Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

Ταξινόμηση κατά:   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0115

Με ιδιαιτέραν χαράν, αλλά και με βαθείαν συναίσθησιν ευθύνης, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος δίδει εις την δημοσιότητα το υπό του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη καταρτισθέν ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ των Ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού. Η διαμόρφωσις του χριστιανικού εορτολογίου, περιλαμβάνοντος αφ' ενός μεν ακίνητους και κινητάς εορτάς, αφ' έτερου δε ετήσιον και εβδομαδιαίον κύκλον, η μακροχρόνιος εξέλιξις της ορθοδόξου λατρείας και η πλουσιωτάτη υμνογραφική παραγωγή κατέστησαν αναγκαίαν την διατύπωσι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 0434-0108

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποβλέπουσα εις την βελτίωσιν των λειτουργικών εκδόσεων αυτής, συνέστησεν ειδικήν Επιτροπήν προς έλεγχον και διόρθωσιν αυτών, ώστε αυταί να βοηθούν εις την ευτακτοτέραν και ορθοτέραν τέλεσιν των ιερών ακολουθιών. Εν τω πλαισίω της προσπαθείας ταύτης η Επιτροπή ανέθεσεν εις τον ειδήμονα περί τα λειτουργικά αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Κωνσταντίνον Παπαγιάννην την αναθεώρησιν του υπό τον τίτλο Εγκόλπιον του αναγνώστου κυκλοφορούντος λειτουργικού βιβλίου, αι επανειλημμέναι εκδόσεις το...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ - ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ)
(ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0041

Όλοι ακούμε κάθε πρωί και απόγευμα την καμπάνα να χτυπάει, και ξέρουμε ότι στους ναούς αρχίζει την ώρα εκείνη κάποια ακολουθία: ο Εσπερινός, ο Όρθρος, το Απόδειπνο κλπ. Αλλά τί είναι οι ακολουθίες; Ποιες είναι οι καθημερινές ακολουθίες; Ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της καθεμιάς και ποια στοιχεία την απαρτίζουν; Αυτά τα θέματα εξετάζονται αναλυτικά στις περιεχόμενες ομιλίες, για να βοηθηθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τις ακολουθίες της Εκκλησίας και να συμμετέχουμε ουσιαστικώτερα και αποδοτικώτερα σ' αυτές. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-1353

Επ' ονόματι του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου διεσώθη ελληνική Θεία Λειτουργία, ανήκουσα μεν εις τον αλεξανδρινόν λειτουργικόν τύπον, προερχομένη όμως εκ της Συρίας. Η Λειτουργία αύτη διεσώθη μετά της αλεξανδρινής επίσης Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου δι' ενός και μόνου κώδικος, του υπ' αριθμ. 325 παρισινού του ιδ' αιώνος. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2565-0008

Το κήρυγμα του θείου λόγου ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο και αναγκαίο στοιχείο της θείας λατρείας και της ζωής της Εκκλησίας. Οι πρώτοι Χριστιανοί "ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων". Και στο διάστημα των είκοσι αιώνων της ζωής της η Εκκλησία δεν έπαυσε δια "των ποιμένων και διδασκάλων" της να κηρύττη τον λόγο της αληθείας "προς τον καταρτισμόν των αγίων". [?] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0046

Ανάμεσα στους λόγους του Κυρίου εξέχουσα θέση κατέχει η παραβολή του ασώτου υιού. Πασίγνωστη και πλούσια σε διδάγματα, ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο, απεικονίζει παραστατικά τη στάση του Θεού Πατρός απέναντι στον πεπτωκότα και άσωτο άνθρωπο και υποδεικνύει την ενδεδειγμένη σωτήρια πορεία του δευτέρου προς την πατρική οικία. Την ερμηνεία της παραβολής αυτής όπως εκτίθεται στις "Ομιλίες στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο" του μακαριστού π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (ήδη κυκλοφορούν από το "Περιβόλι της Παναγίας") σκεφθήκαμε να περιλάβουμε σε ιδιαίτερο τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-1202

Με το ιερόν βιβλίον του Τριωδίου ήλθον εις έπαφήν το πρώτον δωδεκαετής περίπου κατά την Μ. Τεσσαρακοστήν του έτους 1941, ότε τη προτροπή του τότε ιερατικώς προϊσταμένου του ί. ναού Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης αειμνήστου Ιερέως Δημητρίου Δίγκα ήρχισα ολίγον κατ' ολίγον να εκτελώ χρέη αναγνώστου, βραδύτερον δε και ψάλτου κατά τας ακολουθίας των καθημερινών εν τω ως άνω ί. ναώ. Έκτοτε δεν έπαυσα να χρησιμοποιώ αυτό κατ' έτος ως ψάλτης, έπειτα δε και ως ιερεύς, και να εξοικειούμαι ολονέν και περισσότερον προς τους εν αυτώ περιεχόμενους ύμνους...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-1203

Ασχολούμενος από πολλών ετών με το βιβλίον του Τριωδίου διεπίστωσα την ύπαρξιν εν αύτω, ως έχει σήμερον, πλήθους σφαλμάτων γραμματικών, συντακτικών και μετρικών, τα όποια δυστυχώς επαναλαμβάνονται και διαιωνίζονται, προστίθενται δε και άλλα λόγω της άνευ ουσιαστικής επιμελείας εκδόσεως του βιβλίου. Δια την διόρθωσιν των εσφαλμένων προσέφυγα εις περιωρισμένην έρευναν αγιορείτικων χειρογράφων εκ της εις μικροταινίας συλλογής του εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Τας υπερεπτακοσίας παρατηρήσεις, αι οποίαι προέκυψαν εκ τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0042

Η Σοφία Ιησού υιού Σειράχ, που συνήθως λέγεται χάριν συντομίας Σοφία Σειράχ, είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, γεμάτο πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Είναι όλες βγαλμένες από την πείρα της ζωής, προπαντός όμως εμπνευσμένες από τον νόμο του Θεού, και διδάσκουν την αληθινή σοφία, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φόβος του Θεού και η τήρησις των εντολών του. Αυτή τη σοφία θέλησε ο Ιουδαίος συγγραφεύς του β' αιώνος π.Χ. να μεταδώση με το βιβλίο του στους ομοεθνείς του, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΤΙΦΩΝΑΡΙΟΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΙΕΡΑΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙΣ - ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ , ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΑ , ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΤΑΞΙΝ
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-0861

[...] Στηριγμένο στις πηγές της λειτουργικής μας παράδοσης και γραμμένο με την λειτουργικοποιμαντική ευαισθησία και εμπειρία του π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον τομέα της θείας λατρείας. Και τούτο διότι αποκαθιστά την ως προς τα Προκείμενα, Αλληλουϊάρια, Αντίφωνα και Κοινωνικά αρχαία τάξη, την οποία η αμέλεια των ανθρώπων, αλλά και η φθορά του χρόνου διεσάλευσε. Βοηθά επίσης το λαό του Θεού στη συμμετοχή του κατά την τέλεση των διαφόρων Ακολουθιών και τον κατευθύνει στην "εν πνεύματι και αληθεία" (Ιω. 4,...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0048

Πρώτη από τις επιστολές του αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη τοποθετείται εκείνη προς τους Ρωμαίους, διότι είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη. Ο Παύλος επιθυμούσε πολύ να επισκεφθεί τη Ρώμη και να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο, επειδή όμως δεν ήξερε αν και πότε θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό, αποφάσισε να γράψει την επιστολή αυτή, για να διδάξει στους Χριστιανούς της Ρώμης τις βασικές χριστιανικές αλήθειες, ώστε να έχουν τουλάχιστο μια περίληψη του Ευαγγελίου που κήρυττε. Η επιστολή, αναφερόμενη κυρίως στο θέμα της δικαιώσεως, δηλαδή ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0044

Οι μελέτες με βάσι ψαλμούς κατ' έκλογήν, που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν, γράφτηκαν, για να χρησιμεύσουν ως θέματα του κύκλου μελέτης αγίας Γραφής της ενορίας Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης κατά τις περιόδους 2012-2013 και 2013-2014. Η έκδοσίς τους οφείλεται σε πρωτοβουλία των αγαπητών φίλων και συνεργατών Νίκου Χίτογλου και Δημήτρη Χρισταφακοπούλου, υπευθύνων των εκδόσεων "ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ". Η πρότασίς τους με βρήκε απολύτως σύμφωνο, γιατί έτσι οι μελέτες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλους για τον ίδιο σκοπό, αλλά ακ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1991-1996
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0024

Στα πλαίσια των εβδομαδιαίων εσπερινών ομιλιών πού έκανα στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας Άγιων Αποστόλων Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της εφημεριακής μου διακονίας εχρησιμοποίησα ως βάση κατά τα έτη 1991-1996 την ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Προσπάθησα στη σειρά αύτη των ομιλιών να δώσω μια συστηματική έκθεση των γεγονότων πού εξιστορούνται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την ενανθρώπηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο σκοπός μου βέβαια δεν ήταν να εκθέσω απλώς τα γεγονότα, αλλά να επισημάνω τα ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0036

«Ποίοις ευφημιών στέμμασιν αναδήσωμεν Πέτρον και Παύλον; τους διηρημένους τοις σώμασι, και ηνωμένους τω Πνεύματι τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας τον μεν ως των αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα τούτους γαρ όντως αξίως αθανάτου δόξης διαδήμασι στεφανοί Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.» Οι Πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο βιβλίο του ευαγγελιστού Λουκά και ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αποτελούν ιστορική συνέχεια των Ευαγγελίων. Εξιστορούν τα γεγονότα από την ανάληψη του Κυρίου και εξής: την Πεντ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0039

Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς, μαθητής και στενός συνεργάτης του αποστόλου Παύλου, συνέγραψε, κατά την αρχαία παράδοσι της Εκκλησίας, το τρίτο από τα λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια, καθώς και τις Πράξεις των Αποστόλων. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι από τα σπουδαιότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ιδιαιτέρως στο Ευαγγέλιο αυτό τονίζεται η παγκοσμιότης του Χριστιανισμού και η αγάπη του Κυρίου προς τους πτωχούς και τους αμαρτωλούς. Στο Ευαγγέλιο αυτό επίσης οφείλουμε τη διήγησι της γεννήσεως του Κυρίου και των γεγονότων που προηγήθη...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0045

Προσευχόταν συχνά ο Κύριος. Και ανταποκρινόμενος στο αίτημα των μαθητών "Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι", έδωσε σαν υπόδειγμα προσευχής την Κυριακή προσευχή, το γνωστό μας "Πάτερ ημών". Το εδίδαξε και στην περίφημη επί του όρους ομιλία του, και αποτελεί καθημερινή προσευχή της Εκκλησίας όλης και του κάθε πιστού. Για να μην καταντά όμως η απαγγελία της τυπική και μηχανική, πρέπει να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα νοήματά της. Στο μικρό αυτό τεύχος παραθέτουμε την ερμηνεία της Κυριακής προσευχής από τον αείμνηστο π. Κωνσταντίνο Παπα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3429-0047

Για να κατανοήσουμε καλύτερα ένα βιβλίο που διαβάζουμε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε εκ των προτέρων μερικά πράγματα για το βιβλίο αυτό: να γνωρίζουμε δηλ. ποιος είναι ο συγγραφεύς του, που και πότε, από ποια αφορμή και για ποιον σκοπό το έγραψε, και ποιο είναι εν συντομία το περιεχόμενο του βιβλίου. Τότε μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτερα κάθε τι που θα συναντήσουμε στο βιβλίο αυτό. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-0411

Δια της παρούσης μουσικής εργασίας μου επί του Τριωδίου ηθέλησα να προσφέρω βιβλίον πληρέστερον και τελειότερον των μέχρι τούδε κυκλοφορούντων. Περί του εάν και κατά πόσον επετεύχθη τούτο, θα κρίνουν βεβαίως οι ειδήμονες αναγνώσται του βιβλίου. Επειδή όμως, δια να σχηματίση τις ορθήν γνώμην και να εκφέρη αντικειμενικήν κρίσιν περί τίνος έργου, πρέπει να έχη υπ' όψιν τας αρχάς, επί τη βάσει των οποίων ειργάσθη ο πονήσας αυτό, θεωρώ αναγκαίον να εκθέσω ενταύθα αυτά δι' ολίγων. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-0412

Ως εις τον πρόλογον του Α' τόμου του παρόντος έργου εσημείωσα, ο ανά χείρας Β' τόμος περιλαμβάνει τας ακολουθίας των καθημερινών του Τριωδίου. Η ύλη των ημερών τούτων είναι ασυγκρίτως περισσοτέρα της των Κυριακών, και ως εκ τούτου ο τόμος προσέλαβεν έκτασιν διπλασίαν της του Α'. Η ύλη αύτη κατενεμήθη εις τρία μέρη και παράρτημα ως ακολούθως. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007
Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS
Κωδ. Πολιτείας: 0870-1138

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Προεόρτια Υπαπαντής - Τρύφωνος μάρτυρος Η Υπαπαντή του Κυρίου Συμεών Θεοδόχου - Άννης προφήτιδος Ισιδώρου του Πηλουσιώτου Αγάθης μάρτυρος Βουκόλου επισκόπου Σμύρνης Παρθενίου Λαμψάκου - Λουκά του εν τω Στειρίω Θεοδώρου στρατηλάτου - Ζαχαρίου προφήτου Νικηφόρου μάρτυρος Χαραλάμπους ιερομάρτυρος Βλασίου ιερομάρτυρος Μαρτινιανού οσίου Αυξεντίου οσίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εύρεσις κεφαλής Προδρόμου ΜΑΡΤΙΟΣ Ευδοκίας οσιομάρτυρος Των εν Αμορίω μβ' μαρτύρων Των εν Σεβαστεία μ' μαρτύρων Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ο Ευαγγελι...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
CHEKHOV ANTON
€9.54 €4.77
(-50%)
Κερδίζετε €4.77
ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ
HANDKE PETER (NOBEL 2019)
€10.30 €5.15
(-50%)
Κερδίζετε €5.15

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS