άσωτον, όστις μετανοήσας ανέστη, και πορευθείς εις τον πατέρα του είπ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΥΧΙ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΛΛ' Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8146-0001

Το θέμα της αμαρτίας δι' ημάς τους ανθρώπους και δη τους Χριστιανούς, είναι λίαν σοβαρόν, καθ' ότι, κατ' αναλογίαν της θέσεως την οποίαν θα λάβωμεν έναντι τούτου θα εξαρτηθή η απαλλαγή μας και σωτηρία εξ αυτής ή η απώλειά μας. Έναντι του μεγάλου, του σοβαρού αυτού θέματος της αμαρτίας του ανθρώπου, έχει λάβει μέρος και Αυτός ο Θεός, αποστείλας τον Υιόν Του, προς ρύθμισιν αυτού. Δι' αυτό θα πρέπει να προσέξωμεν πολύ, διότι, ναι μεν απαλλασόμεθα αυτής, αλλά και κολαζόμεθα ένεκεν αυτής. Αυτό δε θα εξαρτηθή, όχι πλέον από τον Θεόν, όστις έκαμε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΟΥΝΤΑΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0022

Προβαίνομεν, Χάριτι Κυρίου, εις την ανατύπωσιν και κυκλοφορίαν δύο Αποκαλύψεων σχέσιν εχουσών με την παρουσίαν του Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία, μήπως θελήσωσίν τινες και συμμορφωθώσιν, τόσον εκ των λαϊκών, όσον και εκ των Κληρικών, οίτινες δια της ανακόλουθου συμπεριφοράς αυτών, εν τω Ναώ, ομολογούν, ότι η θεία Λειτουργία είναι ουδέν, ειμή τύπος ξηρός μόνον. Διότι όμως είναι αληθές, ότι παρευρίσκεται αοράτως εν τη Θεία Μυσταγωγία Αυτός ο Κύριος και "παρεστήκασιν, Αυτώ, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΤΑΝ ΕΛΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 8146-0000

Εφ' όσον ζη τις εις τον κόσμον τούτον ημπορεί ν' αποφύγη το να εμφανισθή ενώπιον ανθρωπίνης τινός δικαστικής αρχής. Αλλ' όταν φύγη του κόσμου τούτου και περάση εις τον άλλον, τον πέραν του τάφου, εις τον κόσμον εκείνον δεν θα ημπορέση να αποφύγη την δικαστικήν εκείνην αρχήν, της φοβεράς ημέρας του Κυρίου, της ημέρας της Κρίσεως, κατά την δευτέραν παρουσίαν Αυτού. Η "δευτέρα παρουσία" του Κυρίου, είναι εν γεγονός αναμενόμενον. Το αψευδές στόμα Του έχει μιλήσει περί αυτής, και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έχει περισώσει μετά λεπτομερειών την υπόσ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0267

-Ο άνθρωπος όταν κρατιέται από το Χριστό, τα πάντα μπορεί να κάνει!... -Ένας Πατέρας της Εκκλησίας μας είπε το εξής: η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Η παγωνιά όμως των συμφορών και των θλίψεων, οδηγεί εις την ταπείνωση. Τον καθηλώνει τον άνθρωπο και έτσι του δίδει μία ευκαιρία, να του ομιλήσει ο Θεός. -Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει σε υλικά μέσα να αναπαυτεί, να ξεκουραστεί, πλανάται. Διότι η ψυχή είναι πνεύμα και έχει ανάγκη πνευματικής βοηθείας. -Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι κακοί, που μας προσβάλλουν, που μας αδικούν, είναι ουσιαστικά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ... ΜΥΡΙΩΝ
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3311

Οφείλω ενταύθα εξηγηθείναι πόθεν έλαβον αφορμήν επανεκδόσαι τα περί ψευδοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας και παγιδεύσεως της Ορθοδοξίας και προδοσίας αυτής και το πώς ο Κύριος και Ιδρυτής αυτής, Ιησούς Χριστός, δι' ενός και μόνον πιστού του δούλου του Αγίου Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, του επιλεγομένου Ευγενικού, έσωσεν αυτήν. Επανεκδίδω όμως αυτά βεβαίως, ουχ ίνα πείσω τους εκ της Δύσεως πλανηθέντας, διότι τούτο εστίν αδύνατον, καθότι η διδασκαλία της Παπικής λεγομένης εκκλησίας εκ παίδων κατειργάζεται αυτούς και μορφώνει ούτως, ώστε μόνον μί...
Διαβάστε περισσότερα...
480 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0170

Ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, του Αθανασίου και της Ασήμω, γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του Αιγίου, και ήταν ο δεύτερος από τα έξι παιδιά της οικογενείας. Σε ηλικία περίπου δέκα ετών έμεινε ορφανός από πατέρα. Μετά το Δημοτικό και το Σχολαρχείο της εποχής, ανέλαβε, ως δεύτερος πατέρας, τα καθήκοντα της οικογένειας. Με την Εκκλησία δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις, όπως και ο ίδιος ομολογούσε. Κρατούσε απλώς τυπική σχέση. Το 1948 νυμφεύθηκε την Αγγελική Σωτηροπούλου, που διακρινόταν για το χριστιανικό της ήθος, και από τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0064

Το ειδικό αυτό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ» αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη στον εκλεκτό εργάτη του Κυρίου αείμνηστον Δημήτριον Παναγόπουλον, που εδούλευσε στο Ευαγγέλιον με αποστολικό ζήλο και εκήρυξε με πατερικό πνεύμα και εκκλησιαστικό ήθος τις αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας, με δύναμι και χάρι. Όχι μόνον όταν ζούσε, αλλά και μετά την εκδημία του εξακολουθεί, με τις δυναμικές μαγνητοφωνημένες ομιλίες του και τα μεστά πατερικής διδασκαλίας πονήματά του, να αφυπνίζη, να καταρτίζη και να οδηγή στον Χριστό και την Εκκλησία Του χιλιάδες αδιαφόρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΠΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0005

Στις αρχές του 2013 ευδόκησε η πρόνοια του Θεού και εκυκλοφόρησε το εξαίρετο πνευματικό θησαύρισμα του πιστού εργάτου του Ευαγγελίου αειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου με την ονομασία "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ". Το ίδιο εκείνο πρόσωπο που, από φωτισμό Θεού, έκανε τις απομαγνητοφωνήσεις των ομιλιών, μας έφερε και άλλο πνευματικό υλικό από τις εμπνευσμένες ομιλίες του προκειμένου χρησιμεύσουν για την ψυχική ωφέλεια περισσοτέρων συνανθρώπων μας. Έχοντας την συγκατάθεση και του υιού του μακαριστού Δημητρίου, κ. Νεκταρίου Παναγοπούλου, οι εκδόσεις "Ορθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 35 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1602-0127

Ο υπεύθυνος των εκδόσεων "Ορθόδοξος Κυψέλη", κατά θεία πρόνοια, εγνώρισε τον αείμνηστο πιστό εργάτη του Ευαγγελίου Δημήτριον Παναγόπουλον το 1960. Έκτοτε διετηρήθη πνευματική αδελφική φιλία και συνεργασία μέχρι της προς Κύριον εκδημίας του, 13 Φεβρουαρίου του 1982. Αλλά και μετά την κοίμησή του, με την συγκατάθεση του υιού του Νεκταρίου, εκδόθηκαν τεύχη και βιβλία του προς δόξαν Θεού και ψυχική ωφέλεια Ορθοδόξων Χριστιανών. Με την συμπλήρωση δε 100 ετών από την γέννησή του (1916) και 35 από την κοίμησή του (1982) εκδίδεται και το τεύχος αυ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΛΛΟ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3200-0024

Νομίζομεν, ότι δια να έχη τις ορθήν γνώμην επί τινός θέματος, θα πρέπει να είναι αρμόδιος ή να ακούση τον αρμόδιον. Πας δε τις μη έχων αρμοδιότητα ή εξουσίαν, δεν είναι δυνατόν να έχη γνώμην με κύρος και ισχύν. Εις την υπόθεσίν μας, πάλιν νομίζομεν, ότι την ισχύν και την αρμοδιότητα την έχει ο Κύριος, και όχι ο άνθρωπος. Διότι το θέμα δεν είναι, το τι κάμνομεν ημείς εδώ εν τη γη, αλλ' οποία θα είναι η θέσις μας εν τω Ουρανώ. Το θέμα μας είναι, εάν ο τίτλος του "Καλού ανθρώπου", που τόσον ευκόλως δίδομεν ημείς εις εαυτούς και αλλήλους, είν...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΣΚΥΛΙΑ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
€17.00 €6.80
(-60%)
Κερδίζετε €10.20
ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ
DEMIRTAS SELAHATTIN
€9.90 €4.46
(-55%)
Κερδίζετε €5.44

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS