Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΣΑΘΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
Η ΑΤΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΝΑ ΓΕΜΙΣΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ IWRITE
Κωδ. Πολιτείας: 6990-0224

Ο Κωνσταντίνος Σάθας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς του νέου ελληνισμού, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών σπουδών στη χώρα μας. Οι έρευνές του έφεραν στο φως αρκετές αφανείς και συνάμα "αποκλίνουσες" όψεις της ελληνικής ιστορίας, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη μιας αδελφότητας μυημένων "εθνικών" στον Μυστρά του 15ου αιώνα, καθοδηγούμενη από τον φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα, τον ρόλο που διαδραμάτισαν λόγιοι αρχαιολάτρες stratioti (ή Στρατιώτες) στη Δύση στα χρόνια μετά την Άλωση, καθώ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 1453-1821
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0001

Η μετά την αποφράδα ημέραν της 29 Μαΐου 1453 πολιτική και φιλολογική ιστορία του ελληνικού έθνους δεν ηξιώθη παρ' ημίν της προσηκούσης ερεύνης. Περί τας αρχάς του παρόντος αιώνος Γεώργιος Ζαβίρας ο Σιατιστεύς συνέγραψε βίους των από της αλώσεως του Βυζαντίου ακμασάντων λογίων, μετά τον θάνατον όμως του ανδρός το χειρόγραφον αυτού πολλάς υποστάν περιπετείας ελιμενίσθη επί τέλους εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη, και εν αυτή ανέκδοτον κατάκειται. [?] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0021

Η εργασία αυτή του Κ. Σάθα, σχεδόν αγνοημένη, αποτελεί αξιοπρόσεκτη συμβολή στη διαχρονική θεώρηση της παρουσίας των στρατιωτικών σωμάτων πού κατά την Αναγέννηση έλαβαν την ονομασία Stradioti. O εγκυκλοπαιδισμός οδηγεί πολλές φορές τον συγγραφέα σε ακραίες προτάσεις, αλλά και πάλι το υλικό του δεν παύει να προσφέρει αφορμή για έρευνα και εμβάθυνση. Κατά την αναδημοσίευση συντάξαμε πίνακα περιεχομένων. Η δομή όμως της εργασίας δεν βοηθά, ώστε πάντα τα κεφάλαια ν' ανταποκρίνονται πιστά στην ενότητα του ανάλογου κειμένου. Το Ευρετήριο προσπαθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ 1453-1821
Εκδότης: ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0470-0134

Στο περισπούδαστο αυτό σύγγραμμά του (σελίδες 666), ο κορυφαίος ιστορικός μας Κ. Ν. Σάθας στηριγμένος σε ανεξερεύνητες ως την εποχή του και εξονυχιστικά εξηλεγμένες πηγές, εξιστορεί γλαφυρά όλους ανεξαίρετα τους αιματηρούς αγώνες του υπόδουλου Γένους από την άλωση της Πόλης (1453) ως τη στιγμή που θαμποχάραξε πια η ελπίδα της Λευτεριάς (1821). Και αποδείχνει με αδιάσειστα και λεπτομερή στοιχεία, ότι και ο «απόδημος» και «ο εν αυτή τη κοίτη του παραμείνας Ελληνισμός» διατήρησε επί 4 περίπου αιώνες άσβηστη τη φλόγα της αποτίναξης του οθωμανι...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΖ' ΑΙΩΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 1684-1715
Εκδότης: ΕΚΑΤΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1290-0350

ΕΠΤΑ μεγάλας επαναστάσεις αριθμεί ό ελληνισμός κατά το μεσολαβούν από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της αναγεννήσεως του 1821 τετρααιώνιον διάστημα. Επισημοτέρα όμως πασών των άλλων υπήρξεν η περί τα τέλη τής ΙΖ' εκατονταετηρίδας υπό των Ενετών μεν υποκινηθείσα, αλλά διά της στιβαράς χειρός των τέως αμεριμνούντων αρματωλών αισίως διεξαχθείσα. Ή στιγμιαία εκείνη αναγέννησις της ελληνικής φυλής, διά τής αισχράς των. Ενετών προδοσίας, επνίγη μεν εντός ποταμών αιμάτων, άλλ' εις τον Ελληνισμόν λαμπροτέραν προσεκτήσατο αίγλην. Ό αρματ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0032

Εάν έθνος εν τω κόσμω δύναται να σεμνύνηται διά το ευγενές της καταγωγής του, αναντιρρήτως τούτω είνε το Ελληνικόν. Η περιβάλουσα ταύτην αίγλη εξηγοράσθη διά σειράς μαρτυρίων, και το δίπλωμα της τοιαύτης ευγενείας είνε γεγραμμένον με αίμα. Φοβεραί κατά της κεφαλής του ενέσκηψαν λαίλαπες, άγρια και απειλητικά εκυλίσθηκαν κύματα, και ο μαρτυρικός ούτος λαός εδιώχθη, εδούλευσε, κατώκησεν εντός ερειπίων, εκολύμβησεν εντός αιμάτων αλλ' ο υπό τα ζοφερά εκείνα νέφη στιγμιαίως κρυβείς ήλιος του Ελληνισμού δεν εβράδυνε ν' ανατείλη και διασκεδάση τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Εκδότης: ΦΙΛΟΜΥΘΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4395-0007

Μέρος της αθλιότητας της ιστορίας μου ίσως και να υπήρξε σύμφυτο με τις περιστάσεις. Για χρόνια, ζούσαμε όπως-όπως ο ένας με τον άλλον μέσα στη γυμνή έρημο, κάτω από τον αδιάφορο ουρανό. Τη μέρα, ο ήλιος μας συντάραζε και ζαλιζόμαστε από τον βασανιστικό άνεμο. Τη νύχτα, ποτίζαμε από την υγρασία και αισθανόμαστε ασήμαντοι κάτω από τις αναρίθμητες σιωπές των άστρων. Ήμαστε ένας εγωκεντρικός στρατός χωρίς παρελάσεις ή τυπικούς χαιρετισμούς, αφοσιωμένος στην ελευθερία - το δεύτερο από τα βασικά πιστεύω του ανθρώπου. Ήταν μια επιδίωξη τόσο άπλη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΗΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0050

Περισυνάξας τα τήδε κακείσε διεσπαρμένα και άγνωστα λείψανα της μεσαιωνικής των Ελλήνων θεατρικής σκηνής, εκδίδω ως πρόδρομον του θεάτρου τούτου τον παρόντα τόμον επροτίμησα δε να επιγράψω την πρώτην ταύτην συλλογήν Κρητικόν Θέατρον, διότι πάντα τα εν αυτή περιεχόμενα δράματα εγράφησαν υπό Κρητών και εν τη Κρητική διαλέκτω. Και ο μεν ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει δύο τραγωδίας, μίαν κωμωδίαν και εν ποιμενικόν δράμα ή ως λέγουσιν επί το ελληνικώτερον οι Ιταλοί κωμωδοτραγωδίαν (tragicomedia) έτερος δε τόμος θα περιέχη τα παραλειπόμενα του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΗΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Εκδότης: ΜΑΤΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2710-0166

Περισυνάξας τα τήδε κακείσε διεσπαρμένα και άγνωστα λείψανα της μεσαιωνικής των Ελλήνων θεατρικής σκηνής, εκδίδω ως πρόδρομον του θεάτρου τούτου τον παρόντα τόμον επροτίμησα δε να επιγράψω την πρώτην ταύτην συλλογήν Κρητικόν Θέατρον, διότι πάντα τα εν αυτή περιεχόμενα δράματα εγράφησαν υπό Κρητών και εν τη Κρητική διαλέκτω. Και ο μεν ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει δύο τραγωδίας, μίαν κωμωδίαν και εν ποιμενικόν δράμα ή ως λέγουσιν επί το ελληνικώτερον οι Ιταλοί κωμωδοτραγωδίαν (tragicomedia) έτερος δε τόμος θα περιέχη τα παραλειπόμενα του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
Α'. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ: ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ - Β'. ΑΛΒΕΡΟΝΗ: ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Γ'. Η ΑΛΗΠΑΣΙΑΣ: ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ ΣΕΧΡΕΤΗ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0011

Τω σεβαστώ φίλω Κυρίω Α. Ζ. Μάμουκα Μεταξύ των παρά σοι αποτεθησαυρισμένων πολλών και πολυτίμων της πατρίου ιστορίας εγγράφων ευρίσκονται και τ' αφορώντα τας αποκρύφους ενεργείας του Μελιταίου Τάγματος προς εκβίασιν των τότε τον καλόν αγνωνιζομένων αγώνα εις παραχώρησιν ελληνικής τινος γωνίας, ίνα ούτω και πάλιν αναστηλωθή εν τη Ανατολή η σημαία εκείνη, ήτις και επί της Ρόδου και επί της Μελίτης, επί πεντακόσια έτη πτερυγίσασα, υπήρξεν όντως ο της χριστιανωσύνης προμαχών, και το φόβητρο των Μουσουλμάνων. Τα υπό της υμετέρας καλοκαγάθου προ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΣΥΝΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤ' ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0178

(. . .) Αντικείμενο του Σάθα υπήρξε στην αρχή ο ελληνικός Μεσαίωνας και κατόπιν αποκλειστικά σχεδόν η Τουρκοκρατία. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει ως ερευνητή είναι η διαπίστωση ότι, παρά το γεγονός ότι το έργο του καλύπτει -μέτρο του πλάτους των ενδιαφερόντων του- μια αξιόλογη ποικιλία θεμάτων (ελληνικές επαναστάσεις, Έλληνες στρατιώτες, Γεωγραφία του ελληνικού χώρου και σεισμοί, εμπόριο - οικονομία - ναυτιλία, τυπογραφεία, εφημερίδες, δημώδης λογοτεχνία και γλώσσα, συλλογές κειμένων και εγγράφων, βιογραφίες) όμως αυτό διακρίνεται από συνέπε...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1453-1685 (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-4205

Από την πολιορκία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, ως το ξεσήκωμα της Στερεάς Ελλάδας, το 1685. Αν υπάρχει κάποιο έθνος στον κόσμο που μπορεί να υπερηφανεύεται για την ευγενική του καταγωγή, αναντίρρητα αυτό είναι το ελληνικό. Η αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δίπλωμα της ευγένειάς της είναι γραμμένο με αίμα. Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβερές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απειλητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός καταδιώχτηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα σε ερείπια,...
Διαβάστε περισσότερα...
(ΣΕΤ) Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1453-1685 - 1686-1821)
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-4362

Από την πολιορκία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, ως το ξεσήκωμα της Στερεάς Ελλάδας, το 1685 Αν υπάρχει κάποιο έθνος στον κόσμο που μπορεί να υπερηφανεύεται για την ευγενική ίου καταγωγή, αναντίρρητα αυτό είναι το ελληνικό. Η αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δίπλωμα της ευγένειάς της είναι γραμμένο με αίμα. Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβερές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απειλητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός καταδιώχτηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα σε ερείπια, ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1686-1821 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-4206

Από τις νίκες του Μοροζίνι κατά των Τούρκων, το 1686, ως τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αν υπάρχει κάποιο έθνος στον κόσμο που μπορεί να υπερηφανεύεται για την ευγενική του καταγωγή, αναντίρρητα αυτό είναι το ελληνικό. Η αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δίπλωμα της ευγένειάς της είναι γραμμένο με αίμα. Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβερές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απειλητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός καταδιώχτηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα σε ερείπια, κ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΕΠΤΑΤΟΜΟ)
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1005-0009

Εκδιδούς συλλογήν ανεκδότων μνημείων διαλευκαινόντων την κατά τους μέσους αιώνας πολιτικήν, εκκλησιαστικήν και φιλολογικήν ιστορίαν του Ελληνικού έθνους, περί την εξερεύνησιν της οποίας μετά ζήλου οσημέραι επιτεινομένου ασχολούνται τοσότοι αλλογενείς σοφοί, μάταιον κρίνω να περιττολογήσω συνηγορών υπέρ του εθνικού τούτου διαβήματος. Απλώς δε γνωστοποιώ, ότι εντός του έτους 1872 εκδοθήσονται προς τω παρόντι και οι εξής τόμοι της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ - ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΤΟ '21
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-3440

Αν υπάρχει κάποιο έθνος στον κόσμο που μπορεί να υπερηφανεύεται για την ευγενική του καταγωγή, αναντίρρητα αυτό είναι το ελληνικό. Η αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δίπλωμα της ευγένειάς της είναι γραμμένο με αίμα. Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβερές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απειλητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός καταδιώχτηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα σε ερείπια, κολύμπησε μέσα σε αίματα. Αλλά ο ήλιος του Ελληνισμού, που κρύφτηκε για μια στιγμή από τα ζοφερά εκείνα νέφη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΤΟ '21
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-3326

Αν υπάρχει κάποιο έθνος στον κόσμο που μπορεί να υπερηφανεύεται για την ευγενική του καταγωγή, αναντίρρητα αυτό είναι το ελληνικό. Η αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δίπλωμα της ευγένειάς της είναι γραμμένο με αίμα. Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβερές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απειλητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός καταδιώχτηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα σε ερείπια, κολύμπησε μέσα σε αίματα. Αλλά ο ήλιος του Ελληνισμού, που κρύφτηκε για μια στιγμή από τα ζοφερά εκείνα νέφη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ENNEATOMO-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1005-0007

Dans l'etat ou se trouvent les etudes historiques sur le moyen age, on pourrait dire que la Grece proprement dite, ou l'Hellade, n' est que tres imparfaitement connue a partir des Croisades, et que jusqu' a cette epoque elle nous est totalement inconnue. De toutes les provinces qui composaient l' Empire grec, l'Hellade assurement s' y rattachait par des liens exceptionnels, c' est-a-dire une langue commune et une tradition en quelque sorte nationale; elle pretendait meme que l'empire, soit qu' il s'intitulat Byzantin, soit qu' il prit le n...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1571-1685
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-1179
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1686-1770
Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2540-1180

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΑΛΙΚΩΝ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ ΜΕΝΗΣ
€15.50 €6.20
(-60%)
Κερδίζετε €9.30
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
MEAD RICHELLE
€20.16 €7.06
(-65%)
Κερδίζετε €13.10

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS